Příručka uživatele Zrušit

Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Připojte se a upravujte weby sestavené v nástroji Adobe Business Catalyst přímo v rámci aplikace Adobe Dreamweaver. Využijte možnosti ústřední správy webů Business Catalyst, aniž byste se museli starat o podrobnosti k připojení FTP nebo synchronizaci serveru.

Tato funkce není ve verzích aplikace Adobe Dreamweaver k dispozici.

Business Catalyst je hostovaná aplikace pro vytváření a správu online podnikání. Pomocí této jednotné platformy a bez základního programování můžete vytvářet vše od webů po profesionální internetové obchody.

Integrace aplikace Dreamweaver a aplikace Business Catalyst umožňuje vytváření a aktualizace webů aplikace Business Catalyst v aplikaci Dreamweaver. Poté, co vytvoříte web v aplikaci Business Catalyst, můžete ho připojit k serveru Business Catalyst. Server poskytuje soubory a šablony pro vytváření webu.

Instalace doplňku Business Catalyst

Doplněk nainstalujete v nabídce Okno > Procházet doplňky. Otevře se stránka Doplňky Adobe Creative Cloud. Vyhledejte doplněk Business Catalyst a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Důležité: Před instalací doplňků se ujistěte, že je ve vašem účtu Adobe Creative Cloud aktivní synchronizace souborů. Další podrobnosti naleznete v tématu Aktivování synchronizace souborů ve službě Adobe Creative Cloud.

Vytvoření dočasného webu aplikace Business Catalyst

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.

 2. Klikněte na volbu Nový web aplikace Business Catalyst.

 3. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů Adobe ID.

 4. Zadejte datum narození a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

 5. V dialogovém okně Vytvoření dočasného webu zadejte podrobnosti pro váš web a klikněte na tlačítko Vytvořit bezplatný dočasný web.

  Poznámka:

  Po vytvoření webu vám budou zaslány e-maily s podrobnostmi o účtu Business Catalyst. Tyto e-maily obsahují informace o vašem webu, jako jsou informace pro zahájení používání, adresa URL vytvořeného webu a adresa URL pro správu webu.

 6. Vyberte složku v počítači pro uložení lokálního webu.

  Poznámka:

  Pokud kliknete na tlačítko Storno, web bude vytvořen v aplikaci Business Catalyst, ale nebude zobrazen v aplikaci Dreamweaver. Stejná situace nastane v případě, že se při vytváření webu aplikace Business Catalyst vyskytne síťový problém.

 7. Zadejte heslo spojené s vaším identifikátorem Adobe ID.

 8. Po dokončení operací se soubory klikněte na tlačítko Hotovo.

 9. Vyberte volbu Okna > Soubor. Zobrazí se lokální zobrazení vytvořeného webu.

 10. Z nabídky vyberte volbu Vzdálený server.

 11. Zadejte identifikátor Adobe ID spojený s vaším heslem.

  Zobrazí se struktura souborů na vzdáleném serveru.

Import webu aplikace Business Catalyst

Informace o převodu webů vytvořených dříve pomocí rozšíření Business Catalyst najdete na adrese Převod webů aplikace Business Catalyst do aplikace Dreamweaver CS6.

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.

 2. Klikněte na volbu Importovat web aplikace Business Catalyst. Zobrazí se seznam webů aplikace Business Catalyst, které jste vytvořili s identifikátorem Adobe ID.

 3. Vyberte web a klikněte na tlačítko Importovat web.

 4. Určete umístění na počítači pro web, který se snažíte importovat.

 5. Zadejte heslo spojené s vaším identifikátorem Adobe ID.

 6. Po dokončení operací se soubory klikněte na tlačítko Hotovo.

Správa souborů

Nástroj Business Catalyst slouží také jako služba pro hostování webových stránek, takže aplikaci Dreamweaver můžete používat ke správě souborů v místním i vzdáleném umístění. Další informace naleznete v následujících tématech:

Vložení modulů, dat nebo výstřižků

 1. Chcete-li otevřít panel Business Catalyst, vyberte možnosti Okna > Business Catalyst.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vložit modul aplikace Business Catalyst, vyberte záložku Moduly.
  • Chcete-li vložit tagy, vyberte záložku Data. Tagy jsou zobrazeny, pokud upravujete soubory, které tagy podporují, například stránku affiliate.html ve složce Layouts/Affiliate/.
 3. Rozbalte modul a klikněte na modul, který chcete přidat do souboru.

 4. Zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko Vložit.

 5. Pokud váš současný web používá nový vykreslovací modul, zobrazí se záložka Výstřižky. Pomocí voleb v záložce Výstřižky můžete přidávat výstřižky kódu, jako jsou opakující se a podmíněné oblasti, zakomentované oblasti a zahrnutí (fungují podobně jako zahrnutí na straně serveru).

 6. Kliknutím na tlačítko Živé zobrazení můžete zobrazit náhled stránky, tak jak se zobrazí ve webovém prohlížeči.

Úprava vlastností objektů aplikace Business Catalyst

Podobně jako při úpravách jiných objektů na webové stránce můžete použít k úpravě vlastností objektů modulů nástroje Business Catalyst Inspektor vlastností.

Pokud volby pro úpravu vlastností nejsou zobrazeny, zkontrolujte, zda máte oprávnění k úpravám souboru. Některé moduly také umožňují úpravy stránky pouze pomocí online webových stránek pro správu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?