Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření multimediálních dotazů

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Multimediální dotazy lze použít k určení souborů CSS na základě nahlášených charakteristik zařízení (responzivní návrh). Prohlížeč v zařízení zkontroluje multimediální dotaz a použije k zobrazení webové stránky odpovídající soubor CSS.

Například následující multimediální dotaz určuje pro zařízení s šířkou 300–320 obrazových bodů soubor phone.css.

<link href="css/orig/phone.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all and (min-width: 300px) and (max-width: 320px)">

Rozsáhlý úvod do multimediálních dotazů naleznete v článku Dona Bootha v centru společnosti Adobe pro vývojáře www.adobe.com/go/learn_dw_medquery_don_cz.

Další informace o multimediálních dotazech v rámci W3C naleznete na adrese www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/.

Vytvoření multimediálního dotazu

V aplikaci Dreamweaver lze vytvořit soubor s multimediálním dotazem pro celé webové místo.

Soubor s multimediálním dotazem na celé webové místo

Určuje nastavení zobrazení pro všechny stránky webového místa, které daný soubor obsahují.

Soubor s multimediálním dotazem na celé webové místo slouží jako centrální úložiště pro všechny multimediální dotazy ve webovém místě. Po vytvoření tohoto souboru se k němu připojte ze stránek webového místa, které musí k jejich zobrazení použít multimediální dotazy v souboru.

Multimediální dotaz specifický pro dokument

Multimediální dotaz je vložen přímo do dokumentu a stránka se zobrazí v závislosti na vloženém multimediálním dotazu.

 1. Vytvořte webovou stránku.

 2. Vyberte možnost Změnit > Multimediální dotazy.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud chcete vytvořit soubor s multimediálním dotazem na celé webové místo, vyberte možnost Soubor s multimediálním dotazem na celý web.

  • Pokud chcete vytvořit multimediální dotaz specifický pro dokument, vyberte možnost Tento dokument.

 4. Pokud chcete pracovat s multimediálním dotazem na celé webové místo, postupujte následovně:

  1. Klepněte na možnost Určit.

  2. Vyberte možnost Vytvořit nový soubor.

  3. Zadejte název souboru a klepněte na tlačítko OK.

 5. Je možné, že některá zařízení skutečnou šířku nehlásí. Chcete-li vynutit hlášení skutečné šířky zařízení, zkontrolujte, že je aktivní možnost Vynutit oznamování skutečné šířky.

  Pokud tuto možnost vyberete, bude do souboru vložen následující kód.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 6. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Kliknutím na znaménko „+“ definujte vlastnosti souboru s multimediálním dotazem.

  • Klikněte na možnost Výchozí přednastavení, chcete-li začít se standardními přednastaveními.

 7. Vyberte řádky v tabulce a upravte jejich vlastnosti pomocí možností v nabídce Vlastnosti.

  Popis

  Popis zařízení, pro které je třeba použít soubor CSS. Například telefon, televizor, tablet a podobně.

  Minimální šířka a maximální šířka

  Soubor CSS se používá pro zařízení, jejichž nahlášená šířka je v rozsahu zadaných hodnot.

  Poznámka:

  Ponechejte pole Min. šířka nebo Max. šířka prázdné, pokud nechcete rozsah hodnot pro zařízení výslovně zadat. Například je běžné ponechat prázdné pole Min. šířka, pokud chcete vybrat telefony se šířkou 320 obrazových bodů nebo méně.

  Soubor CSS

  Vyberte možnost Použít existující soubor a vyhledejte soubor CSS pro zařízení.

  Chcete-li vybrat soubor CSS, který teprve vytvoříte, vyberte možnost Vytvořit nový soubor. Zadejte název souboru CSS. Soubor bude vytvořen po stisknutí tlačítka OK.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

 9. Pro potřeby multimediálního dotazu na celé webové místo bude vytvořen nový soubor. Uložte jej.

Multimediální dotaz na celé webové místo: u existujících stránek zkontrolujte, zda jste na všechny stránky do tagu <head> vložili soubor s multimediálním dotazem.

Příklad odkazu s multimediálním dotazem, kde mediaquery_adobedotcom.css je soubor s multimediálním dotazem na celé webové místo pro web www.adobe.com/cz:

<link href="mediaquery_adobedotcom.css" rel="stylesheet" type="text/css">

Použití existujícího souboru s multimediálním dotazem

 1. Vytvořte webovou stránku nebo otevřete existující stránku.

 2. Vyberte možnost Změnit > Multimediální dotazy.

 3. Vyberte soubor s multimediálním dotazem na celý web.

 4. Klepněte na možnost Určit.

 5. Vyberte možnost Použít existující soubor, pokud jste již vytvořili soubor CSS s multimediálním dotazem.

 6. Klepnutím na ikonu procházení můžete vyhledat a vybrat soubor. Klepněte na tlačítko OK.

 7. Vyberte soubor s multimediálním dotazem na celý web.

 8. Chcete-li vynutit hlášení skutečné šířky zařízení, zkontrolujte, že je aktivní možnost Vynutit oznamování skutečné šířky. Pokud tuto možnost vyberete, bude do souboru vložen následující kód.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 9. Klepněte na tlačítko OK.

Výběr jiného souboru s multimediálními dotazy na celé webové místo

Tímto postupem lze změnit soubor s multimediálními dotazy na celé webové místo, který jste stanovili v dialogovém okně Multimediální dotazy.

 1. Vyberte možnost Web > Správa webů.

 2. V dialogovém okně Správa webových míst vyberte webové místo.

 3. Klepněte na možnost Upravit. Zobrazí se dialogové okno Nastavení webu.

 4. V části Další nastavení na levém panelu vyberte možnost Lokální informace.

 5. V části Soubor s multimediálním dotazem na celé webové místo na pravém panelu klepnutím na možnost Procházet vyberte soubor CSS s multimediálním dotazem.

  Poznámka:

  Změna souboru s multimediálním dotazem na celé webové místo nemá vliv na dokumenty připojené k jinému nebo předchozímu souboru s multimediálním dotazem na celé webové místo.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení webových stránek na základě multimediálních dotazů

Rozměry zadané v multimediálním dotazu se zobrazují v možnostech pro tlačítko Více displejů/velikost okna. Pokud vyberete z nabídky rozměr, zobrazí se následující změny:

 • Velikost pohledu se změní tak, aby odrážela vybrané rozměry. Velikost rámce dokumentu zůstane nezměněna.

 • Soubor CSS vybraný v multimediálním dotazu se používá k zobrazení stránky.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?