Ve snaze o zajištění trvalé podpory formátu HTML5 v aplikaci Dreamweaver byly zavedeny nové atributy některých elementů formuláře. Dále byly zavedeny čtyři nové elementy formuláře v jazyce HTML5.

Elementy formuláře naleznete na panelu Vložit. Vyberte volbu Okna > Vložit. V nabídce panelu Vložit vyberte volbu Formuláře.

Změny pracovních postupů s formuláři v aplikaci Dreamweaver

Změny pracovních postupů s formuláři v aplikaci Dreamweaver
Změny pracovních postupů s formuláři v aktualizaci 12.1 aplikace Dreamweaver.
David Powers

Nové atributy společné pro elementy formuláře

Následující nové atributy jsou společné pro všechny elementy formuláře:

 • Disabled: Tuto volbu použijte, chcete-li, aby prohlížeč vypnul element.
 • Required: Tuto volbu použijte, chcete-li, aby prohlížeč prováděl kontrolu, zda byla zadána hodnota.
 • Auto complete: Tuto volbu použijte, jestliže chcete povolit automatické vyplňování hodnot, když uživatel v prohlížeči zadává informace.
 • Auto focus: Tuto volbu použijte, chcete-li při načtení stránky prohlížečem přesunout zaměření na tento element.
 • Read only: Tuto volbu použijte, chcete-li nastavit hodnotu elementu jako pouze ke čtení.
 • Form: Určuje jeden či více formulářů, do nichž element <input> patří.
 • Name: Jedinečný název sloužící k odkazování na element v kódu.
 • Place holder: Nápověda, která popisuje očekávanou hodnotu ve vstupním poli.
 • Pattern: Regulární výraz, pomocí něhož se hodnota elementu ověřuje.
 • Title: Další informace o elementu. Zobrazuje se jako tip nástroje.
 • Tab Index: Určuje polohu aktuálního elementu v pořadí tabulátorů pro aktuální dokument.

Elementy formuláře se změněnými atributy

 • Form No Validate: Tuto volbu použijte, chcete-li zakázat ověřování formuláře. Tento výběr potlačí atribut Bez ověření na úrovni formuláře.
 • Form Enc Type: Typ MIME, k němuž má zprostředkovatel uživatele přiřadit tento element při odesílání formuláře.
 • Form Target: Název nebo klíčové slovo kontextu procházení představující cíl ovládacího prvku.
 • Accept charset: Určuje kódování znaků použité při odesílání formuláře.

Poznámka:

Odkazy na atributy obsahující informace o všech atributech uvedených ve specifikacích formátu HTML 5. V rámci panelu Vlastnosti nemusí být všechny tyto atributy uvedeny. Pomocí zobrazení kódu můžete přidávat atributy, které v panelu uvedeny nejsou.

Element formuláře Nové atributy specifické pro element Popis atributů
Textové pole List http://www.w3.org/TR/html-markup/input.text.html
Tlačítko <Žádný konkrétní nový atribut> http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/button
Zaškrtávací pole <Žádný konkrétní nový atribut> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.checkbox.html
Soubor Multiple http://www.w3.org/TR/html-markup/input.file.html
Formulář No validate, Accept charset http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/form.html
Skryté <Žádný konkrétní nový atribut> http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/input.hidden.html
Heslo <Žádný konkrétní nový atribut> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.password.html
Obraz Width, Height, Action, Method, Form no Validate, Form Enc Type, Form target http://www.w3.org/TR/html-markup/input.image.html
Obnovit <Žádný konkrétní nový atribut> http://dev.w3.org/cvsweb/html5/markup/button.reset.html
Odeslat Form No Validate, Form Enc type, Form target, Action, Tab Index, Method http://www.w3.org/TR/html-markup/input.submit.html
Přepínač <Žádný konkrétní nový atribut> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.radio.html
Textová oblast Rows, Cols, Place Holder, Wrap, Max Length, Tab Index http://www.w3.org/TR/html-markup/textarea.html
Vybrat Size http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/select

Elementy formuláře HTML5

Element formuláře Dostupné ve verzi Popis Popis atributů
Barva 12.2 Určeno pro vstupní pole, která mají obsahovat barvu. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.color.html
Datum 12.2 Ovládací prvek, jenž usnadňuje uživatelům výběr data. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.date.html
Datum a čas 12.2 Umožňuje uživateli zadat datum a čas (spolu s časovým pásmem). http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime.html
Místní datum a čas 12.2 Umožňuje uživateli zadat datum a čas (bez časového pásma). http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime-local.html
Měsíc 12.2 Umožňuje uživateli zadat měsíc a rok. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.month.html
Číslo 12.2 Určeno pro pole, která mají obsahovat pouze čísla. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.number.html
Rozsah 12.2 Určeno pro vstupní pole, která mají obsahovat hodnoty z rozsahu čísel. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.range.html
Čas 12.2 Umožňuje uživateli zadat čas. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.time.html
Týden 12.2 Umožňuje uživateli zadat týden a rok. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.week.html
E-mail 12.1 Ovládací prvek pro úpravu seznamu e-mailových adres uvedených v hodnotě elementu. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.email.html
Hledat 12.1 Ovládací prvek pro úpravu jednořádkového prostého textu při zadávání jednoho či více hledaných výrazů. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.search.html
Telefon (Tel) 12.1 Ovládací prvek pro úpravu jednořádkového prostého textu při zadávání telefonního čísla. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.tel.html
URL 12.1 Ovládací prvek pro úpravu absolutní adresy URL uvedené v hodnotě elementu. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.url.html

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online