Příručka uživatele Zrušit

Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Vyberte a prohlédněte si elementy v aplikaci Dreamweaver, zobrazujte nebo skryjte ikony značky pro neviditelné elementy a nastavujte předvolby neviditelných elementů.

Chcete-li vybrat element v zobrazení Návrh v okně dokumentu, klepněte na něj. Pokud není element viditelný, je nutné ho před jeho výběrem zviditelnit.

Kód HTML občas nemá v prohlížeči viditelnou reprezentaci. Například tagy comment se v prohlížečích nezobrazují. Při vytváření stránky je ale někdy třeba tyto neviditelné elementy vybrat, upravit, přesunout a odstranit.

Aplikace Dreamweaver umožňuje určit, zda se budou v zobrazení návrhu v okně dokumentu zobrazovat ikony označující umístění neviditelných elementů. V předvolbách neviditelných elementů můžete pomocí voleb určit, které značky elementů se budou zobrazovat. Je například možné nastavit, že budou viditelné pojmenované kotvy, ale zalomení řádků ne.

Neviditelné elementy (například komentáře a pojmenované kotvy) můžete vytvořit a upravit z dialogového okna Neviditelné elementy v nabídce Předvolby.

Výběr elementů

 • Chcete-li v okně dokumentu vybrat viditelný element, klepněte na něj nebo přes něj táhněte výběrové okno.

 • Chcete-li vybrat neviditelný element, vyberte v zobrazení návrhu možnost Zobrazit > Možnosti zobrazení návrhu > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy (pokud tato položka nabídky není ještě vybrána) a klikněte na značku elementu v okně dokumentu.

  Některé objekty se zobrazují na stránce na jiném místě, než je vložen jejich kód. Například v zobrazení Návrh se absolutně polohovaný element (AP element) může nacházet kdekoliv na stránce, ale v zobrazení kódu je kód definující tento element v pevně daném umístění. Když se neviditelné elementy zobrazují, Dreamweaver zobrazí značky v okně dokumentu, a ukáže tak polohu kódu těchto elementů. Výběrem značky vyberete celý element; například výběrem značky AP elementu vyberete celý AP element.

 • Chcete-li vybrat celý tag (včetně jeho případného obsahu), klepněte na něj v selektoru tagů v levé dolní části okna dokumentu. (Selektor tagů se zobrazuje v zobrazení Návrh i v zobrazení Kód.) Selektor tagů vždy zobrazuje tagy, ve kterých se nachází aktuální výběr nebo textový kurzor. Tag zcela vlevo je zcela vnější tag, který obsahuje aktuální výběr nebo textový kurzor. Další tag je obsažen v tomto vnějším tagu a tak dále; tag zcela vpravo je zcela vnitřní tag, který obsahuje aktuální výběr nebo textový kurzor.

Zobrazení kódu HTML

 1. K zobrazení kódu HTML asociovaného s vybraným textem nebo objektem postupujte následovně:

  • Na panelu nástrojů Dokument klikněte na tlačítko Kód.

  • Vyberte možnost Zobrazení > Kód.

  • Vyberte možnost Zobrazit > Rozdělit > možnost Kód – živý nebo Kód – návrh nebo Kód – kód.

  • Vyberte volbu Okna > Inspektor kódu.

   Když něco vyberete v editoru kódu (v zobrazení kódu nebo v inspektoru kódu), obvykle se tato položka vybere také v okně dokumentu. Před zobrazením výběru možná bude nutné obě zobrazení synchronizovat.

Zobrazení nebo skrytí ikon značek neviditelných elementů

 1. Vyberte možnost Zobrazit > Možnosti zobrazení návrhu > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy.

  Poznámka:

  Zobrazením neviditelných elementů se může rozvržení stránky mírně změnit (jiné elementy se mohou posunout o několik obrazových bodů), a proto u přesného rozvržení neviditelné elementy skryjte.

