Příručka uživatele Zrušit

Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver pomocí dialogového okna Spravovat písma.

Poznámka:

K 1. červenci 2022 přestanou být v aplikaci Dreamweaver v21.2 a dřívějších verzích k dispozici. webová písma Adobe Edge Web fonts. Pokud na svých webech dosud používáte webová písma Edge Web fonts, můžete je změnit ve službě Adobe Fonts nebo použitím libovolných oblíbených písem.

Kombinace písem určují, jak prohlížeč zobrazí text webové stránky. Prohlížeče používají první písmo v kombinaci, která je nainstalována v systému uživatele; v případě, že nejsou nainstalována žádná písma v kombinaci, prohlížeč zobrazí text podle předvoleb uživatele.

Přidání písem Adobe Edge Web Fonts do seznamu písem

Na svých webových stránkách můžete používat písma Adobe Edge Web Fonts. Při použití písma Edge na stránce vznikne nový tag skriptu sloužící jako odkaz na soubor JavaScript. Tento soubor poté stáhne písma ze serveru Creative Cloud přímo do mezipaměti prohlížeče.

Při zobrazení stránky se písma ze serveru Creative Cloud stáhnou i za situace, kdy je písmo již v počítači uživatele k dispozici.

Například formát tagu skriptu využívající pouze písmo „Abel“ je následující:

<!--Následující tag skriptu slouží ke stažení písma ze serveru s písmy Adobe Edge Web Fonts a uloží je pro další použití na webové stránce. Doporučujeme písmo nijak neupravovat.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. Vyberte možnost Nástroje > Spravovat písma.

  Na kartě Písma Adobe Edge naleznete všechna písma Adobe Edge Web Fonts, která můžete do seznamu písem přidat.

 2. Postup vyhledání a přidání písma z tohoto seznamu do seznamu písem je následující:

  • Klikněte na písmo, jež chcete přidat do seznamu písem.
  • Budete-li chtít označení písma zrušit, znovu na ně klikněte.
  • Pomocí filtrů můžete omezit seznam na požadovaná písma. Pokud chcete například zobrazit pouze písma typu Serif, klikněte na symbol .
  • Současně můžete použít i více než jeden filtr. Budete-li chtít v seznamu zobrazit pouze písma typu Serif vhodná pro použití v odstavcích, klikněte na symboly .
  • Pokud budete chtít vyhledat písmo podle jeho názvu, zadejte je do pole pro hledání.
 3. Kliknutím na symbol můžete aktivovat filtr vybraných písem.

 4. Klikněte na tlačítko Hotovo.

V libovolném umístění otevřete seznam písem. Můžete například použít Seznam písem v části CSS na panelu Vlastnosti.

V seznamu písem jsou nejprve uvedeny sady písem aplikace Dreamweaver a až poté webová písma. Procházením seznamu se dostanete až k vybraným písmům.

Přidání místních webových písem do seznamu písem

Podle potřeby můžete do seznamu písem v aplikaci Dreamweaver přidat také webová písma z počítače. Přidaná písma budou k dispozici ve všech nabídkách písem aplikace Dreamweaver. Podporována jsou písma typu EOT, WOFF, TTF a SVG.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Spravovat písma.

 2. V dialogovém okně Spravovat písma vyberte možnost Místní webová písma.

 3. U typu písma, které chcete přidat, klikněte na tlačítko Procházet. Pokud je například požadované písmo formátu EOT, klikněte na tlačítko Procházet pro Písmo EOT.

 4. Přejděte do umístění v počítači, kde se písmo nachází. Vyberte soubor a otevřete jej. Pokud se v tomto umístění nachází také písma jiných formátů, automaticky se přidají do dialogového okna. Pole Název písma se automaticky vyplní podle názvu daného písma.

 5. Označte pole u žádosti o potvrzení, že opravňujete použití písma na webové stránce.

 6. Klikněte na tlačítko Hotovo.

  Seznam písem se zobrazí v nabídce Aktuální seznam místních webových písem.

Budete-li chtít webové písmo ze seznamu písem odebrat, vyberte odpovídající písmo v nabídce Aktuální seznam místních písem a klikněte na tlačítko Odebrat.

Vytvoření vlastní sady písem

Sada písem představuje seznam písem v rámci deklarace řady písem CSS.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Spravovat písma a poté možnost Vlastní sady písem.

  Úpravy kombinací písem
  Úpravy kombinací písem

 2. V seznamu v horní části dialogového okna vyberte kombinaci písem.

  Písma ve vybrané kombinaci jsou uvedena v seznamu Zvolená písma v levé části dialogového okna. Vpravo je seznam všech dostupných písem nainstalovaných ve vašem systému.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přidat nebo odebrat písma z kombinace písem, klepněte na tlačítko s šipkami (<< nebo >>) mezi seznamem Zvolená písma a seznamem Dostupná písma.

  • Chcete-li přidat nebo odebrat kombinaci písem, klepněte na tlačítka plus (+) a minus (-) v horní části dialogového okna.

  • Pokud chcete přidat písmo, které není ve vašem systému nainstalováno, zadejte jeho název do textového pole pod seznamem Dostupná písma a klepnutím na tlačítko << ho přidejte ke kombinaci. Přidávání nenainstalovaných písem je užitečné například v případě, že stránky vytváříte v systému Macintosh a chcete určit písmo, které se nachází pouze ve Windows.

  • Pokud chcete kombinaci písem posunout v seznamu nahoru nebo dolů, klepněte na tlačítka se šipkami v horní části dialogového okna.

Přidání nové kombinace do seznamu písem

 1. Vyberte možnost Nástroje > Spravovat písma.

 2. Vyberte písmo ze seznamu Dostupná písma a klepnutím na tlačítko << ho přesuňte do seznamu Zvolená písma.
 3. Opakujte krok 2 pro další písma v kombinaci.

  Pokud chcete přidat písmo, které není ve vašem systému nainstalováno, zadejte jeho název do textového pole pod seznamem Dostupná písma a klepnutím na tlačítko << ho přidejte ke kombinaci. Přidávání nenainstalovaných písem je užitečné například v případě, že stránky vytváříte v systému Macintosh a chcete určit písmo, které se nachází pouze ve Windows.

 4. Jakmile dokončíte vybírání písem, vyberte v nabídce Dostupná písma obecnou rodinu písem a klepnutím na tlačítko << ji přesuňte do seznamu Zvolená písma.

  Obecné rodiny písem zahrnují kurzívu, dekorativní, neproporcionální, bezpatkové a patkové písmo. Pokud nejsou v systému uživatele dostupná žádná písma ze seznamu Zvolená písma, text se zobrazí výchozím písmem přiřazeným k obecné rodině písem. Courier je například výchozím neproporcionálním písmem ve většině systémů.

Zobrazení náhledu vložených písem

V rámci zobrazení návrhu nelze zobrazit náhled písma Edge ani webových písem. To je možné v živém zobrazení nebo po zobrazení náhledu stránky v prohlížeči.

Aktualizace tagu Script pro webová písma u více souborů

Pokud aktualizujete písmo v souboru CSS propojeného s několika soubory HTML, budete vyzváni k aktualizaci tagu Script ze souvisejících souborů HTML. Po kliknutí na tlačítko Aktualizovat se aktualizují tagy Script ve všech souvisejících souborech HTML.

Aktualizace tagu Script pro webová písma na stránce

Výběrem možnosti Nástroje > Vymazat tag Script pro webová písma (Aktuální stránka) aktualizujete veškerá webová písma na webové stránce, která nejsou v tagu Script uvedena.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online