Příručka uživatele Zrušit

Testování webu aplikace Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Naučte se používat pravidla pro testování webového místa a s jejich pomocí otestujte web Dreamweaver před jeho odesláním.

Pravidla pro testování webového místa

Před odesláním webového místa na server a jeho prohlášením za připravené pro zobrazení je vhodné ho otestovat lokálně. (Ve skutečnosti je vhodné webové místo testovat a odstraňovat problémy již během jeho vytváření – problémy můžete zachytit brzy a vyhnout se jejich opakování.)

Měli byste se ujistit, že stránky vypadají a pracují v cílových prohlížečích podle vašich představ, nemají žádné přerušené odkazy a jejich stahování netrvá dlouho. Testovat a řešit problémy celého webového místa můžete také vytvářením zpráv o webovém místě.

Následující pravidla vám pomohou připravit návštěvníkům webového místa dobrý zážitek:

Ujistěte se, že stránky pracují v prohlížečích, pro které jste je navrhovali.

Vaše stránky by měli být čitelné a funkční v prohlížečích, které nepodporují styly, vrstvy, zásuvné moduly nebo jazyk JavaScript. Pro stránky, které selhávají ve starších prohlížečích, uvažujte o použití chování Zkontrolovat prohlížeč, aby byl návštěvník automaticky přesměrován na jinou stránku.

Prohlédněte si stránky v různých prohlížečích a na různých platformách.

To vám dává příležitost vidět rozdíly v rozvržení, barvě, velikosti písma a standardní velikosti okna prohlížeče, které nemohou být předvídatelné při kontrole v cílovém prohlížeči.

Zkontrolujte, zda ve webovém místě nejsou přerušené odkazy, a opravte je.

Ostatní webová místa jsou také předělávána a přeorganizována a stránky, na které odkazujete, mohou být přesunuty nebo odstraněny. Chcete-li zkontrolovat odkazy, můžete spustit kontrolu odkazů.

Sledujte velikost souborů stránek a čas potřebný pro jejich stažení.

Pamatujte si, že pokud se stránka skládá z jedné velké tabulky, v některých prohlížečích návštěvníci neuvidí nic, dokud se tabulka nestáhne celá. Zvažte rozdělení velkých tabulek; pokud to není možné, zkuste odeslat malé množství obsahu (například uvítací zprávu nebo reklamní proužek) vně tabulky na začátku stránky, aby uživatelé zobrazili alespoň toto, zatímco se tabulka stahuje.

Pro testování a řešení problémů celého webového místa vytvořte zprávy o webovém místě.

V celém webovém místě můžete zkontrolovat výskyt chyb, například dokumentů bez názvu, prázdných tagů a nadbytečných vnořených tagů.

Ověřte, zda kód neobsahuje chyby tagů a syntaktické chyby.

Po publikaci webové místo aktualizujte a udržujte.

Publikování webového místa – jeho oživení – můžete provést různými způsoby a jde o trvalý proces. Důležitá část tohoto procesu je určení a implementace systému kontroly verzí, buď pomocí nástrojů, které aplikace Dreamweaver obsahuje, nebo pomocí externí aplikace.

Používejte diskusní fóra.

Diskusní fóra o aplikaci Dreamweaver najdete na webových stránkách společnosti Adobe na adrese www.adobe.com/go/dreamweaver_newsgroup.

Diskusní fóra jsou výborným zdrojem informací o různých prohlížečích, platformách a podobně. Můžete také diskutovat o technických tématech a sdílet užitečné postřehy s ostatními uživateli aplikace Dreamweaver.

Výukovou lekci o odstraňování problémů s publikováním najdete na adrese www.adobe.com/go/vid0164_cz.

Testování webového místa pomocí zpráv

Můžete spustit zprávy o webu na pracovním toku nebo na atributech HTML. Příkaz Zprávy můžete rovněž použít pro kontrolu odkazů na webovém místě.

Zprávy pracovních postupů mohou zlepšit spolupráci mezi členy webového týmu. Zprávy pracovních postupů můžete vytvářet pro zobrazení, kdo vyhrazoval daný soubor, které soubory mají připojeny poznámky k návrhu a které soubory byly nedávno změněny. Určením parametrů název/hodnota můžete zprávy O poznámkách k návrhu filtrovat.

Poznámka:

Při vytváření zpráv pracovních postupů musíte mít definováno připojení vzdáleného webového místa.

Zprávy HTML umožňují sestavit a generovat zprávy pro několik atributů HTML. Kontrolovat můžete kombinovatelné vnořené tagy písma, chybějící text Alt, nadbytečné vnořené tagy, odstranitelné prázdné tagy a dokumenty bez názvu.

Hotovou zprávu můžete uložit jako soubor XML, importovat ji do instance předlohy, databáze nebo tabulkového procesoru a vytisknout ji nebo ji zobrazit ve webovém místě.

Poznámka:

Různé typy zpráv můžete také do aplikace Dreamweaver přidat pomocí webové stránky Adobe Dreamweaver Exchange.

