Příručka uživatele Zrušit

Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Správa webů Contribute

Aplikace Adobe® Contribute® CS4 kombinuje webový prohlížeč a editor webových stránek. Umožňuje spolupracovníkům nebo klientům procházet stránky webového místa, které jste vytvořili a upravit nebo aktualizovat určitou stránku, pokud k tomu mají oprávnění. Uživatelé aplikace Contribute mohou přidat a aktualizovat základní obsah webu včetně formátovaného textu, obrazů, tabulek a odkazů. Správci webového místa Contribute mohou omezit činnosti, které mohou běžní uživatelé (kteří nejsou správci) provádět ve webovém místě.

Poznámka:

V tomto tématu se předpokládá, že jste správce aplikace Contribute.

Jako správce webového místa dáváte uživatelům, kteří nejsou správci, možnost upravovat stránky pomocí vytvoření klíče připojení a jeho odeslání uživatelům (více informací najdete v nápovědě aplikace Contribute). Připojení k webovému místu Contribute můžete nastavit také pomocí aplikace Dreamweaver, která umožňuje vám nebo autorovi webového místa připojit se k webovému místu Contribute a použít všechny možnosti úprav dostupné v aplikaci.

Contribute přidává webovému místu další funkce pomocí serveru CPS (Contribute Publishing Server), což je balík aplikací a nástrojů pro publikování a pro správu uživatelů, který vám umožňuje integrovat Contribute s adresářovou službou uživatelů vaší organizace – například LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) nebo Active Directory. Pokud nastavíte webové místo aplikace Dreamweaver jako webové místo Contribute, aplikace Dreamweaver načte nastavení správy Contribute při každém připojení ke vzdálenému webovému místu. Pokud aplikace Dreamweaver zjistí, že je zapnutý server CPS, získá některé funkce CPS, například vracení verzí souborů nebo zaznamenávání událostí.

Pomocí aplikace Dreamweaver se můžete připojit k webovému místu Contribute a upravit je. Většina funkcí aplikace Dreamweaver pracuje u webového místa Contribute jako u ostatních webových míst. Pokud ale používáte aplikaci Dreamweaver s webovým místem Contribute, aplikace Dreamweaver automaticky provádí některé operace správy souborů, například ukládání více verzí dokumentu a vytváření záznamu některých událostí v konzole CPS.

Další informace najdete v nápovědě aplikace Contribute.

Struktura webového místa a návrh stránky webového místa Contribute

Chcete-li povolit uživatelům aplikace Contribute upravit webové místo, je třeba myslet při vytváření struktury na následující body:

 • Udržujte strukturu co nejjednodušší. Nepoužívejte hluboko vnořené složky. Seskupujte související položky do jedné složky.

 • Nastavte pro složky na serveru vhodná oprávnění pro čtení a zápis.

 • Při vytváření přidejte složkám stránky indexu, aby uživatelé aplikace Contribute umísťovali nové stránky do správných složek. Při vytváření přidejte složkám stránky indexu, aby uživatelé aplikace Contribute umísťovali nové stránky do správných složek. Pak vytvořte odkaz z hlavní stránky webového místa na stránku indexu pro zápisy ze schůzek. Uživatel aplikace Contribute pak může přejít na tuto stránku index a vytvořit novou stránku zápisu pro konkrétní schůzku odkazovanou z této stránky.

 • Ve stránce index každé složky vytvořte seznam odkazů na jednotlivé stránky obsahu a dokumenty v této složce.

 • Udržujte návrhy stránky co nejjednodušší a minimalizujte odchylky formátování.

 • Místo tagů HTML používejte raději CSS a pojmenujte své styly CSS jasně a srozumitelně. Pokud uživatelé aplikace Contribute používají standardní sadu stylů aplikace Microsoft Word, použijte stejné názvy pro styly CSS, aby mohl Contribute mapovat styly při kopírování informací z dokumentu aplikace Word a vložení do stránky Contribute.

