O maskování webového místa

Maskování webového místa umožňuje vyloučit soubory a složky z operací jako Získat nebo Odeslat. Můžete také maskovat všechny soubory určitého typu (JPEG, FLV, XML atd.) z operací webu. Aplikace Dreamweaver si pamatuje nastavení pro každé webové místo, není proto nutné provádět výběr nastavení pokaždé, když na daném webovém místě pracujete.

Pokud například pracujete na rozsáhlém webu a nechcete odesílat multimediální soubory každý den, můžete multimediální složku zamaskovat pomocí maskování webu. Aplikace Dreamweaver pak soubory v této složce vyloučí z prováděných operací na webu.

Na vzdáleném nebo místním webu můžete maskovat soubory a složky. Maskování vyloučí maskované složky a soubory z následujících operací:

 • provádění operací Odeslat, Získat, Zpřístupnit a Vyhradit,

 • generování zpráv,

 • hledání novějších lokálních a novějších vzdálených souborů,

 • provádění operací v celém webovém místě, například kontrola a změna odkazů,

 • synchronizace,

 • práce s obsahem panelu Datový zdroj,

 • aktualizace předloh a knihoven.

Poznámka:

S určitou maskovanou složkou nebo souborem můžete přesto provést operaci tak, že je nejdříve v panelu Soubory vyberete a pak u nich provedete operaci. Provedení operace přímo na dané složce nebo souboru potlačí maskování.

Poznámka:

Aplikace Dreamweaver vyloučí maskované předlohy a položky knihovny pouze z operací Získat a Odeslat. Aplikace Dreamweaver nevyloučí tyto položky z dávkových operací, protože by mohly být nesynchronizované se svými instancemi.

Zapnutí a vypnutí maskování webu

Maskování webového místa umožňuje vyloučit složky, soubory a typy souborů ve webovém místě z operací s celým webovým místem, například Získat a Odeslat, a je standardně povoleno. Maskování můžete vypnout natrvalo nebo pouze dočasně kvůli provedení operace se všemi soubory (tedy včetně maskovaných souborů). Když vypnete maskování webového místa, všechny maskované soubory jsou odmaskovány. Když opět maskování webového místa zapnete, všechny soubory, které byly předtím maskované, jsou opět maskované.

Poznámka:

Chcete-li odmaskovat všechny soubory, můžete také použít volbu Odmaskovat vše, maskování však nebude zakázáno; podobně neexistuje způsob, jak opět maskovat všechny soubory a složky, které byly předtím maskovány, s výjimkou možnosti nastavení maskování pro každou složku a každý typ souboru znovu.

 1. V panelu Soubory (Okna > Soubory) vyberte soubor nebo složku.
 2. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte položky Maskování > (pro vypnutí odznačte).

  • Vybráním možnosti Maskování > Nastavení otevřete kategorii Maskování dialogového okna Nastavení webového místa. Vyberte nebo odznačte možnost Povolit maskování a vybráním nebo odznačením možnosti Maskovat soubory s příponou povolte nebo zrušte maskování specifických typů souborů. Do textového pole můžete zadat nebo odstranit přípony souborů, které chcete maskovat nebo odmaskovat.

Maskování a odmaskování souborů a složek webového místa

Můžete maskovat určité soubory a složky, není však možné maskovat všechny soubory a složky nebo celý web. Když maskujete určité soubory a složky, můžete maskovat více souborů a složek najednou.

 1. Na panelu Soubory (Window > Soubory) vyberte web, u něhož je povoleno maskování.
 2. Vyberte složky nebo soubory, které chcete maskovat nebo odmaskovat.
 3. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a z kontextové nabídky vyberte volbu Maskování > Maskovat nebo Maskování > Odmaskovat.

  Zobrazí se nebo zmizí červená čára přes ikonu souboru nebo složky značící, že složka je maskovaná nebo odmaskovaná.

  Poznámka:

  S určitou maskovanou složkou nebo souborem můžete přesto provést operaci tak, že je nejdříve v panelu Soubory vyberete a pak u nich provedete operaci. Provedení operace přímo na dané složce nebo souboru potlačí maskování.

Maskování a odmaskování určitých typů souborů

Určitý typ souborů můžete označit pro maskování, aby aplikace Dreamweaver maskovala všechny soubory končící zadaným vzorkem. Maskovat můžete například všechny soubory končící příponou .txt. Typy souborů, které zadáte, nemusí být přípony souborů; mohou to být koncové části názvu souboru.

Maskování určitých typů souborů ve webovém místě

 1. Na panelu Soubory (Window > Soubory) vyberte web, u něhož je povoleno maskování.
 2. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a vyberte volbu Maskování > Nastavení.
 3. Vyberte volbu Zamaskovat soubory zakončené na, do pole zadejte typy souborů, které chcete maskovat, a klepněte na tlačítko OK.

  Chcete-li například maskovat všechny soubory ve webovém místě s názvem končícím na .jpg, zadejte .jpg.

  Více typů souborů oddělte jednou mezerou; nepoužívejte čárku ani středník.

  V panelu Soubory se přes odpovídající soubory zobrazí červená čára značící, že soubory jsou maskované.

  Poznámka:

  Některý software vytváří záložní soubory končící odpovídající příponou, například .bak. Takové soubory můžete maskovat.

  Poznámka:

  S určitou maskovanou složkou nebo souborem můžete přesto provést operaci tak, že je nejdříve v panelu Soubory vyberete a pak u nich provedete operaci. Provedení operace přímo na dané složce nebo souboru potlačí maskování.

Odmaskování určitých typů souborů ve webovém místě

 1. Na panelu Soubory (Window > Soubory) vyberte web, u něhož je povoleno maskování.
 2. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a vyberte volbu Maskování > Nastavení.
 3. V dialogovém okně Další volby definice webového místa proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li odmaskovat všechny typy souborů uvedené v rámečku, odznačte volbu Zamaskovat soubory zakončené na.

  • Chcete-li odmaskovat určité typy souborů, odstraňte tyto typy souborů z pole.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

  Červená čára přes odpovídající soubory zmizí, což značí, že soubory nejsou maskované.

Odmaskování všech souborů a složek

Lze odmaskovat všechny složky a soubory ve webovém místě najednou. Tuto akci nemůžete vrátit zpět; neexistuje způsob, jak znovu maskovat všechny položky, které byly předtím maskované. Pokud tedy chcete položky znovu zamaskovat, musíte to provést jednotlivě.

Poznámka:

Když chcete dočasně odmaskovat všechny složky a soubory a poté je znovu maskovat, vypněte maskování webového místa.

 1. Na panelu Soubory (Window > Soubory) vyberte web, u něhož je povoleno maskování.
 2. Vyberte libovolný soubor nebo složku v tomto webovém místě.
 3. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a vyberte volbu Maskování > Odmaskovat vše.

  Poznámka:

  Tímto krokem také zrušíte výběr volby Zamaskovat soubory zakončené na v kategorii Maskování dialogového okna Definice webu.

  Červená čára přes ikony složek a souborů zmizí, což značí, že všechny soubory a složky ve webovém místě jsou nemaskované.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online