Vytváření zpráv pro testování webového místa

 1. Vyberte volbu Webové místo > Zprávy.
 2. Z rozbalovací nabídky Zpráva o vyberte, co chcete hlásit, a nastavte typy zpráv, které se mají vytvořit (pracovní postup nebo HTML).

  Pokud jste ještě nevybrali soubory v panelu Soubory, nemůžete vytvořit zprávu Vybrané soubory ve webovém místě.

 3. Pokud jste vybrali zprávu pracovního postupu, klepněte na tlačítko Nastavení zpráv. V opačném případě tento krok přeskočte.
  Poznámka:

  Pokud jste vybrali více než jednu zprávu pracovního postupu, budete muset klepnout na tlačítko Nastavení zpráv pro každou zprávu zvlášť. Vyberte zprávu, klepněte na tlačítko Nastavení zpráv a zadejte nastavení; poté postup zopakujte pro ostatní zprávy pracovního postupu.

  Vyhradil si

  Vytvoří zprávu obsahující všechny dokumenty vyhrazené určitým členem týmu. Zadejte jméno člena týmu a pro návrat do dialogového okna Zprávy klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky k návrhu

  Vytvoří zprávu obsahující všechny poznámky k návrhu vybraných dokumentů nebo webového místa. Zadejte jeden nebo více párů název-hodnota a vyberte porovnávací hodnoty z odpovídající rozbalovací nabídky. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do dialogového okna Zprávy.

  Nedávno změněný

  Vytvoří zprávu obsahující všechny soubory změněné v určitém časovém úseku. Zadejte rozsah datumů a umístění pro soubory, které chcete zobrazit.

 4. Pokud jste vybrali zprávu HTML, vyberte z následujících zpráv:

  Kombinovatelné vnořené tagy písma

  Vytvoří zprávu obsahující všechny vnořené tagy písma, které mohou být při vyčištění kódu sloučeny.

  Například <font color="#FF0000"><font size="4">STOP!</font></font> bude nahlášeno.

  Chybějící alternativní text

  Vytvoří zprávu obsahující všechny tagy img, které nemají alternativní text.

  Alternativní text se zobrazí na místě obrazu v textových prohlížečích nebo v prohlížečích nastavených na ruční stahování obrazů. Alternativní text čtou programy pro čtení z obrazovky a zobrazují ho některé prohlížeče v okamžiku, když uživatel přesune ukazatel myši nad obraz.

  Přebytečné vnořené tagy

  Vytvoří zprávu uvádějící vnořené tagy, které by měli být vyčištěny.

  Bude nahlášen například nahlásí následující kód: <i> Déšť <i> ve</i> Španělsku je nejčastější v rovinatých oblastech</i> .

  Odstranitelné prázdné tagy

  Vytvoří zprávu uvádějící prázdné tagy, které mohou být pro vyčištění kódu HTML odstraněny.

  V zobrazení kódu jste mohli například odstranit nějakou položku nebo obraz, ale ponechat tagy, které byly na tuto položku aplikovány.

  Dokumenty bez názvu

  Vytvoří zprávu obsahující všechny dokumenty bez názvu nalezené pomocí zvolených parametrů. Aplikace Dreamweaver nahlásí všechny dokumenty s výchozím titulem, s několika tagy titulu nebo s chybějícími tagy titulu.

 5. Chcete-li vytvořit příslušnou zprávu, klepněte na tlačítko Spustit.

  Podle typu zprávy, kterou vytváříte, můžete být vyzváni k uložení souboru, určení webového místa nebo k výběru složky (pokud jste to ještě neudělali).

  V panelu Zprávy o webovém místě (ve skupině panelů Výsledky) se zobrazí seznam výsledků.

Použití a uložení zprávy

 1. Vytvořte zprávu (viz předchozí postup).
 2. v panelu Zprávy o webovém místě proveďte pro zobrazení zprávy jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na záhlaví sloupce, podle kterého chcete výsledky uspořádat.

   Uspořádat je můžete podle názvu souboru, čísla řádku nebo popisu. Vytvářet můžete také více různých zpráv a nechat různé zprávy otevřené.

  • Vyberte libovolný řádek zprávy a na levé straně panelu Zprávy webového místa klepnutím na tlačítko Více informací zobrazte popis problému.

  • Chcete-li zobrazit odpovídající kód v okně dokumentu, poklepejte na daný řádek zprávy.

  Poznámka:

  Pokud jste v zobrazení Návrh, aplikace Dreamweaver rozdělí zobrazení, aby byl vidět nahlášený problém v kódu.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit zprávu, chcete-li zprávu uložit.

  Když zprávu uložíte, můžete ji importovat do existujícího souboru předlohy. Pak soubor můžete importovat do databáze nebo tabulkového procesoru a vytisknout ho nebo pomocí něj zobrazit zprávu ve webovém místě.

  Poznámka:

  Po vytvoření zprávy HTML použijte příkaz Vyčistit HTML a opravte chyby v kódu HTML uvedené ve zprávách.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.