Business Catalyst je hostovaná aplikace pro vytváření a správu online podnikání. Pomocí této jednotné platformy a bez základního programování můžete vytvářet vše od webů po profesionální internetové obchody.

Integrace aplikace Dreamweaver a aplikace Business Catalyst umožňuje vytváření a aktualizace webů aplikace Business Catalyst v aplikaci Dreamweaver. Poté, co vytvoříte web v aplikaci Business Catalyst, můžete ho připojit k serveru Business Catalyst. Server poskytuje soubory a šablony pro vytváření webu.

Instalace doplňku Business Catalyst

Doplněk nainstalujete v nabídce Okno > Procházet doplňky. Otevře se stránka Doplňky Adobe Creative Cloud. Vyhledejte doplněk Business Catalyst a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Důležité: Před instalací doplňků se ujistěte, že je ve vašem účtu Adobe Creative Cloud aktivní synchronizace souborů. Další podrobnosti viz Aktivování synchronizace souborů ve službě Adobe Creative Cloud.

Vytvoření dočasného webu aplikace Business Catalyst

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.

 2. Klikněte na volbu Nový web aplikace Business Catalyst.

 3. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů Adobe ID.

 4. Zadejte datum narození a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

 5. V dialogovém okně Vytvoření dočasného webu zadejte podrobnosti pro váš web a klikněte na tlačítko Vytvořit bezplatný dočasný web.

  Poznámka:

  Po vytvoření webu vám budou zaslány e-maily s podrobnostmi o účtu Business Catalyst. Tyto e-maily obsahují informace o vašem webu, jako jsou informace pro zahájení používání, adresa URL vytvořeného webu a adresa URL pro správu webu.

 6. Vyberte složku v počítači pro uložení lokálního webu.

  Poznámka:

  Pokud kliknete na tlačítko Storno, web bude vytvořen v aplikaci Business Catalyst, ale nebude zobrazen v aplikaci Dreamweaver. Stejná situace nastane v případě, že se při vytváření webu aplikace Business Catalyst vyskytne síťový problém.

 7. Zadejte heslo spojené s vaším identifikátorem Adobe ID.

 8. Po dokončení operací se soubory klikněte na tlačítko Hotovo.

 9. Vyberte volbu Okna > Soubor. Zobrazí se lokální zobrazení vytvořeného webu.

 10. Z nabídky vyberte volbu Vzdálený server.

 11. Zadejte identifikátor Adobe ID spojený s vaším heslem.

  Zobrazí se struktura souborů na vzdáleném serveru.

Import webu aplikace Business Catalyst

Informace o převodu webů vytvořených dříve pomocí rozšíření Business Catalyst najdete na adrese Převod webů aplikace Business Catalyst do aplikace Dreamweaver CS6.

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.

 2. Klikněte na volbu Importovat web aplikace Business Catalyst. Zobrazí se seznam webů aplikace Business Catalyst, které jste vytvořili s identifikátorem Adobe ID.

 3. Vyberte web a klikněte na tlačítko Importovat web.

 4. Určete umístění na počítači pro web, který se snažíte importovat.

 5. Zadejte heslo spojené s vaším identifikátorem Adobe ID.

 6. Po dokončení operací se soubory klikněte na tlačítko Hotovo.

Správa souborů

Nástroj Business Catalyst slouží také jako služba pro hostování webových stránek, takže aplikaci Dreamweaver můžete používat ke správě souborů v místním i vzdáleném umístění. Další informace naleznete v následujících tématech:

Vložení modulů, dat nebo výstřižků

 1. Chcete-li otevřít panel Business Catalyst, vyberte možnosti Okna > Business Catalyst.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vložit modul aplikace Business Catalyst, vyberte záložku Moduly.
  • Chcete-li vložit tagy, vyberte záložku Data. Tagy jsou zobrazeny, pokud upravujete soubory, které tagy podporují, například stránku affiliate.html ve složce Layouts/Affiliate/.
 3. Rozbalte modul a klikněte na modul, který chcete přidat do souboru.

 4. Zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko Vložit.

 5. Pokud váš současný web používá nový vykreslovací modul, zobrazí se záložka Výstřižky. Pomocí voleb v záložce Výstřižky můžete přidávat výstřižky kódu, jako jsou opakující se a podmíněné oblasti, zakomentované oblasti a zahrnutí (fungují podobně jako zahrnutí na straně serveru).

 6. Kliknutím na tlačítko Živé zobrazení můžete zobrazit náhled stránky, tak jak se zobrazí ve webovém prohlížeči.

Úprava vlastností objektů aplikace Business Catalyst

Podobně jako při úpravách jiných objektů na webové stránce můžete použít k úpravě vlastností objektů modulů nástroje Business Catalyst Inspektor vlastností.

Pokud volby pro úpravu vlastností nejsou zobrazeny, zkontrolujte, zda máte oprávnění k úpravám souboru. Některé moduly také umožňují úpravy stránky pouze pomocí online webových stránek pro správu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online