Příručka uživatele Zrušit

Funkce usnadnění přístupu v Dreamweaveru

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Pomocí Dreamweaveru lze webové stránky a webové produkty upravit tak, aby je mohli používat lidé se zrakovým, sluchovým, pohybovým i jiným postižením.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O přístupném obsahu

Usnadnění přístupu umožňuje vytvářet webová místa a webové produkty, které mohou používat i lidé se zrakovým, sluchovým, pohybovým a jiným postižením. Příklady funkcí usnadnění přístupu zahrnují u softwarových produktů a webových míst podporu programů pro čtení z obrazovky, textové ekvivalenty pro grafiky, klávesové zkratky, změny barevného zobrazení na vysoký kontrast a podobně. Dreamweaver poskytuje nástroje, které usnadňují přístup na stránky, i pomůcky, jež vám pomohou vytvářet snadno přístupný obsah.

Pro vývojáře pracující s Dreamweaverem, kteří potřebují používat funkce usnadnění přístupu, nabízí aplikace podporu čteček obrazovky, klávesovou navigaci a usnadnění přístupu v rámci operačního systému.

Návrhářům webových stránek, kteří tvoří snadno přístupný obsah, pomůže Dreamweaver vytvořit snadno přístupné stránky s obsahem vhodným pro čtečky obrazovek v souladu s oficiálními směrnicemi. Například dialogová okna, která vás již při vkládání prvků do stránky vyzvou k zadání atributů pro usnadnění přístupu, jako jsou textové ekvivalenty pro obrazy. Když se pak takový obraz objeví na stránce uživatele se zrakovým postižením, program pro čtení z obrazovky přečte jeho popis.

Poznámka:

Více informací o dvou důležitých iniciativách pro podporu usnadnění přístupu najdete na stránkách iniciativy Web Accessibility Initiative World Wide Web Consortium (www.w3.org/wai) a v sekci amerického federálního zákona proti diskriminaci (www.section508.gov).

Poznámka:

Další informace o směrnicích japonského průmyslového standardu pro usnadnění přístupu Japan Industry Standard najdete v sekci JIS X 8341-3 (www.jisc.go.jp).

Žádný vývojový nástroj nedokáže proces vývoje zautomatizovat. Návrh přístupných webových míst vyžaduje, abyste porozuměli požadavkům usnadnění přístupu a průběžně dělali rozhodnutí o tom, jakým způsobem budou postižení lidé komunikovat s webovými stránkami. Nejlepším způsobem, jakým můžete zajistit, že bude webové místo snadno přístupné, je dobře promyšlené plánování, vývoj, testování a vyhodnocení.

Používání programů pro čtení z obrazovky s aplikací Dreamweaver

Program pro čtení z obrazovky předčítá text, který je zobrazený na obrazovce počítače. Čte také informace, které nejsou textové povahy, jako jsou názvy tlačítek nebo popisy obrazů v aplikaci, které byly během jejího vytváření zadány pomocí tagů nebo atributů pro usnadnění přístupu.

Jako návrhář v aplikaci Dreamweaver můžete použít program pro čtení z obrazovky, který vám pomůže při vytváření vašich webových stránek. Program pro čtení z obrazovky začíná číst od levého horního rohu okna dokumentu.

Aplikace Dreamweaver podporuje formát JAWS for Windows od společnosti Freedom Scientific (www.freedomscientific.com) a čtečku obrazu Window-Eyes od společnosti GW Micro (www.gwmicro.com).

Podpora pro usnadnění přístupu v operačním systému

Aplikace Dreamweaver podporuje funkce usnadnění přístupu v obou operačních systémech, Windows i Macintosh. Například v systému Macintosh nastavíte předvolby zobrazení pomocí dialogového okna Předvolby univerzálního přístupu (Apple > Předvolby systému). Vaše nastavení se projeví v pracovním prostředí aplikace Dreamweaver.

Podporované je také nastavení vysokého kontrastu v operačním systému Windows. Tuto volbu aktivujete v Ovládacích panelech Windows, v aplikaci Dreamweaver se projeví takto:

 • Dialogová okna a panely používají systémová nastavení barev. Pokud například nastavíte barvy na Bílá na černé, všechna dialogová okna a panely aplikace Dreamweaver se zobrazí s bílou barvou popředí a černým pozadím.

 • Zobrazení Kód použije systémové barvy textu a okna. Pokud například nastavíte systémové barvy na volbu Bílá na černé a pak změníte barvu textu v nastavení Úpravy > Předvolby > Barevné zvýraznění kódu, bude aplikace Dreamweaver toto nastavení barev ignorovat a zobrazí text kódu bílou barvou na černém pozadí.

 • V zobrazení Návrh se použijí takové barvy pozadí a textu, jaké nastavíte pomocí voleb Změnit > Vlastnosti stránky, takže stránky, které vytváříte, se zobrazí se stejnými barvami jako v prohlížeči.

Optimalizace pracovního prostředí pro návrh stránek s usnadněným přístupem

Když vytváříte stránky s usnadněním přístupu, musíte spojit informace, jako jsou nápisy a popisy, s objekty stránky, abyste zpřístupnili obsah pro všechny uživatele.

Abyste toho dosáhli, aktivujte pro každý objekt dialogové okno Usnadnění přístupu, aby vás při vložení objektů aplikace Dreamweaver vyzvala k zadání informací pro usnadnění přístupu. Dialogové okno můžete aktivovat pro libovolné objekty v kategorii Usnadnění přístupu v okně Předvolby.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (systém Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (systém Macintosh).
 2. Ze seznamu kategorií na levé straně vyberte volbu Usnadnění přístupu, vyberte objekt, nastavte jakoukoliv z následujících voleb a klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazit atributy při vkládání

  Vyberte objekty, pro které chcete aktivovat dialogová okna pro usnadnění přístupu. Například objekty formulářů, rámce, multimédia a obrazy.

