Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O stránkách registrace

Webová aplikace může obsahovat stránku, na které se uživatel při první návštěvě musí zaregistrovat.

Registrační stránka obsahuje následující bloky:

 • Databázovou tabulku, v níž jsou uloženy přihlašovací informace uživatelů

 • Formulář HTML, s jehož pomocí si uživatel může zvolit jméno a heslo

  Pomocí formuláře také můžete od uživatelů získat osobní údaje.

 • Serverové chování Vložit záznam, které aktualizuje databázovou tabulku uživatelů webového místa

 • Serverové chování Zkontrolovat nové jméno uživatele, které kontroluje, aby uživatelské jméno zadané uživatelem nezadal jiný uživatel

Ukládání přihlašovacích informací o uživatelích

Registrační stránka vyžaduje databázovou tabulku, do níž ukládá přihlašovací informace zadané uživateli.

 • Zajistěte, aby tabulka obsahovala sloupce uživatelské jméno a heslo. Pokud chcete, aby měli uživatelé různá přístupová oprávnění, přidejte sloupec přístupová oprávnění.
 • Pokud chcete, aby měli všichni uživatelé webového místa společné heslo, nastavte databázovou aplikaci (Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle a podobně) tak, aby do každého záznamu nového uživatele standardně uložila heslo. Ve většině databázových aplikací lze nastavit, aby při vytvoření nového záznamu byla do sloupce vložena standardní hodnota. Nastavte standardní hodnotu hesla.
 • Databázovou tabulku můžete také použít k uložení dalších užitečných informací o uživateli.

  Dalším krokem při vytváření registrační stránky je přidání formuláře HTML, který uživateli umožní vybrat si uživatelské jméno a heslo (pokud se používá).

Přidání formuláře HTML pro výběr uživatelského jména a hesla

Na registrační stránku přidáte formulář HTML, který uživateli umožní vybrat si uživatelské jméno a heslo (pokud se používá).

 1. Vytvořte stránku (Soubor > Nový > Prázdná stránka) a určete vzhled této registrační stránky pomocí nástrojů návrhu aplikace Dreamweaver.
 2. Přidejte formulář HTML umístěním kurzoru do místa, kde se má objevit formulář, a výběrem volby Formulář z nabídky Vložit.

  Na stránce se objeví prázdný formulář. Abyste viděli hranice formuláře znázorněné tenkými červenými čarami, může být nutné povolit Neviditelné elementy (Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy).

 3. Pojmenujte formulář HTML tak, že ho vyberete klepnutím na tag <form> na dolním okraji okna dokumentu, otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte název do pole Název formuláře.

  Nemusíte nastavovat atributy formuláře action ani method a určovat tak, jak formulář odešle data poté, co uživatel klepne na tlačítko Odeslat. Serverové chování Vložit záznam tyto atributy nastaví za vás.

 4. Přidejte textová pole (Vložit > Formulář > Textové pole), do nichž uživatel zadá jméno a heslo.

  Formulář také může obsahovat další objekty umožňující vložení osobních údajů.

  Všechny objekty formuláře popište (textem nebo obrazem), aby uživatelé věděli, k čemu které pole slouží. Objekty formuláře zarovnejte vložením do tabulky HTML. Více informací o objektech formuláře viz část Vytváření webových formulářů.

 5. Přidejte do formuláře tlačítko Odeslat (Vložit > Formulář > Tlačítko).

  Tlačítko Odeslat můžete přejmenovat tak, že ho vyberete, otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte novou hodnotu do pole Hodnota.

  Dalším krokem vytvoření registrační stránky je přidání serverového chování Vložit záznam, které vloží záznamy do tabulky uživatelů v databázi.

Aktualizace databázové tabulky uživatelů

Na registrační stránku musíte vložit serverové chování Vložit záznam, které aktualizuje tabulku uživatelů v databázi.

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Vložit záznam.

  Objeví se dialogové okno Vložit záznam.

 2. Vyplňte dialogové okno a určete v něm tabulku uživatelů v databázi, do níž budou vloženy údaje uživatelů. Klepněte na tlačítko OK.

  Posledním krokem vytvoření registrační stránky je zajistit, aby jméno uživatele nepoužíval jiný registrovaný uživatel.

Přidání serverového chování zajišťujícího jedinečnost uživatelského jména

Do registrační stránky můžete přidat serverové chování, které před uložením uživatele do databáze registrovaných uživatelů ověří, že je uživatelské jméno jedinečné.

Poté, co uživatel klepnete na tlačítko Odeslat, serverové chování porovná jméno zadané uživatelem s uživatelskými jmény uloženými v databázi registrovaných uživatelů. Pokud v databázové tabulce toto jméno zatím není, serverové chování normálně vloží záznam. Pokud v databázové tabulce toto jméno již je, serverové chování zruší vkládání záznamu a otevře novou stránku (která uživatele obvykle upozorní, že zadané uživatelské jméno již je obsazeno).

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Ověření uživatele > Zkontrolovat nové jméno uživatele.
 2. Z rozbalovací nabídky Pole uživatelského jména vyberte textové pole formuláře, do nějž uživatel zadává uživatelské jméno.
 3. V poli Pokud již existuje, jít na zadejte stránku, která se má otevřít, pokud je v databázové tabulce zadané jméno nalezeno, a klepněte na tlačítko OK.

  Stránka by měla uživatele upozornit, že je zadané jméno již obsazené, a nechat ho vybrat jiné.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online