Vyberte a prohlédněte si elementy v aplikaci Dreamweaver, zobrazujte nebo skryjte ikony značky pro neviditelné elementy a nastavujte předvolby neviditelných elementů.

Chcete-li vybrat element v zobrazení Návrh v okně dokumentu, klepněte na něj. Pokud není element viditelný, je nutné ho před jeho výběrem zviditelnit.

Kód HTML občas nemá v prohlížeči viditelnou reprezentaci. Například tagy comment se v prohlížečích nezobrazují. Při vytváření stránky je ale někdy třeba tyto neviditelné elementy vybrat, upravit, přesunout a odstranit.

Aplikace Dreamweaver umožňuje určit, zda se budou v zobrazení návrhu v okně dokumentu zobrazovat ikony označující umístění neviditelných elementů. V předvolbách neviditelných elementů můžete pomocí voleb určit, které značky elementů se budou zobrazovat. Je například možné nastavit, že budou viditelné pojmenované kotvy, ale zalomení řádků ne.

Neviditelné elementy (například komentáře a pojmenované kotvy) můžete vytvořit a upravit z dialogového okna Neviditelné elementy v nabídce Předvolby.

Výběr elementů

 • Chcete-li v okně dokumentu vybrat viditelný element, klepněte na něj nebo přes něj táhněte výběrové okno.

 • Chcete-li vybrat neviditelný element, vyberte v zobrazení návrhu možnost Zobrazit > Možnosti zobrazení návrhu > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy (pokud tato položka nabídky není ještě vybrána) a klikněte na značku elementu v okně dokumentu.

  Některé objekty se zobrazují na stránce na jiném místě, než je vložen jejich kód. Například v zobrazení Návrh se absolutně polohovaný element (AP element) může nacházet kdekoliv na stránce, ale v zobrazení kódu je kód definující tento element v pevně daném umístění. Když se neviditelné elementy zobrazují, Dreamweaver zobrazí značky v okně dokumentu, a ukáže tak polohu kódu těchto elementů. Výběrem značky vyberete celý element; například výběrem značky AP elementu vyberete celý AP element.

 • Chcete-li vybrat celý tag (včetně jeho případného obsahu), klepněte na něj v selektoru tagů v levé dolní části okna dokumentu. (Selektor tagů se zobrazuje v zobrazení Návrh i v zobrazení Kód.) Selektor tagů vždy zobrazuje tagy, ve kterých se nachází aktuální výběr nebo textový kurzor. Tag zcela vlevo je zcela vnější tag, který obsahuje aktuální výběr nebo textový kurzor. Další tag je obsažen v tomto vnějším tagu a tak dále; tag zcela vpravo je zcela vnitřní tag, který obsahuje aktuální výběr nebo textový kurzor.

Zobrazení kódu HTML

 1. K zobrazení kódu HTML asociovaného s vybraným textem nebo objektem postupujte následovně:

  • Na panelu nástrojů Dokument klikněte na tlačítko Kód.

  • Vyberte možnost Zobrazení > Kód.

  • Vyberte možnost Zobrazit > Rozdělit > možnost Kód – živý nebo Kód – návrh nebo Kód – kód.

  • Vyberte volbu Okna > Inspektor kódu.

   Když něco vyberete v editoru kódu (v zobrazení kódu nebo v inspektoru kódu), obvykle se tato položka vybere také v okně dokumentu. Před zobrazením výběru možná bude nutné obě zobrazení synchronizovat.

Zobrazení nebo skrytí ikon značek neviditelných elementů

 1. Vyberte možnost Zobrazit > Možnosti zobrazení návrhu > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy.

  Poznámka:

  Zobrazením neviditelných elementů se může rozvržení stránky mírně změnit (jiné elementy se mohou posunout o několik obrazových bodů), a proto u přesného rozvržení neviditelné elementy skryjte.

