Příručka uživatele Zrušit

Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

O maskování webového místa

Maskování webového místa umožňuje vyloučit soubory a složky z operací jako Získat nebo Odeslat. Můžete také maskovat všechny soubory určitého typu (JPEG, FLV, XML atd.) z operací webu. Aplikace Dreamweaver si pamatuje nastavení pro každé webové místo, není proto nutné provádět výběr nastavení pokaždé, když na daném webovém místě pracujete.

Pokud například pracujete na rozsáhlém webu a nechcete odesílat multimediální soubory každý den, můžete multimediální složku zamaskovat pomocí maskování webu. Aplikace Dreamweaver pak soubory v této složce vyloučí z prováděných operací na webu.

Na vzdáleném nebo místním webu můžete maskovat soubory a složky. Maskování vyloučí maskované složky a soubory z následujících operací:

 • provádění operací Odeslat, Získat, Zpřístupnit a Vyhradit,

 • generování zpráv,

 • hledání novějších lokálních a novějších vzdálených souborů,

 • provádění operací v celém webovém místě, například kontrola a změna odkazů,

 • synchronizace,

 • práce s obsahem panelu Datový zdroj,

 • aktualizace předloh a knihoven.

Poznámka:

S určitou maskovanou složkou nebo souborem můžete přesto provést operaci tak, že je nejdříve v panelu Soubory vyberete a pak u nich provedete operaci. Provedení operace přímo na dané složce nebo souboru potlačí maskování.

Poznámka:

Aplikace Dreamweaver vyloučí maskované předlohy a položky knihovny pouze z operací Získat a Odeslat. Aplikace Dreamweaver nevyloučí tyto položky z dávkových operací, protože by mohly být nesynchronizované se svými instancemi.

Zapnutí a vypnutí maskování webu

Maskování webového místa umožňuje vyloučit složky, soubory a typy souborů ve webovém místě z operací s celým webovým místem, například Získat a Odeslat, a je standardně povoleno. Maskování můžete vypnout natrvalo nebo pouze dočasně kvůli provedení operace se všemi soubory (tedy včetně maskovaných souborů). Když vypnete maskování webového místa, všechny maskované soubory jsou odmaskovány. Když opět maskování webového místa zapnete, všechny soubory, které byly předtím maskované, jsou opět maskované.

Poznámka:

Chcete-li odmaskovat všechny soubory, můžete také použít volbu Odmaskovat vše, maskování však nebude zakázáno; podobně neexistuje způsob, jak opět maskovat všechny soubory a složky, které byly předtím maskovány, s výjimkou možnosti nastavení maskování pro každou složku a každý typ souboru znovu.

 1. V panelu Soubory (Okna > Soubory) vyberte soubor nebo složku.
 2. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte položky Maskování > (pro vypnutí odznačte).

  • Vybráním možnosti Maskování > Nastavení otevřete kategorii Maskování dialogového okna Nastavení webového místa. Vyberte nebo odznačte možnost Povolit maskování a vybráním nebo odznačením možnosti Maskovat soubory s příponou povolte nebo zrušte maskování specifických typů souborů. Do textového pole můžete zadat nebo odstranit přípony souborů, které chcete maskovat nebo odmaskovat.

Maskování a odmaskování souborů a složek webového místa

Můžete maskovat určité soubory a složky, není však možné maskovat všechny soubory a složky nebo celý web. Když maskujete určité soubory a složky, můžete maskovat více souborů a složek najednou.

 1. Na panelu Soubory (Window > Soubory) vyberte web, u něhož je povoleno maskování.
 2. Vyberte složky nebo soubory, které chcete maskovat nebo odmaskovat.
 3. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a z kontextové nabídky vyberte volbu Maskování > Maskovat nebo Maskování > Odmaskovat.

  Zobrazí se nebo zmizí červená čára přes ikonu souboru nebo složky značící, že složka je maskovaná nebo odmaskovaná.

  Poznámka:

  S určitou maskovanou složkou nebo souborem můžete přesto provést operaci tak, že je nejdříve v panelu Soubory vyberete a pak u nich provedete operaci. Provedení operace přímo na dané složce nebo souboru potlačí maskování.

Maskování a odmaskování určitých typů souborů

Určitý typ souborů můžete označit pro maskování, aby aplikace Dreamweaver maskovala všechny soubory končící zadaným vzorkem. Maskovat můžete například všechny soubory končící příponou .txt. Typy souborů, které zadáte, nemusí být přípony souborů; mohou to být koncové části názvu souboru.

Maskování určitých typů souborů ve webovém místě

 1. Na panelu Soubory (Window > Soubory) vyberte web, u něhož je povoleno maskování.
 2. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a vyberte volbu Maskování > Nastavení.
 3. Vyberte volbu Zamaskovat soubory zakončené na, do pole zadejte typy souborů, které chcete maskovat, a klepněte na tlačítko OK.

  Chcete-li například maskovat všechny soubory ve webovém místě s názvem končícím na .jpg, zadejte .jpg.

  Více typů souborů oddělte jednou mezerou; nepoužívejte čárku ani středník.

  V panelu Soubory se přes odpovídající soubory zobrazí červená čára značící, že soubory jsou maskované.

  Poznámka:

  Některý software vytváří záložní soubory končící odpovídající příponou, například .bak. Takové soubory můžete maskovat.

  Poznámka:

  S určitou maskovanou složkou nebo souborem můžete přesto provést operaci tak, že je nejdříve v panelu Soubory vyberete a pak u nich provedete operaci. Provedení operace přímo na dané složce nebo souboru potlačí maskování.

Odmaskování určitých typů souborů ve webovém místě

 1. Na panelu Soubory (Window > Soubory) vyberte web, u něhož je povoleno maskování.
 2. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a vyberte volbu Maskování > Nastavení.
 3. V dialogovém okně Další volby definice webového místa proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li odmaskovat všechny typy souborů uvedené v rámečku, odznačte volbu Zamaskovat soubory zakončené na.

  • Chcete-li odmaskovat určité typy souborů, odstraňte tyto typy souborů z pole.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

  Červená čára přes odpovídající soubory zmizí, což značí, že soubory nejsou maskované.

Odmaskování všech souborů a složek

Lze odmaskovat všechny složky a soubory ve webovém místě najednou. Tuto akci nemůžete vrátit zpět; neexistuje způsob, jak znovu maskovat všechny položky, které byly předtím maskované. Pokud tedy chcete položky znovu zamaskovat, musíte to provést jednotlivě.

Poznámka:

Když chcete dočasně odmaskovat všechny složky a soubory a poté je znovu maskovat, vypněte maskování webového místa.

 1. Na panelu Soubory (Window > Soubory) vyberte web, u něhož je povoleno maskování.
 2. Vyberte libovolný soubor nebo složku v tomto webovém místě.
 3. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a vyberte volbu Maskování > Odmaskovat vše.
  Poznámka:

  Tímto krokem také zrušíte výběr volby Zamaskovat soubory zakončené na v kategorii Maskování dialogového okna Definice webu.

  Červená čára přes ikony složek a souborů zmizí, což značí, že všechny soubory a složky ve webovém místě jsou nemaskované.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?