Chcete-li nastavit podmínky pro zobrazování obsahu v dokumentu, použijte v šablonách v Dreamweaveru volitelné oblasti.

Volitelná oblast je oblast v předloze, kterou mohou uživatelé nastavit tak, aby se v dokumentu založeném na předloze zobrazovala nebo zůstala skrytá. Použijte volitelnou oblast, když chcete nastavit podmínky pro zobrazování obsahu v dokumentu.

Když vkládáte volitelnou oblast, můžete buď nastavit specifické hodnoty parametru předlohy, nebo definovat podmíněné příkazy (příkazy if...else) pro oblasti předlohy. Použijte jednoduché operace pravda/nepravda nebo definujte složitější podmíněné příkazy a výrazy. Podmíněnou oblast můžete později upravit, pokud to bude nutné. Uživatelé předlohy mohou na základě podmínek, které definujete, upravovat parametry v dokumentech založených na této předloze, které vytvoří, a řídit, zda bude volitelná oblast zobrazena.

Můžete svázat více volitelných oblastí s nějakým pojmenovaným parametrem. V dokumentu založeném na předloze se pak obě oblasti zobrazí nebo skryjí jako jedna jednotka. Můžete například zobrazit obraz pro „výprodej“ a textovou oblast výprodejní ceny pro určitou položku ve výprodeji.

Vložení volitelné oblasti

Použijte volitelnou oblast k řízení obsahu, který se může nebo nesmí zobrazit v dokumentu založeném na předloze. Existují dva typy volitelných oblastí:

 • Neupravitelné volitelné oblasti, jež umožňují uživatelům předlohy zobrazit nebo skrýt speciálně označené oblasti, ve kterých ale nemohou upravovat obsah.

  Před štítkem předlohy pro volitelnou oblast je slovo if (pokud). Na základě podmínek, nastavených v předloze, může uživatel předlohy definovat, zda bude oblast zobrazitelná na stránkách, které vytváří.

 • Upravitelné volitelné oblasti, které umožňují uživatelům předlohy nastavit, zda se daná oblast zobrazí nebo skryje, a umožňují jim upravovat obsah oblasti.

  Například pokud tato volitelná oblast obsahuje obraz nebo text, uživatel této předlohy může nastavit, zda se obsah zobrazí a také provádět úpravy obsahu, pokud je to potřeba. Upravitelná oblast je řízena podmíněným příkazem.

Vložení neupravitelné volitelné oblasti

 1. V okně dokumentu vyberte element který chcete nastavit jako volitelnou oblast.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > Předloha > Volitelná oblast.

  • V kategorii Společné na panelu Vložit vyberte z rozevíracího seznamu možnost Předlohy a vyberte možnost Volitelná oblast.

 3. Zadejte název volitelné oblasti, pak klepněte na záložku Další volby, pokud chcete nastavit hodnoty pro tuto volitelnou oblast, a pak klepněte na tlačítko OK.

Vložení upravitelné volitelné oblasti

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor na místo, kam chcete vložit volitelnou oblast.

  Poznámka:

  Upravitelnou volitelnou oblast nemůžete vytvořit uzavřením výběru do tagu. Vložte oblast a pak zadejte obsah do této oblasti.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > Předloha > Upravitelná volitelná oblast.

  • V kategorii Předlohy na panelu Vložit vyberte možnost Upravitelná volitelná oblast.

 3. Zadejte název volitelné oblasti, klepněte na záložku Další volby, pokud chcete nastavit hodnoty pro tuto volitelnou oblast, a klepněte na tlačítko OK.

Nastavení hodnot pro volitelnou oblast

Jakmile do předlohy vložíte volitelnou oblast, můžete upravovat její nastavení. Můžete například změnit, zda výchozí nastavení pro obsah bude, že se má zobrazit nebo ne, svázat určitý parametr s existující volitelnou oblastí nebo změnit výraz předlohy.

Vytvořte parametry předlohy a definujte podmíněné příkazy (příkazy if...else) pro oblasti předlohy. Můžete použít jednoduché operace pravda/nepravda nebo definovat složitější podmíněné příkazy a výrazy.

V záložce Další volby můžete svázat více volitelných oblastí s nějakým pojmenovaným parametrem. V dokumentu založeném na předloze se pak obě oblasti zobrazí nebo skryjí jako jedna jednotka. Můžete například zobrazit obraz pro „výprodej“ a textovou oblast výprodejní ceny pro určitou položku ve výprodeji.

Můžete také použít záložku Další volby, když chcete napsat výraz předlohy, který vyhodnocuje hodnotu pro volitelnou oblast a zobrazí nebo skryje ji podle této hodnoty.

 1. V okně dokumentu proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V zobrazení Návrh klepněte na štítek předlohy pro volitelnou oblast, kterou chcete změnit.

  • V zobrazení Návrh umístěte textový kurzor do oblasti předlohy; pak v selektoru tagů dole v okně dokumentu vyberte tag předlohy <mmtemplate:if>.

  • V zobrazení Kód klepněte na tag komentáře té oblasti předlohy, kterou chcete změnit.

 2. v inspektoru Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) klepněte na tlačítko Upravit.
 3. V záložce Základní nastavení do pole Název zadejte název parametru.
 4. Chcete-li nastavit vybranou oblast tak, aby se v dokumentu zobrazovala, označte pole Standardně zobrazovat. Toto pole odznačte, pokud chcete nastavit výchozí hodnotu jako „nepravda“.

  Poznámka:

  Chcete-li nastavit jinou hodnotu parametru, vyhledejte tento parametr v zobrazení Kód v příslušné sekci dokumentu a upravte jeho hodnotu.

 5. (Volitelně) Klepněte na záložku Další volby a pak nastavte následující volby:
  • Chcete-li propojit parametry volitelné oblasti, klepněte na záložku Další volby, vyberte volbu Použít parametr a pak z rozbalovací nabídky vyberte stávající parametr, se kterým chcete vybraný obsah propojit.

  • Pokud chcete napsat výraz předlohy, který bude řídit zobrazení volitelné oblasti, klepněte na záložku Další volby, vyberte volbu Zadat výraz, pak do pole zadejte výraz.

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver vloží dvojité uvozovky kolem textu, který zadáte.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

  Když používáte objekt předlohy Volitelná oblast, aplikace Dreamweaver vloží do kódu komentáře předlohy. Parametr předlohy se definuje v sekci head, jako v následujícím příkladu:<!– TemplateParam name = "obrazekOddeleni" type = "boolean" value = "true"-->

  V místě, kde je vložena volitelná oblast, se objeví kód, který bude podobný následujícímu kódu:

  <!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->
  <!-- TemplateBeginIf cond="departmentImage" --> 
  <p><img src="/images/airfare_on.gif" width="85" height="22"> </p> 
  <!-- TemplateEndIf -->

  V dokumentu založeném na předloze můžete používat parametry předlohy a upravovat je.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online