Poznámka:

V aplikaci Dreamweaver CC a novějších verzích byl panel CSS Styly nahrazen panelem CSS Designer. Další informace: CSS Designer.

Funkce pro správu CSS v aplikaci Dreamweaver umožňují jednoduše přesouvat nebo exportovat pravidla CSS. Pravidla můžete přemístit z dokumentu do dokumentu, ze sekce head dokumentu do externího seznamu stylů, mezi externími soubory stylů CSS a podobně.

Poznámka:

Pokud je pravidlo, které se pokoušíte přesunout, v konfliktu s pravidlem v cílovém seznamu stylů, aplikace Dreamweaver zobrazí dialogové okno Pravidlo se stejným názvem již existuje. Pokud se rozhodne konfliktní pravidlo přemístit, aplikace Dreamweaver toto pravidlo přesune přímo vedle konfliktního pravidla v cílovém seznamu stylů.

Přesun nebo export pravidla do nového seznamu stylů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Styly CSS vyberte pravidlo nebo pravidla, která chcete přemístit. Pak klepněte pravým tlačítkem na výběr a z kontextové nabídky vyberte volbu Přemístit pravidla CSS. Chcete-li vybrat více pravidel, klepněte na pravidla, která chcete vybrat, se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

  • V zobrazení Kód vyberte pravidlo nebo pravidla, která chcete přemístit. Pak klepněte pravým tlačítkem na výběr a z kontextové nabídky vyberte volbu Styly CSS > Přemístit pravidla CSS.

  Poznámka:

  V případě, že vyberete část pravidla, bude přemístěno celé pravidlo.

 2. V dialogovém okně Přesunout do externího seznamu stylů vyberte volbu nového seznamu stylů a klepněte na tlačítko OK.
 3. V dialogovém okně Uložit soubor seznamu stylů jako zadejte název nového seznamu stylů a klepněte na tlačítko Uložit.

  Když kliknete na tlačítko Uložit, aplikace Dreamweaver uloží nový seznam stylů s pravidly, která jste vybrali, a připojí ho k aktuálnímu dokumentu.

  Poznámka:

  Pravidla můžete také přesunout pomocí panelu nástrojů Kódování. Panel nástrojů Kódování je dostupný pouze v zobrazení Kód.

Přesun nebo export pravidla do existujícího seznamu stylů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Styly CSS vyberte pravidlo nebo pravidla, která chcete přemístit. Pak klepněte pravým tlačítkem na výběr a z kontextové nabídky vyberte volbu Přemístit pravidla CSS. Chcete-li vybrat více pravidel, klepněte na pravidla, která chcete vybrat, se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

  • V zobrazení Kód vyberte pravidlo nebo pravidla, která chcete přemístit. Pak klepněte pravým tlačítkem na výběr a z kontextové nabídky vyberte volbu Styly CSS > Přemístit pravidla CSS.

  Poznámka:

  V případě, že vyberete část pravidla, bude přemístěno celé pravidlo.

 2. V dialogovém okně Přesunout do externího seznamu stylů vyberte existující seznam stylů z rozbalovací nabídky nebo existující seznam stylů vyhledejte a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  V rozbalovací nabídce se zobrazují všechny seznamy stylů, které jsou propojené s aktuálním dokumentem.

  Poznámka:

  Pravidla můžete také přesunout pomocí panelu nástrojů Kódování. Panel nástrojů Kódování je dostupný pouze v zobrazení Kód.

Změna uspořádání nebo přemístění pravidel CSS přetažením

 1. V panelu Styly CSS (režim Vše) vyberte pravidlo a přetáhněte ho do požadovaného umístění. Můžete vybrat pravidla a přetažením měnit jejich pořadí v seznamu stylů nebo pravidlo přesunout do jiného seznamu stylů nebo sekce head dokumentu.

  Poznámka:

  Chcete-li přesouvat více pravidel najednou, vyberte další pravidla se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

Výběr více pravidel před jejich přemístěním

 1. V panelu Styly CSS klepněte s klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh) na pravidla, která chcete vybrat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online