Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace naleznete v tomto článku.

O záznamech databáze

Zobrazení záznamů databáze zahrnuje načtení informací uložených v databázi nebo jiném zdroji obsahu a vykreslení těchto informací na webové stránce. Aplikace Dreamweaver poskytuje mnoho metod pro zobrazení dynamického obsahu a poskytuje několik vestavěných serverových chování, která vám umožní vylepšit prezentaci dynamického obsahu a uživatelům umožní snadněji prohledávat a procházet informace vrácené z databáze.

Databáze a jiné zdroje dynamického obsahu poskytují větší výkon a flexibilitu při prohledávání, uspořádání a zobrazení velkých úložišť informací. Používání databáze k ukládání obsahu pro webová místa má smysl, když potřebujete uložit velké množství informací a pak tyto informace smysluplně načíst a zobrazit. Aplikace Dreamweaver poskytuje různé nástroje a předem připravená chování, aby vám pomohla efektivně načítat a zobrazovat informace uložené v databázi.

Serverová chování a elementy formátování

Aplikace Dreamweaver poskytuje následující serverová chování a elementy formátování, aby vám umožnila vylepšit zobrazení dynamických dat:

Formáty

umožní aplikovat na dynamický text různé typy číselných, peněžních, datových/časových a procentuálních hodnot.

Pokud je například cena jedné položky v sadě záznamů uvedena jako 10,989, můžete na stránce cenu zobrazit jako 10,99 Kč, když v aplikaci Dreamweaver vyberete formát „Měna – 2 desetinná místa“. Tento formát zobrazuje číslo se dvěmi desetinnými místy. Pokud má číslo více než dvě desetinná místa, formát dat zaokrouhlí číslo na nejbližší desetinné místo. Pokud číslo nemá žádná desetinná místa, formát dat přidá desetinnou čárku a dvě nuly.

Opakovaná oblast

serverová chování umožňují zobrazit více položek vrácených z databázového dotazu a umožní vám určit počet záznamů, které se mají zobrazit na jedné stránce.

Navigace v sadě záznamů

serverová chování umožňují vložit navigační elementy, které uživatelům umožní přecházet k následující nebo k předcházející sadě záznamů vrácené ze sady záznamů. Pokud například pomocí serverového objektu Opakovaná oblast zvolíte zobrazování 10 záznamů na stránku a sada záznamů vrátí 40 záznamů, můžete procházet po 10 záznamech najednou.

Stavový řádek sady záznamů

serverová chování umožňují začlenit počítadlo, které uživatelům ukáže, kde jsou v rámci sady záznamů vzhledem k celkovému počtu vrácených záznamů.

Zobrazit oblast

serverová chování umožňují zvolit, zda zobrazovat nebo skrýt položky na stránce na základě relevance aktuálně zobrazených záznamů. Pokud například uživatel prošel k poslednímu záznamu sady záznamů, můžete skrýt odkaz Další a zobrazit pouze odkaz na Předcházející záznam.

Aplikování typografických elementů a elementů rozvržení stránky na dynamická data

Výkonnou funkcí aplikace Dreamweaver je schopnost prezentovat dynamická data v rámci strukturované stránky a aplikovat typografické formátování pomocí HTML a CSS. Chcete-li v aplikaci Dreamweaver aplikovat formáty na dynamická data, zformátujte tabulky a vyhrazená místa pro dynamická data pomocí nástrojů pro formátování v aplikaci Dreamweaver. Když se data vloží z jejich zdroje dat, automaticky převezmou formátování písma, odstavce a tabulky, které jste určili.

Navigační odkazy pro sadu záznamů umožní uživatelům přecházet od jednoho záznamu k dalšímu nebo z jedné sady záznamů do následující. Například po navržení stránky, která bude zobrazovat pět záznamů najednou, budete možná chtít přidat odkazy Další nebo Předcházející, které uživatelům umožní zobrazit pět dalších nebo předcházejících záznamů.

Můžete vytvořit čtyři typy navigačních odkazů k procházení sady záznamů: První, Předcházející, Následující a Poslední. Jedna stránka může obsahovat jakýkoliv počet těchto odkazů, za předpokladu, že všechny pracují se stejnou sadou záznamů. Nemůžete přidat odkazy k procházení druhé sady záznamů na stejné stránce.

