Pomocí Dreamweaveru lze webové stránky a webové produkty upravit tak, aby je mohli používat lidé se zrakovým, sluchovým, pohybovým i jiným postižením.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O přístupném obsahu

Usnadnění přístupu umožňuje vytvářet webová místa a webové produkty, které mohou používat i lidé se zrakovým, sluchovým, pohybovým a jiným postižením. Příklady funkcí usnadnění přístupu zahrnují u softwarových produktů a webových míst podporu programů pro čtení z obrazovky, textové ekvivalenty pro grafiky, klávesové zkratky, změny barevného zobrazení na vysoký kontrast a podobně. Dreamweaver poskytuje nástroje, které usnadňují přístup na stránky, i pomůcky, jež vám pomohou vytvářet snadno přístupný obsah.

Pro vývojáře pracující s Dreamweaverem, kteří potřebují používat funkce usnadnění přístupu, nabízí aplikace podporu čteček obrazovky, klávesovou navigaci a usnadnění přístupu v rámci operačního systému.

Návrhářům webových stránek, kteří tvoří snadno přístupný obsah, pomůže Dreamweaver vytvořit snadno přístupné stránky s obsahem vhodným pro čtečky obrazovek v souladu s oficiálními směrnicemi. Například dialogová okna, která vás již při vkládání prvků do stránky vyzvou k zadání atributů pro usnadnění přístupu, jako jsou textové ekvivalenty pro obrazy. Když se pak takový obraz objeví na stránce uživatele se zrakovým postižením, program pro čtení z obrazovky přečte jeho popis.

Poznámka:

Více informací o dvou důležitých iniciativách pro podporu usnadnění přístupu najdete na stránkách iniciativy Web Accessibility Initiative World Wide Web Consortium (www.w3.org/wai) a v sekci amerického federálního zákona proti diskriminaci (www.section508.gov).

Poznámka:

Další informace o směrnicích japonského průmyslového standardu pro usnadnění přístupu Japan Industry Standard najdete v sekci JIS X 8341-3 (www.jisc.go.jp).

Žádný vývojový nástroj nedokáže proces vývoje zautomatizovat. Návrh přístupných webových míst vyžaduje, abyste porozuměli požadavkům usnadnění přístupu a průběžně dělali rozhodnutí o tom, jakým způsobem budou postižení lidé komunikovat s webovými stránkami. Nejlepším způsobem, jakým můžete zajistit, že bude webové místo snadno přístupné, je dobře promyšlené plánování, vývoj, testování a vyhodnocení.

Používání programů pro čtení z obrazovky s aplikací Dreamweaver

Program pro čtení z obrazovky předčítá text, který je zobrazený na obrazovce počítače. Čte také informace, které nejsou textové povahy, jako jsou názvy tlačítek nebo popisy obrazů v aplikaci, které byly během jejího vytváření zadány pomocí tagů nebo atributů pro usnadnění přístupu.

Jako návrhář v aplikaci Dreamweaver můžete použít program pro čtení z obrazovky, který vám pomůže při vytváření vašich webových stránek. Program pro čtení z obrazovky začíná číst od levého horního rohu okna dokumentu.

Aplikace Dreamweaver podporuje formát JAWS for Windows od společnosti Freedom Scientific (www.freedomscientific.com) a čtečku obrazu Window-Eyes od společnosti GW Micro (www.gwmicro.com).

Podpora pro usnadnění přístupu v operačním systému

Aplikace Dreamweaver podporuje funkce usnadnění přístupu v obou operačních systémech, Windows i Macintosh. Například v systému Macintosh nastavíte předvolby zobrazení pomocí dialogového okna Předvolby univerzálního přístupu (Apple > Předvolby systému). Vaše nastavení se projeví v pracovním prostředí aplikace Dreamweaver.

Podporované je také nastavení vysokého kontrastu v operačním systému Windows. Tuto volbu aktivujete v Ovládacích panelech Windows, v aplikaci Dreamweaver se projeví takto:

 • Dialogová okna a panely používají systémová nastavení barev. Pokud například nastavíte barvy na Bílá na černé, všechna dialogová okna a panely aplikace Dreamweaver se zobrazí s bílou barvou popředí a černým pozadím.

 • Zobrazení Kód použije systémové barvy textu a okna. Pokud například nastavíte systémové barvy na volbu Bílá na černé a pak změníte barvu textu v nastavení Úpravy > Předvolby > Barevné zvýraznění kódu, bude aplikace Dreamweaver toto nastavení barev ignorovat a zobrazí text kódu bílou barvou na černém pozadí.

 • V zobrazení Návrh se použijí takové barvy pozadí a textu, jaké nastavíte pomocí voleb Změnit > Vlastnosti stránky, takže stránky, které vytváříte, se zobrazí se stejnými barvami jako v prohlížeči.

Optimalizace pracovního prostředí pro návrh stránek s usnadněným přístupem

Když vytváříte stránky s usnadněním přístupu, musíte spojit informace, jako jsou nápisy a popisy, s objekty stránky, abyste zpřístupnili obsah pro všechny uživatele.

Abyste toho dosáhli, aktivujte pro každý objekt dialogové okno Usnadnění přístupu, aby vás při vložení objektů aplikace Dreamweaver vyzvala k zadání informací pro usnadnění přístupu. Dialogové okno můžete aktivovat pro libovolné objekty v kategorii Usnadnění přístupu v okně Předvolby.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (systém Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (systém Macintosh).
 2. Ze seznamu kategorií na levé straně vyberte volbu Usnadnění přístupu, vyberte objekt, nastavte jakoukoliv z následujících voleb a klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazit atributy při vkládání

  Vyberte objekty, pro které chcete aktivovat dialogová okna pro usnadnění přístupu. Například objekty formulářů, rámce, multimédia a obrazy.

