Získejte další informace o používání předvoleb stylů CSS pro ovládání způsobu, jakým aplikace Dreamweaver vytváří kód, který definuje styly CSS.

Předvolby stylů CSS určují, jakým způsobem aplikace Dreamweaver zapisuje kód definující styly CSS. Styly CSS můžete psát ve formě zkráceného zápisu, se kterou se některým lidem jednodušeji pracuje. Některé starší verze prohlížečů ale zkrácený zápis špatně interpretují.

 1. Vyberte volbu Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh) a v seznamu Kategorie vyberte volbu Styly CSS.
 2. Nastavte volby stylů CSS, které chcete použít:

  Při vytváření pravidel CSS použít zkrácený zápis pro

  Umožňuje vybrat, které vlastnosti stylů CSS má aplikace Dreamweaver psát ve zkráceném zápisu.

  Při úpravách pravidel CSS použít zkrácený zápis

  Určuje, jestli aplikace Dreamweaver přepíše existující styly ve zkráceném zápisu.

  Chcete-li všechny styly ponechat tak, jak jsou, vyberte volbu Pokud byl v originále použit zkrácený zápis.

  Chcete-li ve zkráceném zápisu přepsat styly pro vlastnosti vybrané v části Použít zkrácený zápis pro, vyberte volbu Podle nastavení nahoře.

  Předvolby CSS

  Stanovené styly se u vybraných prohlížečů přidají k přechodům.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online