Navigační odkazy sady záznamů vyžadují následující dynamické elementy:

 • Sadu záznamů k procházení

 • Dynamický obsah na stránce k zobrazení záznamu nebo záznamů

 • Text nebo obrazy na stránce sloužící jako navigační pruh s možností kliknutí

 • Sadu serverových chování Přejít na záznam k navigaci v sadě záznamů

  Pomocí serverového objektu Navigační pruh mezi záznamy můžete přidat poslední dva elementy nebo je můžete přidat samostatně pomocí nástrojů pro návrh a panelu Serverová chování.

Vytvoření navigačního pruhu sady záznamů

Pomocí serverového chování Navigační pruh pro sadu záznamů můžete vytvořit navigační pruh pro sadu záznamů v jedné operaci. Serverový objekt přidá na stránku následující stavební bloky:

 • Tabulku HTML s textovými nebo obrazovými odkazy

 • Sadu serverových chování Přejít na

 • Sadu serverových chování Zobrazit oblast

  Textová verze navigačního pruhu pro sadu záznamů vypadá takto:

Textová verze navigačního pruhu pro sadu záznamů
Textová verze navigačního pruhu pro sadu záznamů

Navigační pruh pro sadu záznamů
Navigační pruh pro sadu záznamů

Před umístěním navigačního pruhu na stránku zkontrolujte, že stránka obsahuje sadu záznamů, kterými se bude procházet, a rozvržení stránky, ve kterém se budou záznamy zobrazovat.

Po umístění navigačního pruhu na stránku můžete použít nástroje návrhu k přizpůsobení pruhu podle svého vkusu. Také můžete upravit serverová chování Přejít na a Zobrazit oblast tak, že na ně poklepete v panelu Serverová chování.

Aplikace Dreamweaver vytvoří tabulku, která obsahuje textové nebo obrazové odkazy, které uživateli umožní kliknutím procházet vybranou sadou záznamů. Když je zobrazený první záznam v sadě záznamů, jsou odkazy nebo obrazy PrvníPředcházející skryté. Když je zobrazený poslední záznam v sadě záznamů, jsou odkazy nebo obrazy NásledujícíPoslední skryté.

Rozvržení navigačního pruhu můžete přizpůsobit pomocí nástrojů pro návrh a panelu Serverová chování.

 1. V zobrazení Návrh umístěte kurzor na takové místo na stránce, kde chcete, aby se navigační pruh zobrazoval.
 2. Zobrazte dialogové okno Navigační pruh pro sadu záznamů (Vložit > Objekty dat > Procházení sady záznamů > Navigační pruh pro sadu záznamů).
 3. Z rozbalovací nabídky Sada záznamů vyberte sadu záznamů, kterou chcete procházet.
 4. V sekci Zobrazit pomocí vyberte formát, ve kterém chcete zobrazit navigační odkazy na stránce, a klepněte na tlačítko OK.

  Text

  Umístí na stránku textové odkazy.

  Obrázky

  Použije grafické obrazy jako odkazy. Aplikace Dreamweaver použije své vlastní obrazové soubory. Poté, co umístíte pruh na stránku, můžete tyto obrazy nahradit svými vlastními obrazovými soubory.

Vlastní navigační pruhy pro sadu záznamů

Můžete vytvořit svůj vlastní navigační pruh pro sadu záznamů, který použije složitější rozvržení a styly formátování než jednoduchou tabulku vytvořenou serverovým objektem Navigační pruh pro sadu záznamů.

Chcete-li vytvořit vlastní navigační pruh pro sadu záznamů, je nutné:

 • Vytvořit textové nebo obrazové navigační odkazy

 • Umístit odkazy na stránku v zobrazení Návrh

 • Přiřadit jednotlivá serverová chování ke každému navigačnímu odkazu

Tento oddíl popisuje, jak přiřadit jednotlivá serverová chování k navigačním odkazům.

 1. V zobrazení Návrh vyberte textový řetězec nebo obraz na stránce, který chcete použít jako navigační odkaz mezi záznamy.
 2. Otevřete panel Serverová chování (Okna > Serverová chování) a klepněte na tlačítko plus (+).
 3. Z rozbalovací nabídky vyberte Procházení sady záznamů; pak ze zobrazených serverových chování vyberte vhodné serverové chování pro vybraný odkaz.

