Naučte se vytvářet a odebírat upravitelné oblasti v šablonách v aplikaci Dreamweaver.

Upravitelné oblasti předlohy řídí, které oblasti stránky založené na předloze může uživatel upravovat. Předtím, než vložíte upravitelnou oblast, uložte dokument, ve kterém pracujete, jako předlohu.

Poznámka:

Pokud vložíte upravitelnou oblast do dokumentu místo do souboru předlohy, upozorní vás výstraha, že bude tento dokument automaticky uložen jako předloha.

Upravitelnou oblast můžete umístit kamkoli ve své stránce, ale zvažte následující pravidla, pokud vytváříte upravitelnou tabulku:

Jako upravitelnou můžete označit celou tabulku nebo jednotlivou buňku, ale není možné označit více buněk jako jednu upravitelnou oblast. Pokud je vybraný tag <td>, upravitelná oblast bude obsahovat oblast kolem buňky; pokud ne, upravitelná oblast ovlivňuje pouze obsah uvnitř buňky.

 1. Chcete-li vybrat nějakou oblast, proveďte jeden z následujících úkonů v okně dokumentu:
  • Vyberte text nebo obsah, který chcete nastavit jako upravitelnou oblast.

  • Umístěte textový kurzor do místa, kam chcete vložit upravitelnou oblast.

 2. Chcete-li vložit upravitelnou oblast, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > Předloha > Upravitelná oblast.

  • V kategorii Předlohy na panelu Vložit vyberte možnost Upravitelná oblast.

 3. Zadejte jedinečný název pro oblast do pole Název. (Nemůžete použít stejný název pro více než jednu upravitelnou oblast v určité předloze.)

  Poznámka:

  V textovém poli Název nepoužívejte speciální znaky.

 4. Klepněte na tlačítko OK. Upravitelná oblast je ohraničená zvýrazněným obdélníkovým obrysem v předloze pomocí barvy zvýraznění, která je nastavena v předvolbách. Pokud do dokumentu vložíte prázdnou upravitelnou oblast, název této oblasti se zobrazí také uvnitř oblasti.

Vybírání upravitelných oblastí

Můžete snadno rozpoznat a vybrat oblasti předlohy v dokumentu předlohy i v dokumentech založených na předloze.

Výběr upravitelné oblasti v okně dokumentu

 1. Klikněte na upravitelnou oblast v zobrazení kódu.

Nalezení upravitelné oblasti a její výběr v dokumentu

 1. Vyberte možnost Nástroje > Předlohy a vyberte název oblasti ze seznamu dole v této podnabídce.

  Vyhledání upravitelných oblastí
  Vyhledání upravitelných oblastí

  Poznámka:

  Upravitelné oblasti, které jsou uvnitř opakované oblasti, se v této nabídce nezobrazují. Tyto oblasti musíte najít tak, že budete hledat okraje se štítky v okně dokumentu.

  Upravitelná oblast se vybere v dokumentu.

Odstranění upravitelné oblasti

Pokud jste označili určitou oblast v souboru předlohy jako upravitelnou a chcete ji zase zamknout (aby byla neupravitelná v dokumentech založených na této předloze), použijte příkaz Odstranit značky předlohy.

 1. Kliknutím na kartu u tagu upravitelné oblasti ve spodní části stránky vyberte upravitelnou oblast.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Nástroje > Předlohy > Odstranit značky předlohy.

   Oblast již nebude dále upravitelná.

Změna názvu upravitelné oblasti

Poté co vložíte upravitelnou oblast, můžete později změnit její název.

 1. V zobrazení kódu vyhledejte upravitelnou oblast, kterou chcete upravit.

 2. V podokně níže vyberte tag upravitelné oblasti. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Rychlý editor tagů.

  V místním dialogovém okně můžete snadno upravit název upravitelné oblasti.

  Výběr rychlého editoru tagů
  Výběr rychlého editoru tagů

 3. Stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online