Příručka uživatele Zrušit

Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Naučte se používat příkazy ASP v aplikaci Dreamweaver k úpravě databáze a přidání a spuštění uložené procedury.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace naleznete v tomto článku.

O objektech příkazů ASP

Objekt příkazu ASP je serverový objekt, který provádí nějakou operaci s databází. Objekt může obsahovat libovolný platný příkaz SQL včetně příkazu, který vrací sadu záznamů nebo který vkládá, aktualizuje nebo odstraňuje záznamy z databáze. Objekt příkazu může měnit strukturu databáze v případě, že příkaz SQL přidá nebo odstraní sloupec tabulky. Objekt příkazu můžete také použít ke spuštění uložené procedury v databázi.

Objekt příkazu může být opakovaně použitelný v tom smyslu, že aplikační server může jednu kompilovanou verzi objektu použít k vícenásobnému provedení příkazu. Příkaz se stane opakovaně použitelným, pokud vlastnost Připravený objektu Příkaz nastavíte na hodnotu true, jako v následujícím výrazu VBScript:

mycommand.Prepared = true

Pokud víte, že bude příkaz spuštěn víckrát než jen několikrát, může vytvoření jedné zkompilované verze objektu přinést zefektivnění operací s databází.

Poznámka:

Připravené příkazy nejsou podporovány všemi databázovými poskytovateli. Pokud to vaše databáze nepodporuje, může při nastavení této vlastnosti na true zobrazit chybové hlášení. Může dokonce ignorovat požadavek o vytvoření připraveného objektu a nastavit vlastnost Připraven na false.

Objekt příkazu je vytvářen skripty na stránce ASP, ale aplikace Dreamweaver umožňuje vytvářet objekty příkazu bez nutnosti psát kód ASP.

Používání příkazů ASP k úpravě databáze

Pomocí aplikace Dreamweaver můžete vytvářet objekty příkazů ASP, které vkládají, aktualizují nebo odstraňují záznamy z databáze. Objektu příkazu můžete poskytnout výraz SQL nebo uloženou proceduru, které provedou operaci s databází.

 1. V aplikaci Dreamweaver otevřete stránku ASP, která bude spouštět příkaz.
 2. Otevřete panel Serverová chování (Okna > Serverová chování), klikněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Příkaz.
 3. Zadejte název příkazu, vyberte připojení k databázi, která obsahuje záznamy, které chcete upravit, a vyberte operaci, kterou má příkaz provést – Vložení, Aktualizace nebo Odstranění.

  Aplikace Dreamweaver spustí výraz SQL, podle operace, kterou chcete provést. Například pokud vyberete vložení, dialogové okno vypadá jako v následujícím příkladu:

  Zadejte příkaz ASP
  Zadejte příkaz ASP

 4. Proveďte příkaz SQL.

  Informace o vytváření příkazů SQL, které upravují databázi, najdete v příručce Transact-SQL.

 5. V části Proměnné můžete definovat proměnné SQL. Zadejte název a hodnotu za běhu. Zadáním typu a velikosti všech proměnných předejdete útokům typu SQL injection.

  Následující příklad uvádí příkaz vložení se třemi proměnnými SQL. Hodnoty těchto proměnných jsou získány z parametrů URL předaných stránce, podle definice ve sloupci Hodnota za běhu v oblasti Proměnné.

  Příkaz vložení se třemi proměnnými SQL
  Příkaz vložení se třemi proměnnými SQL

  Hodnotu Velikost získáte pomocí panelu Databáze v aplikaci Dreamweaver. Vyhledejte databázi v panelu Databáze a rozbalte ji. Pak vyhledejte tabulku, s kterou pracujete, a rozbalte ji. Tabulka uvádí velikosti polí. Může zobrazovat například ADRESA (WChar 50). V tomto příkladu je velikost pole 50. Velikost můžete také zjistit ze své databázové aplikace.

  Poznámka:

  Typy Číselný, Booleovský a Datum/Čas vždy používají velikost -1.

  Hodnotu Typ zjistíte z následující tabulky:

  Typ v databázi

  Typ v aplikaci Dreamweaver

  Velikost

  Číselný (MS Access, MS SQL Server, MySQL)

  Dvojitá přesnost

  -1

  Booleovský, Ano/Ne (MS Access, MS SQL Server, MySQL)

  Dvojitá přesnost

  -1

  Datum/čas (MS Access, MS SQL Server, MySQL)

  DBTimeStamp

  -1

  Všechny ostatní typy textových polí, včetně textových datových typů MySQL char, varchar a longtext

  LongVarChar

  viz databázová tabulka

  Text (MS Access) nebo nvarchar, nchar (MS SQL Server)

  VarWChar

  viz databázová tabulka

  Memo (MS Access), ntext (MS SQL Server) nebo pole, do nichž lze uložit velké množství textu

  LongVarWChar

  1073741823

  Více informací o typech a velikostech proměnných SQL najdete na stránce www.adobe.com/go/4e6b330a.

