Příručka uživatele Zrušit

Panel DOM

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Zjistěte, jak používat panel DOM a s jeho pomocí upravit strukturu HTML mapováním elementů v živém zobrazení nebo použitých selektorech na panelu CSS Designer se značkami HTML.

Panel DOM nabízí přístup k interaktivnímu stromu HTML se statickým i dynamickým obsahem. Toto zobrazení lze použít k vizuálnímu mapování elementů v živém zobrazení doplněném o značky HTML a použité selektory v nástroji CSS Designer. Na panelu DOM je také možné měnit strukturu HTML a provedené změny okamžitě přenášet do živého zobrazení.

Panel DOM otevřete výběrem příkazu Okna > DOM. K otevření panelu DOM lze použít také kombinace kláves „Ctrl“ a „/“ (Windows) nebo „Cmd“ a „/“ (Mac).

Pokud začnete přetažením elementu s cílem vložit jej do živého zobrazení, zobrazí se před dokončením přetažení elementu ikona </>. Kliknutím na tuto ikonu můžete otevřít panel DOM a vložit element na vhodné místo ve struktuře dokumentu. Další informace viz Vložení elementů přímo do živého zobrazení.

Panel DOM v zobrazení kódu nebo návrhu obsahuje pouze statické elementy a v živém zobrazení statické i dynamické elementy.

V dokumentech s plovoucí mřížkou umožňuje panel DOM pouze vizualizaci struktury HTML DOM bez možnosti tuto strukturu HTML měnit.

Poznámka:

Na panelu DOM lze měnit výhradně statický obsah. Dynamické elementy a elementy pouze pro čtení jsou uvedeny v tmavším odstínu šedé.

Panel DOM
Panel DOM

Panel DOM můžete volně přesouvat a umístit jej na nejvhodnější místo v uživatelském rozhraní. Panel můžete také ukotvit s ostatními panely.

Postup použití panelu DOM

 1. Otevřete požadovaný dokument a poté výběrem možnosti Okna > DOM otevřete panel DOM.

 2. Přejděte na živé zobrazení a klikněte na element, který chcete prohlédnout nebo upravit.

  • Na panelu DOM se označí značky HTML vybraného elementu. 
  • V nástroji CSS Designer se označí použitý selektor.
  • zobrazení kódu se označí související kód.
  • selektoru tagů se modře označí související tag.

  Případně můžete vybrat element HTML na panelu DOM. Po kliknutí na některý element na panelu DOM:

  • Živé zobrazení přejde k odpovídajícímu elementu.
  • Pokud se nacházíte v zobrazení kódu, toto zobrazení kódu přejde ke kódu odpovídajícímu danému elementu.
  • Nástroj CSS Designer (panel Selektory) přejde k nejbližšímu odpovídajícímu selektoru (stejně jako při kliknutí na element v živém zobrazení).
  • selektoru tagů se označí tag.

  Tato synchronizace mezi jednotlivým zobrazením a nástrojem CSS Designer umožňuje snadnou vizualizaci značek HTML a stylů souvisejících s vybraným elementem. 

 3. Podle potřeby přejděte k úpravě elementu (úprava HTML nebo CSS). Informace o používání panelu DOM pro úpravu značek HTML naleznete v tématu Úprava struktury HTML pomocí panelu DOM. Další informace o panelu CSS Designer naleznete v tématu Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer.

Úprava struktury HTML pomocí panelu DOM

Na panelu DOM se označí aktuálně zvolený element na stránce. Pomocí kláves se šipkami můžete přejít k libovolnému uzlu nebo elementu.

Klávesové zkratky:

 • Duplikovat – Ctrl + D (Win) / Cmd + D (Mac)
 • Odstranit – Del nebo Backspace
 • Kopírovat – Ctrl + C (Win) / Cmd + C (Mac)
 • Vložit – Ctrl + V (Win) / Cmd + V (Mac)
 • Zpět – Ctrl + Z (Win) / Cmd + Z (Mac)
 • Znovu – Ctrl + Y (Win) / Cmd + Y (Mac)
 • Element či uzel můžete vybrat tak, že na něj kliknete. Element nebo uzel můžete rozbalit nebo sbalit kliknutím na tag HTML nebo dvojitým kliknutím na selektor u daného tagu.
 • Jestliže chcete element nebo uzel duplikovat, klikněte na něj pravým tlačítkem a poté na možnost Duplikovat. Při duplikování elementu s přidruženým ID dojde u ID nového (duplicitního) prvku k jeho navýšení.
 • Jestliže budete chtít element nebo uzel kopírovat, klepněte na něj pravým tlačítkem a poté klepněte na možnost Kopírovat. Pokud jste zkopírovali element i s podřízeným prvkem, zkopírují se také podřízené elementy.
 • Budete-li chtít element či uzel vložit, klepněte na element nebo uzel, do kterého chcete zkopírované elementy vnořit. Následně klepněte pravým tlačítkem na element nebo uzel a poté na možnost Vložit. 
 • Chcete-li vložit zkopírovaný element jako podřízený element určitého elementu nebo uzlu, klikněte pravým tlačítkem na element nebo uzel (nadřazený) a poté na možnost Vložit jako podřízené.
 • Elementy můžete přesouvat, případně můžete měnit jejich pořadí přetažením na požadované umístění na panelu DOM.