 • Pokud nechcete, aby byl styl CSS dostupný pro uživatele aplikace Contribute, změňte název stylu tak, aby začínal mmhide_. Pokud například použijete styl s názvem RightJustified, ale nechcete aby byl pro uživatele aplikace Contribue dostupný, změňte název stylu na mmhide_RightJustified.

Poznámka:

Předponu mmhide_ musíte přidat v zobrazení kódu, nemůžete ji přidat v panelu CSS.

 • Používejte co nejméně stylů CSS, aby bylo vše jednoduché a přehledné.
 • Pokud používáte zahrnutí na straně serveru pro elementy stránky HTML, například záhlaví nebo zápatí, vytvořte stránku HTML, na kterou nevedou odkazy, s odkazy na zahrnuté soubory. Uživatelé aplikace Contribute si mohou vytvořit záložku na tuto stránku a pomocí ní najít začleněné soubory a upravit je.

Přenos souboru z a do webového místa Contribute

Aplikace Contribute používá systém podobný systému zpřístupňování a vyhrazování aplikace Dreamweaver, který zajišťuje, že webovou stránku může v daný okamžik upravovat pouze jeden uživatel. Když v aplikaci Dreamweaver zapnete kompatibilitu s aplikací Contribute, systém zpřístupňování a vyhrazování aplikace Dreamweaver se automaticky zapne.

Chcete-li přenést soubory z webového místa Contribute pomocí aplikace Dreamweaver, vždy použijte příkazy Zpřístupnit a Vyhradit. Pokud místo toho přenesete soubory pomocí příkazů PUT a GET, můžete přepsat úpravy, které uživatel aplikace Contribute v souboru provedl.

Když zpřístupníte soubor pro webové místo Contribute, aplikace Dreamweaver vytvoří kopii dříve zpřístupněné verze souboru ve složce _baks a přidá jméno uživatele a razítko s datem do souboru Poznámky k návrhu.

Práva složek a souborů Contribute na serveru

Aplikace Contribute nabízí způsob správy práv souborů a složek pro každou definovanou roli uživatele; neumožňuje ale správu práv pro čtení a zápis do přiřazených souborů a složek serverem. V aplikaci Dreamweaver můžete spravovat tato práva přímo na serveru.

Pokud uživatel aplikace Contribute nemá na serveru právo čtení závislého souboru, například obrázku zobrazeného na stránce, obsah závislého souboru se v okně aplikace Contribute nezobrazí. Pokud uživatel například nemá práva čtení pro složku obrázků, obrázky v této složce se v aplikaci Contribute zobrazí jako ikony obrazů s přerušenými vazbami. Předlohy aplikace Dreamweaver jsou uloženy v podsložce kořenové složky webového místa, pokud tedy uživatel aplikace Contribute nemá práva čtení pro kořenovou složku, nemůže předlohy v tomto webovém místě používat, dokud nezkopírujete předlohy do příslušné složky.

Když vytvoříte webové místo aplikace Dreamweaver, musíte udělit uživatelům na serveru práva pro čtení pro složku /_mm (podsložku _mm kořenové složky), složku /Templates a všechny složky obsahující datové zdroje, které potřebují používat.

Pokud kvůli bezpečnosti nemůžete udělit uživatelům práva čtení složky Předlohy, můžete povolit uživatelům aplikace Contribute přístup k předlohám jiným způsobem. Přečtěte si část Povolení přístupu k předlohám bez přístupu ke kořenové složce uživatelům aplikace Contribute.

Více informací o právech Contribute viz část Správa Contribute v nápovědě aplikace Contribute.

Speciální soubory Contribute

Aplikace Contribute používá různé speciální soubory, které nejsou určeny pro zobrazování návštěvníkům webového místa:

 • soubor sdílených nastavení, který má nejasný název s příponou CSI, se nachází ve složce pojmenované _mm v kořenové složce webového místa a obsahuje informace, které aplikace Contribute používá pro správu webového místa;

 • starší verze souborů ve složkách pojmenovaných _baks;

 • dočasné verze stránek, aby mohli uživatelé zobrazit náhled změn;

 • dočasné soubory zámků označující, že je daná stránka upravována nebo se vytváří její náhled;

 • soubory poznámek k návrhu obsahující metadata o stránkách webového místa.

