Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Aplikace Dreamweaver a návrh dynamické stránky

Abyste úspěšně navrhli a vytvořili dynamické webové místo, postupujte podle těchto všeobecných kroků.

 1. Navrhněte stránku.

  Klíčovým krokem při návrhu jakéhokoliv webového místa – ať statického nebo dynamického – je vizuální návrh stránky. Při přidávání dynamických elementů do webové stránky se návrh stránky stane rozhodujícím pro její použitelnost. Měli byste pečlivě zvážit, jak budou uživatelé pracovat jak s jednotlivými stránkami, tak s webovým místem jako celkem.

  Běžná metoda začlenění dynamického obsahu do webové stránky je vytvořit tabulku k prezentaci obsahu a importovat dynamický obsah do jedné nebo více buněk tabulky. Pomocí této metody můžete prezentovat informace různých typů ve strukturovaném formátu.

 2. Vytvořte zdroj dynamického obsahu.

  Dynamická webová místa vyžadují zdroj obsahu, ze kterého získají data před tím, než je mohou zobrazit na webové stránce. Před tím, než budete moci použít zdroje obsahu na webové stránce, musíte udělat následující úkony:

  • Vytvořte připojení ke zdroji dynamického obsahu (například k databázi) a k aplikačnímu serveru, který stránku zpracuje. Vytvořte zdroj dat pomocí panelu Svázání; pak můžete zdroj dat vybrat a vložit na stránku.

  • Určete, jaké informace z databáze chcete zobrazit nebo jaké proměnné chcete zahrnout do stránky pomocí vytvoření sady záznamů. Můžete také testovat dotaz v rámci dialogového okna Sada záznamů a provést jakékoliv potřebné úpravy před jeho přidáním do panelu Svázání.

  • Vyberte a vložte elementy dynamického obsahu do vybrané stránky.

 3. Přidejte dynamický obsah do webové stránky.

  Poté, co určíte sadu záznamů nebo jiný zdroj dat, a přidáte ho do panelu Svázání, můžete do stránky vložit dynamický obsah, který sada záznamů představuje. V uživatelském rozhraní aplikace Dreamweaver řízeném nabídkami je přidání elementů dynamického obsahu snadné. Stačí vybrat zdroj dynamického obsahu z panelu Svázání a vložit ho do příslušného textu, obrazu nebo objektu formuláře v aktuální stránce.

  Když vložíte element dynamického obsahu nebo jiné serverové chování do stránky, aplikace Dreamweaver vloží do zdrojového kódu stránky skript na straně serveru. Tento skript požádá server, aby načetl data z určeného zdroje dat a interpretoval ho v rámci webové stránky. Chcete-li umístit dynamický obsah v rámci webové stránky, můžete provést jeden z následujících úkonů:

  • Umístěte ho na pozici textového kurzoru buď v zobrazení Kód, nebo Návrh.

  • Nahraďte textový řetězec nebo jiné vyhrazené místo.

   Vložte ho do atributu HTML. Dynamický obsah může například definovat atribut src zdroje obrazu nebo atribut value hodnoty pole formuláře.

 4. Přidejte do stránky serverová chování.

  Kromě přidání dynamického obsahu můžete pomocí serverových chování do webových stránek začlenit složitou logiku aplikace. Serverová chování jsou předdefinované části kódu na straně serveru, které přidají logiku aplikace do webových stránek, a tím poskytují větší možnosti interakce a funkčnosti.

  Serverová chování aplikace Dreamweaver vám umožní přidat logiku aplikace do webového místa, aniž byste sami museli psát kód. Serverová chování dodávaná s aplikací Dreamweaver podporují typy dokumentů ColdFusion, ASP a PHP. Serverová chování jsou napsaná a testovaná tak, aby byla rychlá, bezpečná a stabilní. Vestavěná serverová chování podporují webové stránky používané na různých platformách pro všechny prohlížeče.

  Aplikace Dreamweaver poskytuje rozhraní typu ukázat a kliknout, které usnadňuje aplikování dynamického obsahu a složitého chování na stránku. Stačí jen vložit textové elementy a elementy návrhu. Jsou k dispozici následující serverová chování:

  • Definování sady záznamů z existující databáze. Sada záznamů, kterou definujete, je pak uložena v panelu Svázání.

  • Zobrazení více záznamů na jedné stránce. Vyberete buď celou tabulku nebo jednotlivé buňky, nebo řádky, které obsahují dynamický obsah, a určíte počet záznamů, které se mají zobrazit na každé stránce.

  • Vytvoření a vložení dynamické tabulky na stránku a připojení tabulky k sadě záznamů. Později můžete upravit vzhled tabulky a opakující se oblast pomocí inspektoru Vlastnosti a serverového chování Opakovaná oblast.

  • Vložení dynamického textového objektu do stránky. Textový objekt, který vložíte, je položka z předdefinované sady záznamů, na kterou můžete aplikovat jakýkoliv formát dat.

  • Vytvořte navigaci mezi záznamy a ovladače stavu, vzorové stránky/stránky s podrobnostmi a formuláře pro aktualizaci informací v databázi.

  • Zobrazení více než jednoho záznamu z databázového záznamu.

  • Vytvořte odkazy pro navigaci v sadě záznamů, které umožní uživatelům zobrazit předcházející nebo následující záznam pro databázový záznam.

  • Přidejte počítadlo záznamů, abyste uživatelům pomohli sledovat, kolik záznamů bylo vráceno a kde jsou v zobrazených výsledcích.

  Můžete také rozšířit serverová chování aplikace Dreamweaver tím, že si napíšete svá vlastní nebo nainstalujete serverová chování napsaná jinou firmou.

 5. Otestujte a odlaďte stránku.

  Před tím, než dáte dynamickou stránku – nebo celé webové místo – na web, měli byste otestovat její funkčnost. Také byste měli zvážit, jak funkčnost aplikace může působit na lidi s různými druhy postižení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online