Určení upravitelných atributů tagů v šablonách aplikace Dreamweaver. Naučte se také postup změny upravitelného tagu na neupravitelný.

Můžete uživateli předlohy umožnit měnit určené atributy tagu v dokumentu vytvořeném z předlohy.

Můžete například nastavit barvu pozadí v dokumentu předlohy a přitom povolit uživateli předlohy nastavit jinou barvu pozadí pro stránky, které vytvářejí. Uživatelé mohou aktualizovat pouze atributy, které určíte jako upravitelné.

Můžete také na stránce nastavit více upravitelných atributů, takže uživatelé této předlohy mohou změnit tyto atributy v dokumentech založených na předlohách. Jsou podporované následující datové typy: text, boolovská hodnota (true/false), barva a URL.

Při vytvoření upravitelného atributu tagu se do kódu vloží parametr předlohy. Počáteční hodnota atributu je nastavena v dokumentu předlohy; když se vytvoří dokument založený na předloze, zdědí tento parametr. Uživatel předlohy pak může v dokumentu založeném na předloze tento parametr upravit.

Poznámka:

Pokud uděláte upravitelný atribut z odkazu na seznam stylů, atributy z tohoto seznamu stylů již nebude možné v souboru předlohy ani zobrazit ani upravovat.

 1. V okně dokumentu vyberte položku, pro kterou chcete nastavit určitý upravitelný atribut tagu.
 2. Vyberte možnost Nástroje > Předlohy > Nastavit atribut jako upravitelný.

  Upravitelný atribut tagu
  Upravitelný atribut tagu

 3. Zadejte název do pole Atribut nebo vyberte atribut v dialogovém okně Upravitelné atributy tagu pomocí jednoho z následujících úkonů:
  • Pokud je atribut, který si přejete změnit na upravitelný, uveden v rozbalovací nabídce Atribut, vyberte ho.

  • Pokud atribut, který si přejete změnit na upravitelný, není v rozbalovací nabídce Atribut, klepněte na tlačítko Přidat a v dialogovém okně, které se otevře, zadejte název atributu, který chcete přidat, a pak klepněte na tlačítko OK.

 4. Zkontrolujte, že je vybraná volba Změnit atribut na upravitelný.
 5. Zadejte jedinečný název atributu v poli Popis.

  Poznámka:

  Aby bylo později možné snadněji rozpoznat určitý upravitelný atribut tagu, použijte popis, který identifikuje element i atribut. Můžete například označit určitý obraz, jehož zdrojem je upravitelný atribut logoSrc nebo označit upravitelnou barvu pozadí v atributu bodyBgcolor v tagu body.

 6. V nabídce Text vyberte typ hodnoty, který je povolen pro tento atribut, nastavením jedné z následujících voleb:

  • Text: Pokud chcete, aby uživatel zadával pro tento atribut textovou hodnotu, vyberte možnost Text. Můžete například použít text s atributem zarovnání align; uživatel pak může nastavit hodnotu tohoto atributu na left (doleva), right (doprava) nebo center (na střed).

  • URL: Tuto možnost vyberte, pokud chcete vložit odkaz na nějaký element, například cestu souboru pro obraz. Když použijete tuto volbu, automaticky se aktualizuje cesta použitá v odkazu. Pokud uživatel přesune tento obraz do nové složky, zobrazí se dialogové okno Aktualizovat odkazy.

  • Barva: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby bylo pro možnost hodnoty k dispozici dialogové okno pro výběr barvy.

  • Pravda/nepravda: Tuto možnost vyberte, pokud chcete umožnit uživateli vybrat na stránce hodnotu pravda nebo nepravda.

  • Číslo: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby pro aktualizaci určitého atributu mohl uživatel předlohy vložit číselnou hodnotu (například pro změnu hodnot výšky nebo šířky obrazu).

 7. Pole Výchozí hodnota ukazuje hodnotu vybraného atributu tagu v předloze. Zadejte do tohoto pole novou hodnotu, abyste nastavili jinou počáteční hodnotu tohoto parametru v dokumentu založeném na předloze.
 8. (Volitelně) Pokud chcete změnit jiný atribut vybraného tagu, vyberte tento atribut a nastavte volby pro tento atribut.
 9. Klepněte na tlačítko OK.

Změna upravitelného atributu tagu na neupravitelný

Tag, který byl předtím označený jako upravitelný, je možné označit jako neupravitelný.

 1. V dokumentu předlohy klepněte na element, spojený s upravitelným atributem nebo použijte selektor tagů k výběru tohoto tagu.
 2. Vyberte možnost Nástroje > Předlohy > Nastavit atribut jako upravitelný.

 3. V rozbalovací nabídce Atributy vyberte atribut, který chcete ovlivnit.
 4. Odznačte volbu Změnit atribut na upravitelný a klepněte na tlačítko OK.
 5. Aktualizujte dokumenty založené na této předloze.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online