Postup používání obrazových map v aplikaci Dreamweaver pro vytváření interaktivních aktivních oblastí na vašich webových stránkách.

Obrazová mapa je obraz, který byl rozdělen na oblasti zvané aktivní oblasti; když uživatel klepne na aktivní oblast, dojde k nějaké akci (například se otevře soubor).

Mapy obrazů na straně klienta ukládají informace o hypertextových odkazech do dokumentu HTML – ne do samostatného souboru mapy tak, jak to dělají mapy obrazů na straně serveru. Když návštěvník webového místa klepne na aktivní oblast v obrazu, je připojená adresa URL přímo odeslána na server. To činí obrazové mapy na straně klienta rychlejší, než jsou ty na straně serveru, protože server nemusí zjišťovat, kam návštěvník kliknul. 

Aplikace Dreamweaver nemění odkazy na obrazové mapy na straně serveru v existujících dokumentech; můžete použít jak obrazové mapy na straně klienta, tak na straně serveru v tom samém dokumentu. Nicméně prohlížeče, které podporují oba typy obrazových map dávají přednost obrazovým mapám na straně klienta. Abyste přidali obrazovou mapu na straně serveru do dokumentu, musíte napsat příslušný HTML kód.

Vložení obrazové mapy na straně klienta

Když vložíte obrazovou mapu na straně klienta, vytvoříte aktivní oblast a poté definujete odkaz, který se otevře, když uživatel klepne na aktivní oblast.

Poznámka:

Můžete vytvořit několik aktivních oblastí, ale všechny jsou součástí té samé obrazové mapy.

 1. V okně dokumentu vyberte obraz.
 2. v inspektoru Vlastnosti klepněte na rozbalovací šipku v pravém dolním rohu, abyste zobrazili všechny vlastnosti.
 3. Do pole Mapa zadejte jedinečný název obrazové mapy. Pokud používáte několik obrazových map ve stejném dokumentu, ujistěte se, zda každá mapa má svůj jedinečný název.

 4. Oblasti vybraných obrazových map určíte jedním z následujících úkonů:
  • Vyberte nástroj kruh a táhněte ukazatelem v obraze, abyste vytvořili kruhovou aktivní oblast.

  • Vyberte nástroj obdélník a táhněte ukazatelem v obraze, abyste vytvořili obdélníkovou aktivní oblast.

  • Vyberte nástroj mnohoúhelník a definujte aktivní oblast s nepravidelným tvarem tak, že na každý roh aktivní oblasti jednou kliknete. Klepněte na nástroj šipka, abyste uzavřeli tvar.

   Poté co jste vytvořili aktivní oblast, objeví se inspektor Vlastnosti aktivní oblasti.

 5. V poli Odkaz klikněte na ikonu složky a procházením vyberte soubor, který se má otevřít po kliknutí na aktivní oblast, nebo zadejte cestu.

 6. V rozevíracím seznamu Cíl vyberte okno, ve kterém by se měl soubor otevřít, nebo zadejte jeho název.

  V rozbalovacím seznamu se objeví názvy všech rámců, které jste zadali v aktuálním dokumentu. Pokud určíte rámec který neexistuje, připojená stránka se načte v novém okně, které má název jaký jste určili. Můžete také vybrat z následujících vyhrazených cílových názvů:

  • _blank načte navázaný soubor do nového nepojmenovaného okna prohlížeče.
  • _parent načte navázaný soubor do rodičovské sady rámců nebo okna rámce, který obsahuje odkaz. Pokud rámec, který obsahuje odkaz, není vnořený, navázaný soubor se načte do celého okna prohlížeče.
  • _self načte navázaný soubor do stejného rámce nebo okna jako odkaz. Tento cíl je výchozí, takže ho obvykle nemusíte určovat.
  • _top načte navázaný soubor do celého okna prohlížeče a odstraní tak všechny rámce.
  • _new načte navázaný soubor do nového okna prohlížeče.

  Poznámka:

  Možnost cíle není dostupná, dokud vybraná aktivní oblast neobsahuje odkaz.  

 7. Do pole Alt zadejte alternativní text pro zobrazení v prohlížečích, které podporují pouze text nebo pro zobrazení v prohlížečích, které načítají obrazy ručně. Některé prohlížeče zobrazují tento text jako tip nástroje, když uživatel přesune kurzor nad aktivní oblast.
 8. Opakujte kroky 4 až 7, abyste definovali další aktivní oblasti v obrazové mapě.
 9. Když dokončíte vytváření obrazové mapy, klepněte na prázdné místo v dokumentu, abyste změnili inspektor Vlastnosti.

Změny aktivních oblastí obrazové mapy

Můžete snadno upravovat aktivní oblasti, které vytvoříte v obrazové mapě. Můžete aktivní oblast přesouvat, měnit velikost aktivní oblasti nebo přesunout aktivní oblast dopředu nebo dozadu v absolutně polohovaném elementu (AP elementu).

Můžete také zkopírovat obraz s aktivními oblastmi z jednoho dokumentu do druhého nebo zkopírovat jednu nebo více aktivních oblastí z obrazu a vložit je do jiného obrazu; aktivní oblasti související s dokumentem se také zkopírují do nového dokumentu.

Výběr několika aktivních oblastí v obrazové mapě

 1. Použijte k výběru nástroj ukazatel na aktivní oblast.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte se stisknutou klávesou Shift na aktivní oblasti, které chcete vybrat.

  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A (Windows) nebo Apple+A (Macintosh), abyste vybrali všechny aktivní oblasti.

Přesun aktivní oblasti

 1. Použijte k výběru nástroj ukazatel na aktivní oblast.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte aktivní oblast do nové oblasti.

  • Pomocí klávesy Ctrl a kurzorových kláves přesuňte aktivní oblast o 10 obrazových bodů ve vybraném směru.

  • Použijte kurzorové klávesy k tomu, abyste přesunuli aktivní oblast o 1 obrazový bod ve vybraném směru.

Změna velikosti aktivní oblasti

 1. Pomocí nástroje ukazatel aktivní oblasti vyberte aktivní oblast.
 2. Přetáhněte táhlo výběru aktivní oblasti, abyste změnili velikost nebo tvar aktivní oblasti.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online