Porovnávejte lokální a vzdálené soubory, soubory před odesláním a soubory při synchronizaci v aplikaci Dreamweaver.

Porovnání lokálních a vzdálených souborů a nalezení rozdílů

Aplikace Dreamweaver umí pracovat s nástroji pro porovnání souborů (také zvané „nástroje diff“) a pomocí nich porovnat lokální a vzdálenou verzi stejného souboru, dva různé vzdálené soubory nebo dva různé lokální soubory. Porovnání lokálních a vzdálených verzí je užitečné, když pracujete na souboru lokálně a domníváte se, že kopie na serveru byla upravena někým jiným. Vzdálené změny si můžete zobrazit a přidat je do lokální verze souboru před odesláním souboru na server bez opuštění aplikace Dreamweaver.

Porovnání dvou lokálních nebo dvou vzdálených souborů je dále užitečné, pokud uchováváte starší přejmenované verze souborů. Pokud jste zapomněli, jaké změny jste v souboru od předchozí verze provedli, rychlé porovnání vám je připomene.

Než začnete, musíte si do systému nainstalovat nástroj porovnání souborů od jiného výrobce. Další informace o nástrojích pro porovnání souborů najdete pomocí webového vyhledávače, jako je například Google Search, a to tak, že vyhledáte nástroje pro „porovnání souborů“ nebo „diff“. Produkt Dreamweaver spolupracuje s většinou nástrojů jiných výrobců.

Určení porovnávacího nástroje v aplikaci Dreamweaver

 1. Nainstalujte nástroj porovnání souborů do stejného systému jako aplikaci Dreamweaver.
 2. V aplikaci Dreamweaver otevřete dialogové okno Předvolby výběrem volby Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh) a vyberte kategorii Porovnání souborů.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V systému Windows klepněte na tlačítko Procházet a vyberte aplikaci pro porovnávání souborů.

  • V systému Macintosh klepněte na tlačítko Procházet a vyberte nástroj nebo skript, který spouští nástroj porovnání souborů z příkazového řádku, nevybírejte samotný porovnávací nástroj.

  Spouštěcí nástroje nebo skripty jsou většinou umístěny ve složce /usr/bin systému Macintosh. Pokud například chcete použít funkci FileMerge, zobrazte si složku /usr/bin a vyberte opendiff, což je nástroj, který funkci FileMerge spouští.

  Následující tabulka uvádí běžné nástroje porovnání souborů pro systém Macintosh a umístění nástrojů nebo skriptů na pevném disku, které porovnávací nástroje spouští:

Pokud používáte

Vyberte tento soubor

FileMerge

/usr/bin/opendiff (nebo /Developer/usr/bin/opendiff)

BBEdit

/usr/bin/bbdiff

TextWrangler

/usr/bin/twdiff

Poznámka:

Složka usr je v aplikaci Finder normálně skrytá. Najít ji ale můžete pomocí tlačítka Procházet v aplikaci Dreamweaver.

Poznámka:

Zobrazené výsledky záleží na porovnávacím nástroji, který používáte. Přečtěte si uživatelskou příručku k danému nástroji a zjistěte si, jak interpretovat výsledky.

Porovnání dvou lokálních souborů

Porovnat můžete dva soubory umístěné kdekoliv v počítači.

 1. V panelu Soubory klepněte se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh) na dané dva soubory.

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat soubory mimo definované webové místo, z levé rozbalovací nabídky v panelu Soubory vyberte lokální disk a pak vyberte soubory.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na jeden z vybraných souborů a z kontextové nabídky vyberte volbu Porovnat lokální soubory.

  Poznámka:

  Pokud máte myš s jedním tlačítkem, klepněte místo toho na jeden z vybraných souborů se stisknutou klávesou Ctrl.

  Spustí se nástroj pro porovnání souborů a porovná tyto dva soubory.

Porovnání dvou vzdálených souborů

Porovnat můžete dva soubory umístěné na vzdáleném serveru. Před provedením této úlohy musíte určit webové místo aplikace Dreamweaver se vzdáleným nastavením.

 1. Výběrem zobrazení Vzdálené z pravé rozbalovací nabídky v panelu Soubory zobrazte soubory na vzdáleném serveru.
 2. Klepněte se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh) na dané dva soubory.
 3. Klepněte pravým tlačítkem na jeden z vybraných souborů a z kontextové nabídky vyberte volbu Porovnat vzdálené soubory.

