Toto téma vám poskytne návod, jak přidávat zvukové efekty na webové stránky aplikace Dreamweaver a do podporovaných formátů zvukových souborů.

Na webovou stránku můžete přidat zvuk. Existuje několik různých typů zvukových souborů a formátů, například .wav, .midi a .mp3. Pokud se rozhodujete, jaký formát a metodu přidání zvuku vyberete, zvažte účel zvuku a okruh uživatelů, kteří budou zvuk přehrávat, velikost souboru, kvalitu zvuku a rozdíly v jednotlivých prohlížečích.

Poznámka:

Se zvukovými soubory různé prohlížeče zacházejí různými způsoby. Do souboru SWF můžete vložit zvukový soubor a pak vložit soubor SWF, čímž zvýšíte konzistenci.

Následující seznam popisuje běžné formáty zvukových souborů a některé výhody a nevýhody každého z nich pro návrh webu.

.midi nebo .mid (Musical Instrument Digital Interface)

Tento formát je určen pro instrumentální hudbu. Soubory MIDI podporuje mnoho prohlížečů a navíc nevyžadují žádný zásuvný modul. Jejich zvuková kvalita je velmi dobrá, ale může se měnit podle zvukové karty návštěvníka. I malý soubor MIDI může obsahovat dlouhý zvukový klip. Soubory MIDI nelze nahrávat, musí se syntetizovat v počítači se speciálním hardwarem a softwarem.

.wav (Waveform Extension)

Tyto soubory nabízí dobrou kvalitu zvuku, podporuje je řada prohlížečů a navíc nevyžadují žádný zásuvný modul. Je možné nahrávat vlastní soubory WAV z CD, kazety, mikrofonu a tak dále. Velká velikost souboru ale velmi silně omezuje délku zvukových klipů, které lze na webových stránkách použít.

.aif (Audio Interchange File Format nebo AIFF)

Formát AIFF podobně jako formát WAV nabízí dobrou kvalitu zvuku, lze ho přehrávat ve většině prohlížečů a nevyžaduje zásuvný modul; soubory AIFF je také možné nahrávat z CD, kazety, mikrofonu a podobně. Velká velikost souboru ale velmi silně omezuje délku zvukových klipů, které lze na webových stránkách použít.

.mp3 (Motion Picture Experts Group Audio nebo MPEG-Audio Layer-3)

Komprimovaný formát, který vytváří podstatně menší zvukové soubory. Kvalita zvuku je velmi dobrá: pokud soubor mp3 správně nahrajete a zkomprimujete, vyrovná se kvalitě CD. Technologie mp3 umožňuje „streamování“ souboru (návštěvník může soubor začít přehrávat ještě před tím, než se celý stáhne). Velikost souboru je ale větší než u souboru Real Audio, a proto může stažení celé písně přes typické vytáčené modemové spojení trvat poměrně dlouho. Aby mohli návštěvníci soubory mp3 přehrávat, musí si stáhnout a nainstalovat pomocnou aplikaci nebo zásuvný modul – například QuickTime, Windows Media Player nebo RealPlayer.

.ra, .ram, .rpm nebo Real Audio

Tento formát má vysokou úroveň komprese (soubory jsou ještě menší než mp3). Za rozumnou dobu lze stáhnout soubor obsahující celou píseň. Protože soubory lze „streamovat“ z normálního webového serveru, návštěvníci mohou začít zvuk poslouchat předtím, než se soubor zcela stáhne. Aby návštěvníci mohli tyto soubory přehrát, musí si stáhnout a nainstalovat pomocnou aplikaci RealPlayer nebo zásuvný modul.

.qt, .qtn, .mov nebo QuickTime

Tyto soubory obsahují zároveň audio i video formát vyvinutý společností Apple Computer. Operační systémy Apple Macintosh QuickTime obsahují a používá ho většina aplikací systému Macintosh pracujících s videem, zvukem nebo animacemi. Ostatní přehrávače mohou soubory ve formátu QuickTime přehrávat také, ale potřebují k tomu ovladač QuickTime. QuickTime podporuje většinu formátů kódování (například Cinepak, JPEG a MPEG).

Poznámka:

Kromě obvyklých formátů uvedených výše existuje ještě mnoho dalších různých formátů souborů audia a videa pro použití na webu. Pokud se setkáte s formátem multimediálního souboru, který neznáte, zjistěte si u tvůrce formátu nejlepší způsob využití.

Vytvoření odkazu na zvukový soubor je jednoduchým a efektivním způsobem přidání zvuku na webovou stránku. Díky této metodě vkládání zvukových souborů si mohou návštěvníci zvolit, zda chtějí soubor poslouchat, a soubor se tak zpřístupní nejširšímu okruhu uživatelů.

 1. Vyberte text nebo obraz, který chcete použít jako odkaz na zvukový soubor.
 2. V inspektoru Vlastnosti klepněte na ikonu složky vedle textového pole Odkaz a přejděte na zvukový soubor nebo zadejte jeho název a cestu do pole Odkaz.

Vložení zvukového souboru

Vložením sice zvuk začleníte přímo do stránky, ale zvuk se přehraje pouze v případě, že návštěvníci webového místa mají příslušný zásuvný modul pro zvolený zvukový soubor. Vkládání souborů používejte v případě, že chcete zvuk použít jako hudbu na pozadí nebo ovládat hlasitost, vzhled přehrávače na stránce nebo počáteční a koncový bod zvukového souboru.

Poznámka:

Při včleňování zvukových souborů do webových stránek pečlivě zvažte jejich vhodné použití ve webovém místě a způsob, jakým budou návštěvníci webového místa tyto multimediální zdroje používat. Pro případ, že návštěvníci nebudou chtít poslouchat zvukový obsah, vždy připravte widget pro vypnutí a zapnutí přehrávání zvuku.

 1. V zobrazení Návrh umístěte textový kurzor do místa, kam chcete soubor vložit, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V rámci kategorie HTML na panelu Vložit vyberte z místní nabídky ikonu Zásuvný modul .

  • Vyberte možnost Vložit > HTML > Zásuvný modul.

 2. Vyhledejte zvukový soubor a klepněte na tlačítko OK.
 3. Zadejte hodnoty šířky a výšky do příslušných textových polí v inspektoru Vlastnosti nebo změňte velikost vyhrazeného místa pro zásuvný modul v okně dokumentu.

  Tyto hodnoty určují velikost ovládacích prvků zvuku v prohlížeči.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online