Získejte další informace o tom, jak nastavit vlastnosti nadpisů CSS a vlastnosti odkazu CSS a použít je u všech nadpisů a odkazů na stránce.

Podle potřeby můžete nastavit typ, velikost a barvu písma nadpisů. Aplikace Dreamweaver standardně vytvoří pravidla CSS pro nadpisy a použije je u všech nadpisů na dané stránce. Pravidla jsou do stránky vložena v části záhlaví.

Postup použití vlastností nadpisů CSS:

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů

  • Klikněte na možnost Soubor > Vlastnosti stránky
  • Klikněte na možnost Okno > Vlastnosti stránky a v Inspektoru vlastností textu klikněte na tlačítko Vlastnosti stránky.
 2. Na panelu Vlastnosti stránky vyberte možnost Nadpisy (CSS). Upravit můžete následující možnosti:

  • Písmo nadpisu: Určuje výchozí rodinu písma, která se použije pro nadpisy. Aplikace Dreamweaver použije rodinu písem, kterou zadáte, kromě případů, kdy je pro element textu výslovně nastaveno jiné písmo.
  • Nadpis 1 až Nadpis 6: Určují velikost písma a barvu, která se použije až pro šest úrovní tagů nadpisu.

Nastavení vlastností odkazu CSS celé stránky

Můžete nastavovat typ, velikost a barvu písma a jiné vlastnosti odkazů. Program Dreamweaver standardně vytváří pravidla CSS pro odkazy a aplikuje je na všechny odkazy na dané stránce. (Pravidla jsou do stránky vložena v části záhlaví.)

Poznámka:

Chcete-li přizpůsobovat jednotlivé odkazy na stránce, musíte vytvořit jednotlivá pravidla CSS a aplikovat je na každý odkaz zvlášť.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů

  • Klikněte na možnost Soubor > Vlastnosti stránky
  • Klikněte na možnost Okno > Vlastnosti stránky a v Inspektoru vlastností textu klikněte na tlačítko Vlastnosti stránky.
 2. V nabídce Kategorie vyberte možnost Odkazy (CSS).

  • Písma odkazu: Určuje výchozí rodinu písma, která se použije pro text odkazu. Aplikace Dreamweaver standardně používá rodinu písma určenou pro celou stránku, s výjimkou případů, kdy zadáte jiné písmo.
  • Velikost: Určuje výchozí velikost písma, která se použije pro text odkazu.
  • Barva odkazu: Určuje barvu, která se použije pro text odkazu.
  • Navštívené odkazy: Určuje barvu, která se použije pro navštívené odkazy.
  • Odkazy s efektem přechodu: Určuje barvu, která se použije, když nad odkaz umístíte ukazatel myši.
  • Aktivní odkazy: Určuje barvu, která se použije, když kliknete myší (nebo ukazatelem) na odkaz.
  • Styl podtržení: Určuje styl podtržení, který se použije pro odkazy. Pokud je již pro stránku styl podtržení odkazů definován (například pomocí externího seznamu stylů CSS), nabídka Styl podtržení se standardně změní na volbu „neměnit“. Tato volba vás upozorní na definovaný styl odkazu. Pokud změníte styl podtržení odkazu pomocí dialogového okna Vlastnosti stránky, aplikace Dreamweaver změní předchozí definici odkazu.

   

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online