Příručka uživatele Zrušit

Návrh dynamických stránek

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Navrhujte dynamické stránky v aplikaci Dreamweaver.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Podmínky k vytváření dynamických webových stránek

Než začnete vytvářet dynamické webové stránky, je potřeba provést některé přípravné kroky, včetně nastavení webového aplikačního serveru a připojení k databázi pro aplikace prostředí ColdFusion, ASP a PHP. Aplikace Adobe Dreamweaver zachází s databázovými připojeními různě, v závislosti na vaší serverové technologii.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Aplikace Dreamweaver a návrh dynamické stránky

Abyste úspěšně navrhli a vytvořili dynamické webové místo, postupujte podle těchto všeobecných kroků.

 1. Navrhněte stránku.

  Klíčovým krokem při návrhu jakéhokoliv webového místa – ať statického nebo dynamického – je vizuální návrh stránky. Při přidávání dynamických elementů do webové stránky se návrh stránky stane rozhodujícím pro její použitelnost. Měli byste pečlivě zvážit, jak budou uživatelé pracovat jak s jednotlivými stránkami, tak s webovým místem jako celkem.

  Běžná metoda začlenění dynamického obsahu do webové stránky je vytvořit tabulku k prezentaci obsahu a importovat dynamický obsah do jedné nebo více buněk tabulky. Pomocí této metody můžete prezentovat informace různých typů ve strukturovaném formátu.

 2. Vytvořte zdroj dynamického obsahu.

  Dynamická webová místa vyžadují zdroj obsahu, ze kterého získají data před tím, než je mohou zobrazit na webové stránce. Před tím, než budete moci použít zdroje obsahu na webové stránce, musíte udělat následující úkony:

  • Vytvořte připojení ke zdroji dynamického obsahu (například k databázi) a k aplikačnímu serveru, který stránku zpracuje. Vytvořte zdroj dat pomocí panelu Svázání; pak můžete zdroj dat vybrat a vložit na stránku.

  • Určete, jaké informace z databáze chcete zobrazit nebo jaké proměnné chcete zahrnout do stránky pomocí vytvoření sady záznamů. Můžete také testovat dotaz v rámci dialogového okna Sada záznamů a provést jakékoliv potřebné úpravy před jeho přidáním do panelu Svázání.

  • Vyberte a vložte elementy dynamického obsahu do vybrané stránky.

 3. Přidejte dynamický obsah do webové stránky.

  Poté, co určíte sadu záznamů nebo jiný zdroj dat, a přidáte ho do panelu Svázání, můžete do stránky vložit dynamický obsah, který sada záznamů představuje. V uživatelském rozhraní aplikace Dreamweaver řízeném nabídkami je přidání elementů dynamického obsahu snadné. Stačí vybrat zdroj dynamického obsahu z panelu Svázání a vložit ho do příslušného textu, obrazu nebo objektu formuláře v aktuální stránce.

  Když vložíte element dynamického obsahu nebo jiné serverové chování do stránky, aplikace Dreamweaver vloží do zdrojového kódu stránky skript na straně serveru. Tento skript požádá server, aby načetl data z určeného zdroje dat a interpretoval ho v rámci webové stránky. Chcete-li umístit dynamický obsah v rámci webové stránky, můžete provést jeden z následujících úkonů:

  • Umístěte ho na pozici textového kurzoru buď v zobrazení Kód, nebo Návrh.

  • Nahraďte textový řetězec nebo jiné vyhrazené místo.

   Vložte ho do atributu HTML. Dynamický obsah může například definovat atribut src zdroje obrazu nebo atribut value hodnoty pole formuláře.

 4. Přidejte do stránky serverová chování.

  Kromě přidání dynamického obsahu můžete pomocí serverových chování do webových stránek začlenit složitou logiku aplikace. Serverová chování jsou předdefinované části kódu na straně serveru, které přidají logiku aplikace do webových stránek, a tím poskytují větší možnosti interakce a funkčnosti.

  Serverová chování aplikace Dreamweaver vám umožní přidat logiku aplikace do webového místa, aniž byste sami museli psát kód. Serverová chování dodávaná s aplikací Dreamweaver podporují typy dokumentů ColdFusion, ASP a PHP. Serverová chování jsou napsaná a testovaná tak, aby byla rychlá, bezpečná a stabilní. Vestavěná serverová chování podporují webové stránky používané na různých platformách pro všechny prohlížeče.

  Aplikace Dreamweaver poskytuje rozhraní typu ukázat a kliknout, které usnadňuje aplikování dynamického obsahu a složitého chování na stránku. Stačí jen vložit textové elementy a elementy návrhu. Jsou k dispozici následující serverová chování:

  • Definování sady záznamů z existující databáze. Sada záznamů, kterou definujete, je pak uložena v panelu Svázání.

  • Zobrazení více záznamů na jedné stránce. Vyberete buď celou tabulku nebo jednotlivé buňky, nebo řádky, které obsahují dynamický obsah, a určíte počet záznamů, které se mají zobrazit na každé stránce.

  • Vytvoření a vložení dynamické tabulky na stránku a připojení tabulky k sadě záznamů. Později můžete upravit vzhled tabulky a opakující se oblast pomocí inspektoru Vlastnosti a serverového chování Opakovaná oblast.

  • Vložení dynamického textového objektu do stránky. Textový objekt, který vložíte, je položka z předdefinované sady záznamů, na kterou můžete aplikovat jakýkoliv formát dat.

  • Vytvořte navigaci mezi záznamy a ovladače stavu, vzorové stránky/stránky s podrobnostmi a formuláře pro aktualizaci informací v databázi.

  • Zobrazení více než jednoho záznamu z databázového záznamu.

  • Vytvořte odkazy pro navigaci v sadě záznamů, které umožní uživatelům zobrazit předcházející nebo následující záznam pro databázový záznam.

  • Přidejte počítadlo záznamů, abyste uživatelům pomohli sledovat, kolik záznamů bylo vráceno a kde jsou v zobrazených výsledcích.

  Můžete také rozšířit serverová chování aplikace Dreamweaver tím, že si napíšete svá vlastní nebo nainstalujete serverová chování napsaná jinou firmou.

 5. Otestujte a odlaďte stránku.

  Před tím, než dáte dynamickou stránku – nebo celé webové místo – na web, měli byste otestovat její funkčnost. Také byste měli zvážit, jak funkčnost aplikace může působit na lidi s různými druhy postižení.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.