  Obecně byste žádný z těchto speciálních souborů Contribute neměli pomocí aplikace Dreamweaver upravovat; aplikace Dreamweaver je spravuje automaticky.

  Pokud nechcete, aby se tyto speciální soubory Contribute zobrazily na veřejně dostupném serveru, můžete vytvořit přípravný server, kde uživatelé aplikace Contribute budou na stránkách pracovat. Pak periodicky kopírujte tyto webové stránky z prezentačního serveru na produkční server, který je dostupný na webu. Pokud zvolíte použití přípravného serveru, kopírujte na produkční server pouze webové stránky, ne výše uvedené speciální soubory Contribute. Zvláště nekopírujte na produkční server složky _mm a _baks.

Poznámka:

Informace o nastavení serveru tak, aby návštěvníci neviděli soubory ve složkách začínajících podtržítkem, viz část „Zabezpečení webového místa“ v nápovědě aplikace Contribute.

Někdy je nutné odstranit speciální soubory Contribute ručně. Například mohou nastat okolnosti, kdy aplikace Contribute neodstraní dočasné stránky náhledu, když uživatel zavře náhled; v tom případě byste měli tyto dočasné stránky odstranit ručně. Dočasné stránky náhledu mají názvy souborů začínající TMP.

Podobně může být za určitých okolností zanechán na serveru zapomenutý neaktuální soubor zámku. Pokud k tomu dojde, je třeba ručně odstranit soubor zámku, aby mohli ostatní stránku upravit.

Příprava webového místa pro používání s aplikací Contribute

Pokud připravujete pro uživatele aplikace Contribute existující webové místo aplikace Dreamweaver, musíte výslovně povolit kompatibilitu aplikace Contribute, abyste mohli používat funkce Contribute; aplikace Dreamweaver nezobrazuje výzvu; pokud se ale připojíte k webovému místu, které bylo nastaveno jako webové místo Contribute (a má správce), aplikace Dreamweaver zobrazí výzvu, abyste zapnuli kompatibilitu s aplikací Contribute.

Ne všechny typy připojení podporují kompatibilitu s aplikací Contribute. Na typy připojení se vztahují následující omezení:

 • Pokud připojení vzdáleného webu používá WebDAV, nemůžete povolit kompatibilitu Contribute, protože tyto systémy nejsou kompatibilní se systémy k vyhrazování a zpřístupňování a s poznámkami k návrhu, které aplikace Dreamweaver používá u webů Contribute.

 • Pokud se připojujete ke vzdálenému webovému místu pomocí RDS, můžete povolit kompatibilitu s aplikací Contribute, ale budete muset přizpůsobit připojení, abyste je mohli sdílet s uživateli aplikace Contribute.

 • Pokud používáte lokální počítač jako webový server, musíte vytvořit webové místo pomocí síťového připojení nebo FTP připojení k vašemu počítači (místo cesty k lokální složce), abyste mohli sdílet připojení s uživateli aplikace Contribute.

Když zapnete kompatibilitu s aplikací Contribute, aplikace Dreamweaver automaticky zapne Poznámky k návrhu (včetně volby Odeslat poznámky k návrhu pro sdílení) a systém vyhrazování a zpřístupňování.

Pokud je server CPS (Contribute Publishing Server) ve vzdáleném webovém místě, ke kterému se připojujete, zapnutý, aplikace Dreamweaver upozorní CPS pokaždé, když spustíte síťovou operaci, například zpřístupnění souboru, vrácení souboru zpět nebo publikování souboru. CPS tyto události zaznamená a záznam si můžete zobrazit v konzole pro správu CPS. (Pokud CPS vypnete, tyto události se nezaznamenají.) CPS zapnete pomocí aplikace Contribute. Další informace najdete v nápovědě aplikace Contribute společnosti Adobe.