 6. Zavřete dialogové okno.

  Aplikace Dreamweaver vloží do stránky kód ASP, který za běhu na serveru vytvoří příkaz, který vkládá, aktualizuje nebo odstraňuje záznamy z databáze.

  Standardně tento kód nastaví vlastnost Připravený objektu Příkaz na true, což znamená, že aplikační server použije jednu zkompilovanou verzi objektu při každém spuštění příkazu. Toto nastavení můžete změnit tak, že přepnete do zobrazení Kód a změníte vlastnost Připravený na false.

 7. Vytvořte stránku s formulářem HTML, aby uživatelé mohli zadávat data záznamu. Ve formuláři HTML použijte tři textová pole (txtCity, txtAddress a txtPhone) a tlačítko Odeslat. Formulář používá metodu GET a odesílá stránce, která obsahuje příkaz, hodnoty textových polí.

O uložených procedurách

Přestože můžete stránky, které mění databáze, vytvářet pomocí serverových chování, můžete k vytvoření takových stránek také použít objekty manipulující s databázemi, jako jsou uložené procedury, objekty příkazů ASP.

Uložená procedura je opakovatelně použitelná položka databáze, která s databází provede určitou operaci. Uložená procedura obsahuje kód SQL, který může, kromě jiného, vkládat, aktualizovat nebo odstraňovat záznamy. Uložené procedury mohou také měnit strukturu databáze. Například pomocí uložené procedury můžete přidat sloupec tabulky nebo i odstranit tabulku.

Uložená procedura také může volat další uloženou proceduru a také přijímat vstupní parametry a vracet i více hodnot proceduře, která ji volala, formou výstupních parametrů.

Uložená procedura je opakovatelně použitelná v tom smyslu, že můžete jednu zkompilovanou verzi procedury použít k více provedením operace s databází. Pokud víte, že bude úloha s databází provedena více než jen párkrát – nebo že bude tutéž úlohu provádět více aplikací – můžete použitím uložené procedury zefektivnit operace s databází.

Poznámka:

Databáze MySQL a Microsoft Access nepodporují uložené procedury.

Přidání uložené procedury (ColdFusion) (CS6)

Pomocí uložené procedury můžete upravit databázi. Uložená procedura je opakovatelně použitelná položka databáze, která s databází provede určitou operaci.

Dříve než můžete upravit databázi pomocí uložené procedury, zkontrolujte, zda uložená procedura obsahuje SQL, který nějak upraví databázi. Vytvoření a uložení procedury v databázi viz dokumentace k databázi a příručka Transact-SQL.

 1. V aplikaci Dreamweaver otevřete stránku, která bude spouštět uloženou proceduru.
 2. V panelu Svázání (Okna > Svázání) klikněte na tlačítko plus (+) a pak vyberte volbu Uložená procedura.
 3. Z rozbalovací nabídky Zdroj dat vyberte připojení k databázi, která obsahuje uloženou proceduru.
 4. Zadejte uživatelské jméno a heslo zdroje dat ColdFusion.
 5. Z rozbalovací nabídky Procedury vyberte uloženou proceduru.

  Aplikace Dreamweaver automaticky vyplní případné parametry.

 6. Vyberte parametr, a pokud chcete dělat změny, klikněte na tlačítko Upravit.

  Objeví se dialogové okno Úprava proměnné uložené procedury. V rámečku Název se zobrazí název proměnné, kterou upravujete.

  Poznámka:

  Je nutné zadat testovací hodnoty případných vstupních parametrů uložené procedury.

 7. Proveďte potřebné změny.
  • Z rozbalovací nabídky vyberte volbu Směr. Uložená procedura může mít vstupní hodnoty, výstupní hodnoty nebo vstupní a výstupní hodnoty.

  • Z rozbalovací nabídky vyberte volbu Typ SQL. Zadejte vrácenou proměnnou, hodnotu za běhu a testovací hodnotu.

 8. Pokud má uložená procedura vstupní parametr, klikněte na tlačítko plus (+) a přidejte parametr stránky.
  Poznámka:

  Pro každou vrácenou hodnotu parametru uložené procedury musíte zadat odpovídající parametry stránky. Parametry stránky nepřidávejte, pokud neexistuje odpovídající vrácená hodnota.

