Naučte se používat pravidla pro testování webového místa a s jejich pomocí otestujte web Dreamweaver před jeho odesláním.

Pravidla pro testování webového místa

Před odesláním webového místa na server a jeho prohlášením za připravené pro zobrazení je vhodné ho otestovat lokálně. (Ve skutečnosti je vhodné webové místo testovat a odstraňovat problémy již během jeho vytváření – problémy můžete zachytit brzy a vyhnout se jejich opakování.)

Měli byste se ujistit, že stránky vypadají a pracují v cílových prohlížečích podle vašich představ, nemají žádné přerušené odkazy a jejich stahování netrvá dlouho. Testovat a řešit problémy celého webového místa můžete také vytvářením zpráv o webovém místě.

Následující pravidla vám pomohou připravit návštěvníkům webového místa dobrý zážitek:

Ujistěte se, že stránky pracují v prohlížečích, pro které jste je navrhovali.

Vaše stránky by měli být čitelné a funkční v prohlížečích, které nepodporují styly, vrstvy, zásuvné moduly nebo jazyk JavaScript. Pro stránky, které selhávají ve starších prohlížečích, uvažujte o použití chování Zkontrolovat prohlížeč, aby byl návštěvník automaticky přesměrován na jinou stránku.

Prohlédněte si stránky v různých prohlížečích a na různých platformách.

To vám dává příležitost vidět rozdíly v rozvržení, barvě, velikosti písma a standardní velikosti okna prohlížeče, které nemohou být předvídatelné při kontrole v cílovém prohlížeči.

Zkontrolujte, zda ve webovém místě nejsou přerušené odkazy, a opravte je.

Ostatní webová místa jsou také předělávána a přeorganizována a stránky, na které odkazujete, mohou být přesunuty nebo odstraněny. Chcete-li zkontrolovat odkazy, můžete spustit kontrolu odkazů.

Sledujte velikost souborů stránek a čas potřebný pro jejich stažení.

Pamatujte si, že pokud se stránka skládá z jedné velké tabulky, v některých prohlížečích návštěvníci neuvidí nic, dokud se tabulka nestáhne celá. Zvažte rozdělení velkých tabulek; pokud to není možné, zkuste odeslat malé množství obsahu (například uvítací zprávu nebo reklamní proužek) vně tabulky na začátku stránky, aby uživatelé zobrazili alespoň toto, zatímco se tabulka stahuje.

Pro testování a řešení problémů celého webového místa vytvořte zprávy o webovém místě.

V celém webovém místě můžete zkontrolovat výskyt chyb, například dokumentů bez názvu, prázdných tagů a nadbytečných vnořených tagů.

Ověřte, zda kód neobsahuje chyby tagů a syntaktické chyby.

Po publikaci webové místo aktualizujte a udržujte.

Publikování webového místa – jeho oživení – můžete provést různými způsoby a jde o trvalý proces. Důležitá část tohoto procesu je určení a implementace systému kontroly verzí, buď pomocí nástrojů, které aplikace Dreamweaver obsahuje, nebo pomocí externí aplikace.

Používejte diskusní fóra.

Diskusní fóra o aplikaci Dreamweaver najdete na webových stránkách společnosti Adobe na adrese www.adobe.com/go/dreamweaver_newsgroup_cz.

Diskusní fóra jsou výborným zdrojem informací o různých prohlížečích, platformách a podobně. Můžete také diskutovat o technických tématech a sdílet užitečné postřehy s ostatními uživateli aplikace Dreamweaver.

Výukovou lekci o odstraňování problémů s publikováním najdete na adrese www.adobe.com/go/vid0164_cz.

Testování webového místa pomocí zpráv

Můžete spustit zprávy o webu na pracovním toku nebo na atributech HTML. Příkaz Zprávy můžete rovněž použít pro kontrolu odkazů na webovém místě.

Zprávy pracovních postupů mohou zlepšit spolupráci mezi členy webového týmu. Zprávy pracovních postupů můžete vytvářet pro zobrazení, kdo vyhrazoval daný soubor, které soubory mají připojeny poznámky k návrhu a které soubory byly nedávno změněny. Určením parametrů název/hodnota můžete zprávy O poznámkách k návrhu filtrovat.

Poznámka:

Při vytváření zpráv pracovních postupů musíte mít definováno připojení vzdáleného webového místa.

Zprávy HTML umožňují sestavit a generovat zprávy pro několik atributů HTML. Kontrolovat můžete kombinovatelné vnořené tagy písma, chybějící text Alt, nadbytečné vnořené tagy, odstranitelné prázdné tagy a dokumenty bez názvu.

Hotovou zprávu můžete uložit jako soubor XML, importovat ji do instance předlohy, databáze nebo tabulkového procesoru a vytisknout ji nebo ji zobrazit ve webovém místě.

Poznámka:

Různé typy zpráv můžete také do aplikace Dreamweaver přidat pomocí webové stránky Adobe Dreamweaver Exchange.

