Příručka uživatele Zrušit

Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Vytvářejte opakující se oblasti a tabulky a upravujte konfiguraci vlastností tabulky v aplikaci Dreamweaver s cílem řídit rozložení stránky.

Opakovaná oblast je sekce předlohy, kterou je možné vícekrát opakovat ve stránce založené na předloze. Opakované oblasti se typicky používají ve spojení s tabulkami, ale opakovanou oblast je možné definovat i pro ostatní prvky stránky.

Opakované oblasti umožňují nastavit rozvržení stránky pomocí opakování určitých položek, například rozvržení položky a popisu v katalogu nebo řádku pro data v seznamu položek.

Můžete použít dva objekty opakované oblasti předlohy: opakovanou oblast a opakovanou tabulku.

Vytvoření opakované oblasti v předloze

Opakované oblasti umožňují uživatelům předlohy duplikovat určitou oblast v předloze tolikrát, kolikrát je potřeba. Opakovaná oblast není nutně upravitelná oblast.

Chcete-li, aby byl obsah opakované oblasti upravitelný (například aby uživatel mohl zadávat text do buňky tabulky v dokumentu založeném na předloze), musíte do opakované oblasti vložit upravitelnou oblast.

 1. V okně dokumentu proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte text nebo obsah, který chcete nastavit jako opakovanou oblast.

  • Umístěte textový kurzor do dokumentu tam, kde chcete vložit opakovanou oblast.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > Předloha > Opakovaná oblast.

  • V kategorii Předlohy na panelu Vložit vyberte možnost Opakovaná oblast.

 3. Zadejte jedinečný název pro oblast předlohy do textového pole Název. (Nemůžete použít stejný název pro více než jednu opakovanou oblast předlohy.)
  Poznámka:

  Pro pojmenování oblasti nepoužívejte speciální znaky.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Vložení opakované tabulky

Můžete použít opakovanou tabulku k vytvoření upravitelné oblasti (v tabulkovém formátu) s opakovanými řádky. Můžete definovat atributy tabulky a nastavit, které buňky tabulky jsou upravitelné.

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor do dokumentu na místo, kam chcete vložit opakovanou oblast.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > Předloha > Opakovaná tabulka.

  • V kategorii Předlohy na panelu Vložit vyberte možnost Opakovaná tabulka.

 3. Nastavte následující možnosti a klikněte na tlačítko OK.

  Řádky

  Určuje počet řádků, který má tabulka.

  Sloupce

  Určuje počet sloupců, který má tabulka.

  Odsazení buňky

  Určuje počet obrazových bodů mezi obsahem buňky a okraji buňky.

  Mezery buněk

  Určuje počet obrazových bodů mezi sousedními buňkami tabulky.

  Poznámka:

  Pokud výslovně neurčíte hodnoty pro odsazení buňky a mezery buněk, většina webových prohlížečů zobrazí tabulku tak, jakoby odsazení buňky bylo nastaveno na hodnotu 1 a mezery buněk nastavené na hodnotu 2. Pokud chcete, aby webové prohlížeče zobrazovaly tabulku bez odsazení a mezer, nastavte Odsazení buňky a Mezery buněk na 0.

  Šířka

  Určuje šířku tabulky v obrazových bodech nebo v procentech šířky okna prohlížeče.

  Okraj

  Určuje šířku okraje tabulky v obrazových bodech.

  Poznámka:

  Pokud výslovně nestanovíte hodnotu pro okraj, většina webových prohlížečů zobrazí tabulku tak, jako by byl okraj nastavený na hodnotu 1. Pokud chcete, aby webové prohlížeče zobrazovaly tabulku bez okraje, nastavte hodnotu Okraj na 0.

  Chcete-li vidět okraje buněk a tabulky, když je okraj nastavený na hodnotu 0, vyberte možnost Zobrazit > Možnosti zobrazení návrhu > Vizuální pomůcky. Tato možnost je k dispozici pouze v zobrazení návrhu.

  Opakovat řádky tabulky

  Určuje, které řádky v tabulce budou zařazeny do opakované oblasti.

  Počáteční řádek

  Nastaví zadané číslo řádku jako první řádek, který bude zařazen do opakované oblasti.

  Koncový řádek

  Nastaví zadané číslo řádku jako poslední řádek, který bude zařazen do opakované oblasti.

  Název oblasti

  Umožňuje nastavit jedinečný název pro opakovanou oblast.

  Vytvoření opakovaných tabulek
  Vytvoření opakovaných tabulek

Nastavení střídání barev pozadí v opakované tabulce

Poté, co vložíte opakovanou tabulku do předlohy, můžete ji přizpůsobit střídáním barev pozadí řádků tabulky.

 1. V okně dokumentu vyberte řádek v opakované tabulce.
 2. V panelu nástrojů dokumentu klepněte na tlačítko Zobrazit zobrazení Kód nebo Zobrazit zobrazení Kód a Návrh, abyste měli přístup ke kódu pro vybraný řádek tabulky.
 3. V zobrazení Kód upravte tag <tr>, aby obsahoval následující kód:
  <tr bgcolor="@@( _index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC' )@@">

  Můžete nahradit hexadecimální hodnoty #FFFFFF a #CCCCCC hodnotami jiných barev.

 4. Uložte předlohu.

  Následuje příklad kódu tabulky, která obsahuje střídavé barvy pozadí řádků tabulky:

  <table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr><th>Name</th><th>Phone Number</th><th>Email Address</th></tr> 
  <!-- TemplateBeginRepeat name="contacts" --> 
  <tr bgcolor="@@(_index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC')@@"> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="name" --> name <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="phone" --> phone <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="email" --> email <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  </tr> 
   <!-- TemplateEndRepeat --> 
  </table>
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.