Příručka uživatele Zrušit

Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Naučte se přizpůsobit barvy elementů kódu (barevně zvýraznit svůj kód), jako jsou komentáře v kódu v aplikaci Dreamweaver.

V aplikaci Dreamweaver máte možnost změnit barevné předvolby vašeho rozhraní v nabídce Úpravy > Předvolby > Rozhraní.

Vybírat můžete ze čtyř různých barevných motivů, stejně jako se rozhodovat mezi světlým a tmavým motivem kódu. 

Jakmile nastavíte barvu a motiv kódu, můžete si barvy kódu v aplikaci Dreamweaver dále přizpůsobit úpravou selektorů v integrovaném souboru main.less.

Nastavení barevných motivů a motivů kódu

Po spuštění aplikace Dreamweaver můžete podle potřeby upravit barevný motiv. Tyto předvolby můžete také kdykoli změnit.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).

 2. Ze seznamu kategorií na levé straně vyberte možnost Rozhraní.

 3. Ze seznamu Barevné motivy vyberte požadovaný motiv. 

 4. Po nastavení motivu rozhraní nastavte motiv kódu.

  Vybírat můžete mezi světlým a tmavým motivem kódu. Poté můžete tento motiv uložit pod novým názvem a dále si jej přizpůsobit.

  Výchozí motivy kódu
  Výchozí motivy kódu

 5. Kliknutím na tlačítko Použít změny uložíte.

Přizpůsobení motivů kódu

Jakmile vyberete motiv kódu, jednotlivé barvy kódu si můžete přizpůsobit tím, že uložíte motiv pod novým názvem a upravíte jej.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).

 2. Vyberte světlý nebo tmavý motiv kódu, klikněte na ikonu se znaménkem plus a poté motiv uložte pod novým názvem.

  Poznámka:

  Výchozí světlý a tmavý motiv kódu nelze upravovat, takže je třeba vytvořit jejich kopii a tu pak upravit. Nově vytvořené motivy je možné upravovat kdykoli.

  Vytvoření nového motivu
  Vytvoření nového motivu

 3. Uložte výchozí motiv kódu pod novým názvem.

  Vytvoření motivu kódu na základě výchozího motivu kódu
  Vytvoření motivu kódu na základě výchozího motivu kódu

 4. Vyberte nově vytvořený motiv kódu a klikněte na ikonu Upravit.

  V aplikaci Dreamweaver se otevře soubor main.less a můžete si přizpůsobit barvy kódu úpravou selektorů v motivu.

  Jakmile soubor main.less uložíte, zobrazení kódu se obnoví a použije se nové nastavení barev.

Úprava selektorů v souboru main.less

Předtím než přejdete rovnou k úpravě selektorů v souboru main.less, věnujte několik minut přečtení komentářů a pokynů dostupných v souboru motivu. Pokud si stále nejste jistí, které selektory upravit, prohlédněte si následující informace:

 • Pochopení selektorů – referenční tabulka s informacemi o elementech kódu a konkrétních selektorech, které na tyto elementy mají vliv.
 • Použití funkce Token Inspector – pomocí funkce Token Inspector si můžete „prohlédnout“ konkrétní soubor a označit elementy kódu, které jsou zvoleným selektorem ovlivněny.
 • Pokud budete chtít upravit barvy kódu kvůli vytváření komentářů nebo upravit barvu zvýraznění párových tagů, prohlédněte si vzorové výstřižky kódu uvedené v tématu Příklady přizpůsobení kódu.

Když nyní víte, které selektory je potřeba upravit, můžete provést potřebné změny v souboru main.less.

 1. Přejděte na konec souboru až k následující poznámce:

  /* Custom code colors or overrides should start after this line */

 2. Zadejte selektory elementů kódu, jejichž barvy chcete upravit. Použijte syntaxi podobnou následujícímu příkladu:

  .cm-tag {color: #00D0D0; }

  Poznámka:

  Pokud jeden soubor obsahuje více jazyků kódu a vy budete chtít
  odlišit jednotlivé jazyky za použití samostatných barev kódu, prohlédněte si téma Přizpůsobení barev kódu pro soubory se smíšeným kódem.

 3. Chcete-li několika elementům přidělit stejnou barvu, seskupte je. V následujícím příkladu je několika selektorům odděleným čárkami přidělena jedna barva.

  .cm-atom, .cm-string, .cm-string-2, .cm-hr {color: #cf681d;}

 4. Chcete-li nastavit barevné zvýrazňování kódu pro specifické typy souborů, uzavřete selektory elementů kódu do selektoru typu souboru, a to způsobem uvedeným v následujícím příkladu:

  .HTML{
  .cm-tag{ color: #00D0D0;}
  }
 5. Po provedení změn soubor uložte.

