Naučte se provádět transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver. Naučte se také vytvářet stránky XSLT a propojovat je se stránkami XML.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Postup provádění transformací XSL na straně klienta

Můžete provádět transformace XSL na straně klienta. Před vytvářením stránek, které zobrazují data XML, si přečtěte o transformacích XSL na straně klienta a na straně serveru a o používání XML a XSL ve webových stránkách.

Obecný pracovní postup provedení transformace XSL na straně klienta (jednotlivé kroky jsou popsány v samostatných tématech):

Vytvořte web aplikace Dreamweaver.

Vytvořte stránku XSLT nebo převeďte stránku HTML na stránku XSLT.

  • Ve webovém místě aplikace Dreamweaver vytvořte celou stránku XSLT.

  • Převeďte stávající stránku HTML na celou stránku XSLT.

Připojte ke stránce zdroj dat XML (pokud jste to již neudělali).

Připojovaný soubor XML musí být umístěn ve stejné složce jako stránka XSLT.

Navažte data XML do stránky XSLT.

Zobrazte data XML navázáním dat k celé stránce XSLT.

Pokud je to vhodné, přidejte do tabulky nebo řádku tabulky, který obsahuje vyhrazená místa pro data XML, objekt Opakovaná oblast XSLT.

Propojte stránku XSLT na stránku XML.

Odešlete stránku XML i propojenou stránku XSLT na webový server.

Zobrazte stránku XML v prohlížeči.

Prohlížeč přitom provede transformaci dat XML, formátování podle stránky XSLT a zobrazí stránku se styly.

Vytváření celých stránek XSLT a zobrazení dat

Pro transformace na straně klienta musíte použít celou stránku XSLT. (Fragmenty XSLT pro tento typ transformace nefungují.) Při vytváření, připojení dat XML a formátování stránek XSLT pro transformace na straně klienta použijte následující obecný postup:

Vytvořte stránku XSLT.

Zobrazte data na stránce XSLT.

Zobrazte opakované elementy na stránce XSLT.

Po vytvoření celé stránky XSLT s vyhrazenými místy pro dynamický obsah, kam budou vložena data XML, musíte do stránky XML vložit odkaz na stránku XSLT.

Poznámka:

Soubory XML a XSL, které využíváte při transformacích na straně klienta, musí být umístěny ve stejné složce. Pokud tomu tak není, prohlížeč načte soubor XML a najde stránku XSLT definující transformaci, nenajde ale zdroje (kaskádové styly, obrazy a podobně) definované relativními odkazy ve stránce XSLT.

  1. Otevřete soubor XML, který chcete připojit ke stránce XSLT.
  2. Vyberte volbu Příkazy > Připojit seznam stylů XSLT.
  3. V dialogovém okně klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte stránku XSLT, kterou chcete připojit, vyberte ji a klikněte na tlačítko OK.
  4. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno a vložte na začátek dokumentu XML odkaz na stránku XSLT.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online