Poznámka:

Web můžete učinit kompatibilní s aplikací Contribute, aniž by bylo třeba mít ji v počítači nainstalovanou. Chcete-li však být schopni spustit správce aplikace Contribute z aplikace Dreamweaver, je třeba mít aplikaci Contribute na stejném počítači jako aplikaci Dreamweaver a je třeba být před povolením kompatibility s aplikací Contribute připojeni ke vzdálenému webovému místu. Jinak nebude moci aplikace Dreamweaver správně přečíst nastavení aplikace Contribute a určit, zda je povolen CPS a obnovování předcházejících stavů.

Poznámka:

Je třeba se ujistit, že se soubor sdílených nastavení (CSI), který aplikace Contribute používá ke správě webového místa, nachází na vzdáleném serveru a není poškozen. Aplikace Contribute tento soubor automaticky vytvoří (a přepíše jeho starší verze), kdykoli pracujete se správcem aplikace Contribute. Pokud se soubor sdílených nastavení nenachází na serveru nebo je poškozen, aplikace Dreamweaver oznámí chybu: „Soubor vyžadovaný pro kompatibilitu s aplikací Contribute na serveru neexistuje“, kdykoli se pokusíte o síťovou operaci (jako třeba odeslat). Abyste zajistili, aby se správný soubor na serveru nacházel, zakažte připojení k serveru v aplikaci Dreamweaver, spusťte správce aplikace Contribute, proveďte správní změnu a poté server opět připojte k aplikaci Dreamweaver. Další informace najdete v nápovědě aplikace Contribute společnosti Adobe.

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.

 2. Vyberte webové místo a klepněte na tlačítko Upravit.

 3. V dialogovém okně Nastavení webu rozbalte nabídku Další nastavení, vyberte kategorii Contribute a označte možnost Povolit kompatibilitu s aplikací Contribute.

 4. Pokud se zobrazí dialogové okno se zprávou, že musíte povolit poznámky k návrhu a vyhrazování a zpřístupňování, klepněte na tlačítko OK.

 5. Pokud jste dosud nezadali kontaktní informace pro vyhrazování a zpřístupňování, zadejte v dialogovém okně své jméno a e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko OK. V dialogovém okně Definice webového místa se zobrazí stav obnovení, stav CPS, textové pole URL kořenu webového místa a tlačítko Spravovat webové místo v aplikaci Contribute.

  Pokud je v aplikaci Contribute povoleno vrácení předcházejícího stavu, budete mít možnost obnovit předchozí verze souborů, které jste změnili v aplikaci Dreamweaver.

 6. Zkontrolujte adresu URL v textovém poli URL kořenu webového místa a podle potřeby ji upravte. Aplikace Dreamweaver vytvoří adresu URL kořenové složky podle ostatních informací definice webového místa, které jste zadali, ale někdy není vytvořená adresa URL zcela správná.

 7. Klepnutím na tlačítko Testovat ověřte, že jste zadali správnou adresu URL.

  Poznámka:

  Pokud jste nyní připraveni poslat klíč připojení nebo provést úlohy správy webového místa Contribute, přeskočte zbývající kroky.

 8. Pokud chcete provádět správní změny, klepněte na volbu Správa webového místa v aplikaci Contribute. Mějte na paměti, že aplikace Contribute musí být nainstalována na stejném počítači, pokud chcete otevírat správce aplikace Contribute z aplikace Dreamweaver.

 9. Klepněte na tlačítko Uložit a poté na Hotovo.

Správa webového místa Contribute pomocí aplikace Dreamweaver

Když zapnete kompatibilitu s aplikací Contribute, můžete pomocí aplikace Dreamweaver spustit aplikaci Contribute a provádět úlohy správy webového místa.

Poznámka:

Aplikace Contribute musí být instalována na stejném počítači jako aplikace Dreamweaver.

