Příručka uživatele Zrušit

Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Využijte toto téma k získání dalších informací o využití Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver pro zrychlení procesu psaní kódu.

Pokud chcete v aplikaci Dreamweaver pracovat s kódem, můžete využít pracovní plochu Vývojář. Ve výchozím nastavení je na této pracovní ploše otevřeno zobrazení kódu a v levé části obrazovky naleznete ukotvený panel Soubory a Výstřižky.

Pokud budete chtít přidat další funkce, klikněte na možnost Okno a vyberte příslušný potřebný panel.

Poznámka:

Pokud vaše předdefinované pracovní plochy nenabízejí přesně to, co potřebujete, můžete přizpůsobit vlastní rozvržení pracovní plochy. Otevřete a ukotvěte své panely tam, kde je potřebujete, a pracovní plochu uložte jako vlastní pracovní plochu. Další informace naleznete v tématu Vytvoření vlastních pracovních ploch.

Práce s kódem v aplikaci Dreamweaver

S kódem můžete v aplikaci Dreamweaver pracovat několika způsoby. Můžete použít následující:

Mezi jednotlivými zobrazeními můžete přecházet kliknutím na tlačítko Kód, Rozdělit a Návrh/Živé v horní části pracovní plochy.

Pomocí Inspektoru kódu můžete zobrazit svůj kód HTML ve formě plovoucího okna. Inspektor kódu vám umožní prohlížet svůj návrh webu a kód současně, aniž by bylo nutné rozdělit zobrazení na poloviny. Další informace naleznete v tématu Zobrazení kódu v samostatném okně pomocí Inspektoru kódu.

Zobrazení kódu v okně dokumentu – zobrazení kódu

Vyberte volbu Zobrazení > Kód.

Pište kód a upravujte stránku současně v okně dokumentu – rozdělené zobrazení

 1. Vyberte volbu Zobrazení > Kód a návrh.

  Kód se objeví ve vrchním panelu a stránka se objeví ve spodním panelu.

 2. Abyste zobrazili stránku nahoře, vyberte zobrazení Návrh nahoře z nabídky Volby zobrazení v panelu nástrojů dokumentu.
 3. Abyste změnili velikost panelů v okně dokumentu, přetáhněte dělící pruh na požadované místo. Dělící pruh se nachází mezi těmito dvěma panely.

  Zobrazení kódu je automaticky aktualizováno, když provedete změny v zobrazení návrhu. Pokud provedete změny v zobrazení kódu, musíte ručně aktualizovat dokument v zobrazení návrhu tak, že kliknete do zobrazení návrhu nebo stisknete klávesu F5.

Zobrazení kódu v samostatném okně pomocí Inspektoru kódu

Inspektor kódu umožňuje pracovat v samostatném okně pro psaní kódu, stejně jako byste pracovali v zobrazení kódu.

 1. Vyberte volbu Okna > Inspektor kódu. Pruh nástrojů obsahuje následující volby:

  Správa souborů

  Odesílá nebo přijímá soubor.

  Náhled/ladění v prohlížeči

  Zobrazí náhled nebo ladí dokument v prohlížeči.

  Aktualizovat zobrazení Návrh

  Aktualizuje dokument v zobrazení Návrh tak, aby se v něm projevily změny, které jste provedli v kódu. Změny, které jste provedli v kódu, se automaticky v zobrazení Návrh neobjeví, dokud neprovedete určité akce, jako třeba uložení souboru nebo klepnutí na toto tlačítko.

  Navigace v kódu

  Umožňuje rychlý pohyb v kódu. Viz část funkce Přejít na JavaScript nebo VBScript.

  Volby zobrazení

  Umožňují určit, jak se kód zobrazí. Viz část Nastavení vzhledu kódu.

