Naučte se přizpůsobit barvy elementů kódu (barevně zvýraznit svůj kód), jako jsou komentáře v kódu v aplikaci Dreamweaver.

V aplikaci Dreamweaver máte možnost změnit barevné předvolby vašeho rozhraní v nabídce Úpravy > Předvolby > Rozhraní.

Vybírat můžete ze čtyř různých barevných motivů, stejně jako se rozhodovat mezi světlým a tmavým motivem kódu. 

Jakmile nastavíte barvu a motiv kódu, můžete si barvy kódu v aplikaci Dreamweaver dále přizpůsobit úpravou selektorů v integrovaném souboru main.less.

Informace o barevném zvýraznění kódu v aplikaci Dreamweaver CC 2017

Barevné zvýraznění kódu se v aplikaci Dreamweaver CC 2017 řídí podle selektorů uložených v souboru motivu main.less.

Pokud budete chtít přizpůsobit barevné zvýraznění kódu v aplikaci Dreamweaver CC 2017, postupujte následovně:

 1. Nastavte si v aplikaci Dreamweaver výchozí předvolby barvy a motivu kódu. 
 2. Vytvořte si motiv kódu na základě stávajícího motivu kódu.
 3. Upravte nový motiv kódu.
 4. Seznamte se se selektory, které je třeba upravit, stejně jako s jejich dopadem na další elementy kódu.
 5. Upravte selektory v souboru motivu main.less a uložte provedené změny.

Nastavení barevných motivů a motivů kódu

Po spuštění aplikace Dreamweaver můžete podle potřeby upravit barevný motiv. Tyto předvolby můžete také kdykoli změnit.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).

 2. Ze seznamu kategorií na levé straně vyberte možnost Rozhraní.

 3. Ze seznamu Barevné motivy vyberte požadovaný motiv. 

 4. Po nastavení motivu rozhraní nastavte motiv kódu.

  Vybírat můžete mezi světlým a tmavým motivem kódu. Poté můžete tento motiv uložit pod novým názvem a dále si jej přizpůsobit.

  Výchozí motivy kódu
  Výchozí motivy kódu

 5. Klepnutím na tlačítko Použít změny uložíte.

Přizpůsobení motivů kódu

Jakmile vyberete motiv kódu, jednotlivé barvy kódu si můžete přizpůsobit tím, že uložíte motiv pod novým názvem a upravíte jej.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).

 2. Vyberte světlý nebo tmavý motiv kódu, klikněte na ikonu se znaménkem plus a poté motiv uložte pod novým názvem.

  Poznámka:

  Výchozí světlý a tmavý motiv kódu nelze upravovat, takže je třeba vytvořit jejich kopii a tu pak upravit. Nově vytvořené motivy je možné upravovat kdykoli.

  Zkopírování a úprava motivu
  Zkopírování a úprava motivu

 3. Uložte výchozí motiv kódu pod novým názvem.

  Vytvoření motivu kódu na základě výchozího motivu kódu
  Vytvoření motivu kódu na základě výchozího motivu kódu

 4. Vyberte nově vytvořený motiv kódu a klikněte na ikonu Upravit.

  V aplikaci Dreamweaver se otevře soubor main.less a můžete si přizpůsobit barvy kódu úpravou selektorů v motivu.

  Jakmile soubor main.less uložíte, zobrazení kódu se obnoví a použije se nové nastavení barev.

Seznámení se selektory

Chcete-li změnit barvu elementů kódu, upravte vlastnosti selektorů v souboru main.less.

Než však přejdeme k samotné úpravě selektorů v souboru main.less, je důležité pochopit význam jednotlivých selektorů a seznámit se s elementy kódu, na které mají tyto selektory vliv. V následující tabulce se můžete seznámit s elementy kódu v souborech HTML, CSS, JavaScript a PHP, které jsou ovlivněny těmito selektory.