Nastavení předvoleb neviditelných elementů

Pomocí předvoleb neviditelných elementů lze určit, jaké druhy elementů budou viditelné po výběru volby Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh). Poté klikněte na Neviditelné elementy.
 2. Vyberte elementy, které se mají zobrazit, a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Zaškrtnutí vedle názvu elementu v dialogovém okně znamená, že po výběru volby Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy bude tento element viditelný.

  Pojmenované kotvy

  Zobrazí ikonu, která označuje umístění každé pojmenované kotvy (název = "") v dokumentu.

  Skripty

  Zobrazí ikonu, která označuje umístění kódu JavaScript nebo VBScript v těle dokumentu. Po výběru ikony můžete skript upravit v inspektoru Vlastnosti nebo ho propojit s externím souborem skriptu.

  Komentáře

  Zobrazí ikonu, která označuje umístění komentářů HTML. Po výběru ikony komentář uvidíte v inspektoru Vlastnosti.

  Rozdělení řádků

  Zobrazí ikonu označující umístění rozdělení řádku (BR). Tato volba není ve výchozím nastavení vybraná.

  Obrazové mapy na straně klienta

  Zobrazí ikony označující umístění obrazových map na straně klienta v dokumentu.

  Vložené styly

  Zobrazí ikonu ukazující umístění stylů CSS vložených do sekce těla dokumentu. Pokud se styly CSS vloží do sekce hlavičky dokumentu, nezobrazí se v okně dokumentu.

  Skrytá pole formuláře

  Zobrazí ikonu označující umístění polí formulářů, jejichž atribut type je nastaven na hodnotu "hidden".

  Oddělovač formuláře

  Zobrazí kolem formuláře okraje, abyste viděli, kam vkládat elementy formuláře. Okraj ukazuje rozsah tagu form, takže všechny elementy formuláře uvnitř tohoto okraje jsou správně uzavřeny v tagu form.

  Kotevní body pro AP elementy

  Zobrazí ikonu označující umístění kódu definujícího AP element (absolutně polohovaný). Samotný AP element může být kdekoliv na stránce. (AP elementy nejsou neviditelné elementy, neviditelný je pouze kód, který je definuje.) Výběrem ikony AP element vyberete; pak uvidíte jeho obsah i v případě, že je element označen jako skrytý.

  Kotevní body pro zarovnané elementy

  Zobrazí ikonu označující umístění kódu HTML pro elementy, které mohou obsahovat atribut align. Patří mezi ně obrazy, tabulky, objekty ActiveX, zásuvné moduly a aplety. V některých případech může být kód elementu oddělen od viditelného objektu.

  Vizuální tagy značek serveru

  Zobrazí umístění tagů značek serveru (například tagy ASP (Active Server Pages) a ColdFusion), jejichž obsah nelze zobrazit v okně dokumentu. Tyto tagy obvykle při zpracování serverem vytváří tagy HTML. Například tag <CFGRAPH> po zpracování serverem ColdFusion vytváří tabulku HTML. Aplikace Dreamweaver reprezentuje tag pomocí neviditelného elementu, protože nedokáže určit, jak bude vypadat konečný, dynamický výstup stránky.

  Nevizuální tagy značek serveru

  Zobrazí umístění tagů značek serveru (například tagy ASP (Active Server Pages) a ColdFusion), jejichž obsah nelze zobrazit v okně dokumentu. Tyto tagy jsou obvykle tagy pro konfiguraci a zpracování nebo logické tagy (například <CFSET>, <CFWDDX> a <CFXML>), které nevytváří tagy HTML.

  Zobrazení CSS: None (žádné)

  Zobrazí ikonu označující umístění obsahu, který je skryt vlastností display:žádné okraje v připojeném nebo vloženém seznamu stylů.

  Zobrazit dynamický text jako

  Zobrazí dynamický text na stránce standardně ve formátu {Sada záznamů:Pole}. Pokud jsou tyto hodnoty tak dlouhé, že zkreslují formátování stránky, můžete zobrazení změnit na {}.

  Zahrnutí na straně serveru

  Zobrazí skutečný obsah všech souborů zahrnutí na straně serveru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online