  Pokud sada záznamů obsahuje velký počet záznamů, serverové chování Přejít na poslední záznam může trvat dlouho, když uživatel klepne na odkaz.

 4. V rozbalovací nabídce Sada záznamů vyberte sadu záznamů, která obsahuje záznamy, a klepněte na tlačítko OK.

  Serverové chování se přiřadí k navigačnímu odkazu.

Nastavení voleb v dialogovém okně Přejít na (serverová chování)

Přidejte odkazy, které uživateli umožní procházet záznamy v sadě záznamů.

 1. Pokud jste na stránce nic nevybrali, vyberte odkaz z rozbalovací nabídky.
 2. Vyberte sadu záznamů, která obsahuje procházené záznamy, a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Pokud sada záznamů obsahuje velký počet záznamů, serverové chování Přejít na poslední záznam může trvat dlouho, když uživatel klepne na odkaz.

Když vytváříte vlastní navigační pruh, začněte vytvořením jeho vizuálního znázornění pomocí nástrojů pro návrh stránek v aplikaci Dreamweaver. Není nutné vytvářet odkaz pro textový řetězec nebo obraz, aplikace Dreamweaver ho vytvoří za vás.

Stránka, pro kterou vytváříte navigační pruh, musí obsahovat sadu záznamů pro procházení. Jednoduchý navigační pruh pro sadu záznamů může vypadat takto, s tlačítky odkazů vytvořenými z obrazů nebo jiných elementů obsahu:

Jednoduchý navigační pruh pro sadu záznamů
Jednoduchý navigační pruh pro sadu záznamů

Poté, co jste přidali na stránku sadu záznamů a vytvořili navigační pruh, musíte aplikovat jednotlivá serverová chování na každý navigační element. Typický navigační pruh pro sadu záznamů obsahuje například znázornění následujících odkazů, které odpovídají příslušnému chování:

Navigační odkaz

Serverové chování

Jít na první stránku

Přejít na první stránku

Jít na předcházející stránku

Přejít na předcházející stránku

Jít na následující stránku

Přejít na následující stránku

Jít na poslední stránku

Přejít na poslední stránku

Zobrazení a skrytí oblastí na základě výsledků sady záznamů

Také můžete určit, aby se oblast zobrazila nebo skryla na základě toho, zda je sada záznamů prázdná. Pokud je sada záznamů prázdná (například nebyly nalezené žádné záznamy vyhovující dotazu), můžete zobrazit zprávu, která uživatele informuje, že se nevrátily žádné záznamy. To je zejména užitečné při vytváření vyhledávacích stránek, které používají hledané výrazy zadané uživatelem, podle kterých provádějí dotazy. Podobně můžete zobrazit chybovou zprávu, pokud se vyskytne problém připojení k databázi nebo pokud uživatelské jméno a heslo uživatele server nezná.

Serverová chování Zobrazit oblast jsou:

 • Zobrazit, pokud je sada záznamů prázdná

 • Zobrazit, pokud sada záznamů není prázdná

 • Zobrazit na první stránce

 • Zobrazit kromě první stránky

 • Zobrazit na poslední stránce

 • Zobrazit kromě poslední stránky

 1. V zobrazení Návrh vyberte oblast na stránce, která se má zobrazit nebo skrýt.
 2. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+).
 3. Z rozbalovací nabídky vyberte Zobrazit oblast, vyberte jedno z uvedených serverových chování a klepněte na tlačítko OK.

Zobrazení více výsledků ze sady záznamů

Serverové chování Opakovaná oblast umožňuje v jedné stránce zobrazit více záznamů ze sady záznamů. Výběr jakýchkoliv dynamických dat můžete změnit na opakovanou oblast. Ale nejběžnějšími oblastmi jsou tabulka, řádek tabulky nebo několik řádků tabulky.

 1. V zobrazení Návrh vyberte oblast, která obsahuje dynamický obsah.

  Výběrem může být cokoliv včetně celé tabulky, řádku tabulky nebo dokonce odstavce textu.

  Abyste vybrali oblast na stránce přesně, můžete použít selektor tagů v levém rohu okna dokumentu. Pokud je oblastí například řádek tabulky, klepněte v řádku na stránce, pak klepněte na pravý krajní tag <tr> v selektoru tagů, abyste vybrali řádek tabulky.