Jako správce webového místa Contribute můžete:

 • měnit nastavení správy webového místa;

  Nastavení správy aplikace Contribute je sada nastavení, která se aplikují na všechny uživatele webového místa. Tato nastavení umožňují vyladit aplikaci Contribute tak, aby poskytoval uživatelům větší pohodlí;

 • měnit práva přiřazená uživatelským rolím v aplikaci Contribute;

 • vytvářet uživatele aplikace Contribute.

  Uživatelé aplikace Contribute potřebují určité informace o webovém místě, aby se k němu mohli připojit. Všechny tyto informace můžete sbalit do souboru zvaného klíč připojení a poslat je uživatelům aplikace Contribute.

Poznámka:

Klíč připojení není stejný jako exportovaný soubor webového místa aplikace Dreamweaver.

Poznámka:

Dříve než dáte uživatelům aplikace Contribute informace o připojení, které potřebují pro úpravy stránek, pomocí aplikace Dreamweaver, vytvořte základní hierarchii složek, předlohy a styly CSS pro webové místo.

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.
 2. Vyberte webové místo a pak klepněte na tlačítko Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webu rozbalte možnost Další nastavení a vyberte kategorii Contribute.
 4. Klepněte na tlačítko Správa webového místa v aplikaci Contribute.
  Poznámka:

  Toto tlačítko se nezobrazí, pokud jste nezapnuli kompatibilitu s aplikací Contribute.

 5. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo správce a pak klepněte na tlačítko OK.

  Objeví se dialogové okno Spravovat webové místo.

  • Chcete-li změnit nastavení správy, vyberte kategorii v seznamu vlevo a pak změňte nastavení podle potřeby.

  • Chcete-li změnit nastavení role, v kategorii Uživatelé a role klikněte na tlačítko Upravit nastavení role a pak proveďte potřebné změny.

  • Chcete-li poslat klíč připojení nastaveným uživatelům, v kategorii Uživatelé a role klikněte na tlačítko Odeslat klíč připojení a dokončete průvodce připojením.

 6. Klepněte na tlačítko Zavřít, klepněte na tlačítko OK a pak klepněte na tlačítko Hotovo.

Více informací o nastaveních správy, správě uživatelských rolí nebo vytvoření klíče připojení najdete v nápovědě aplikace Contribute.

Odstranit, přesunout nebo přejmenovat vzdálený soubor ve webu Contribute

Odstranění souboru ze vzdáleného serveru, který hostí webové místo Contribute, funguje podobně jako odstranění souboru ze serveru webového místa aplikace Dreamweaver. Když ale odstraníte soubor z webového místa Contribute, aplikace Dreamweaver zobrazí dotaz, zda se mají odstranit všechny starší verze souboru. Chcete-li zachovat starší verze, aplikace Dreamweaver uloží kopii aktuální verze do složky _baks, abyste ji mohli později obnovit.

Přejmenování vzdáleného souboru nebo jeho přesunutí z jedné složky do druhé ve webovém místě Contribute funguje stejně jako v libovolném webovém místě aplikace Dreamweaver. Aplikace Dreamweaver také přejmenuje nebo přesune ve webovém místě Contribute asociované předchozí verze souboru, které jsou uloženy ve složce _baks.

 1. Vyberte soubor v panelu Vzdálené v panelu Soubory (Okna > Soubory) a pak stiskněte klávesu Backspace (Windows) nebo Delete (Macintosh).

  Zobrazí se dialogové okno s žádostí o potvrzení, že chcete odstranit soubor.

 2. V dialogovém okně s žádostí o potvrzení:
  • Chcete-li odstranit všechny předchozí verze souboru i aktuální verzi, vyberte volbu Odstranit záložní verze.

  • Chcete-li ponechat starší verze na serveru, vypněte volbu Odstranit záložní verze.

 3. Klepněte na tlačítko Ano, abyste soubor odstranili.

Povolení přístupu k předlohám bez přístupu ke kořenové složce uživatelům aplikace Contribute

Ve webovém místě Contribute spravujete práva pro soubory a složky přímo na serveru. Pokud kvůli bezpečnosti nemůžete udělit uživatelům práva čtení složky /Templates, můžete povolit uživatelům přístup k předlohám jinak.

