Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Funkce Zobrazit živá data byla od verze Dreamweaver CS5 zavržena. Funkce byla nahrazena modernější funkcí Živé zobrazení.

Chcete-li zobrazit živá data v živém zobrazení, ujistěte se, že jste provedli následujícíc kroky:

 • Definujte složku pro zpracování dynamických stránek (například, kořenová složka na serveru ColdFusion na vašem počítači nebo na vzdáleném zařízení).

  Pokud se na stránce zobrazí při přechodu do živého zobrazení chybová zpráva, zkontrolujte, zda je adresa URL v dialogovém okně Definice webového místa správná.

 • Zkopírujte související soubory (pokud existují) do této složky.

 • Zadejte pro stránku všechny parametry, které by uživatel obvykle zadal.

Poskytnutí živých dat pro stránku v živém zobrazení.

 1. Otevřete dialogové okno Nastavení živého zobrazení (Zobrazení > Nastavení živého zobrazení).

 2. V oblasti Požadavek URL klepněte na tlačítko plus (+) a zadejte parametr, který stránka očekává.

 3. Pro každý parametr určete název a testovací hodnotu.

 4. V rozbalovací nabídce Metoda vyberte metodu formuláře HTML, kterou stránka očekává: POST nebo GET.

 5. Abyste uložili nastavení aktuální stránky, vyberte možnost Uložit nastavení pro tento dokument a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Chcete-li uložit nastavení, musíte povolit Poznámky k návrhu (Soubor > Poznámky k návrhu).

Odstraňování problémů s živými daty v živém zobrazení

Příčiny mnoha problémů se zobrazením živých dat v Živém zobrazení mohou být vysledovány v chybějících nebo nesprávných hodnotách v dialogovém okně Definice webového místa (Webové místo > Upravit webová místa).

Zkontrolujte nastavení pro server, který jste určili jako testovací server. Je třeba vybrat složku schopnou zpracovávat dynamické stránky, kde dialog Definice webového místa vyžádá složku nebo kořenový adresář serveru. Následuje příklad vhodné složky serveru, pokud je na vašem pevném disku spuštěný server IIS nebo PWS:

C:\Inetpub\wwwroot\mojeapl\

Zkontrolujte, že pole Adresa URL webu určuje adresu URL, která odpovídá složce serveru (mapuje se na ni). Pokud je například na vašem lokálním počítači spuštěný server PWS nebo IIS, pak následující vzdálené složky mají následující adresy URL webu:

Vzdálená složka

Adresa URL webu

C:\Inetpub\wwwroot\

http://localhost/

C:\Inetpub\wwwroot\mojeapl\

http://localhost/myapp/

C:\Inetpub\wwwroot\fs\planes

http://localhost/fs/planes

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online