  Poznámka:

  Pokud máte myš s jedním tlačítkem, klepněte místo toho na jeden z vybraných souborů se stisknutou klávesou Ctrl.

  Spustí se nástroj pro porovnání souborů a porovná tyto dva soubory.

Porovnání lokálního a vzdáleného souboru

Porovnat můžete lokální soubor a soubor umístěný na vzdáleném serveru. Chcete-li to provést, musíte nejdříve určit webové místo aplikace Dreamweaver s nastavením vzdálených.

 1. V panelu Soubory klepněte pravým tlačítkem na lokální soubor a z kontextové nabídky vyberte volbu Porovnat se vzdáleným.

  Poznámka:

  Pokud máte myš s jedním tlačítkem, klepněte místo toho na lokální soubor se stisknutou klávesou Ctrl.

  Spustí se nástroj pro porovnání souborů a porovná tyto dva soubory.

Porovnání vzdáleného a lokálního souboru

Porovnat můžete také vzdálený soubor s lokálním souborem. Před provedením této úlohy musíte určit webové místo aplikace Dreamweaver s nastavením vzdálených.

 1. Výběrem zobrazení Vzdálené z pravé rozbalovací nabídky v panelu Soubory zobrazte soubory na vzdáleném serveru.
 2. Klepněte v panelu pravým tlačítkem na soubor a z kontextové nabídky vyberte volbu Porovnat s lokálními.

  Poznámka:

  Pokud máte myš s jedním tlačítkem, klepněte místo toho na soubor se stisknutou klávesou Ctrl.

Porovnání otevřeného a vzdáleného souboru

Soubor otevřený v aplikaci Dreamweaver můžete porovnat s jeho protějškem na vzdáleném serveru.

 1. V okně dokumentu vyberte volbu Soubor > Porovnat se vzdálenými.

  Spustí se nástroj pro porovnání souborů a porovná tyto dva soubory.

  Poznámka:

  Také můžete v horní části okna dokumentu klepnout pravým tlačítkem na záložku dokumentu a z kontextové nabídky vybrat volbu Porovnat se vzdálenými.

Porovnání souborů před odesláním

Pokud upravujete soubor lokálně a pak ho zkusíte odeslat na vzdálený server, aplikace Dreamweaver vás upozorní, pokud se vzdálená verze souboru změnila. Před odesláním souboru a přepsáním vzdálené verze máte možnost oba soubory porovnat.

Než začnete, musíte do systému nainstalovat nástroj porovnání souborů a specifikovat ho v aplikaci Dreamweaver.

 1. Po úpravách souboru ve webovém místě aplikace Dreamweaver odešlete soubor do vzdáleného webového místa (Webové místo > Odeslat).

  Pokud byla vzdálená verze souboru změněna, budete upozorněni s možností zobrazení rozdílů.

 2. Chcete-li zobrazit rozdíly, klepněte na tlačítko Porovnat.

  Spustí se nástroj pro porovnání souborů a porovná tyto dva soubory.

  Pokud jste neurčili nástroj porovnání souborů, budete vyzváni k jeho určení.

 3. Po kontrole nebo provedení změn v nástroji můžete pokračovat v operaci Odeslat nebo ji zrušit.

Porovnání souborů při synchronizaci

Když pomocí aplikace Dreamweaver synchronizujete soubory webového místa, můžete porovnat lokální verze souborů s verzemi vzdálenými.

Než začnete, musíte do systému nainstalovat nástroj porovnání souborů a specifikovat ho v aplikaci Dreamweaver.

 1. V panelu Soubory kdekoliv klepněte pravým tlačítkem a z kontextové nabídky vyberte volbu Synchronizovat.
 2. Vyplňte dialogové okno Synchronizovat soubory a klepněte na tlačítko Náhled.

  Po klepnutí na tlačítko Náhled se zobrazí vybrané soubory a akce, které se budou provádět během synchronizace.

 3. V seznamu vyberte každý soubor, který chcete porovnat, a klepněte na tlačítko Porovnat (ikona se dvěma malými stránkami).

  Poznámka:

  Soubor musí být v textovém formátu, například HTML nebo ColdFusion.

  Aplikace Dreamweaver spustí porovnávací nástroj, který porovná lokální a vzdálené verze všech vybraných souborů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online