  Podle potřeby znovu klikněte na tlačítko plus (+) a přidejte další parametr stránky.

 9. Podle potřeby vyberte parametr stránky a kliknutím na tlačítko minus (–) ho odstraňte, nebo kliknutím na tlačítko Upravit parametr upravte.
 10. Vyberte volbu Vrací sadu záznamů s názvem a zadejte název sady záznamů; pokud uložená procedura vrací sadu záznamů; kliknutím na tlačítko Test zobrazte sadu záznamů, kterou uložená procedura vrací.

  Aplikace Dreamweaver spustí uloženou proceduru a zobrazí případnou sadu záznamů.

  Poznámka:

  Pokud uložená procedura vrací sadu záznamů a má vstupní parametry, je nutné do sloupce Výchozí hodnota v poli Proměnné zadat hodnotu, aby byla uložená procedura otestována.

  Poznámka:

  Můžete použít různé testovací hodnoty a generovat různé sady záznamů. Chcete-li změnit testovací hodnoty, klikněte na tlačítko Upravit pro Parametr a změňte testovací hodnotu, nebo klikněte na tlačítko Upravit pro Parametr stránky a změňte výchozí hodnotu.

 11. Pokud uložená procedura vrací hodnotu stavového kódu, vyberte volbu Vrací stavový kód s názvem a zadejte název stavového kódu. Klikněte na tlačítko OK.

  Po zavření okna vloží aplikace Dreamweaver do stránky kód ColdFusion, který za běhu kódu na serveru zavolá proceduru uloženou v databázi. Uložená procedura pak v databázi provede nějakou operaci, například vložení záznamu.

  Pokud má uložená procedura vstupní parametry, můžete vytvořit stránku, která shromáždí hodnoty parametrů a předá je stránce s uloženou procedurou. Například můžete vytvořit stránku, která pomocí parametrů URL nebo formuláře HTML shromáždí hodnoty parametrů od uživatelů.

Spuštění uložené procedury (ASP) (CS6)

U stránek ASP spustíte uloženou proceduru jen vložením objektu příkazu. Více informací o objektech příkazu viz část O objektech příkazů ASP.

 1. V aplikaci Dreamweaver otevřete stránku, která bude spouštět uloženou proceduru.
 2. V panelu Svázání (Okna > Svázání) klikněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Příkaz (Uložená procedura).

  Objeví se dialogové okno Příkaz.

 3. Zadejte název příkazu, vyberte připojení k databázi, která obsahuje uloženou proceduru, a pak z rozbalovací nabídky Typ vyberte volbu Uložená procedura.
 4. Vyberte uloženou proceduru rozbalením větve Uložené procedury v poli Položky databáze, výběrem uložené procedury ze seznamu a kliknutím na tlačítko Procedura.
 5. Případné parametry zadejte do tabulky Proměnné.

  Nemusíte zadávat parametry proměnných RETURN_VALUE.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

  Po zavření dialogového okna se do stránky vloží kód ASP. Při běhu kód na serveru tento kód vytvoří objekt příkazu, který spustí uloženou proceduru v databázi. Uložená procedura pak v databázi provede nějakou operaci, například vložení záznamu.

  Standardně tento kód nastaví vlastnost Připravený objektu Příkaz na true, což znamená, že aplikační server použije jednu zkompilovanou verzi objektu při každém spuštění uložené procedury. Pokud víte, že bude příkaz proveden více než jen párkrát, můžete použitím jedné zkompilované verze objektu zefektivnit operace s databází. Pokud ale bude příkaz spuštěn jen jednou nebo dvakrát, může použití jedné zkompilované verze objektu vaši webovou aplikaci zpomalit, protože systém musí pozastavit běh a příkaz zkompilovat. Toto nastavení můžete změnit tak, že přepnete do zobrazení Kód a změníte vlastnost Připravený na false.

  Poznámka:

  Připravené příkazy nejsou podporovány všemi databázovými poskytovateli. Pokud to vaše databáze nepodporuje, může se při spuštění stránky zobrazit chybové hlášení. Přepněte do zobrazení Kód a změňte vlastnost Připravený na false.

  Pokud má uložená procedura vstupní parametry, můžete vytvořit stránku, která shromáždí hodnoty parametrů a předá je stránce s uloženou procedurou. Například můžete vytvořit stránku, která pomocí parametrů URL nebo formuláře HTML shromáždí hodnoty parametrů od uživatelů.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.