Selektory HTML CSS JavaScript PHP
.cm-atom  Názvy entit jako   Barvy ve formátu Hex, rgb nebo HSL; předem stanovené hodnoty atributů jako strong, none, auto, inherit atd. true, false, null, undefined, NaN, Infinity True, False, Null a magické konstanty jako __LINE__, __DIR__ atd.
.cm-attribute  Název atributu Typy médií jako all, braille, print, screen atd.    
.cm-bracket Závorky tagů jako <, >, /> a </      
.cm-builtin    Selektor ID   Integrované funkce jako htmlspecialchars, trim, substr atd.
.cm-comment  Poznámka Poznámka Poznámka Komentáře
.cm-def    „Pravidlo @“ proměnná, definice funkce a parametr funkce  Název funkce v definici funkce 
.cm-error  Uzavírací tagy bez otevíracího tagu
Chybějící uvozovky hodnoty atributu
Chyba z důvodu chybějících složených závorek nebo chybějících uvozovek hodnoty vlastnosti, případně z důvodu neznámého názvu vlastnosti    
.cm-keyword    Názvy barev, !important, klíčová slova v dotazu @media jako and, only atd. Klíčová slova řídicí struktury (if, else…), in, of, from, default, public, private atd. Klíčová slova jako function, if, else, new, echo, isset atd.
.cm-meta  Deklarace <!DOCTYPE> Prefixy specifické pro prohlížeč jako -webkit-, -o- atd. Výpustka v rozšířené syntaxi. Příklad: myFunction(…iterableObj); Deklarace <!DOCTYPE> a počáteční a koncové tagy PHP: <?php, ?>
.cm-number    Libovolné číslo s jednotkou nebo bez ní Libovolné číslo jako 12, 2.1, 123e-5, 0x11, 0b11, 0o11 atd. Libovolné číslo jako 12, 2.1, 0x11, 0b11, 0123, 5.0E+19 atd.
.cm-operator      Operátory: +, -, *, +=, !==, &&, >>>, atd. Operátory jako ===, &&, !, =>, +, - atd.
.cm-property    Název vlastnosti Vlastnost objektu nebo metoda  
.cm-qualifier    Selektor třídy    
.cm-string  hodnota atributu Pravidelný řetězec, například řetězec předaný do volání url(), název písma v uvozovkách atd. Řetězcový literál Řetězcový literál
.cm-string-2    Nestandardní vlastnosti jako scrollbar-arrow-color, scrollbar-base-color atd. Regulární výrazy  
.cm-tag  Název tagu Selektor tagů    
.cm-variable    Názvy písem bez uvozovek Globální proměnné / funkce, odkazy na třídy Uživatelské názvy funkcí, odkazy na rozhraní/třídy, vlastnosti tříd, nádechy 
.cm-variable-2    Vlastní vlastnosti jako například main-bg-color Proměnné/funkce pro určitý rozsah, odkazy Uživatelské a předem definované proměnné, parametry nebo atributy
.cm-variable-3   Pseudo-třídy jako :hover, :focus atd. a pseudo-elementy jako ::first-letter, ::selection atd.    

Následující tabulka uvádí předlohy a knihovny aplikace Dreamweaver, které jsou ovlivněny selektory v souboru main.less.

Třída Předlohy (DWT) Knihovna (LBI)
.cm-templateComment Poznámky k předloze  
.cm-templateAttrVal Hodnoty atributů v poznámkách k předloze  
.cm-instanceParam Poznámka InstanceParam a atribut  
.cm-instanceParamAttrVal Hodnoty atributů InstanceParam  
.cm-libraryItem   Knihovny vložené v dokumentu. Příklad: .cm-libraryItem { color: #3A3A3A; background-color: #A4A4A4; }

Seznámení s vlivem selektorů na ostatní soubory s kódem

Chcete-li poznat vliv selektorů v souboru main.less na elementy kódu v souborech s kódem (jiných než HTML, CSS, JavaScript a PHP), stáhněte si a spusťte nástroj Token Inspector.

Stáhnout

 1. Stáhněte a rozbalte Token Inspector.

 2. V prohlížeči Google Chrome vyhledejte a otevřete soubor TokenInspector\CM-Modes-Interactive\demo\TokenInspector.html.

  TokenInspector sestává z těchto částí:

  • editoru kódu, 
  • možnosti měnit režimy a 
  • seznamu selektorů na pravé straně.
  Použití Token Inspector k seznámení se se selektory
  Použití Token Inspector k seznámení se se selektory

  A. Editor Kódu B. Možnost změny režimu C. Seznam selektorů 
 3. Zkopírujte a vložte obsah souboru do Editoru Kódu.

 4. Režim souboru upravte zadáním přípony názvu souboru a klikněte na tlačítko Změnit režim.

  Pokud se například jedná o soubor HTML, upravte příponu názvu souboru na „html“. Stránka se znovu načte a projeví se na ní změny režimu. Současný režim bude navíc uveden v horní části stránky.

  Značení režimu v Token Inspector
  Značení režimu v Token Inspector

 5. Vyberte element kódu, jehož vzhled chcete upravit.

  Token Inspector se poté zvýrazní související selektor.

 6. (Volitelně) Můžete také vybrat jednotlivé selektory a zjistit tak, kterými selektory jsou ve vašem kódu ovlivněny jaké elementy kódu.

 7. Poznamenejte si selektory, které chcete upravit, a následně Token Inspector aktualizujte a zavřete.

Úprava selektorů v souboru main.less

Když nyní víte, které selektory je potřeba upravit, můžete provést potřebné změny v souboru main.less.

 1. Přejděte na konec souboru až k následující poznámce:

  /* Za tímto řádkem by měly začínat vlastní kódy barev nebo potlačení */

 2. Zadejte selektory elementů kódu, jejichž barvy chcete upravit. Použijte syntaxi podobnou následujícímu příkladu:

  .cm-tag {color: #00D0D0; }

 3. Chcete-li několika elementům přidělit stejnou barvu, seskupte je. V následujícím příkladu je několika selektorům odděleným čárkami přidělena jedna barva.

  .cm-atom, .cm-string, .cm-string-2, .cm-hr {color: #cf681d;}

 4. Chcete-li nastavit barevné zvýrazňování kódu pro specifické typy souborů, uzavřete selektory elementů kódu do selektoru typu souboru, a to způsobem uvedeným v následujícím příkladu:

  .HTML{
  .cm-tag{ color: #00D0D0;}
  }
 5. Po provedení změn soubor uložte.

  Aplikace Dreamweaver aktualizuje barevné zvýraznění kódu ve všech otevřených dokumentech.

Poznámka:

Aplikace Dreamweaver v případě jakýchkoli chyb syntaxe nebo nedefinovaných proměnných nenačte vámi provedené změny kódu a místo toho vrátí výchozí tmavý motiv kódu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online