Příručka uživatele Zrušit

Rozšířená nastavení

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Další informace o rozšířených možnostech nastavení webu v aplikaci Dreamweaver.

Otevřete Další nastavení v dialogovém okně Nastavení webu výběrem možnosti Web > Správa webů, vyberete web, který chcete upravit, a klikněte na možnost Úpravy.

Další nastavení v okně Nastavení webu
Další nastavení v okně Nastavení webu

Preprocesory CSS

Pokud pracujete s preprocesory CSS, jako jsou Sass, Less nebo SCSS, můžete nastavit předvolby preprocesorů CSS určené pro konkrétní weby. 

Informace o podpoře preprocesoru CSS v aplikaci Dreamweaver najdete v tématu Preprocesory CSS.

Rozšířená nastavení

Lokální informace

Výchozí složka obrazů

Složka, ve které chcete uložit obrazy pro webové místo. Zadejte cestu ke složce nebo klepněte na ikonu složky a přejděte na složku. Dreamweaver používá cestu ke složce, když přidáváte obrazy do dokumentů.

Odkazy relativní k

Upřesňuje druh odkazů, které Dreamweaver vytváří, když vytváříte odkazy na jiné datové zdroje nebo stránky na webovém místě. Dreamweaver může vytvářet dva druhy odkazů: relativní k dokumentu a relativní ke kořenu webu. Další informace o rozdílech mezi těmito dvěma druhy najdete v tématu Cesty: absolutní, relativní k dokumentu a relativní ke kořenu webu.

Standardně Dreamweaver vytváří odkazy relativní k dokumentu. Pokud změníte výchozí nastavení a vyberete možnost Kořen webu, ujistěte se, že je v textovém poli URL webu zadáná správná adresa URL webu (viz níže). Změna tohoto nastavení nezmění cesty existujících odkazů; volba se použije pouze na nové odkazy vytvořené vizuálně pomocí aplikace Dreamweaver.

Poznámka:

Obsah připojený odkazy relativními ke kořenu webu se nezobrazí, když zobrazujete náhled dokumentů v lokálním prohlížeči, pokud neurčíte testovací server nebo nevyberete volbu Náhled pomocí dočasného souboru v okně Úpravy > Předvolby > Náhled v prohlížeči. To je způsobeno tím, že prohlížeče nerozpoznají kořeny webů, ale servery ano.

Adresa URL webu

Adresa URL vašeho webu. Aplikace Dreamweaver používá adresu URL webu k vytvoření odkazů relativních k webu a k ověření odkazů při použití ověřování odkazů.

Odkazy webu relativní ke kořenu jsou užitečné za situace, kdy si nejste jisti konečným umístěním v adresářové struktuře stránky, na které pracujete, případně je možné pozdější přemístění nebo přeskupení souborů, které obsahují odkazy. Odkazy relativní ke kořenu webu jsou odkazy, jejichž cesta na ostatní datové zdroje webu je relativní ke kořenu webu, nikoliv k dokumentu, proto, pokud někdy dokument přesunete, cesta k datovému zdroji zůstane správná.

Řekněme například, že jste zadali adresu http://www.mysite.com/mycoolsite (kořenový adresář webu na vzdáleném serveru) jako adresu URL webu a že se v adresáří mycoolsite na vzdáleném serveru nachází složka obrazky (http://www.mysite.com/mycoolsite/obrazky). Předpokládejme, že soubor index.html se nachází v adresáři mycoolsite.

Jakmile vytvoříte odkaz relativní ke kořenu webu ze souboru index.html na obraz v adresáři obrazy, odkaz bude vypadat následovně:

<img src="/mycoolsite/images/image1.jpg" />

Ten se liší od odkazu relativního k dokumentu, který by vypadal takto:

<img src="images/image1.jpg" />

Připojení části /mycoolsite/ ke zdroji obrazu spojí obraz relativně ke kořenu webu, nikoliv k dokumentu. Za předpokladu, že obrázek zůstane v adresáři obrazky, cesta souboru k obrázku (/mycoolsite/obrazky/obrazek1.jpg) bude vždy správná, a to i v případě, že přesunete soubor index.html do jiného adresáře.

Další informace najdete v tématu Cesty: absolutní, relativní k dokumentu a relativní ke kořenu webu.

S ohledem na ověření odkazu je adresa URL nutná pro určení, zda je odkaz na webu interní nebo externí. Například, je-li adresa URL vašeho webu http://www.mysite.com/mycoolsite a ověřování odkazů nalezne odkaz s adresou URL http://www.yoursite.com na vaší stránce, ověřování určí, že tento odkaz je externí a také jej tak vyexportuje. Podobně ověřování používá adresu URL webu k určení, zda jsou odkazy na webu interní a poté zkontroluje, zda jsou funkční.

Kontrola odkazů rozlišující velká a malá písmena

Kontroluje, zda velikost písmen odpovídá velikosti písmen názvu souboru, když aplikace Dreamweaver kontroluje odkazy. Tato volba je užitečná na systémech UNIX, kde se u názvů souborů rozlišují malá a velká písmena.

Povolit vyrovnávací paměť

Určuje, zda se má vytvořit lokální vyrovnávací paměť pro zvýšení rychlosti odkazu a úkolů správy webu. Pokud tuto volbu nevyberete, aplikace Dreamweaver se před vytvořením webu znovu zeptá, zda chcete vytvořit vyrovnávací paměť. Tuto volbu je vhodné zapnout, protože panel Datové zdroje (ve skupině panelů Soubory) funguje, pouze když je vytvořena vyrovnávací paměť.

Maskování a další kategorie

Další informace o kategorii Maskování, Poznámky k návrhu, Sloupce zobrazení souborů, Contribute, Předlohy, JQuery, Webová písma a Zdroje pro animaci získáte po kliknutí na odpovídající téma v následující tabulce.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.