  Aplikace Dreamweaver aktualizuje barevné zvýraznění kódu ve všech otevřených dokumentech.

Poznámka:

Aplikace Dreamweaver v případě jakýchkoli chyb syntaxe nebo nedefinovaných proměnných nenačte vámi provedené změny kódu a místo toho vrátí výchozí tmavý motiv kódu.

Přizpůsobení barev kódu pro soubory se smíšeným kódem

Pokud pracujete se soubory smíšeného režimu (jeden soubor obsahuje různé jazyky kódování), např. HTML/CSS nebo HTML/PHP nebo HTML/JavaScript, můžete přizpůsobit barvy kódu následujícím způsobem:

 1. Vytvořte vlastní motiv kódu podle pokynů v části Přizpůsobení motivů kódu. Vyberte nový motiv a použijte ho.

 2. Ukončete Dreamweaver.

 3. Otevřete soubor package.json v textovém editoru.

  V systému Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2017\cs_CZ\Configuration\Brackets\extensions\uživatel\\

  V počítači Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2017/cs_CZ/Configuration/Brackets/extensions/uživatel//

  Přidejte do motivu následující řádek{}: 

  "addModeClass": true

  Úprava souboru package.json
  Úprava souboru package.json

 4. Otevřete aplikaci Dreamweaver, vyberte možnosti Upravit > Předvolby > Rozhraní, vyberte nový motiv a klikněte na ikonu Upravit.

 5. Na konci souboru main.less přidejte styly pro daný režim.

  Pomocí selektorů uvedených v následující tabulce upravte barvy kódu podle příslušného typu souboru.

  Selektor

  Typ souboru kódu

  .cm-m-clike

  PHP

  .cm-m-css

  CSS, Less

  .cm-m-javascript

  JavaScript

  .cm-m-xml

  HTML, XML

  Pokud například chcete přizpůsobit barvy kódu pro názvy značek v CSS a značky stylu v HTML nebo PHP, použijte následující syntaxi:

  .cm-tag {color: #BD46BD;} 
  .cm-m-css.cm-tag {color: #38D08B;}
 6. Soubor main.less uložte. 

  Změny v barvách kódu se nyní projeví ve vašich souborech s kódem.

Příklady přizpůsobení kódu

Podívejte se na následující příklady, které vám pomohou pochopit jak přizpůsobit barvy kódu v různých scénářích.

Úprava barvy zvýrazňující spárované značky

V souboru main.less vyhledejte následující výstřižek kódu a upravte barvu.

.CodeMirror-matchingbracket, .CodeMirror-matchingtag {
  /* Ensure visibility against gray inline editor background */
  background-color: #B53A3A;
  color: #fff!important;
Poznámka:

Tento výstřižek kódu je závislý na motivu. Nemusí být přítomen ve všech motivech.

Úprava barvy komentářů ke kódu

V souboru main.less vyhledejte následující výstřižek kódu a upravte barvu.

.cm-comment {color: #717171; font-style: italic;}

Seznámení se selektory

Chcete-li změnit barvu elementů kódu, upravte vlastnosti selektorů v souboru main.less.

Než však přejdeme k samotné úpravě selektorů v souboru main.less, je důležité pochopit význam jednotlivých selektorů a seznámit se s elementy kódu, na které mají tyto selektory vliv. V následující tabulce se můžete seznámit s elementy kódu v souborech HTML, CSS, JavaScript a PHP, které jsou ovlivněny těmito selektory.

K pochopení práce s elementy kódu, které jsou ovlivněny konkrétními selektory, můžete také použít funkci Token Inspector.

