Příručka uživatele Zrušit

Porovnání souborů a nalezení rozdílů

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Porovnávejte lokální a vzdálené soubory, soubory před odesláním a soubory při synchronizaci v aplikaci Dreamweaver.

Porovnání lokálních a vzdálených souborů a nalezení rozdílů

Aplikace Dreamweaver umí pracovat s nástroji pro porovnání souborů (také zvané „nástroje diff“) a pomocí nich porovnat lokální a vzdálenou verzi stejného souboru, dva různé vzdálené soubory nebo dva různé lokální soubory. Porovnání lokálních a vzdálených verzí je užitečné, když pracujete na souboru lokálně a domníváte se, že kopie na serveru byla upravena někým jiným. Vzdálené změny si můžete zobrazit a přidat je do lokální verze souboru před odesláním souboru na server bez opuštění aplikace Dreamweaver.

Porovnání dvou lokálních nebo dvou vzdálených souborů je dále užitečné, pokud uchováváte starší přejmenované verze souborů. Pokud jste zapomněli, jaké změny jste v souboru od předchozí verze provedli, rychlé porovnání vám je připomene.

Než začnete, musíte si do systému nainstalovat nástroj porovnání souborů od jiného výrobce. Další informace o nástrojích pro porovnání souborů najdete pomocí webového vyhledávače, jako je například Google Search, a to tak, že vyhledáte nástroje pro „porovnání souborů“ nebo „diff“. Produkt Dreamweaver spolupracuje s většinou nástrojů jiných výrobců.

Určení porovnávacího nástroje v aplikaci Dreamweaver

 1. Nainstalujte nástroj pro porovnávání souborů do stejného systému jako aplikaci Dreamweaver. Na Macintoshi nainstalujte z nástroje pro porovnávání souborů nástroje příkazového řádku. 

 2. V aplikaci Dreamweaver otevřete dialogové okno Předvolby výběrem volby Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh) a vyberte kategorii Porovnání souborů.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V systému Windows klepněte na tlačítko Procházet a vyberte aplikaci pro porovnávání souborů.

  • V systému Macintosh klepněte na tlačítko Procházet a vyberte nástroj nebo skript, který spouští nástroj porovnání souborů z příkazového řádku, nevybírejte samotný porovnávací nástroj.

  Spouštěcí nástroje nebo skripty jsou na Macintoshi obvykle umístěné ve složce /usr/bin nebo /usr/local/bin. Pokud například chcete použít funkci FileMerge, zobrazte si složku /usr/bin a vyberte opendiff, což je nástroj, který funkci FileMerge spouští.

  Následující tabulka uvádí běžné nástroje porovnání souborů pro systém Macintosh a umístění nástrojů nebo skriptů na pevném disku, které porovnávací nástroje spouští:

Pokud používáte

Vyberte tento soubor

FileMerge

/usr/bin/opendiff (nebo /Developer/usr/bin/opendiff)

BBEdit

/usr/local/bin/bbdiff

TextWrangler

/usr/local/bin/twdiff

Poznámka:

Složka usr je v aplikaci Finder normálně skrytá. Najít ji ale můžete pomocí tlačítka Procházet v aplikaci Dreamweaver.

Poznámka:

Zobrazené výsledky záleží na porovnávacím nástroji, který používáte. Přečtěte si uživatelskou příručku k danému nástroji a zjistěte si, jak interpretovat výsledky.

Porovnání dvou lokálních souborů

Porovnat můžete dva soubory umístěné kdekoliv v počítači.

 1. V panelu Soubory klepněte se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh) na dané dva soubory.
  Poznámka:

  Chcete-li vybrat soubory mimo definované webové místo, z levé rozbalovací nabídky v panelu Soubory vyberte lokální disk a pak vyberte soubory.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na jeden z vybraných souborů a z kontextové nabídky vyberte volbu Porovnat lokální soubory.
  Poznámka:

  Pokud máte myš s jedním tlačítkem, klepněte místo toho na jeden z vybraných souborů se stisknutou klávesou Ctrl.

  Spustí se nástroj pro porovnání souborů a porovná tyto dva soubory.

Porovnání dvou vzdálených souborů

Porovnat můžete dva soubory umístěné na vzdáleném serveru. Před provedením této úlohy musíte určit webové místo aplikace Dreamweaver se vzdáleným nastavením.

