Vytvářejte opakující se oblasti a tabulky a upravujte konfiguraci vlastností tabulky v aplikaci Dreamweaver s cílem řídit rozložení stránky.

Opakovaná oblast je sekce předlohy, kterou je možné vícekrát opakovat ve stránce založené na předloze. Opakované oblasti se typicky používají ve spojení s tabulkami, ale opakovanou oblast je možné definovat i pro ostatní prvky stránky.

Opakované oblasti umožňují nastavit rozvržení stránky pomocí opakování určitých položek, například rozvržení položky a popisu v katalogu nebo řádku pro data v seznamu položek.

Můžete použít dva objekty opakované oblasti předlohy: opakovanou oblast a opakovanou tabulku.

Vytvoření opakované oblasti v předloze

Opakované oblasti umožňují uživatelům předlohy duplikovat určitou oblast v předloze tolikrát, kolikrát je potřeba. Opakovaná oblast není nutně upravitelná oblast.

Chcete-li, aby byl obsah opakované oblasti upravitelný (například aby uživatel mohl zadávat text do buňky tabulky v dokumentu založeném na předloze), musíte do opakované oblasti vložit upravitelnou oblast.

 1. V okně dokumentu proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte text nebo obsah, který chcete nastavit jako opakovanou oblast.

  • Umístěte textový kurzor do dokumentu tam, kde chcete vložit opakovanou oblast.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > Předloha > Opakovaná oblast.

  • V kategorii Předlohy na panelu Vložit vyberte možnost Opakovaná oblast.

 3. Zadejte jedinečný název pro oblast předlohy do textového pole Název. (Nemůžete použít stejný název pro více než jednu opakovanou oblast předlohy.)

  Poznámka:

  Pro pojmenování oblasti nepoužívejte speciální znaky.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Vložení opakované tabulky

Můžete použít opakovanou tabulku k vytvoření upravitelné oblasti (v tabulkovém formátu) s opakovanými řádky. Můžete definovat atributy tabulky a nastavit, které buňky tabulky jsou upravitelné.

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor do dokumentu na místo, kam chcete vložit opakovanou oblast.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > Předloha > Opakovaná tabulka.

  • V kategorii Předlohy na panelu Vložit vyberte možnost Opakovaná tabulka.

 3. Nastavte následující možnosti a klikněte na tlačítko OK.

  Řádky

  Určuje počet řádků, který má tabulka.

  Sloupce

  Určuje počet sloupců, který má tabulka.

  Odsazení buňky

  Určuje počet obrazových bodů mezi obsahem buňky a okraji buňky.

  Mezery buněk

  Určuje počet obrazových bodů mezi sousedními buňkami tabulky.

  Poznámka:

  Pokud výslovně neurčíte hodnoty pro odsazení buňky a mezery buněk, většina webových prohlížečů zobrazí tabulku tak, jakoby odsazení buňky bylo nastaveno na hodnotu 1 a mezery buněk nastavené na hodnotu 2. Pokud chcete, aby webové prohlížeče zobrazovaly tabulku bez odsazení a mezer, nastavte Odsazení buňky a Mezery buněk na 0.

  Šířka

  Určuje šířku tabulky v obrazových bodech nebo v procentech šířky okna prohlížeče.

  Okraj

  Určuje šířku okraje tabulky v obrazových bodech.

  Poznámka:

  Pokud výslovně nestanovíte hodnotu pro okraj, většina webových prohlížečů zobrazí tabulku tak, jako by byl okraj nastavený na hodnotu 1. Pokud chcete, aby webové prohlížeče zobrazovaly tabulku bez okraje, nastavte hodnotu Okraj na 0.

  Chcete-li vidět okraje buněk a tabulky, když je okraj nastavený na hodnotu 0, vyberte možnost Zobrazit > Možnosti zobrazení návrhu > Vizuální pomůcky. Tato možnost je k dispozici pouze v zobrazení návrhu.

  Opakovat řádky tabulky

  Určuje, které řádky v tabulce budou zařazeny do opakované oblasti.

  Počáteční řádek

  Nastaví zadané číslo řádku jako první řádek, který bude zařazen do opakované oblasti.

  Koncový řádek

  Nastaví zadané číslo řádku jako poslední řádek, který bude zařazen do opakované oblasti.

  Název oblasti

  Umožňuje nastavit jedinečný název pro opakovanou oblast.

  Vytvoření opakovaných tabulek
  Vytvoření opakovaných tabulek

Nastavení střídání barev pozadí v opakované tabulce

Poté, co vložíte opakovanou tabulku do předlohy, můžete ji přizpůsobit střídáním barev pozadí řádků tabulky.

 1. V okně dokumentu vyberte řádek v opakované tabulce.
 2. V panelu nástrojů dokumentu klepněte na tlačítko Zobrazit zobrazení Kód nebo Zobrazit zobrazení Kód a Návrh, abyste měli přístup ke kódu pro vybraný řádek tabulky.
 3. V zobrazení Kód upravte tag <tr>, aby obsahoval následující kód:
  <tr bgcolor="@@( _index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC' )@@">

  Můžete nahradit hexadecimální hodnoty #FFFFFF a #CCCCCC hodnotami jiných barev.

 4. Uložte předlohu.

  Následuje příklad kódu tabulky, která obsahuje střídavé barvy pozadí řádků tabulky:

  <table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr><th>Name</th><th>Phone Number</th><th>Email Address</th></tr> 
  <!-- TemplateBeginRepeat name="contacts" --> 
  <tr bgcolor="@@(_index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC')@@"> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="name" --> name <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="phone" --> phone <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="email" --> email <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  </tr> 
   <!-- TemplateEndRepeat --> 
  </table>

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online