Příručka uživatele Zrušit

Linting kódu

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Přečtěte si, jak v aplikaci Adobe Dreamweaver používat linting HTML, CSS, šablon DW a souborů JS. Prohlížejte chyby a varování na panelu Výstup a přecházejte na chybné řádky s kódem jedním kliknutím.

Ať už jste nováček nebo zkušený programátor, vždy existuje šance, že se do kódu zatoulají chyby, ať už neúmyslně, nebo kvůli nedostatečným znalostem. Pokud webová stránka nebo byť i jen její část nevypadá podle očekávání, jste nuceni přejít k ladění kódu a vyhledání logické nebo syntaktické chyby. Ladění může být velice namáhavé a časově náročné, zejména pak v případě složité implementace.

Aplikace Dreamweaver usnadňuje a zjednodušuje odstraňování běžných chyb z kódu pomocí lintingu. Linting představuje proces analýzy kódu a vyznačení potenciálních chyb nebo podezřelého použití kódu. Chyby v syntaxi HTML, chyby analýzy v CSS nebo upozornění v souborech JavaScriptu jsou jen příklady věcí, na které vás linting v aplikaci Dreamweaver upozorní.

Zjištěné chyby a varování budou uvedeny na samostatném (výstupním) panelu ukotveném ve spodní části pracovní plochy. Každý řádek na panelu vás přenese k části kódu, ve které došlo k chybě, což usnadňuje vyhledání a odstranění chyby v kódu. Čísla řádků, které obsahují chybný kód, jsou zvýrazněna červeně a čísla řádků s varováním žlutě. Po umístění ukazatele myši na zvýrazněné číslo řádku se zobrazí náhled chyby nebo varování.

Díky funkci lintingu při úpravách se chyby a varování zobrazují na panelu výstupu hned při úpravě kódu.

Aplikace Dreamweaver umožňuje používat linting u souborů HTML (.htm and .html), CSS, šablon DW JavaScriptu.

Následujícím postupem provedete linting kódu u těchto souborů:

 1. Pravidla pro linting můžete měnit úpravou konfiguračních souborů pro HTML, CSS, šablony DW a JavaScript. Další informace najdete v tématu Určení pravidel pro linting.

 2. Zapnutí nebo vypnutí lintingu. Linting souborů můžete provést při jejich úpravě, načtení nebo uložení.

Chyby a varování k souborům se zobrazí na panelu výstupu. Další informace najdete v tématu Výsledky lintingu a panel výstupu.

Zapnutí lintingu, lintingu při úpravách a určení pravidel pro linting

Klikněte postupně na Upravit > Předvolby (ve Windows) nebo na Dreamweaver > Předvolby (v macOS). V seznamu Kategorie klikněte na Linting, vyberte možnost Povolit linting a klikněte na Použít.

Linting při úpravách

V aplikaci Dreamweaver je ve výchozím nastavení linting při úpravách zapnutý. Chcete‑li ho vypnout, klikněte postupně na Upravit > Předvolby (ve Windows) nebo na Dreamweaver > Předvolby (v macOS). V seznamu Kategorie klikněte na Linting, vyberte možnost Linting při úpravách a klikněte na Použít
.

Linting při úpravách

Určení pravidel pro linting

Linting souborů HTML, CSS a JS můžete aktivovat úpravou pravidel pro linting v příslušném konfiguračním souboru:

 • HTML: DW.htmlhintrc
 • CSS: DW.csslintrc
 • JS: .eslintrc

Chcete‑li tyto soubory upravit, postupujte takto:

 1. Klikněte postupně na Upravit > Předvolby (ve Windows) nebo na Dreamweaver > Předvolby (v macOS).

 2. V seznamu Kategorie vyberte možnost Linting.

 3. V části Upravit sadu pravidel klikněte na požadovaný typ souboru a klikněte na tlačítko Upravit a použít změny.

  V aplikaci Dreamweaver se otevře odpovídající konfigurační soubor.

