Příručka uživatele Zrušit

Obrazové mapy

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Postup používání obrazových map v aplikaci Dreamweaver pro vytváření interaktivních aktivních oblastí na vašich webových stránkách.

Obrazová mapa je obraz, který byl rozdělen na oblasti zvané aktivní oblasti; když uživatel klepne na aktivní oblast, dojde k nějaké akci (například se otevře soubor).

Mapy obrazů na straně klienta ukládají informace o hypertextových odkazech do dokumentu HTML – ne do samostatného souboru mapy tak, jak to dělají mapy obrazů na straně serveru. Když návštěvník webového místa klepne na aktivní oblast v obrazu, je připojená adresa URL přímo odeslána na server. To činí obrazové mapy na straně klienta rychlejší, než jsou ty na straně serveru, protože server nemusí zjišťovat, kam návštěvník kliknul. 

Aplikace Dreamweaver nemění odkazy na obrazové mapy na straně serveru v existujících dokumentech; můžete použít jak obrazové mapy na straně klienta, tak na straně serveru v tom samém dokumentu. Nicméně prohlížeče, které podporují oba typy obrazových map dávají přednost obrazovým mapám na straně klienta. Abyste přidali obrazovou mapu na straně serveru do dokumentu, musíte napsat příslušný HTML kód.

Vložení obrazové mapy na straně klienta

Když vložíte obrazovou mapu na straně klienta, vytvoříte aktivní oblast a poté definujete odkaz, který se otevře, když uživatel klepne na aktivní oblast.

Poznámka:

Můžete vytvořit několik aktivních oblastí, ale všechny jsou součástí té samé obrazové mapy.

 1. V okně dokumentu vyberte obraz.
 2. v inspektoru Vlastnosti klepněte na rozbalovací šipku v pravém dolním rohu, abyste zobrazili všechny vlastnosti.
 3. Do pole Mapa zadejte jedinečný název obrazové mapy. Pokud používáte několik obrazových map ve stejném dokumentu, ujistěte se, zda každá mapa má svůj jedinečný název.

 4. Oblasti vybraných obrazových map určíte jedním z následujících úkonů:
  • Vyberte nástroj kruh a táhněte ukazatelem v obraze, abyste vytvořili kruhovou aktivní oblast.

  • Vyberte nástroj obdélník a táhněte ukazatelem v obraze, abyste vytvořili obdélníkovou aktivní oblast.

  • Vyberte nástroj mnohoúhelník a definujte aktivní oblast s nepravidelným tvarem tak, že na každý roh aktivní oblasti jednou kliknete. Klepněte na nástroj šipka, abyste uzavřeli tvar.

   Poté co jste vytvořili aktivní oblast, objeví se inspektor Vlastnosti aktivní oblasti.

 5. V poli Odkaz klikněte na ikonu složky a procházením vyberte soubor, který se má otevřít po kliknutí na aktivní oblast, nebo zadejte cestu.

 6. V rozevíracím seznamu Cíl vyberte okno, ve kterém by se měl soubor otevřít, nebo zadejte jeho název.

  V rozbalovacím seznamu se objeví názvy všech rámců, které jste zadali v aktuálním dokumentu. Pokud určíte rámec který neexistuje, připojená stránka se načte v novém okně, které má název jaký jste určili. Můžete také vybrat z následujících vyhrazených cílových názvů:

  • _blank načte navázaný soubor do nového nepojmenovaného okna prohlížeče.
  • _parent načte navázaný soubor do rodičovské sady rámců nebo okna rámce, který obsahuje odkaz. Pokud rámec, který obsahuje odkaz, není vnořený, navázaný soubor se načte do celého okna prohlížeče.
  • _self načte navázaný soubor do stejného rámce nebo okna jako odkaz. Tento cíl je výchozí, takže ho obvykle nemusíte určovat.
  • _top načte navázaný soubor do celého okna prohlížeče a odstraní tak všechny rámce.
  • _new načte navázaný soubor do nového okna prohlížeče.

  Poznámka:

  Možnost cíle není dostupná, dokud vybraná aktivní oblast neobsahuje odkaz.  

 7. Do pole Alt zadejte alternativní text pro zobrazení v prohlížečích, které podporují pouze text nebo pro zobrazení v prohlížečích, které načítají obrazy ručně. Některé prohlížeče zobrazují tento text jako tip nástroje, když uživatel přesune kurzor nad aktivní oblast.
 8. Opakujte kroky 4 až 7, abyste definovali další aktivní oblasti v obrazové mapě.
 9. Když dokončíte vytváření obrazové mapy, klepněte na prázdné místo v dokumentu, abyste změnili inspektor Vlastnosti.

Změny aktivních oblastí obrazové mapy

Můžete snadno upravovat aktivní oblasti, které vytvoříte v obrazové mapě. Můžete aktivní oblast přesouvat, měnit velikost aktivní oblasti nebo přesunout aktivní oblast dopředu nebo dozadu v absolutně polohovaném elementu (AP elementu).

Můžete také zkopírovat obraz s aktivními oblastmi z jednoho dokumentu do druhého nebo zkopírovat jednu nebo více aktivních oblastí z obrazu a vložit je do jiného obrazu; aktivní oblasti související s dokumentem se také zkopírují do nového dokumentu.

Výběr několika aktivních oblastí v obrazové mapě

 1. Použijte k výběru nástroj ukazatel na aktivní oblast.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte se stisknutou klávesou Shift na aktivní oblasti, které chcete vybrat.

  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A (Windows) nebo Apple+A (Macintosh), abyste vybrali všechny aktivní oblasti.

Přesun aktivní oblasti

 1. Použijte k výběru nástroj ukazatel na aktivní oblast.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte aktivní oblast do nové oblasti.

  • Pomocí klávesy Ctrl a kurzorových kláves přesuňte aktivní oblast o 10 obrazových bodů ve vybraném směru.

  • Použijte kurzorové klávesy k tomu, abyste přesunuli aktivní oblast o 1 obrazový bod ve vybraném směru.

Změna velikosti aktivní oblasti

 1. Pomocí nástroje ukazatel aktivní oblasti vyberte aktivní oblast.
 2. Přetáhněte táhlo výběru aktivní oblasti, abyste změnili velikost nebo tvar aktivní oblasti.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?