Selektory HTML CSS JavaScript PHP
.cm-atom  Názvy entit jako   Barvy v šestnáctkovém formátu, formátu RGB nebo HSL; předem stanovené hodnoty atributů jako strong, none, auto, inherit atd. true, false, null, undefined, NaN, Infinity True, False, Null a magické konstanty jako __LINE__, __DIR__ atd.
.cm-attribute  Název atributu Typy médií jako all, braille, print, screen atd.    
.cm-bracket Závorky tagů jako <, >, /> a </      
.cm-builtin    Selektor ID   Integrované funkce jako htmlspecialchars, trim, substr atd.
.cm-comment  Poznámka Poznámka Poznámka Komentáře
.cm-def    „Pravidlo @“ proměnná, definice funkce a parametr funkce  Název funkce v definici funkce 
.cm-error  Uzavírací tagy bez otevíracího tagu
Chybějící uvozovky hodnoty atributu
Chyba z důvodu chybějících složených závorek ({}) nebo chybějících uvozovek hodnoty vlastnosti nebo kvůli neznámé vlastnosti    
.cm-keyword    Názvy barev, !important, klíčová slova v dotazu @media jako and, only atd. Klíčová slova řídicí struktury (if, else…), in, of, from, default, public, private atd. Klíčová slova jako function, if, else, new, echo, isset atd.
.cm-meta  Deklarace <!DOCTYPE> Prefixy specifické pro prohlížeč jako -webkit-, -o- atd. Výpustka v rozšířené syntaxi. Příklad: myFunction(…iterableObj); Deklarace <!DOCTYPE> a počáteční a koncové tagy PHP: <?php, ?>
.cm-number    Libovolné číslo s jednotkou nebo bez ní Libovolné číslo jako 12, 2.1, 123e-5, 0x11, 0b11, 0o11 atd. Libovolné číslo jako 12, 2.1, 0x11, 0b11, 0123, 5.0E+19 atd.
.cm-operator      Operátory: +, -, *, +=, !==, &&, >>> atd. Operátory jako ===, &&, !, =>, +, - atd.
.cm-property    Název vlastnosti Vlastnost objektu nebo metoda  
.cm-qualifier    Selektor třídy    
.cm-string  hodnota atributu Pravidelný řetězec, například řetězec předaný do volání url(), název písma v uvozovkách atd. Řetězcový literál Řetězcový literál
.cm-string-2    Nestandardní vlastnosti jako scrollbar-arrow-color, scrollbar-base-color atd. Regulární výrazy  
.cm-tag  Název tagu Selektor tagů    
.cm-variable    Názvy písem bez uvozovek Globální proměnné / funkce, odkazy na třídy Uživatelské názvy funkcí, odkazy na rozhraní/třídy, vlastnosti tříd, nádechy 
.cm-variable-2    Vlastní vlastnosti jako například main-bg-color Proměnné/funkce pro určitý rozsah, odkazy Uživatelské a předem definované proměnné, parametry nebo atributy
.cm-variable-3   Pseudo-třídy jako :hover, :focus a pseudo-elementy jako ::first-letter, ::selection atd.    

Následující tabulka uvádí předlohy a knihovny aplikace Dreamweaver, které jsou ovlivněny selektory v souboru main.less.

Selektor

Předlohy (DWT)

Knihovna (LBI)

.cm-templateComment

Poznámky k předloze

 

.cm-templateAttrVal

Hodnoty atributů v poznámkách k předloze

 

.cm-instanceParam

Poznámka InstanceParam a atribut

 

.cm-instanceParamAttrVal

Hodnoty atributů InstanceParam

 

.cm-libraryItem

 

Knihovny vložené v dokumentu. Příklad: .cm-libraryItem { color: #3A3A3A; background-color: #A4A4A4; }

Následující tabulka obsahuje selektory, které budou použity k přizpůsobení barev kódu za situací, kde se v jednom souboru nachází více jazyků.

Selektor

Typ souboru kódu

.cm-m-clike

PHP

.cm-m-css

CSS, Less

.cm-m-javascript

JavaScript

.cm-m-xml

HTML, XML

Použití funkce Token Inspector

Pomocí funkce Token Inspector můžete poznat vliv selektorů v souboru main.less na elementy kódu v souborech s kódem (jiných než HTML, CSS, JavaScript a PHP).

 1. V prohlížeči Google Chrome otevřete funkci Token Inspector.

  TokenInspector sestává z těchto částí:

  • editoru kódu, 
  • možnosti měnit režimy a 
  • seznamu selektorů na pravé straně.
  Použití Token Inspector k seznámení se se selektory
  Použití Token Inspector k seznámení se se selektory

  A. Editor Kódu B. Možnost změny režimu C. Seznam selektorů 

 2. Zkopírujte a vložte obsah souboru do Editoru Kódu.

 3. Režim souboru upravte zadáním přípony názvu souboru a klikněte na tlačítko Změnit režim.

  Pokud se například jedná o soubor HTML, upravte příponu názvu souboru na „html“. Stránka se znovu načte a projeví se na ní změny režimu. Současný režim bude navíc uveden v horní části stránky.

  Značení režimu v Token Inspector
  Značení režimu v Token Inspector

 4. Vyberte element kódu, jehož vzhled chcete upravit.

  Token Inspector se poté zvýrazní související selektor.

 5. (Volitelně) Můžete také vybrat jednotlivé selektory a zjistit tak, kterými selektory jsou ve vašem kódu ovlivněny jaké elementy kódu.

 6. Poznamenejte si selektory, které chcete upravit, a následně Token Inspector aktualizujte a zavřete.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online