Další informace o rozšířených možnostech nastavení webu v aplikaci Dreamweaver.

Otevřete Další nastavení v dialogovém okně Nastavení webu výběrem možnosti Web > Správa webů, vyberete web, který chcete upravit, a klikněte na možnost Úpravy.

Další nastavení v okně Nastavení webu
Další nastavení v okně Nastavení webu

Preprocesory CSS

Pokud pracujete s preprocesory CSS, jako jsou Sass, Less nebo SCSS, můžete nastavit předvolby preprocesorů CSS určené pro konkrétní weby. 

Informace o podpoře preprocesoru CSS v aplikaci Dreamweaver najdete v tématu Preprocesory CSS.

Rozšířená nastavení

Lokální informace

Výchozí složka obrazů

Složka, ve které chcete uložit obrazy pro webové místo. Zadejte cestu ke složce nebo klepněte na ikonu složky a přejděte na složku. Dreamweaver používá cestu ke složce, když přidáváte obrazy do dokumentů.

Odkazy relativní k

Upřesňuje druh odkazů, které Dreamweaver vytváří, když vytváříte odkazy na jiné datové zdroje nebo stránky na webovém místě. Dreamweaver může vytvářet dva druhy odkazů: relativní k dokumentu a relativní ke kořenu webu. Další informace o rozdílech mezi těmito dvěma druhy najdete v tématu Cesty: absolutní, relativní k dokumentu a relativní ke kořenu webu.

Standardně Dreamweaver vytváří odkazy relativní k dokumentu. Pokud změníte výchozí nastavení a vyberete možnost Kořen webu, ujistěte se, že je v textovém poli URL webu zadáná správná adresa URL webu (viz níže). Změna tohoto nastavení nezmění cesty existujících odkazů; volba se použije pouze na nové odkazy vytvořené vizuálně pomocí aplikace Dreamweaver.

Poznámka:

Obsah připojený odkazy relativními ke kořenu webu se nezobrazí, když zobrazujete náhled dokumentů v lokálním prohlížeči, pokud neurčíte testovací server nebo nevyberete volbu Náhled pomocí dočasného souboru v okně Úpravy > Předvolby > Náhled v prohlížeči. To je způsobeno tím, že prohlížeče nerozpoznají kořeny webů, ale servery ano.

Adresa URL webu

Adresa URL vašeho webu. Aplikace Dreamweaver používá adresu URL webu k vytvoření odkazů relativních k webu a k ověření odkazů při použití ověřování odkazů.

Odkazy webu relativní ke kořenu jsou užitečné za situace, kdy si nejste jisti konečným umístěním v adresářové struktuře stránky, na které pracujete, případně je možné pozdější přemístění nebo přeskupení souborů, které obsahují odkazy. Odkazy relativní ke kořenu webu jsou odkazy, jejichž cesta na ostatní datové zdroje webu je relativní ke kořenu webu, nikoliv k dokumentu, proto, pokud někdy dokument přesunete, cesta k datovému zdroji zůstane správná.

Řekněme například, že jste zadali adresu http://www.mysite.com/mycoolsite (kořenový adresář webu na vzdáleném serveru) jako adresu URL webu a že se v adresáří mycoolsite na vzdáleném serveru nachází složka obrazky (http://www.mysite.com/mycoolsite/obrazky). Předpokládejme, že soubor index.html se nachází v adresáři mycoolsite.

Jakmile vytvoříte odkaz relativní ke kořenu webu ze souboru index.html na obraz v adresáři obrazy, odkaz bude vypadat následovně:

<img src="/mycoolsite/images/image1.jpg" />

Ten se liší od odkazu relativního k dokumentu, který by vypadal takto:

<img src="images/image1.jpg" />

Připojení části /mycoolsite/ ke zdroji obrazu spojí obraz relativně ke kořenu webu, nikoliv k dokumentu. Za předpokladu, že obrázek zůstane v adresáři obrazky, cesta souboru k obrázku (/mycoolsite/obrazky/obrazek1.jpg) bude vždy správná, a to i v případě, že přesunete soubor index.html do jiného adresáře.

Další informace najdete v tématu Cesty: absolutní, relativní k dokumentu a relativní ke kořenu webu.

S ohledem na ověření odkazu je adresa URL nutná pro určení, zda je odkaz na webu interní nebo externí. Například, je-li adresa URL vašeho webu http://www.mysite.com/mycoolsite a ověřování odkazů nalezne odkaz s adresou URL http://www.yoursite.com na vaší stránce, ověřování určí, že tento odkaz je externí a také jej tak vyexportuje. Podobně ověřování používá adresu URL webu k určení, zda jsou odkazy na webu interní a poté zkontroluje, zda jsou funkční.

Kontrola odkazů rozlišující velká a malá písmena

Kontroluje, zda velikost písmen odpovídá velikosti písmen názvu souboru, když aplikace Dreamweaver kontroluje odkazy. Tato volba je užitečná na systémech UNIX, kde se u názvů souborů rozlišují malá a velká písmena.

Povolit vyrovnávací paměť

Určuje, zda se má vytvořit lokální vyrovnávací paměť pro zvýšení rychlosti odkazu a úkolů správy webu. Pokud tuto volbu nevyberete, aplikace Dreamweaver se před vytvořením webu znovu zeptá, zda chcete vytvořit vyrovnávací paměť. Tuto volbu je vhodné zapnout, protože panel Datové zdroje (ve skupině panelů Soubory) funguje, pouze když je vytvořena vyrovnávací paměť.

Maskování a další kategorie

Další informace o kategorii Maskování, Poznámky k návrhu, Sloupce zobrazení souborů, Contribute, Předlohy, JQuery, Webová písma a Zdroje pro animaci získáte po kliknutí na odpovídající téma v následující tabulce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online