 1. Nastavte webové místo Contribute tak, aby jeho kořenová složka byla složkou, kterou uživatelé vidí jako kořenovou.
 2. Ručně zkopírujte složku předloh z kořenové složky hlavního webového místa do kořenové složky webového místa Contribute pomocí panelu Soubory.
 3. Jakmile aktualizujete předlohy hlavního webového místa, podle potřeby překopírujte změněné předlohy do příslušných podsložek.

  Pokud použijete tento postup, nepoužívejte v podsložkách odkazy relativní ke kořeni webového místa. Odkazy relativní ke kořeni webového místa jsou relativní k hlavní kořenové složce na serveru, ne kořenové složce, kterou definujete v aplikaci Dreamweaver. Uživatelé aplikace Contribute nemohou vytvářet odkazy relativní ke kořeni webového místa.

  Pokud odkazy ve stránce Contribute vypadají jako přerušené, je možné, že jde o problém s právy složky, zvlášť pokud odkazy vedou na stránky mimo kořenovou složku uživatele Contribute. Zkontrolujte práva čtení a zápisu pro složky na serveru.

Odstraňování problémů webu Contribute

Pokud vypadá vzdálený soubor ve webovém místě Contribute jako vyhrazený, ale ve skutečnosti není v počítači uživatele zamknutý, můžete soubor odemknout, aby ho mohli uživatelé upravovat.

Když klepnete na libovolné tlačítko týkající se správy webového místa Contribute, aplikace Dreamweaver ověří, že se může připojit ke vzdálenému místu a že daná adresa URL kořenu webového místa je platná. Pokud se aplikace Dreamweaver nemůže připojit nebo adresa URL není platná, zobrazí se chybová zpráva.

Pokud nástroje pro správu nepracují správně, může být chyba ve složce _mm folder.

Odemknutí souboru ve webovém místě Contribute

Poznámka:

Před touto procedurou se ujistěte, že soubor není skutečně vyhrazen. Pokud odemknete soubor, když ho upravuje uživatel aplikace Contribute, může soubor upravovat více uživatelů zároveň.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Otevřete soubor v okně dokumentu a vyberte volbu Webové místo > Zrušit vyhrazení.

  • V panelu Soubory (Okna > Soubory) klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh) a pak vyberte volbu Zrušit vyhrazení.

   Zobrazí se dialogové okno s informacemi, kdo si soubor vyhradil, žádající potvrzení, že chcete soubor odemknout.

 2. Pokud se toto dialogové okno zobrazí, klepněte na tlačítko Ano.

  Soubor se na serveru odemkne.

Odstraňování problémů s připojením k webovému místu Contribute

 1. Zkontrolujte adresu URL kořenu webového místa v kategorii Contribute v dialogovém okně Definice webového místa otevřením tohoto URL v prohlížeči, abyste si byli jisti, že se zobrazí správná stránka.
 2. Pomocí tlačítka Testovat v kategorii Vzdálené informace v dialogovém okně Definice webového místa zkontrolujte, že se můžete připojit k tomuto webovému místu.
 3. Pokud je adresa URL správná, ale tlačítko Testovat zobrazí zprávu o chybě, požádejte o pomoc správce systému.

Odstraňování problémů s nástroji pro správu aplikace Contribute

 1. Na serveru zkontrolujte, zda máte práva čtení a zápis a podle potřeby také práva spouštění pro složku _mm.
 2. Zkontrolujte, že složka _mm obsahuje soubor sdílených nastavení s příponou CSI.
 3. Pokud ne, pomocí Průvodce připojením vytvořte připojení k webovému místu a staňte se správcem webového místa. Soubor sdílených nastavení se vytvoří automaticky, když se stanete správcem. Více informací o tom, jak se stát správcem existujícího webového místa Contribute, viz část Správa Contribute v nápovědě Contribute.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?