Příručka uživatele Zrušit

Použijte volitelné oblasti v šablonách

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Chcete-li nastavit podmínky pro zobrazování obsahu v dokumentu, použijte v šablonách v Dreamweaveru volitelné oblasti.

Volitelná oblast je oblast v předloze, kterou mohou uživatelé nastavit tak, aby se v dokumentu založeném na předloze zobrazovala nebo zůstala skrytá. Použijte volitelnou oblast, když chcete nastavit podmínky pro zobrazování obsahu v dokumentu.

Když vkládáte volitelnou oblast, můžete buď nastavit specifické hodnoty parametru předlohy, nebo definovat podmíněné příkazy (příkazy if...else) pro oblasti předlohy. Použijte jednoduché operace pravda/nepravda nebo definujte složitější podmíněné příkazy a výrazy. Podmíněnou oblast můžete později upravit, pokud to bude nutné. Uživatelé předlohy mohou na základě podmínek, které definujete, upravovat parametry v dokumentech založených na této předloze, které vytvoří, a řídit, zda bude volitelná oblast zobrazena.

Můžete svázat více volitelných oblastí s nějakým pojmenovaným parametrem. V dokumentu založeném na předloze se pak obě oblasti zobrazí nebo skryjí jako jedna jednotka. Můžete například zobrazit obraz pro „výprodej“ a textovou oblast výprodejní ceny pro určitou položku ve výprodeji.

Vložení volitelné oblasti

Použijte volitelnou oblast k řízení obsahu, který se může nebo nesmí zobrazit v dokumentu založeném na předloze. Existují dva typy volitelných oblastí:

 • Neupravitelné volitelné oblasti, jež umožňují uživatelům předlohy zobrazit nebo skrýt speciálně označené oblasti, ve kterých ale nemohou upravovat obsah.

  Před štítkem předlohy pro volitelnou oblast je slovo if (pokud). Na základě podmínek, nastavených v předloze, může uživatel předlohy definovat, zda bude oblast zobrazitelná na stránkách, které vytváří.

 • Upravitelné volitelné oblasti, které umožňují uživatelům předlohy nastavit, zda se daná oblast zobrazí nebo skryje, a umožňují jim upravovat obsah oblasti.

  Například pokud tato volitelná oblast obsahuje obraz nebo text, uživatel této předlohy může nastavit, zda se obsah zobrazí a také provádět úpravy obsahu, pokud je to potřeba. Upravitelná oblast je řízena podmíněným příkazem.

Vložení neupravitelné volitelné oblasti

 1. V okně dokumentu vyberte element který chcete nastavit jako volitelnou oblast.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > Předloha > Volitelná oblast.

  • V kategorii Společné na panelu Vložit vyberte z rozevíracího seznamu možnost Předlohy a vyberte možnost Volitelná oblast.

 3. Zadejte název volitelné oblasti, pak klepněte na záložku Další volby, pokud chcete nastavit hodnoty pro tuto volitelnou oblast, a pak klepněte na tlačítko OK.

Vložení upravitelné volitelné oblasti

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor na místo, kam chcete vložit volitelnou oblast.
  Poznámka:

  Upravitelnou volitelnou oblast nemůžete vytvořit uzavřením výběru do tagu. Vložte oblast a pak zadejte obsah do této oblasti.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > Předloha > Upravitelná volitelná oblast.

  • V kategorii Předlohy na panelu Vložit vyberte možnost Upravitelná volitelná oblast.

 3. Zadejte název volitelné oblasti, klepněte na záložku Další volby, pokud chcete nastavit hodnoty pro tuto volitelnou oblast, a klepněte na tlačítko OK.

Nastavení hodnot pro volitelnou oblast

Jakmile do předlohy vložíte volitelnou oblast, můžete upravovat její nastavení. Můžete například změnit, zda výchozí nastavení pro obsah bude, že se má zobrazit nebo ne, svázat určitý parametr s existující volitelnou oblastí nebo změnit výraz předlohy.

Vytvořte parametry předlohy a definujte podmíněné příkazy (příkazy if...else) pro oblasti předlohy. Můžete použít jednoduché operace pravda/nepravda nebo definovat složitější podmíněné příkazy a výrazy.

V záložce Další volby můžete svázat více volitelných oblastí s nějakým pojmenovaným parametrem. V dokumentu založeném na předloze se pak obě oblasti zobrazí nebo skryjí jako jedna jednotka. Můžete například zobrazit obraz pro „výprodej“ a textovou oblast výprodejní ceny pro určitou položku ve výprodeji.

Můžete také použít záložku Další volby, když chcete napsat výraz předlohy, který vyhodnocuje hodnotu pro volitelnou oblast a zobrazí nebo skryje ji podle této hodnoty.

 1. V okně dokumentu proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V zobrazení Návrh klepněte na štítek předlohy pro volitelnou oblast, kterou chcete změnit.

  • V zobrazení Návrh umístěte textový kurzor do oblasti předlohy; pak v selektoru tagů dole v okně dokumentu vyberte tag předlohy <mmtemplate:if>.

  • V zobrazení Kód klepněte na tag komentáře té oblasti předlohy, kterou chcete změnit.

 2. v inspektoru Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) klepněte na tlačítko Upravit.
 3. V záložce Základní nastavení do pole Název zadejte název parametru.
 4. Chcete-li nastavit vybranou oblast tak, aby se v dokumentu zobrazovala, označte pole Standardně zobrazovat. Toto pole odznačte, pokud chcete nastavit výchozí hodnotu jako „nepravda“.

  Poznámka:

  Chcete-li nastavit jinou hodnotu parametru, vyhledejte tento parametr v zobrazení Kód v příslušné sekci dokumentu a upravte jeho hodnotu.

 5. (Volitelně) Klepněte na záložku Další volby a pak nastavte následující volby:
  • Chcete-li propojit parametry volitelné oblasti, klepněte na záložku Další volby, vyberte volbu Použít parametr a pak z rozbalovací nabídky vyberte stávající parametr, se kterým chcete vybraný obsah propojit.

  • Pokud chcete napsat výraz předlohy, který bude řídit zobrazení volitelné oblasti, klepněte na záložku Další volby, vyberte volbu Zadat výraz, pak do pole zadejte výraz.

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver vloží dvojité uvozovky kolem textu, který zadáte.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

  Když používáte objekt předlohy Volitelná oblast, aplikace Dreamweaver vloží do kódu komentáře předlohy. Parametr předlohy se definuje v sekci head, jako v následujícím příkladu:<!– TemplateParam name = "obrazekOddeleni" type = "boolean" value = "true"-->

  V místě, kde je vložena volitelná oblast, se objeví kód, který bude podobný následujícímu kódu:

  <!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->
  <!-- TemplateBeginIf cond="departmentImage" --> 
  <p><img src="/images/airfare_on.gif" width="85" height="22"> </p> 
  <!-- TemplateEndIf -->

  V dokumentu založeném na předloze můžete používat parametry předlohy a upravovat je.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?