 4. Upravte v konfiguračních souborech pravidla pro linting nebo je do nich přidejte. Další informace o pravidlech pro linting najdete v následující dokumentaci:

  V těchto konfiguračních souborech můžete také určit typ zobrazovaných chyb či varování. 

Poznámka:

Konfigurační soubor pravidel lintingu pro starší verze aplikace Dreamweaver 19.0 je JS: DW.jshintrc. Můžete se také podívat na stránku http://jshint.com/docs/options/.

Linting pomocí jazyka ECMAScript 6

Dreamweaver podporuje syntaxi jazyka ECMAScript 6. Aplikace Dreamweaver rovněž podporuje linting kódu ECMAScript, přičemž výchozí nástroj pro linting kódu JavaScript je ESLint.

 1. Klikněte postupně na Web > Správa webů.

  Manage Sites dialog
  Vyberte web z dialogu Správa webů

 2. V levém podokně dialogového okna Nastavení webu vyberte možnost Rozšířená nastavení.

 3. Vyberte v nabídce Rozšířená nastavení v levém panelu možnost JS Lint.

  Můžete kliknout na rozevírací seznam u položky Verze ECMAScript a zvolit hodnotu 3, 5 nebo 6. Aplikace Dreamweaver použije výchozí sadu pravidel pro vybranou verzi.

  Vyberte verzi ECMAScript
  Vyberte verzi ECMAScript

 4. Chcete‑li sadu pravidel přizpůsobit, můžete z rozevíracího seznamu vybrat Soubor konfigurace a kliknout na Upravit soubor konfigurace.

  Upravit soubor konfigurace JS Lint
  Upravit soubor konfigurace JS Lint

  Změny provedené v nastavení serveru se uloží a v kořenovém adresáři webu se vytvoří nový soubor .eslintrc.js (pokud tam není).

  Soubor .eslintrc.js v kořenovém adresáři webu se otevře pro úpravy. Další informace najdete v pravidlech ESLint.

  Konfigurační soubor .eslintrc.js
  Konfigurační soubor .eslintrc.js

  Poznámka:
  • Nastavení verze ECMAScript definované v dialogovém okně nastavení webu má přednost před souborem .eslintrc.js použitým v kořenovém adresáři webu.
  • Pokud soubory s konfigurací ESLint na webu nemáte, aplikace Dreamweaver se pokusí vyhledat konfigurační soubory ve všech umístěních vyšší úrovně až po kořenový adresář.

  Další informace o kaskádovém řazení a hierarchii konfiguračních souborů najdete na webu ESLint.

Výsledky lintingu a panel výstupu

Výsledky lintingu, tedy chyby a varování, jsou uvedeny na panelu výstupu. Panel výstupu je v režimu dokování k dispozici ve spodní části všech výchozích pracovních ploch. Pokud je panel výstupu zavřený, můžete ho otevřít jednou z následujících akcí:

 • kliknutím na tlačítko s ikonou stavu lintingu ve stavovém řádku okna Dokument,
 • pomocí klávesové zkratky Shift+F6,
 • pomocí příkazu Okno > Výsledky > Výstup.
Panel výstupu a ikona lintingu

Ikona lintingu na stavovém řádku naznačuje výsledky lintingu:

 • Červená – aktuální dokument obsahuje chyby a varování.
 • Žlutá – aktuální dokument obsahuje pouze varování.
 • Zelená – aktuální dokument neobsahuje žádné chyby.
Poznámka:

Pomocí ikony lintingu na stavovém řádku lze také přepínat panel výstupu (otevřít/zavřít), pokud je ikona červená nebo žlutá (ne zelená). 

Řádky, které obsahují chyby, jsou zvýrazněny červeně a řádky s varováním žlutě. Dvojitým kliknutím na zprávu na panelu výstupu můžete přejít na řádek, na kterém došlo k chybě. V zobrazení kódu můžete také umístit ukazatel myši na čísla chybných řádků a podívat se na náhled chyby nebo varování.

V panelu výstupu je uvedeno 50 zpráv najednou a chyby jsou uvedeny před varováními. Po opravení chyby se seznam v panelu posune a zobrazí další chybu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?