Příručka uživatele Zrušit

Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Určení upravitelných atributů tagů v šablonách aplikace Dreamweaver. Naučte se také postup změny upravitelného tagu na neupravitelný.

Můžete uživateli předlohy umožnit měnit určené atributy tagu v dokumentu vytvořeném z předlohy.

Můžete například nastavit barvu pozadí v dokumentu předlohy a přitom povolit uživateli předlohy nastavit jinou barvu pozadí pro stránky, které vytvářejí. Uživatelé mohou aktualizovat pouze atributy, které určíte jako upravitelné.

Můžete také na stránce nastavit více upravitelných atributů, takže uživatelé této předlohy mohou změnit tyto atributy v dokumentech založených na předlohách. Jsou podporované následující datové typy: text, boolovská hodnota (true/false), barva a URL.

Při vytvoření upravitelného atributu tagu se do kódu vloží parametr předlohy. Počáteční hodnota atributu je nastavena v dokumentu předlohy; když se vytvoří dokument založený na předloze, zdědí tento parametr. Uživatel předlohy pak může v dokumentu založeném na předloze tento parametr upravit.

Poznámka:

Pokud uděláte upravitelný atribut z odkazu na seznam stylů, atributy z tohoto seznamu stylů již nebude možné v souboru předlohy ani zobrazit ani upravovat.

 1. V okně dokumentu vyberte položku, pro kterou chcete nastavit určitý upravitelný atribut tagu.
 2. Vyberte možnost Nástroje > Předlohy > Nastavit atribut jako upravitelný.

  Upravitelný atribut tagu
  Upravitelný atribut tagu

 3. Zadejte název do pole Atribut nebo vyberte atribut v dialogovém okně Upravitelné atributy tagu pomocí jednoho z následujících úkonů:
  • Pokud je atribut, který si přejete změnit na upravitelný, uveden v rozbalovací nabídce Atribut, vyberte ho.

  • Pokud atribut, který si přejete změnit na upravitelný, není v rozbalovací nabídce Atribut, klepněte na tlačítko Přidat a v dialogovém okně, které se otevře, zadejte název atributu, který chcete přidat, a pak klepněte na tlačítko OK.

 4. Zkontrolujte, že je vybraná volba Změnit atribut na upravitelný.
 5. Zadejte jedinečný název atributu v poli Popis.
  Poznámka:

  Aby bylo později možné snadněji rozpoznat určitý upravitelný atribut tagu, použijte popis, který identifikuje element i atribut. Můžete například označit určitý obraz, jehož zdrojem je upravitelný atribut logoSrc nebo označit upravitelnou barvu pozadí v atributu bodyBgcolor v tagu body.

 6. V nabídce Text vyberte typ hodnoty, který je povolen pro tento atribut, nastavením jedné z následujících voleb:

  • Text: Pokud chcete, aby uživatel zadával pro tento atribut textovou hodnotu, vyberte možnost Text. Můžete například použít text s atributem zarovnání align; uživatel pak může nastavit hodnotu tohoto atributu na left (doleva), right (doprava) nebo center (na střed).

  • URL: Tuto možnost vyberte, pokud chcete vložit odkaz na nějaký element, například cestu souboru pro obraz. Když použijete tuto volbu, automaticky se aktualizuje cesta použitá v odkazu. Pokud uživatel přesune tento obraz do nové složky, zobrazí se dialogové okno Aktualizovat odkazy.

  • Barva: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby bylo pro možnost hodnoty k dispozici dialogové okno pro výběr barvy.

  • Pravda/nepravda: Tuto možnost vyberte, pokud chcete umožnit uživateli vybrat na stránce hodnotu pravda nebo nepravda.

  • Číslo: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby pro aktualizaci určitého atributu mohl uživatel předlohy vložit číselnou hodnotu (například pro změnu hodnot výšky nebo šířky obrazu).

 7. Pole Výchozí hodnota ukazuje hodnotu vybraného atributu tagu v předloze. Zadejte do tohoto pole novou hodnotu, abyste nastavili jinou počáteční hodnotu tohoto parametru v dokumentu založeném na předloze.
 8. (Volitelně) Pokud chcete změnit jiný atribut vybraného tagu, vyberte tento atribut a nastavte volby pro tento atribut.
 9. Klepněte na tlačítko OK.

Změna upravitelného atributu tagu na neupravitelný

Tag, který byl předtím označený jako upravitelný, je možné označit jako neupravitelný.

 1. V dokumentu předlohy klepněte na element, spojený s upravitelným atributem nebo použijte selektor tagů k výběru tohoto tagu.
 2. Vyberte možnost Nástroje > Předlohy > Nastavit atribut jako upravitelný.

 3. V rozbalovací nabídce Atributy vyberte atribut, který chcete ovlivnit.
 4. Odznačte volbu Změnit atribut na upravitelný a klepněte na tlačítko OK.
 5. Aktualizujte dokumenty založené na této předloze.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?