  Nechat panel aktivní pro vstup

  Nechá panel aktivní pro vstup, takže je přístupný pro program pro čtení z obrazovky. (Pokud tuto volbu nevyberete a uživatel otevře panel, zůstane aktivní zobrazení Návrh nebo zobrazení Kód.)

  Vykreslování mimo obrazovku

  Tuto volbu vyberte, pokud používáte program pro čtení z obrazovky.

  Poznámka:

  Když vložíte novou tabulku, zobrazí se v dialogovém okně Vložit tabulku atributy pro usnadnění přístupu.

Klávesnicí můžete v u ovládat panely, inspektory, dialogová okna, rámce a tabulky bez použití myši.

Poznámka:

Procházení voleb tabulátorem a používání kláves se šipkami je podporováno pouze v systému Windows.

 1. V okně dokumentu stisknutím kombinace kláves Ctrl+F6 aktivujte panel.

  Tečkovaná čára kolem titulu panelu označuje, že je tento panel aktivní pro vstup. Program pro čtení z obrazovky přečte titulní pruh panelu, který je právě aktivní.

 2. Stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud nebude aktivní panel, ve kterém chcete pracovat. (Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+F6, chcete-li aktivovat předcházející panel.)
 3. Pokud panel, ve kterém chcete pracovat, není otevřený, použijte klávesové zkratky z nabídek Windows a zobrazte příslušný panel; pak stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6.

  Pokud panel, ve kterém chcete pracovat, je otevřený, ale není rozbalený, aktivujte titulní pruh panelu a pak stiskněte mezerník. Stiskněte znovu mezerník, abyste panel sbalili.

 4. K pohybu po volbách v panelu použijte klávesu tabulátor.
 5. Klávesy se šipkami používejte takto:
  • Pokud volba nabízí více možností, použijte pro posun mezi těmito možnostmi klávesy se šipkami, a pak stisknutím mezerníku proveďte výběr.

  • Pokud jsou ve skupině panelů záložky, které otevírají další panely, aktivujte otevřenou záložku a pak pomocí kláves šipka doleva a šipka doprava otevřete další záložky. Jakmile otevřete novou záložku, stisknutím tabulátoru můžete procházet volby v tomto panelu.

 1. Pokud inspektor Vlastnosti není viditelný, zobrazte ho stisknutím kláves Ctrl+F3.
 2. Opakovaným stisknutím kombinace kláves Ctrl+F6 otevřete inspektor Vlastnosti (pouze systém Windows).
 3. K procházení voleb v inspektoru Vlastnosti použijte klávesu tabulátor.
 4. Pro pohyb mezi volbami pro jednotlivé možnosti použijte odpovídající klávesy se šipkami.
 5. Je-li třeba, stisknutím kombinace kláves Ctrl+Šipka dolů/Šipka nahoru (Windows) nebo Command Šipka dolů/Šipka nahoru (Macintosh) otevřete nebo zavřete rozšířenou část inspektoru Vlastnosti stisknutím zkratky Ctrl+Šipka dolů/Šipka nahoru (Windows) nebo Command Šipka dolů/Šipka nahoru (Macintosh) nebo přesuňte fokus na šipku rozbalení v pravém dolním rohu a stiskněte mezerník.
  Poznámka:

  Při rozbalení nebo sbalení musí být fokus klávesnice uvnitř inspektoru Vlastnosti (nikoli na titulku panelu).

 1. K pohybu po volbách dialogového okna použijte klávesu tabulátor.
 2. K pohybu mezi volbami pro určitou možnost použijte klávesy se šipkami.
 3. Pokud dialogové okno obsahuje seznam Kategorie, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+tabulátor (Windows), čímž aktivujte seznam kategorií, a pak se pomocí kláves se šipkami posouvejte v seznamu nahoru nebo dolů.
 4. Pro přechod na volby pro určitou kategorii stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+tabulátor.
 5. Zavřete dialogové okno stisknutím klávesy Enter.
 1. Pokud váš dokument obsahuje rámce, můžete rámec aktivovat pomocí kláves se šipkami.

Výběr rámce

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt+šipka dolů a tím umístěte kurzor do okna dokumentu.
 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt+šipka nahoru a tím vyberte rámec, který je nyní aktivní.
 3. Dalším stisknutím kombinace kláves Alt+šipka nahoru aktivujte sadu rámců a pak nadřazené sady rámců, pokud existují vnořené sady rámců.
 4. Stiskněte kombinace kláves Alt+šipka dolů a tím aktivujte dceřinou sadu rámců nebo jeden rámec v sadě rámců.
 5. S aktivním jedním rámcem stisknutím kombinace kláves Alt+šipka doleva nebo šipka doprava přecházejte mezi rámci.
 1. Pro přesun do jiné buňky v tabulky použijte klávesy se šipkami nebo stiskněte tabulátor.
  Poznámka:

  Pokud stisknete tabulátor v buňce, která je úplně vpravo, přidáte do tabulky další řádek.

 2. Chcete-li vybrat buňku, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A (pouze Windows), když je v buňce textový kurzor.
 3. Pokud chcete vybrat celou tabulku, stiskněte dvakrát kombinaci kláves Ctrl+A, když je kurzor uvnitř buňky, nebo pouze jednou, pokud je vybraná buňka.
 4. Pokud chcete tabulku opustit, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A třikrát, pokud je kurzor uvnitř buňky, dvakrát, pokud je vybraná buňka, nebo jednou, pokud je vybraná tabulka, a pak stiskněte klávesu se šipkou nahoru, dolů, nebo doleva.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?