Rychlejší psaní kódu v aplikaci Dreamweaver

Zobrazení kódu v aplikaci Dreamweaver nabízí funkce pro snadnější psaní kódu, které usnadňují návrhářům přechod k vývoji v zobrazení kódu. Zkušení programátoři tak mohou těžit z vizuálních pomůcek, jako je automatické odsazení, barevné zvýraznění kódu a změna velikosti písma, se kterými mohou omezit počet chyb a zlepšit čitelnost kódu.

Zde jsou některé funkce, které aplikace Dreamweaver nabízí.

Našeptávání kódu a dokončování kódu

Funkce Našeptávání kódu (nebo Dokončování kódu) v aplikaci Dreamweaver vám umožňuje během psaní vybrat tagy, atributy a styly CSS z rozbalovací nabídky. Toto automatické dokončování kódu přináší rychlejší psaní kódu s méně chybami.

Prohlédněte si příklad toho, jak tato funkce funguje v prostředí HTML. 

Jakmile začnete psát znak „<“, aplikace Dreamweaver otevře místní nabídku se všemi dostupnými tagy HTML. Když budete pokračovat v psaní tagu, aplikace Dreamweaver automaticky aktualizuje dostupné prvky HTML a umožní vybrat vhodný tag. Po stisknutí klávesy Enter aplikace Dreamweaver za vás automaticky vloží tag. Následně se otevře druhá místní nabídka se seznamem všech dostupných vlastností daného tagu.

Podpora našeptávání kódu je k dispozici také pro formát CSS, JavaScript a PHP (PHP verze 5.6 a 7.1). 

Další informace naleznete v tématu Našeptávání kódu a dokončování kódu.

Podpora verze PHP 5.6 a 7.1

Aplikace Dreamweaver podporuje PHP verze 5.6 a 7.1. 

Podle potřeby můžete kompilovat soubory PHP na vašem webu s verzí PHP 5.6 nebo 7.1 za pomoci dialogového okna Nastavení webu (pro jednotlivé weby) nebo předvoleb aplikace (pro všechny soubory PHP uložené mimo weby Dreamweaver). Aplikace Dreamweaver poté nastaví našeptávání kódu a kontroly lintingu pro vybranou verzi jazyka PHP.

Pro nové stránky v aplikaci Dreamweaver je nastaven výchozí kompilátor PHP na verzi zadanou v části Úpravy > Předvolby > PHP.

Další informace o podpoře PHP v aplikaci Dreamweaver naleznete v tématu:

Obecné informace o PHP verze 5.6 a 7.1 naleznete v následujících odkazech:

Našeptávání kódu pro objekty JavaScript

Aplikace Dreamweaver podporuje našeptávání kódu pro objekty JavaScript. V aplikaci Dreamweaver je k dispozici našeptávání kódu pro základní objekty JavaScript, jako jsou pole, data, čísla a řetězce. 

Mimo to aplikace Dreamweaver sleduje právě vytvářené funkce jazyka JavaScript a podporuje našeptávání kódu pro vaše vlastní názvy funkcí.

Další informace naleznete v tématu Našeptávání kódu a dokončování kódu.

Refaktorování kódu JavaScript

Aplikace Dreamweaver podporuje refaktorování kódu. Refaktorování kódu je proces restrukturalizace stávajícího kódu beze změny chování navenek. Kód je pak čitelnější a srozumitelnější. Ladění kódu je pak díky malým funkcím a správným náhradám časově méně náročné. V rámci refaktorování kódu JavaScript můžete přejmenovávat funkce a proměnné s ohledem na obor.

Další informace naleznete v tématu Psaní a úprava kódu.

Barevné zvýraznění kódu pro různé typy souborů

Aplikace Dreamweaver podporuje barevné zvýraznění kódu pro formáty HTML, JS, CSS, PHP, XML, LESS, Sass, SCSS, SVG, Bash, C, C#, C++, clojure, CoffeeScript, Dart, Diff, EJS, Embedded Ruby, Groovy, Handlebars, Haskell, Haxe, Java, JSON, Lua, Markdown, Markdown (GitHub), Perl, Properties, Python, RDF Turtle, Ruby, Scala, SQL, Stylus, Text, VB, VBScript, XML a YAML.