 2. Vyberte volbu Okna > Serverová chování, abyste zobrazili panel Serverová chování.
 3. Klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Opakovaná oblast.
 4. Z rozbalovací nabídky vyberte název sady záznamů, kterou chcete použít.
 5. Vyberte počet záznamů, které se mají zobrazit na jedné stránce, a klepněte na tlačítko OK.

  V okně dokumentu se kolem opakované oblasti zobrazí tenký šedý obrys se štítkem.

Úpravy opakovaných oblastí v Inspektoru vlastnosti

 1. Upravte vybranou opakovanou oblast změnou některé z následujících voleb:
  • Název opakované oblasti.

  • Sada záznamů dodávající záznamy pro opakovanou oblast.

  • Počet zobrazených záznamů

   Když vyberete novou volbu, aplikace Dreamweaver aktualizuje stránku.

Opakované použití sad záznamů PHP

Chcete-li najít výukovou lekci o opakovaném použití sady záznamů PHP, podívejte se na výukovou lekci Davida Powerse, Jak opakovaně využít sadu záznamů PHP ve více než jedné opakované oblasti?

Vytvoření dynamické tabulky

Následující příklad ilustruje, jak se aplikuje serverové chování Opakovaná oblast na řádek tabulky, které určuje, že se na jedné stránce zobrazí devět záznamů. Samotný řádek zobrazuje čtyři různé záznamy: město, stát, ulice a PSČ.

Serverové chování Opakovaná oblast aplikované na řádek tabulky
Serverové chování Opakovaná oblast aplikované na řádek tabulky

Abyste vytvořili tabulku jako tu v předcházejícím příkladu, musíte vytvořit tabulku, která obsahuje dynamický obsah, a aplikovat serverové chování Opakovaná oblast na řádek tabulky obsahující dynamický obsah. Když stránku zpracovává aplikační server, řádek se opakuje tolikrát, kolikrát je to určené v serverovém objektu Opakovaná oblast, s rozdílným záznamem vloženým do každého nového řádku.

 1. Jedním z následujících úkonů vložte dynamickou tabulku:
  • Vyberte volbu Vložit > Objekty dat > Dynamická data > Dynamická tabulka, abyste zobrazili dialogové okno Dynamická tabulka.

  • V kategorii Data panelu Vložit klikněte na tlačítko Dynamická data a z rozbalovací nabídky vyberte ikonu Dynamická tabulka.

 2. Z rozbalovací nabídky Sada záznamů vyberte sadu záznamů.
 3. Vyberte počet záznamů, které se mají zobrazit na jedné stránce.
 4. (Volitelně) Zadejte hodnoty pro okraje tabulky, vsazení a mezery buněk.

  V dialogovém okně Dynamická tabulka se zachovají hodnoty, které jste zadali pro okraje tabulky, vsazení a mezery buněk.

  Poznámka:

  Pokud pracujete na projektu, který vyžaduje několik dynamických tabulek se stejným vzhledem, zadejte hodnoty rozvržení tabulky, což dále zjednoduší vývoj stránky. Tyto hodnoty můžete přizpůsobit po vložení tabulky pomocí Inspektoru vlastnosti pro tabulku.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

  Tabulka a vyhrazená místa pro dynamický obsah definovaný v připojené sadě záznamů se vloží na stránku.

  Tabulka a&nbsp;vyhrazená místa pro dynamický obsah
  Tabulka a&nbsp;vyhrazená místa pro dynamický obsah v&nbsp;sadě záznamů

  V tomto příkladu obsahuje sada záznamů čtyři sloupce: AUTHORID, FIRSTNAME, LASTNAME a BIO. Řádek s nadpisem tabulky se vyplní názvy jednotlivých sloupců. Nadpisy můžete upravit s použitím popisného textu nebo je nahradit obrazy.

Vytvoření počítadla záznamů

Počítadla záznamů poskytují uživatelům referenční bod při procházení sadou záznamů. Obvykle počítadla záznamů zobrazují celkový počet vrácených záznamů a aktuální zobrazené záznamy. Pokud například sada záznamů vrátí 40 jednotlivých záznamů a na jedné stránce se zobrazuje 8 záznamů, počítadlo záznamů na první stránce bude ukazovat „Zobrazují se záznamy 1–8 ze 40“.

