Pomocí panelu Přechody CSS můžete vytvářet, měnit a odstraňovat přechody CSS3.

Chcete-li vytvořit přechod CSS3, vytvořte třídu přechodu tak, že zadáte hodnoty vlastností přechodu elementu. Pokud před vytvořením třídy přechodu vyberete element, vytvořená třída přechodu se pro vybraný element automaticky použije.

Vygenerovaný kód CSS můžete přidat do současného dokumentu nebo do externího souboru CSS:

Vytvoření a použití efektu přechodu CSS3

 1. (Volitelné) Vyberte element (odstavec, nadpis atd.), pro který chcete přechod použít. Nebo můžete vytvořit přechod a použít ho pro element později.

 2. Vyberte volbu Okna > Přechody CSS.

 3. Klikněte na volbu .

 4. Pomocí voleb v dialogovém okně Nový přechod vytvořte třídu přechodu.

  Cílové pravidlo

  Zadejte název selektoru. Selektor může být libovolný CSS selektor, například tag, pravidlo, identifikátor nebo složený selektor. Pokud například chcete přidat efekty přechodů ke všem tagům <hr>, zadejte hr

  Přechod zapnut

  Vyberte stav, pro který chcete přechod použít. Chcete-li například přechod použít při pohybu myši přes element, vyberte volbu kurzor.

  Použít stejný přechod pro všechny vlastnosti

  Tuto volbu vyberte, chcete-li pro všechny vlastnosti CSS, pro které chcete použít přechod, nastavit stejné Trvání, Zpoždění a Funkci časování.

  Použít pro každou vlastnost jiný přechod

  Tuto volbu vyberte, chcete-li pro všechny vlastnosti CSS, pro které chcete použít přechod, nastavit různé Trvání, Zpoždění a Funkci časování.

  Vlastnost

  Kliknutím na tlačítko  přidáte přechodu vlastnost CSS.

  Trvání

  Zadejte dobu trvání efektu přechodu v sekundách (s) nebo milisekundách (ms).

  Zpoždění

  Doba v sekundách (s) nebo milisekundách (ms) před spuštěním efektu přechodu.

  Funkce časování

  Z dostupných voleb vyberte styl přechodu.

  Koncová hodnota

  Koncová hodnota pro efekt přechodu. Chcete-li například na konci efektu přechodu zvětšit velikost písma na 40 px, zadejte pro vlastnost font-size hodnotu 40 px.

  Vyberte, kde chcete vytvořit přechod

  Chcete-li styl vložit do aktuálního dokumentu, vyberte volbu Pouze v tomto dokumentu.

  Chcete-li pro kód CSS3 vytvořit externí seznam stylů, vyberte volbu Nový soubor seznamu stylů. Po kliknutí na volbu Vytvořit přechod budete vyzváni k zadání umístění, kam se má nový soubor CSS uložit. Nově vytvořený seznam stylů se přidá do nabídky Vyberte, kde chcete vytvořit přechod.

Úpravy efektů přechodů CSS3

 1. Na panelu Přechody CSS vyberte efekt přechodu, který chcete upravit.

 2. Klikněte na volbu  .

 3. V dialogovém okně Upravit přechod můžete změnit dříve zadané hodnoty přechodu.

Zakázat styly CSS ve formě zkráceného zápisu pro přechody

 1. Vyberte volbu Úpravy > Předvolby.

 2. Vyberte volbu Styly CSS.

 3. V části Použít zkrácený zápis pro zrušte výběr položky Přechod.


Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online