  Nechat panel aktivní pro vstup

  Nechá panel aktivní pro vstup, takže je přístupný pro program pro čtení z obrazovky. (Pokud tuto volbu nevyberete a uživatel otevře panel, zůstane aktivní zobrazení Návrh nebo zobrazení Kód.)

  Vykreslování mimo obrazovku

  Tuto volbu vyberte, pokud používáte program pro čtení z obrazovky.

  Poznámka:

  Když vložíte novou tabulku, zobrazí se v dialogovém okně Vložit tabulku atributy pro usnadnění přístupu.

Klávesnicí můžete v u ovládat panely, inspektory, dialogová okna, rámce a tabulky bez použití myši.

Poznámka:

Procházení voleb tabulátorem a používání kláves se šipkami je podporováno pouze v systému Windows.

 1. V okně dokumentu stisknutím kombinace kláves Ctrl+F6 aktivujte panel.

  Tečkovaná čára kolem titulu panelu označuje, že je tento panel aktivní pro vstup. Program pro čtení z obrazovky přečte titulní pruh panelu, který je právě aktivní.

 2. Stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud nebude aktivní panel, ve kterém chcete pracovat. (Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+F6, chcete-li aktivovat předcházející panel.)
 3. Pokud panel, ve kterém chcete pracovat, není otevřený, použijte klávesové zkratky z nabídek Windows a zobrazte příslušný panel; pak stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6.

  Pokud panel, ve kterém chcete pracovat, je otevřený, ale není rozbalený, aktivujte titulní pruh panelu a pak stiskněte mezerník. Stiskněte znovu mezerník, abyste panel sbalili.

 4. K pohybu po volbách v panelu použijte klávesu tabulátor.
 5. Klávesy se šipkami používejte takto:
  • Pokud volba nabízí více možností, použijte pro posun mezi těmito možnostmi klávesy se šipkami, a pak stisknutím mezerníku proveďte výběr.

  • Pokud jsou ve skupině panelů záložky, které otevírají další panely, aktivujte otevřenou záložku a pak pomocí kláves šipka doleva a šipka doprava otevřete další záložky. Jakmile otevřete novou záložku, stisknutím tabulátoru můžete procházet volby v tomto panelu.

 1. Pokud inspektor Vlastnosti není viditelný, zobrazte ho stisknutím kláves Ctrl+F3.
 2. Opakovaným stisknutím kombinace kláves Ctrl+F6 otevřete inspektor Vlastnosti (pouze systém Windows).
 3. K procházení voleb v inspektoru Vlastnosti použijte klávesu tabulátor.
 4. Pro pohyb mezi volbami pro jednotlivé možnosti použijte odpovídající klávesy se šipkami.
 5. Je-li třeba, stisknutím kombinace kláves Ctrl+Šipka dolů/Šipka nahoru (Windows) nebo Command Šipka dolů/Šipka nahoru (Macintosh) otevřete nebo zavřete rozšířenou část inspektoru Vlastnosti stisknutím zkratky Ctrl+Šipka dolů/Šipka nahoru (Windows) nebo Command Šipka dolů/Šipka nahoru (Macintosh) nebo přesuňte fokus na šipku rozbalení v pravém dolním rohu a stiskněte mezerník.

  Poznámka:

  Při rozbalení nebo sbalení musí být fokus klávesnice uvnitř inspektoru Vlastnosti (nikoli na titulku panelu).

 1. K pohybu po volbách dialogového okna použijte klávesu tabulátor.
 2. K pohybu mezi volbami pro určitou možnost použijte klávesy se šipkami.
 3. Pokud dialogové okno obsahuje seznam Kategorie, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+tabulátor (Windows), čímž aktivujte seznam kategorií, a pak se pomocí kláves se šipkami posouvejte v seznamu nahoru nebo dolů.
 4. Pro přechod na volby pro určitou kategorii stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+tabulátor.
 5. Zavřete dialogové okno stisknutím klávesy Enter.
 1. Pokud váš dokument obsahuje rámce, můžete rámec aktivovat pomocí kláves se šipkami.

Výběr rámce

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt+šipka dolů a tím umístěte kurzor do okna dokumentu.
 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt+šipka nahoru a tím vyberte rámec, který je nyní aktivní.
 3. Dalším stisknutím kombinace kláves Alt+šipka nahoru aktivujte sadu rámců a pak nadřazené sady rámců, pokud existují vnořené sady rámců.
 4. Stiskněte kombinace kláves Alt+šipka dolů a tím aktivujte dceřinou sadu rámců nebo jeden rámec v sadě rámců.
 5. S aktivním jedním rámcem stisknutím kombinace kláves Alt+šipka doleva nebo šipka doprava přecházejte mezi rámci.
 1. Pro přesun do jiné buňky v tabulky použijte klávesy se šipkami nebo stiskněte tabulátor.

  Poznámka:

  Pokud stisknete tabulátor v buňce, která je úplně vpravo, přidáte do tabulky další řádek.

 2. Chcete-li vybrat buňku, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A (pouze Windows), když je v buňce textový kurzor.
 3. Pokud chcete vybrat celou tabulku, stiskněte dvakrát kombinaci kláves Ctrl+A, když je kurzor uvnitř buňky, nebo pouze jednou, pokud je vybraná buňka.
 4. Pokud chcete tabulku opustit, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A třikrát, pokud je kurzor uvnitř buňky, dvakrát, pokud je vybraná buňka, nebo jednou, pokud je vybraná tabulka, a pak stiskněte klávesu se šipkou nahoru, dolů, nebo doleva.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online