Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver pomocí dialogového okna Spravovat písma.

Kombinace písem určují, jak prohlížeč zobrazí text webové stránky. Prohlížeče používají první písmo v kombinaci, která je nainstalována v systému uživatele; v případě, že nejsou nainstalována žádná písma v kombinaci, prohlížeč zobrazí text podle předvoleb uživatele.

Přidání písem Adobe Edge Web Fonts do seznamu písem

Na svých webových stránkách můžete používat písma Adobe Edge Web Fonts. Při použití písma Edge na stránce vznikne nový tag skriptu sloužící jako odkaz na soubor JavaScript. Tento soubor poté stáhne písma ze serveru Creative Cloud přímo do mezipaměti prohlížeče.

Při zobrazení stránky se písma ze serveru Creative Cloud stáhnou i za situace, kdy je písmo již v počítači uživatele k dispozici.

Například formát tagu skriptu využívající pouze písmo „Abel“ je následující:

<!--Následující tag skriptu slouží ke stažení písma ze serveru s písmy Adobe Edge Web Fonts a uloží je pro další použití na webové stránce. Doporučujeme písmo nijak neupravovat.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. Vyberte možnost Nástroje > Spravovat písma.

  Na kartě Písma Adobe Edge naleznete všechna písma Adobe Edge Web Fonts, která můžete do seznamu písem přidat.

 2. Postup vyhledání a přidání písma z tohoto seznamu do seznamu písem je následující:

  • Klikněte na písmo, jež chcete přidat do seznamu písem.
  • Budete-li chtít označení písma zrušit, znovu na ně klikněte.
  • Pomocí filtrů můžete omezit seznam na požadovaná písma. Pokud chcete například zobrazit pouze písma typu Serif, klikněte na symbol .
  • Současně můžete použít i více než jeden filtr. Budete-li chtít v seznamu zobrazit pouze písma typu Serif vhodná pro použití v odstavcích, klikněte na symboly .
  • Pokud budete chtít vyhledat písmo podle jeho názvu, zadejte je do pole pro hledání.
 3. Kliknutím na symbol můžete aktivovat filtr vybraných písem.

 4. Klikněte na tlačítko Hotovo.

V libovolném umístění otevřete seznam písem. Můžete například použít Seznam písem v části CSS na panelu Vlastnosti.

V seznamu písem jsou nejprve uvedeny sady písem aplikace Dreamweaver a až poté webová písma. Procházením seznamu se dostanete až k vybraným písmům.

Přidání místních webových písem do seznamu písem

Podle potřeby můžete do seznamu písem v aplikaci Dreamweaver přidat také webová písma z počítače. Přidaná písma budou k dispozici ve všech nabídkách písem aplikace Dreamweaver. Podporována jsou písma typu EOT, WOFF, TTF a SVG.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Spravovat písma.

 2. V dialogovém okně Spravovat písma vyberte možnost Místní webová písma.

 3. U typu písma, které chcete přidat, klikněte na tlačítko Procházet. Pokud je například požadované písmo formátu EOT, klikněte na tlačítko Procházet pro Písmo EOT.

 4. Přejděte do umístění v počítači, kde se písmo nachází. Vyberte soubor a otevřete jej. Pokud se v tomto umístění nachází také písma jiných formátů, automaticky se přidají do dialogového okna. Pole Název písma se automaticky vyplní podle názvu daného písma.

 5. Označte pole u žádosti o potvrzení, že opravňujete použití písma na webové stránce.

 6. Klikněte na tlačítko Hotovo.

  Seznam písem se zobrazí v nabídce Aktuální seznam místních webových písem.

Budete-li chtít webové písmo ze seznamu písem odebrat, vyberte odpovídající písmo v nabídce Aktuální seznam místních písem a klikněte na tlačítko Odebrat.

Vytvoření vlastní sady písem

Sada písem představuje seznam písem v rámci deklarace řady písem CSS.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Spravovat písma a poté možnost Vlastní sady písem.

  Úpravy kombinací písem
  Úpravy kombinací písem

 2. V seznamu v horní části dialogového okna vyberte kombinaci písem.

  Písma ve vybrané kombinaci jsou uvedena v seznamu Zvolená písma v levé části dialogového okna. Vpravo je seznam všech dostupných písem nainstalovaných ve vašem systému.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přidat nebo odebrat písma z kombinace písem, klepněte na tlačítko s šipkami (<< nebo >>) mezi seznamem Zvolená písma a seznamem Dostupná písma.

  • Chcete-li přidat nebo odebrat kombinaci písem, klepněte na tlačítka plus (+) a minus (-) v horní části dialogového okna.

  • Pokud chcete přidat písmo, které není ve vašem systému nainstalováno, zadejte jeho název do textového pole pod seznamem Dostupná písma a klepnutím na tlačítko << ho přidejte ke kombinaci. Přidávání nenainstalovaných písem je užitečné například v případě, že stránky vytváříte v systému Macintosh a chcete určit písmo, které se nachází pouze ve Windows.

  • Pokud chcete kombinaci písem posunout v seznamu nahoru nebo dolů, klepněte na tlačítka se šipkami v horní části dialogového okna.

Přidání nové kombinace do seznamu písem

 1. Vyberte možnost Nástroje > Spravovat písma.

 2. Vyberte písmo ze seznamu Dostupná písma a klepnutím na tlačítko << ho přesuňte do seznamu Zvolená písma.
 3. Opakujte krok 2 pro další písma v kombinaci.

  Pokud chcete přidat písmo, které není ve vašem systému nainstalováno, zadejte jeho název do textového pole pod seznamem Dostupná písma a klepnutím na tlačítko << ho přidejte ke kombinaci. Přidávání nenainstalovaných písem je užitečné například v případě, že stránky vytváříte v systému Macintosh a chcete určit písmo, které se nachází pouze ve Windows.

 4. Jakmile dokončíte vybírání písem, vyberte v nabídce Dostupná písma obecnou rodinu písem a klepnutím na tlačítko << ji přesuňte do seznamu Zvolená písma.

  Obecné rodiny písem zahrnují kurzívu, dekorativní, neproporcionální, bezpatkové a patkové písmo. Pokud nejsou v systému uživatele dostupná žádná písma ze seznamu Zvolená písma, text se zobrazí výchozím písmem přiřazeným k obecné rodině písem. Courier je například výchozím neproporcionálním písmem ve většině systémů.

Zobrazení náhledu vložených písem

V rámci zobrazení návrhu nelze zobrazit náhled písma Edge ani webových písem. To je možné v živém zobrazení nebo po zobrazení náhledu stránky v prohlížeči.

Aktualizace tagu Script pro webová písma u více souborů

Pokud aktualizujete písmo v souboru CSS propojeného s několika soubory HTML, budete vyzváni k aktualizaci tagu Script ze souvisejících souborů HTML. Po kliknutí na tlačítko Aktualizovat se aktualizují tagy Script ve všech souvisejících souborech HTML.

Aktualizace tagu Script pro webová písma na stránce

Výběrem možnosti Nástroje > Vymazat tag Script pro webová písma (Aktuální stránka) aktualizujete veškerá webová písma na webové stránce, která nejsou v tagu Script uvedena.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online