Před vytvořením počítadla záznamů pro stránku je nutné pro tuto stránku vytvořit sadu záznamů, vhodné rozvržení stránky obsahující dynamický obsah, a pak navigační pruh pro sadu záznamů.

Vytváření jednoduchých počítadel záznamů

Počítadla záznamů umožňují uživatelům zjistit, kde se nacházejí v rámci dané sady záznamů vzhledem k celkovému počtu vrácených záznamů. Z tohoto důvodu jsou počítadla záznamů užitečným chováním, které může významně přispět k použitelnosti webové stránky.

Vytvořte jednoduché počítadlo záznamů pomocí serverového objektu Navigační stav sady záznamů. Tento serverový objekt vytvoří textovou položku na stránce, která zobrazí aktuální stav záznamů. Počítadlo záznamů si můžete přizpůsobit pomocí nástrojů pro návrh stránky v aplikaci Dreamweaver.

 1. Umístěte textový kurzor na místo, kam chcete vložit počítadlo záznamů.
 2. Vyberte volbu Vložit > Objekty dat > Zobrazit počet záznamů > Navigační stav sady záznamů, vyberte sadu záznamů z rozbalovací nabídky Sada záznamů a klepněte na tlačítko OK.

  Serverový objekt Navigační stav sady záznamů vloží textové počítadlo záznamů, podobné jako v následujícímu příkladu:

  Serverový objekt Navigační stav sady záznamů

  Při zobrazení v živém zobrazení se počítadlo zobrazí jako v následujícímu příkladu:

  Navigační stav sady záznamů v&nbsp;živém zobrazení

Vytvoření a přidání počítadla záznamů na stránku

 1. V dialogovém okně Vložit stav navigace v sadě záznamů vyberte sadu záznamů, kterou chcete sledovat, a klepněte na tlačítko OK.

Vytváření vlastních počítadel záznamů

Pro vytvoření vlastního počítadla záznamů se používají jednotlivá chování počítání záznamů. Vytvoření vlastního počítadla záznamů vám umožní vytvořit lepší počítadlo záznamů než jednoduchou tabulku s jedním řádkem, jakou vloží serverový objekt Navigační stav sady záznamů. Elementy návrhu můžete uspořádat mnoha kreativními způsoby a aplikovat příslušné serverové chování na každý element.

Serverová chování Počet záznamů jsou:

 • Zobrazit číslo prvního záznamu

 • Zobrazit číslo posledního záznamu

 • Zobrazit celkový počet záznamů

Před vytvořením vlastního počítadla záznamů pro stránku je nutné nejdříve pro tuto stránku vytvořit sadu záznamů, vhodné rozvržení stránky obsahující dynamický obsah a navigační pruh pro sadu záznamů.

Tento příklad vytvoří počítadlo záznamů, které se podobá příkladu v tématu „Jednoduchá počítadla záznamů“. V tomto příkladu text v bezpatkovém písmu znázorňuje vyhrazená místa pro počítání záznamů, která se vloží na stránku. Počítadlo záznamů v tomto příkladu se zobrazí následujícím způsobem:

Zobrazení záznamů StartRowEndRowRecordSet.RecordCount.

 1. V zobrazení Návrh zadejte text počítadla na stránku. Text může být cokoliv, co chcete, například:
  Displaying records thru of .
 2. Umístěte textový kurzor na konec textového řetězce.
 3. Otevřete panel Serverová chování (Okna > Serverová chování).
 4. Klepněte na tlačítko plus (+) v levém horním rohu a klepněte na volbu Zobrazit počet záznamů. Z této podnabídky vyberte volbu Zobrazit celkový počet záznamů. Chování Zobrazit celkový počet záznamů se vloží na stránku a vyhrazené místo se vloží tam, kde byl textový kurzor. Textový řetězec nyní vypadá takto:
  Displaying records thru of {Recordset1.RecordCount}.
 5. Umístěte textový kurzor za slovo záznamů a z panelu Serverová chování > Tlačítko plus (+) > Počet záznamů vyberte volbu Zobrazit číslo prvního záznamu. Textový řetězec nyní vypadá takto:
  Displaying records {StartRow_Recordset1} thru of {Recordset1.RecordCount}.
 6. Nyní umístěte textový kurzor mezi slova z a z panelu Serverová chování > Tlačítko plus (+) > Počet záznamů vyberte volbu Zobrazit číslo prvního záznamu. Textový řetězec nyní vypadá takto:
  Displaying records {StartRow_Recordset1} thru {EndRow_Recordset1} of{Recordset1.RecordCount}.
 7. Zkontrolujte, že počítadlo funguje správně tak, že zobrazíte stránku v živém zobrazení; počítadlo je podobné jako v následujícím příkladu:
  Displaying records 1 thru 8 of 40.