Při přenášení se zobrazí zelená čára, která vám napoví budoucí polohu elementu. Po přenesení na šedě vyznačený referenční element se přenášený element umístí do pozice prvního podřízeného elementu daného referenčního elementu.

 • Jestliže chcete element nebo uzel odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem a poté klikněte na možnost Odstranit.

Akce na panelu DOM můžete vrátit (Ctrl/Cmd + Z) nebo provést znovu (Ctrl/Cmd + Y).

Pokud budete chtít provést výše uvedené úpravy u více elementů, vyberte na panelu DOM několik elementů:

 • Přidržte klávesu Shift a klikněte na elementy, které chcete postupně přidat.
 • Přidržte klávesu Ctrl a klikněte na elementy, které chcete přidat mimo posloupnost.
Poznámka:

Při úpravě stránky se tlačítko Obnovit na panelu nástrojů Dokument obvykle změní na tlačítko Zastavit, což značí, že se daná stránka obnovuje. Po obnovení stránky se tlačítko Obnovit znovu zobrazí. Tím poznáte, že daná stránka byla zcela načtena.

Možnosti úprav na panelu DOM
Možnosti úprav na panelu DOM

Důležité: Pokud stránka obsahuje skript v jazyce JavaScript, nabídka dostupná po kliknutí pravým tlačítkem na panelu DOM se na chvíli zobrazí a poté bude nedostupná. Chcete-li použít nabídku dostupnou po kliknutím pravým tlačítkem, skryjte živá zobrazení (Možnosti živého zobrazení > Skrýt živé zobrazení) a poté zakažte jazyk JavaScript (Možnosti živého zobrazení > Zakázat JavaScript).

Úprava tagů, tříd a ID na panelu DOM

Podle potřeby můžete upravovat tagy, třídy a ID dvojitým kliknutím na tyto objekty na panelu DOM. Můžete také přidávat další třídy a ID oddělené mezerou. V případě tagů, které nejsou spojeny s třídou nebo ID, můžete dvakrát kliknout na tag a zadat název třídy nebo ID.

Rady při psaní kódu se zobrazí, jakmile začnete psát název tagu, třídy nebo ID. Pokud budete chtít omezit rady pouze na třídy, začněte slovo psát tečkou. Pokud budete chtít zobrazit rady pouze pro ID, začněte slovo psát mřížkou (#).

Úprava tříd
Úprava tříd

Vkládání elementů na panelu DOM

Nově můžete jedním z následujících způsobů vkládat nové elementy na svoji webovou stránku za pomoci panelu DOM:

 • Stiskněte mezerník nebo klikněte na ikonu vložení vedle požadovaného elementu na panelu DOM. V nově otevřeném místním okně klikněte na některou z možností. Pokud budete chtít uzavřít do tagu více elementů, vyberte požadované elementy a z možností vložení použijte příkaz Uzavřít do tagu.
Možnosti vložení na panelu DOM
Možnosti vložení na panelu DOM

 • Na panelu Vložit klikněte na požadovaný element a přetáhněte jej na panel DOM. Zobrazí živá vodítka značící polohu, ve které bude element vložen. Element přetáhněte na požadované místo.

Pokud vložíte tagy pomocí panelu DOM, vloží se také související výchozí (zástupný) text a požadované atributy pro tagy:

 • Pokud vložíte některý z následujících tagů a potvrdíte změny, do zobrazení Kód, zobrazení Živý kód a zobrazení Návrh se vloží výchozí text:
  div, header, nav, aside, article, section, footer, h1–h6hgroup
 • Pokud vložíte tag table a potvrdíte změny, vloží se tabulka 3 x 3.
 • Pokud vložíte tag embed nebo img a potvrdíte změny, zobrazí se dialogové okno Vybrat soubor a vyzve vás k výběru vhodného souboru.
 • Pokud vložíte tag meta a potvrdíte změny, do zobrazení Kód se přidá následující kód: <meta name="" content="">
 • Pokud vložíte tag figure a potvrdíte změny, vloží se tag figure se vnořeným tagem figcaption.
 • Pokud vložíte tag ul nebo ol a potvrdíte změny, vloží se tag ol/ul se vnořeným tagem li.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?