Vytváření zpráv pro testování webového místa

 1. Vyberte volbu Webové místo > Zprávy.
 2. Z rozbalovací nabídky Zpráva o vyberte, co chcete hlásit, a nastavte typy zpráv, které se mají vytvořit (pracovní postup nebo HTML).

  Pokud jste ještě nevybrali soubory v panelu Soubory, nemůžete vytvořit zprávu Vybrané soubory ve webovém místě.

 3. Pokud jste vybrali zprávu pracovního postupu, klepněte na tlačítko Nastavení zpráv. V opačném případě tento krok přeskočte.

  Poznámka:

  Pokud jste vybrali více než jednu zprávu pracovního postupu, budete muset klepnout na tlačítko Nastavení zpráv pro každou zprávu zvlášť. Vyberte zprávu, klepněte na tlačítko Nastavení zpráv a zadejte nastavení; poté postup zopakujte pro ostatní zprávy pracovního postupu.

  Vyhradil si

  Vytvoří zprávu obsahující všechny dokumenty vyhrazené určitým členem týmu. Zadejte jméno člena týmu a pro návrat do dialogového okna Zprávy klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky k návrhu

  Vytvoří zprávu obsahující všechny poznámky k návrhu vybraných dokumentů nebo webového místa. Zadejte jeden nebo více párů název-hodnota a vyberte porovnávací hodnoty z odpovídající rozbalovací nabídky. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do dialogového okna Zprávy.

  Nedávno změněný

  Vytvoří zprávu obsahující všechny soubory změněné v určitém časovém úseku. Zadejte rozsah datumů a umístění pro soubory, které chcete zobrazit.

 4. Pokud jste vybrali zprávu HTML, vyberte z následujících zpráv:

  Kombinovatelné vnořené tagy písma

  Vytvoří zprávu obsahující všechny vnořené tagy písma, které mohou být při vyčištění kódu sloučeny.

  Například <font color="#FF0000"><font size="4">STOP!</font></font> bude nahlášeno.

  Chybějící alternativní text

  Vytvoří zprávu obsahující všechny tagy img, které nemají alternativní text.

  Alternativní text se zobrazí na místě obrazu v textových prohlížečích nebo v prohlížečích nastavených na ruční stahování obrazů. Alternativní text čtou programy pro čtení z obrazovky a zobrazují ho některé prohlížeče v okamžiku, když uživatel přesune ukazatel myši nad obraz.

  Přebytečné vnořené tagy

  Vytvoří zprávu uvádějící vnořené tagy, které by měli být vyčištěny.

  Bude nahlášen například následující kód: <i> Déšť <i> ve</i> Španělsku je nejčastější v rovinatých oblastech</i> .

  Odstranitelné prázdné tagy

  Vytvoří zprávu uvádějící prázdné tagy, které mohou být pro vyčištění kódu HTML odstraněny.

  V zobrazení kódu jste mohli například odstranit nějakou položku nebo obraz, ale ponechat tagy, které byly na tuto položku aplikovány.

  Dokumenty bez názvu

  Vytvoří zprávu obsahující všechny dokumenty bez názvu nalezené pomocí zvolených parametrů. Aplikace Dreamweaver nahlásí všechny dokumenty s výchozím titulem, s několika tagy titulu nebo s chybějícími tagy titulu.

 5. Chcete-li vytvořit příslušnou zprávu, klepněte na tlačítko Spustit.

  Podle typu zprávy, kterou vytváříte, můžete být vyzváni k uložení souboru, určení webového místa nebo k výběru složky (pokud jste to ještě neudělali).

  v panelu Zprávy o webovém místě (ve skupině panelů Výsledky) se zobrazí seznam výsledků.

Použití a uložení zprávy

 1. Vytvořte zprávu (viz předchozí postup).
 2. v panelu Zprávy o webovém místě proveďte pro zobrazení zprávy jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na záhlaví sloupce, podle kterého chcete výsledky uspořádat.

   Uspořádat je můžete podle názvu souboru, čísla řádku nebo popisu. Vytvářet můžete také více různých zpráv a nechat různé zprávy otevřené.

  • Vyberte libovolný řádek zprávy a na levé straně panelu Zprávy webového místa kliknutím na tlačítko Více informací zobrazte popis problému.

  • Chcete-li zobrazit odpovídající kód v okně dokumentu, poklepejte na daný řádek zprávy.

  Poznámka:

  Pokud jste v zobrazení Návrh, aplikace Dreamweaver rozdělí zobrazení, aby byl vidět nahlášený problém v kódu.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit zprávu, chcete-li zprávu uložit.

  Když zprávu uložíte, můžete ji importovat do existujícího souboru předlohy. Pak soubor můžete importovat do databáze nebo tabulkového procesoru a vytisknout ho nebo pomocí něj zobrazit zprávu ve webovém místě.

  Poznámka:

  Po vytvoření zprávy HTML použijte příkaz Vyčistit HTML a opravte chyby v kódu HTML uvedené ve zprávách.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online