Zjistěte, jak použít nebo odebrat šablonu z existujícího dokumentu v aplikaci Dreamweaver pomocí panelu Datové zdroje.

Když aplikujete předlohu na dokument, který obsahuje stávající obsah, aplikace Dreamweaver se pokusí spojit tento existující obsah s oblastí v předloze. Když aplikujete revidovanou verzi jedné z vašich existujících předloh, názvy budou nejspíš odpovídat.

Pokud aplikujete předlohu na dokument, který ještě neměl aplikovanou předlohu, nejsou v něm žádné upravitelné oblasti pro srovnání a dochází k neshodám. Aplikace Dreamweaver zaznamená tyto neshody, takže můžete vybrat, do které oblasti nebo oblastí přesunete současný obsah stránky nebo můžete neodpovídající obsah odstranit.

Můžete aplikovat předlohu na existující dokument pomocí panelu Datové zdroje nebo z okna dokumentu. Aplikování předlohy je možné vrátit, pokud je to nutné.

Poznámka:

Když aplikujete předlohu na existující dokument, tato předloha nahradí obsah dokumentu předem připraveným obsahem předlohy. Vždy zálohujte obsah stránky před tím, než na ni aplikujete předlohu.

Aplikování předlohy na existující dokument pomocí panelu Datové zdroje

 1. Otevřete dokument, na který chcete aplikovat předlohu.
 2. V panelu Datové zdroje (Okno > Datové zdroje) vyberte na levé straně panelu ikonu Šablony.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V zobrazení návrhu přetáhněte šablonu, kterou chcete použít, z panelu Datové zdroje do okna dokumentu.

  • Vyberte předlohu, kterou chcete aplikovat, pak klepněte na tlačítko Aplikovat dole v panelu Datové zdroje.

   Pokud v dokumentu existuje obsah, který nelze automaticky přiřadit k nějaké oblasti předlohy, objeví se dialogové okno Nekonzistentní názvy oblastí.

 4. Vyberte cílové umístění pro obsah pomocí nabídky Přesunout obsah do nové oblasti a tím vyberte jednu z následujících voleb:
  • Vyberte oblast v nové předloze, kam chcete přesunout existující obsah.

  • Vyberte volbu Nikam, pokud chcete tento obsah odstranit z dokumentu.

 5. Pokud chcete přesunout veškerý neurčený obsah do vybrané oblasti, klepněte na tlačítko Použít pro vše.
 6. Klepněte na tlačítko OK, pokud chcete aplikovat tuto předlohu, nebo klepněte na tlačítko Zrušit, pokud chcete zrušit aplikování předlohy na dokument.

  Poznámka:

  Když aplikujete předlohu na existující dokument, tato předloha nahradí obsah dokumentu předem připraveným obsahem předlohy. Vždy zálohujte obsah stránky před tím, než na ni aplikujete předlohu.

Použití šablony u existujícího dokumentu z okna dokumentu

 1. Otevřete dokument, na který chcete aplikovat šablonu.
 2. Vyberte možnost Nástroje > Šablony > Aplikovat šablonu na stránku.

 3. V dialogovém okně Vybrat šablonu vyberte šablonu ze seznamu a klikněte na tlačítko Vybrat.

  Pokud v dokumentu existuje obsah, který nelze automaticky přiřadit k nějaké oblasti předlohy, objeví se dialogové okno Nekonzistentní názvy oblastí.

 4. Vyberte cílové umístění pro obsah pomocí nabídky Přesunout obsah do nové oblasti a tím vyberte jednu z následujících voleb:
  • Vyberte oblast v nové předloze, kam chcete přesunout existující obsah.

  • Vyberte volbu Nikam, pokud chcete tento obsah odstranit z dokumentu.

 5. Pokud chcete přesunout veškerý neurčený obsah do vybrané oblasti, klepněte na tlačítko Použít pro vše.
 6. Klepněte na tlačítko OK, pokud chcete aplikovat tuto předlohu, nebo klepněte na tlačítko Zrušit, pokud chcete zrušit aplikování předlohy na dokument.

  Poznámka:

  Když aplikujete předlohu na existující dokument, tato předloha nahradí obsah dokumentu předem připraveným obsahem předlohy. Vždy zálohujte obsah stránky před tím, než na ni aplikujete předlohu.

Odpojení dokumentu od šablony

Pokud chcete změnit zamknuté oblasti dokumentu založeného na předloze, musíte dokument odpojit od předlohy. Když je dokument odpojený, celý dokument bude upravitelný.

Poznámka:

Soubor předlohy (.dwt) nelze převést na normální soubor tím, že jej znovu uložíte jako soubor HTML (.html). Tímto postupem se neodstraní kód předlohy obsažený v dokumentu. Pokud chcete převést soubor předlohy na normální soubor, můžete dokument uložit jako normální soubor HTML, potom je však třeba v zobrazení kódu ručně odstranit veškerý kód předlohy.

 1. Otevřete dokument založený na předloze, který chcete odpojit.
 2. Vyberte možnost Nástroje > Šablony > Odpojit od šablony.

  Dokument se odpojí od šablony a veškerý kód šablon se odstraní.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online