Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O dynamickém obsahu

Dynamický obsah na stránce můžete změnit úpravou serverového chování, které dodává obsah. Můžete například upravit serverové chování sady záznamů, aby do stránky dodalo více záznamů.

Dynamický obsah na stránce se zobrazuje v panelu Serverová chování. Pokud například na stránku přidáte sadu záznamů, panel Serverová chování ji zobrazí takto:

Recordset(myRecordset)

Pokud na stránku přidáte jinou sadu záznamů, panel Serverová chování zobrazí obě sady záznamů takto:

Recordset(mySecondRecordset)Recordset(myRecordset)

Úpravy dynamického obsahu

 1. Otevřete panel Serverová chování (Okna > Serverová chování).
 2. Klepněte na tlačítko plus (+), abyste zobrazili serverová chování, a v panelu poklepejte na serverové chování.

  Zobrazí se dialogové okno, které jste použili k definování původního zdroje dat.

 3. Proveďte změny v dialogovém okně a klepněte na tlačítko OK.

Odstranění dynamického obsahu

 1. Poté, co přidáte dynamický obsah na stránku, odstraňte ho jedním z následujících způsobů:
  • Vyberte dynamický obsah na stránce a stiskněte klávesu Delete.

  • Vyberte dynamický obsah v panelu Serverová chování a klepněte na tlačítko minus (-).

  Poznámka:

  Tato operace odstraní skript na straně serveru na stránce, která načítá dynamický obsah z databáze. Neodstraní data z databáze.

Testování dynamického obsahu

Pomocí okna Živé zobrazení můžete zobrazit náhled dynamického obsahu a upravit ho.

Při zobrazení dynamického obsahu můžete provádět následující úlohy:

 • Přizpůsobit rozvržení stránky pomocí nástrojů pro návrh stránky

 • Přidat, upravit nebo odstranit dynamický obsah

 • Přidat, upravit nebo odstranit serverová chování

 1. Klepnutím na tlačítko Živé zobrazení zobrazíte dynamický obsah.
 2. Proveďte na stránce potřebné změny. Budete muset přepnout mezi Živým zobrazením a zobrazením návrhu nebo kódu, abyste mohli provést změny a prohlédnout si výsledek.

Povolení úprav dynamického obsahu pro uživatele aplikace Adobe Contribute

Když uživatel aplikace Contribute upravuje stránku obsahující dynamický obsah nebo neviditelné elementy (například skripty a komentáře), aplikace Contribute zobrazí dynamický obsah a neviditelné elementy jako žluté značky. Standardně uživatelé aplikace Contribute nemohou vybírat a odstraňovat tyto značky.

Pokud chcete, aby uživatelé aplikace Contribute mohli vybírat a odstraňovat ze stránky dynamický obsah a jiné neviditelné elementy, můžete změnit nastavení práv skupiny a dovolit jim to; uživatelé Contribute obvykle nikdy nemohou upravovat dynamický obsah, i když jim dovolíte ho vybrat.

Poznámka:

S použitím některých serverových technologií můžete zobrazit statický text pomocí serverového tagu nebo funkce. Chcete-li uživatelům aplikace Contribute povolit upravovat statický text na dynamické stránce, která používá takovou serverovou technologii, umístěte statický text mimo serverové tagy. Další informace viz část Správa Adobe Contribute.

 1. Vyberte volbu Webové místo > Správa webového místa Contribute.
 2. Pokud nejsou některé vyžadované volby pro kompatibilitu s aplikací Contribute povolené, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete tyto volby povolit. Klepněte na tlačítko OK, abyste povolili tyto volby a kompatibilitu s aplikací Contribute.
 3. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo správce a pak klepněte na tlačítko OK.

  Objeví se dialogové okno Spravovat webové místo.

 4. V kategorii Uživatelé a role vyberte roli a pak klepněte na tlačítko Upravit nastavení role.
 5. Vyberte kategorii Úpravy a odznačte volbu ochrany skriptů a formulářů.
 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Upravit nastavení.
 7. Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno Správa webového místa.

Úpravy sad záznamů pomocí inspektoru Vlastnosti

K úpravám vybrané sady záznamů se používá inspektor Vlastnosti. Dostupné volby se liší v závislosti na serverovém modelu.

 1. Otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a pak vyberte sadu záznamů v panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování).
 2. Upravte libovolné z dostupných voleb. Když v inspektoru vyberete novou volbu, aplikace Dreamweaver aktualizuje stránku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online