  Pokud má stránka s výsledky navigační odkaz k přechodu na následující sadu záznamů, klepnutím na odkaz aktualizujete počítadlo záznamů, které se zobrazí takto:

  Showing records 9 thru 16 of 40.

Používání předdefinovaných formátů dat

Aplikace Dreamweaver obsahuje několik předdefinovaných formátů dat, které můžete aplikovat na elementy dynamických dat. Styly formátu dat obsahují formáty data a času, měny, čísel a procent.

Aplikování formátů dat na dynamický obsah

 1. V okně Dokument vyberte vyhrazené místo dynamického obsahu.
 2. Výběrem voleb Okna > Svázání zobrazte panel Svázání.
 3. Ve sloupci Formát klepněte na tlačítko šipka dolů.

  Pokud šipka dolů není viditelná, rozbalte panel.

 4. Z rozbalovací nabídky Formát vyberte požadovanou kategorii formátu dat.

  Zajistěte, aby formát dat byl vhodný pro typ dat, která formátujete. Například formáty Měna fungují pouze v případě, že se dynamická data skládají z číselných dat. Na stejná data nemůžete aplikovat více než jeden formát.

 5. Ověřte, že formát byl aplikován správně, pomocí náhledu stránky v živém zobrazení.

Přizpůsobení formátu dat

 1. Otevřete stránku, která obsahuje dynamická data, v zobrazení Návrh.

 2. Vyberte dynamická data, pro která chcete vytvořit vlastní formát.

  Položka navázaných dat, jejíž dynamický text jste vybrali, se zvýrazní v panelu Svázání (Okna > Svázání). Panel zobrazuje pro vybranou položku dva sloupce – Svázání a Formát. Pokud není sloupec Formát viditelný, rozšiřte panel Svázání, abyste ho zobrazili.

 3. V panelu Svázání klikněte ve sloupci Formát na šipku dolů, a rozbalte tak rozbalovací nabídku dostupných formátů dat.

  Pokud šipka dolů není viditelná, více rozšiřte panel Svázání.

 4. Z rozbalovací nabídky vyberte volbu Upravit seznam formátů.

 5. Vyplňte dialogové okno a klikněte na tlačítko OK.

  a. Ze seznamu vyberte formát a klikněte na tlačítko Upravit.

  b. Změňte kterýkoliv z následujících parametrů v dialogových oknech Měna, Číslo nebo Procenta a klikněte na tlačítko OK.

  • Počet číslic, které se mají zobrazit za desetinnou čárkou
  • Zda umístit úvodní nulu před desetinná čísla
  • Zda použít závorky nebo znak minus pro záporné hodnoty
  • Zda seskupovat číslice

  c. Chcete-li formát dat odstranit, klikněte na formát v seznamu a poté klikněte na tlačítko minus (-).

Vytvoření formátu dat (pouze ASP)

 1. Otevřete stránku, která obsahuje dynamická data, v zobrazení Návrh.
 2. Vyberte dynamická data, pro která chcete vytvořit vlastní formát.

 3. Abyste zobrazili panel Svázání, vyberte volbu Okna > Svázání a ve sloupci Formát klepněte na šipku dolů. Pokud šipka dolů není viditelná, rozbalte panel.
 4. Z rozbalovací nabídky vyberte volbu Upravit seznam formátů.
 5. Klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte typ formátu.
 6. Definujte formát a klepněte na tlačítko OK.
 7. Zadejte název nového formátu ve sloupci Název a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Přestože aplikace Dreamweaver podporuje pouze tvorbu formátu dat pro stránky ASP, uživatelé serverů ColdFusion a PHP mohou stahovat formáty vytvořené jinými uživateli nebo vytvářet serverové formáty a posílat je prostřednictvím služby Dreamweaver Exchange. Další informace o API pro serverové formáty najdete v tématu Rozšíření aplikace Dreamweaver (Nápověda > Rozšíření aplikace Dreamweaver > Serverové formáty).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online