Nastavení předvoleb neviditelných elementů

Pomocí předvoleb neviditelných elementů lze určit, jaké druhy elementů budou viditelné po výběru volby Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh). Poté klikněte na Neviditelné elementy.
 2. Vyberte elementy, které se mají zobrazit, a klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka:

  Zaškrtnutí vedle názvu elementu v dialogovém okně znamená, že po výběru volby Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy bude tento element viditelný.

  Pojmenované kotvy

  Zobrazí ikonu, která označuje umístění každé pojmenované kotvy (název = "") v dokumentu.

  Skripty

  Zobrazí ikonu, která označuje umístění kódu JavaScript nebo VBScript v těle dokumentu. Po výběru ikony můžete skript upravit v inspektoru Vlastnosti nebo ho propojit s externím souborem skriptu.

  Komentáře

  Zobrazí ikonu, která označuje umístění komentářů HTML. Po výběru ikony komentář uvidíte v inspektoru Vlastnosti.

  Rozdělení řádků

  Zobrazí ikonu označující umístění rozdělení řádku (BR). Tato volba není ve výchozím nastavení vybraná.

  Obrazové mapy na straně klienta

  Zobrazí ikony označující umístění obrazových map na straně klienta v dokumentu.

  Vložené styly

  Zobrazí ikonu ukazující umístění stylů CSS vložených do sekce těla dokumentu. Pokud se styly CSS vloží do sekce hlavičky dokumentu, nezobrazí se v okně dokumentu.

  Skrytá pole formuláře

  Zobrazí ikonu označující umístění polí formulářů, jejichž atribut type je nastaven na hodnotu "hidden".

  Oddělovač formuláře

  Zobrazí kolem formuláře okraje, abyste viděli, kam vkládat elementy formuláře. Okraj ukazuje rozsah tagu form, takže všechny elementy formuláře uvnitř tohoto okraje jsou správně uzavřeny v tagu form.

  Kotevní body pro AP elementy

  Zobrazí ikonu označující umístění kódu definujícího AP element (absolutně polohovaný). Samotný AP element může být kdekoliv na stránce. (AP elementy nejsou neviditelné elementy, neviditelný je pouze kód, který je definuje.) Výběrem ikony AP element vyberete; pak uvidíte jeho obsah i v případě, že je element označen jako skrytý.

  Kotevní body pro zarovnané elementy

  Zobrazí ikonu označující umístění kódu HTML pro elementy, které mohou obsahovat atribut align. Patří mezi ně obrazy, tabulky, objekty ActiveX, zásuvné moduly a aplety. V některých případech může být kód elementu oddělen od viditelného objektu.

  Vizuální tagy značek serveru

  Zobrazí umístění tagů značek serveru (například tagy ASP (Active Server Pages) a ColdFusion), jejichž obsah nelze zobrazit v okně dokumentu. Tyto tagy obvykle při zpracování serverem vytváří tagy HTML. Například tag <CFGRAPH> po zpracování serverem ColdFusion vytváří tabulku HTML. Aplikace Dreamweaver reprezentuje tag pomocí neviditelného elementu, protože nedokáže určit, jak bude vypadat konečný, dynamický výstup stránky.

  Nevizuální tagy značek serveru

  Zobrazí umístění tagů značek serveru (například tagy ASP (Active Server Pages) a ColdFusion), jejichž obsah nelze zobrazit v okně dokumentu. Tyto tagy jsou obvykle tagy pro konfiguraci a zpracování nebo logické tagy (například <CFSET>, <CFWDDX> a <CFXML>), které nevytváří tagy HTML.

  Zobrazení CSS: None (žádné)

  Zobrazí ikonu označující umístění obsahu, který je skryt vlastností display:žádné okraje v připojeném nebo vloženém seznamu stylů.

  Zobrazit dynamický text jako

  Zobrazí dynamický text na stránce standardně ve formátu {Sada záznamů:Pole}. Pokud jsou tyto hodnoty tak dlouhé, že zkreslují formátování stránky, můžete zobrazení změnit na {}.

  Zahrnutí na straně serveru

  Zobrazí skutečný obsah všech souborů zahrnutí na straně serveru.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?