Více kurzorů pro opakující se úkoly

Využijte možnosti psát více než jeden řádek kódu současně a urychlit tak procesy, jako je vytváření seznamu s odrážkami, aktualizace řady řetězců a provádění více úprav najednou.

Tato funkce umožňuje velké zvýšení produktivity, protože již nemusíte opakovaně psát ten samý řádek kódu. Více kurzorů to udělá za vás najednou.

Při úpravách kódu máte následující možnosti:

 • Přidání více kurzorů s cílem vložit nový obsah na různá místa
 • Výběr textu na několika místech a použití stejných úprav v různých částech dokumentu

Další informace naleznete v tématu Přidání více kurzorů nebo vícenásobného výběru.

Rychlá úprava souvisejících souborů s kódem

Chcete-li provést rychlé změny ve svém kódu, umístěte kurzor na konkrétní výstřižek kódu a pomocí kontextové nabídky nebo stiskem kláves Ctrl + E (systém Windows) nebo Cmd + E (systém Mac) otevřete rychlé úpravy.

Aplikace Dreamweaver vám nabízí možnosti kódu podle daných okolností a nástroje inline.

Vzorový scénář použití

Vezměte v úvahu následující příklad:

Upravujete soubor HTML a zjistíte, že něco v živém zobrazení nevypadá správně. Přejdete tedy do zobrazení kódu a uvědomíte si, že kvůli napravení problémů budete muset upravit další související soubor (řekněme soubor CSS). 

Namísto přepínání karet kliknete pravým tlačítkem na odpovídající kód a kliknutím na možnost Rychlé úpravy nebo pomocí klávesové zkratky v aplikaci Dreamweaver otevřete odpovídající část kódu ze souvisejícího souboru CSS přímo v souboru HTML.

Díky tomu můžete upravit kód CSS bez nutnosti procházet jiné soubory nebo přepínat karty. Změny se projeví v souboru CSS automaticky.

Další informace naleznete v tématu Rychlá úprava.

Kontextová dokumentace CSS

Rychlé dokumenty obsahují dokumentaci pro vlastnosti CSS a jsou dostupné přímo v rámci zobrazení kódu.

Při hledání informací o vlastnostech CSS již nemusíte přecházet mimo aplikaci Dreamweaver na webovou stránku. Rychlé dokumenty otevřete kombinací kláves Ctrl + K (systém Windows) nebo Cmd + K (systém Mac).

Další informace naleznete v tématu Získání pomoci s CSS v rámci aplikace Dreamweaver pomocí rychlých dokumentů.

Nadstandardní podpora pro modul Emmet

Emmet představuje zásuvný modul umožňující rychlé psaní kódu a generování kódů HTML a CSS.

Modul Emmet je součástí aplikace Dreamweaver a umožňuje zkratky Emmet používat, aniž by bylo nutné věnovat další čas instalaci zásuvného modulu.

Zkratky Emmet můžete používat v zobrazení kódu nebo Inspektoru kódu aplikace Dreamweaver a stisknutím klávesy Tab je rozbalit do podoby značek HTML nebo prvků CSS.

Zkratky HTML se rozbalí na stránkách HTML a PHP.

Zkratky CSS se rozbalí na stránkách CSS, LESS, Sass, SCSS nebo v rámci tagu stylu na stránce HTML.

Další informace o použití doplňku Emmet naleznete v tématu Použití sady nástrojů Emmet v aplikaci Dreamweaver.

Sbalení kódu

Aplikace Dreamweaver umožňuje sbalit části kódu tak, aby bylo možné se snadněji soustředit na části, které právě upravujete. 

Kód můžete sbalit na základě tagů či závorek nebo můžete kód sbalit na základě výběru. 

Další informace naleznete v tématu Sbalení a rozbalení kódu.

Ověření kódu

Aplikace Dreamweaver nabízí všestrannou funkci lintingu pro ladění chyb v kódu. 

