Příručka uživatele Zrušit

Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O dynamickém obsahu

Dynamický obsah na stránce můžete změnit úpravou serverového chování, které dodává obsah. Můžete například upravit serverové chování sady záznamů, aby do stránky dodalo více záznamů.

Dynamický obsah na stránce se zobrazuje v panelu Serverová chování. Pokud například na stránku přidáte sadu záznamů, panel Serverová chování ji zobrazí takto:

Recordset(myRecordset)

Pokud na stránku přidáte jinou sadu záznamů, panel Serverová chování zobrazí obě sady záznamů takto:

Recordset(mySecondRecordset)Recordset(myRecordset)

Úpravy dynamického obsahu

 1. Otevřete panel Serverová chování (Okna > Serverová chování).
 2. Klikněte na tlačítko plus (+), abyste zobrazili serverová chování, a v panelu poklepejte na serverové chování.

  Zobrazí se dialogové okno, které jste použili k definování původního zdroje dat.

 3. Proveďte změny v dialogovém okně a klikněte na tlačítko OK.

Odstranění dynamického obsahu

 1. Poté, co přidáte dynamický obsah na stránku, odstraňte ho jedním z následujících způsobů:
  • Vyberte dynamický obsah na stránce a stiskněte klávesu Delete.

  • Vyberte dynamický obsah v panelu Serverová chování a klikněte na tlačítko minus (–).

  Poznámka:

  Tato operace odstraní skript na straně serveru na stránce, která načítá dynamický obsah z databáze. Neodstraní data z databáze.

Testování dynamického obsahu

Pomocí okna Živé zobrazení můžete zobrazit náhled dynamického obsahu a upravit ho.

Při zobrazení dynamického obsahu můžete provádět následující úlohy:

 • Přizpůsobit rozvržení stránky pomocí nástrojů pro návrh stránky

 • Přidat, upravit nebo odstranit dynamický obsah

 • Přidat, upravit nebo odstranit serverová chování

 1. Kliknutím na tlačítko Živé zobrazení zobrazíte dynamický obsah.
 2. Proveďte na stránce potřebné změny. Budete muset přepnout mezi Živým zobrazením a zobrazením návrhu nebo kódu, abyste mohli provést změny a prohlédnout si výsledek.

Povolení úprav dynamického obsahu pro uživatele aplikace Adobe Contribute

Když uživatel aplikace Contribute upravuje stránku obsahující dynamický obsah nebo neviditelné elementy (například skripty a komentáře), aplikace Contribute zobrazí dynamický obsah a neviditelné elementy jako žluté značky. Standardně uživatelé aplikace Contribute nemohou vybírat a odstraňovat tyto značky.

Pokud chcete, aby uživatelé aplikace Contribute mohli vybírat a odstraňovat ze stránky dynamický obsah a jiné neviditelné elementy, můžete změnit nastavení práv skupiny a dovolit jim to; uživatelé Contribute obvykle nikdy nemohou upravovat dynamický obsah, i když jim dovolíte ho vybrat.

Poznámka:

S použitím některých serverových technologií můžete zobrazit statický text pomocí serverového tagu nebo funkce. Chcete-li uživatelům aplikace Contribute povolit upravovat statický text na dynamické stránce, která používá takovou serverovou technologii, umístěte statický text mimo serverové tagy. Další informace viz část Správa Adobe Contribute.

 1. Vyberte volbu Webové místo > Správa webového místa Contribute.
 2. Pokud nejsou některé vyžadované volby pro kompatibilitu s aplikací Contribute povolené, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete tyto volby povolit. Klikněte na tlačítko OK, abyste povolili tyto volby a kompatibilitu s aplikací Contribute.
 3. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo správce a pak klikněte na tlačítko OK.

  Objeví se dialogové okno Spravovat webové místo.

 4. V kategorii Uživatelé a role vyberte roli a pak klikněte na tlačítko Upravit nastavení role.
 5. Vyberte kategorii Úpravy a odznačte volbu ochrany skriptů a formulářů.
 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Upravit nastavení.
 7. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno Správa webového místa.

Úpravy sad záznamů pomocí inspektoru Vlastnosti

K úpravám vybrané sady záznamů se používá inspektor Vlastnosti. Dostupné volby se liší v závislosti na serverovém modelu.

 1. Otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a pak vyberte sadu záznamů v panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování).
 2. Upravte libovolné z dostupných voleb. Když v inspektoru vyberete novou volbu, aplikace Dreamweaver aktualizuje stránku.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.