Použití objektu Datum v aplikaci Dreamweaver ke vložení aktuálního data v ve vašem oblíbeném formátu a pro aktualizaci tohoto data.

Aplikace Dreamweaver nabízí praktický objekt Datum, který vkládá aktuální datum v upřednostňovaném formátu (s časem nebo bez) a nabízí možnost aktualizace tohoto data při každém uložení souboru.

Poznámka:

Data a časy zobrazené v dialogovém okně Vložit datum nepředstavují aktuální datum, ani nezobrazují datum nebo čas, který návštěvník při zobrazení webového místa uvidí. Představují pouze příklad způsobů zobrazení těchto informací.

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor do místa, kam chcete datum vložit.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte možnost Vložit > HTML > Datum.
  • V kategorii HTML na panelu Vložit klikněte na tlačítko Datum.

 3. V zobrazeném dialogovém okně vyberte formát názvu dne v týdnu, formát data a formát času.
  Vložit datum
  Vložit datum

 4. Pokud chcete, aby se vložené datum při každém uložení dokumentu aktualizovalo, vyberte volbu Automaticky aktualizovat při ukládání. Pokud chcete, aby se datum po vložení stalo prostým textem a nikdy se automaticky neaktualizovalo, odznačte tuto volbu.
 5. Klepnutím na tlačítko OK datum vložte.

  Poznámka:

  Pokud jste vybrali volbu Automaticky aktualizovat při ukládání, můžete formát data po vložení do dokumentu upravit klepnutím na formátovaný text a výběrem volby Upravit formát pro datum v inspektoru Vlastnosti.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online