Tato funkce umožňuje analýzu kódu a vyznačení potenciálních chyb nebo podezřelého použití kódu. Chyby v syntaxi HTML, chyby analýzy v CSS nebo upozornění pro soubory JavaScript jsou příkladem bodů, na které vás linting aplikace Dreamweaver upozorní.

Další informace o lintingu kódu v aplikaci Dreamweaver naleznete v tématu Linting kódu.

Pokud pracujete s jazykem PHP a dokument obsahuje chybný kód, aplikace Dreamweaver tento kód přenese do zobrazení návrhu (pokud je otevřený) a zvýrazní jej v zobrazení kódu (v závislosti na nastavených předvolbách).

Ať už vyberete kód v jakémkoliv okně, inspektor vlastností zobrazí informaci o tom, proč je kód neplatný a jak ho opravit.

Poznámka:

Možnost zvýraznění neplatného kódu v zobrazení Kód je ve výchozím nastavení vypnuta. Chcete-li ji zapnout, přepněte se do zobrazení Kód (Zobrazení > Kód) a vyberte volbu Zobrazení > Volby zobrazení kódu > Zvýraznit neplatný kód.

Můžete také určit předvolby pro automatické přepsání různých druhů neplatného kódu, když otevíráte dokument.

Další informace o nastavení předvoleb psaní kódu naleznete v tématu Nastavení předvoleb kódování.

Podpora pro preprocesory CSS

Aplikace Dreamweaver nově podporuje běžné preprocesory CSS, například SASS, Less a SCSS, s plnou podporou barevného zvýraznění kódu, našeptávání kódu a kompilace. 

Díky podpoře preprocesorů CSS můžete ušetřit čas při práci na velkých webech se složitým seznamem stylů.

Další informace o podpoře preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver naleznete v tématu Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver.

Ukládání a opakované použití výstřižků kódu

Ukládejte bloky často používaného kódu jako výstřižky kódu na panelu Výstřižky. Tyto bloky kódu poté můžete vložit na více stránkách.

Výstřižky uložené na panelu Výstřižky nejsou určeny výhradně pro jeden web, takže je můžete používat opakovaně na více webech.

Výstřižky kódu lze díky synchronizaci nastavení používat v různých zařízeních a také v různých verzích aplikace Dreamweaver.

Další informace naleznete v tématu Opakované použití kódu v podobě výstřižků.

Náhled v prohlížeči v reálném čase

Využijte možnosti rychle prohlížet náhled kódu v reálném čase bez nutnosti ručního opětovného načtení stránky v prohlížeči. Aplikace Dreamweaver je nově spojena s vaším prohlížečem, takže se změny v prohlížeči zobrazí okamžitě bez nutnosti znovu načíst stránku.

Další informace naleznete v tématu Náhled v prohlížeči v reálném čase.

Přizpůsobení klávesových zkratek

V aplikaci Dreamweaver můžete používat oblíbené klávesové zkratky. Pokud jste zvyklí na specifické klávesové zkratky, například Shift + Enter pro přidání zalomení řádku nebo Ctrl + G pro přechod na konkrétní pozici v kódu, můžete je přidat do aplikace Dreamweaver pomocí Editoru klávesových zkratek.

Instrukce viz část Přizpůsobení klávesových zkratek.

Standardní otevření souboru v zobrazení kódu

Když otevíráte typ souboru, který za normálních okolností neobsahuje HTML (například soubor JavaScript), otevře se soubor v zobrazení Kód (nebo inspektoru kódu) místo otevření v zobrazení Návrh. Můžete určit, které soubory se mají v zobrazení kódu otevřít.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (systém Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (systém Macintosh).
 2. Vyberte volbu Typy souborů/Editory ze seznamu Kategorie nalevo.
 3. V okně Otevřít v zobrazení kódu zadejte přípony pro typy souborů, které chcete automaticky otevírat v zobrazení Kód.

  Mezi přípony názvů souborů vkládejte mezery. Můžete přidat libovolný počet přípon.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online