 1. Výběrem zobrazení Vzdálené z pravé rozbalovací nabídky v panelu Soubory zobrazte soubory na vzdáleném serveru.
 2. Klepněte se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh) na dané dva soubory.
 3. Klepněte pravým tlačítkem na jeden z vybraných souborů a z kontextové nabídky vyberte volbu Porovnat vzdálené soubory.
  Poznámka:

  Pokud máte myš s jedním tlačítkem, klepněte místo toho na jeden z vybraných souborů se stisknutou klávesou Ctrl.

  Spustí se nástroj pro porovnání souborů a porovná tyto dva soubory.

Porovnání lokálního a vzdáleného souboru

Porovnat můžete lokální soubor a soubor umístěný na vzdáleném serveru. Chcete-li to provést, musíte nejdříve určit webové místo aplikace Dreamweaver s nastavením vzdálených.

 1. V panelu Soubory klepněte pravým tlačítkem na lokální soubor a z kontextové nabídky vyberte volbu Porovnat se vzdáleným.
  Poznámka:

  Pokud máte myš s jedním tlačítkem, klepněte místo toho na lokální soubor se stisknutou klávesou Ctrl.

  Spustí se nástroj pro porovnání souborů a porovná tyto dva soubory.

Porovnání vzdáleného a lokálního souboru

Porovnat můžete také vzdálený soubor s lokálním souborem. Před provedením této úlohy musíte určit webové místo aplikace Dreamweaver s nastavením vzdálených.

 1. Výběrem zobrazení Vzdálené z pravé rozbalovací nabídky v panelu Soubory zobrazte soubory na vzdáleném serveru.
 2. Klepněte v panelu pravým tlačítkem na soubor a z kontextové nabídky vyberte volbu Porovnat s lokálními.
  Poznámka:

  Pokud máte myš s jedním tlačítkem, klepněte místo toho na soubor se stisknutou klávesou Ctrl.

Porovnání otevřeného a vzdáleného souboru

Soubor otevřený v aplikaci Dreamweaver můžete porovnat s jeho protějškem na vzdáleném serveru.

 1. V okně dokumentu vyberte volbu Soubor > Porovnat se vzdálenými.

  Spustí se nástroj pro porovnání souborů a porovná tyto dva soubory.

  Poznámka:

  Také můžete v horní části okna dokumentu klepnout pravým tlačítkem na záložku dokumentu a z kontextové nabídky vybrat volbu Porovnat se vzdálenými.

Porovnání souborů před odesláním

Pokud upravujete soubor lokálně a pak ho zkusíte odeslat na vzdálený server, aplikace Dreamweaver vás upozorní, pokud se vzdálená verze souboru změnila. Před odesláním souboru a přepsáním vzdálené verze máte možnost oba soubory porovnat.

Než začnete, musíte do systému nainstalovat nástroj porovnání souborů a specifikovat ho v aplikaci Dreamweaver.

 1. Po úpravách souboru ve webovém místě aplikace Dreamweaver odešlete soubor do vzdáleného webového místa (Webové místo > Odeslat).

  Pokud byla vzdálená verze souboru změněna, budete upozorněni s možností zobrazení rozdílů.

 2. Chcete-li zobrazit rozdíly, klepněte na tlačítko Porovnat.

  Spustí se nástroj pro porovnání souborů a porovná tyto dva soubory.

  Pokud jste neurčili nástroj porovnání souborů, budete vyzváni k jeho určení.

 3. Po kontrole nebo provedení změn v nástroji můžete pokračovat v operaci Odeslat nebo ji zrušit.

Porovnání souborů při synchronizaci

Když pomocí aplikace Dreamweaver synchronizujete soubory webového místa, můžete porovnat lokální verze souborů s verzemi vzdálenými.

Než začnete, musíte do systému nainstalovat nástroj porovnání souborů a specifikovat ho v aplikaci Dreamweaver.

 1. V panelu Soubory kdekoliv klepněte pravým tlačítkem a z kontextové nabídky vyberte volbu Synchronizovat.
 2. Vyplňte dialogové okno Synchronizovat soubory a klepněte na tlačítko Náhled.

  Po klepnutí na tlačítko Náhled se zobrazí vybrané soubory a akce, které se budou provádět během synchronizace.

 3. V seznamu vyberte každý soubor, který chcete porovnat, a klepněte na tlačítko Porovnat (ikona se dvěma malými stránkami).
  Poznámka:

  Soubor musí být v textovém formátu, například HTML nebo ColdFusion.

  Aplikace Dreamweaver spustí porovnávací nástroj, který porovná lokální a vzdálené verze všech vybraných souborů.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online