Příručka uživatele Zrušit

Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Ve snaze o zajištění trvalé podpory formátu HTML5 v aplikaci Dreamweaver byly zavedeny nové atributy některých elementů formuláře. Dále byly zavedeny čtyři nové elementy formuláře v jazyce HTML5.

Elementy formuláře naleznete na panelu Vložit. Vyberte volbu Okna > Vložit. V nabídce panelu Vložit vyberte volbu Formuláře.

Změny pracovních postupů s formuláři v aplikaci Dreamweaver

Změny pracovních postupů s formuláři v aktualizaci 12.1 aplikace Dreamweaver.

David Powers

Nové atributy společné pro elementy formuláře

Následující nové atributy jsou společné pro všechny elementy formuláře:

 • Disabled: Tuto volbu použijte, chcete-li, aby prohlížeč vypnul element.
 • Required: Tuto volbu použijte, chcete-li, aby prohlížeč prováděl kontrolu, zda byla zadána hodnota.
 • Auto complete: Tuto volbu použijte, jestliže chcete povolit automatické vyplňování hodnot, když uživatel v prohlížeči zadává informace.
 • Auto focus: Tuto volbu použijte, chcete-li při načtení stránky prohlížečem přesunout zaměření na tento element.
 • Read only: Tuto volbu použijte, chcete-li nastavit hodnotu elementu jako pouze ke čtení.
 • Form: Určuje jeden či více formulářů, do nichž element <input> patří.
 • Name: Jedinečný název sloužící k odkazování na element v kódu.
 • Place holder: Nápověda, která popisuje očekávanou hodnotu ve vstupním poli.
 • Pattern: Regulární výraz, pomocí něhož se hodnota elementu ověřuje.
 • Title: Další informace o elementu. Zobrazuje se jako tip nástroje.
 • Tab Index: Určuje polohu aktuálního elementu v pořadí tabulátorů pro aktuální dokument.

Elementy formuláře se změněnými atributy

 • Form No Validate: Tuto volbu použijte, chcete-li zakázat ověřování formuláře. Tento výběr potlačí atribut Bez ověření na úrovni formuláře.
 • Form Enc Type: Typ MIME, k němuž má zprostředkovatel uživatele přiřadit tento element při odesílání formuláře.
 • Form Target: Název nebo klíčové slovo kontextu procházení představující cíl ovládacího prvku.
 • Accept charset: Určuje kódování znaků použité při odesílání formuláře.
Poznámka:

Odkazy na atributy obsahující informace o všech atributech uvedených ve specifikacích formátu HTML 5. V rámci panelu Vlastnosti nemusí být všechny tyto atributy uvedeny. Pomocí zobrazení kódu můžete přidávat atributy, které v panelu uvedeny nejsou.

Element formuláře Nové atributy specifické pro element Popis atributů
Textové pole List http://www.w3.org/TR/html-markup/input.text.html
Tlačítko <Žádný konkrétní nový atribut> http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/button
Zaškrtávací pole <Žádný konkrétní nový atribut> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.checkbox.html
Soubor Multiple http://www.w3.org/TR/html-markup/input.file.html
Formulář No validate, Accept charset http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/form.html
Skryté <Žádný konkrétní nový atribut> http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/input.hidden.html
Heslo <Žádný konkrétní nový atribut> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.password.html
Obraz Width, Height, Action, Method, Form no Validate, Form Enc Type, Form target http://www.w3.org/TR/html-markup/input.image.html
Obnovit <Žádný konkrétní nový atribut> http://dev.w3.org/cvsweb/html5/markup/button.reset.html
Odeslat Form No Validate, Form Enc type, Form target, Action, Tab Index, Method http://www.w3.org/TR/html-markup/input.submit.html
Přepínač <Žádný konkrétní nový atribut> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.radio.html
Textová oblast Rows, Cols, Place Holder, Wrap, Max Length, Tab Index http://www.w3.org/TR/html-markup/textarea.html
Vybrat Size http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/select

Elementy formuláře HTML5

Element formuláře Dostupné ve verzi Popis Popis atributů
Barva 12.2 Určeno pro vstupní pole, která mají obsahovat barvu. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.color.html
Datum 12.2 Ovládací prvek, jenž usnadňuje uživatelům výběr data. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.date.html
Datum a čas 12.2 Umožňuje uživateli zadat datum a čas (spolu s časovým pásmem). http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime.html
Místní datum a čas 12.2 Umožňuje uživateli zadat datum a čas (bez časového pásma). http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime-local.html
Měsíc 12.2 Umožňuje uživateli zadat měsíc a rok. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.month.html
Číslo 12.2 Určeno pro pole, která mají obsahovat pouze čísla. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.number.html
Rozsah 12.2 Určeno pro vstupní pole, která mají obsahovat hodnoty z rozsahu čísel. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.range.html
Čas 12.2 Umožňuje uživateli zadat čas. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.time.html
Týden 12.2 Umožňuje uživateli zadat týden a rok. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.week.html
E-mail 12.1 Ovládací prvek pro úpravu seznamu e-mailových adres uvedených v hodnotě elementu. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.email.html
Hledat 12.1 Ovládací prvek pro úpravu jednořádkového prostého textu při zadávání jednoho či více hledaných výrazů. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.search.html
Telefon (Tel) 12.1 Ovládací prvek pro úpravu jednořádkového prostého textu při zadávání telefonního čísla. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.tel.html
URL 12.1 Ovládací prvek pro úpravu absolutní adresy URL uvedené v hodnotě elementu. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.url.html

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.