Příručka uživatele Zrušit

Opakované použití kódu v podobě výstřižků

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Naučte se vytvářet fragmenty kódu pomocí panelu Výstřižky v aplikaci Dreamweaver a znovu používat svůj kód na různých webech Dreamweaver.

Pokud zjistíte, že určité části kódu používáte stále dokola, můžete si jeho psaní urychlit použitím výstřižků kódu. Jednou kód napište a uložte jej jako výstřižek, na který můžete později dvakrát kliknout na panelu Výstřižky a vložit jej opakovaně na různých místech.

Výstřižky vytvořené pomocí panelu Výstřižky nejsou určeny výhradně pro jeden web, takže je můžete používat opakovaně na více webech. Výstřižky kódu lze díky synchronizaci nastavení také používat jak v různých zařízení, tak i v různých verzích aplikace Dreamweaver.

Aplikace Dreamweaver se dodává s řadou výstřižků kódu. Můžete však také vytvářet a ukládat vlastní výstřižky kódu.

Jak výstřižky nejlépe využít?

Následující případy použití vám pomohou vysvětlit, kde je možné v rámci pracovních postupů výstřižky použít:

 • Ať už pracujete v organizaci, která dodržuje určité standardy designu, nebo jste nezávislý pracovník účastnící se více projektů, můžete použít výstřižky kódu k dosažení jednotného designu uložením společných částí kódu v podobě výstřižků a jejich následným vložením do kódu.
 • Výstřižky kódu jsou užitečné také v případě, kdy je vyžadováno, abyste definovali, udržovali a zajistili určité normy kódování.
 • Ruční psaní kódu pro responzivní elementy na webových stránkách může být časově náročné. V takových případech můžete použít vhodné výstřižky v sekci Bootstrap nebo Výstřižky responzivního návrhu na panelu Výstřižky (například výstřižek kódu pro responzivní tabulku). Jedním kliknutím tak můžete vložit téměř 20 řádků kódu pro vytvoření responzivní tabulky.
  Tabulku poté můžete podle potřeby upravit. Podle potřeby můžete sloupce nebo řádky sloučit, přidat je, upravit je podle vašich požadavků a nakonec vybrat kód a uložit jej jako nový výstřižek, který můžete opakovaně používat na všech ostatních vytvářených stránkách. Další informace o vytváření výstřižků kódu naleznete v tématu Vytvoření výstřižků.
 • Chování jazyka JavaScript, efekty CSS a styly CSS jsou další skvělí kandidáti pro opakované používání kódu.

Panel Výstřižky

V aplikaci Dreamweaver můžete spravovat výstřižky kódu za pomoci panelu Výstřižky (Okno > Výstřižky).

Panel s výstřižky funguje jako sbírka dílků kódu.

Panel Výstřižky v aplikaci Dreamweaver
Panel Výstřižky v aplikaci Dreamweaver

Možnosti na panelu Výstřižky

Panel Výstřižky vám umožňuje provádět následující.

Vložení výstřižků

Rozbalte složky, přejděte k výstřižku kódu a dvakrát na něj klikněte nebo kliknutím na ikonu Vložit vložte výstřižek na místo kurzoru. Pokud chcete vložit výstřižek kódu okolo existujícího textu, vyberte text a vložením výstřižku umístíte text do výstřižku kódu. Další informace naleznete v tématu Vložení výstřižků.

Vytvoření složek s výstřižky

Své výstřižky můžete spravovat přidáním do složek s vhodným popisným názvem. Když budete chtít vytvořit složku pro výstřižek, klikněte na ikonu Nová složka. Ve vybraném uzlu se vytvoří nová složka pro výstřižky. Chcete-li změnit umístění složky pro výstřižky, přetáhněte jej na požadované místo. Další informace naleznete v tématu Vytvoření složek s výstřižky

Vytvoření výstřižků

Předem vytvořené výstřižky můžete upravit a vytvořit tak své vlastní výstřižky kódu. Výstřižky můžete vytvořit také od začátku a uložit je na panelu Výstřižky pro pozdější použití. Další informace naleznete v tématu Vytvoření výstřižků.

Úprava výstřižků

Chcete-li upravit existující výstřižek, vyberte výstřižek a klikněte na ikonu Upravit. Další informace naleznete v tématu Úprava výstřižků.

Odstranění výstřižků

Výstřižky, které již nevyužíváte, můžete odstranit. Pokud chcete výstřižek odstranit, vyberte jej a klikněte na ikonu Odstranit.

Přejmenování výstřižků

Pokud budete chtít výstřižek přejmenovat, otevřete kontextovou nabídku tím, že na něj kliknete na pravým tlačítkem. Vyberte možnost Přejmenovat výstřižek a zadejte nový název výstřižku.

Přidání/úprava aktivátorů

Aktivátory umožňují vytvořit intuitivní krátké kódy, které můžete zadat namísto toho, abyste museli vyhledat konkrétní výstřižek na panelu Výstřižky a ty poté vkládat. Pokud jste definovali aktivátory, umístěte kurzor na požadované místo v kódu. Následně zadejte text aktivátoru a stiskněte klávesu Tab. Výstřižek kódu se vloží do kódu. Další informace naleznete v tématu Přidání aktivátoru a vložení výstřižků kódu pomocí aktivátorů.

Vložení výstřižků

Výstřižky kódu můžete vložit do kódu na místo, na kterém se nachází kurzor.

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit výstřižek kódu.

 2. V panelu Výstřižky (Okno > Výstřižky) dvakrát klikněte na výstřižek nebo klikněte na ikonu Vložit ve spodní části panelu Výstřižky.

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem (systém Windows) nebo s klávesou Ctrl (systém Mac) na výstřižek a vybrat možnost Vložit z rozbalovací nabídky.

Poznámka:

Pokud jste definovali aktivátory, umístěte kurzor na požadované místo v kódu. Následně zadejte text aktivátoru a stiskněte klávesu Tab. Výstřižek kódu se vloží do kódu. Další informace naleznete v tématu Přidání aktivátoru a vložení výstřižků kódu pomocí aktivátorů.

Poznámka:

Výslednou podobu výstřižku kódu můžete zkontrolovat jeho vložením do zobrazení návrhu.

Vytvoření výstřižků

 1. V panelu Výstřižky klikněte na ikonu Nový výstřižek na spodním okraji panelu.

 2. Zadejte název výstřižku.

  Poznámka:

  Názvy výstřižků nesmí obsahovat znaky, které jsou neplatné v názvech souborů, například lomítka (/ nebo \), speciální znaky nebo uvozovky („ nebo “).

 3. (Volitelně) Zadejte textový popis výstřižku.

  Textový popis usnadní ostatním členům týmu rozpoznat a používat výstřižek.

  Pokud při vytváření výstřižek kódu doplníte o dostatečný popis, usnadní to jeho identifikaci při pozdějším použití
  Pokud při vytváření výstřižek kódu doplníte o dostatečný popis, usnadní to jeho identifikaci při pozdějším použití

  Poznámka:

  Podle potřeby můžete také vytvořit aktivátory pro vložení výstřižků do vašeho kódu. Další informace naleznete v tématu Přidání aktivátoru a vložení výstřižků kódu pomocí aktivátorů.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Úprava výstřižků

Pokud budete chtít provést změny ve stávajícím výstřižku, postupujte následovně:

 • Kliknutím pravým tlačítkem myši na výstřižek otevřete dialogové okno Upravit výstřižek.
 • Vyberte výstřižek a klikněte na ikonu Upravit výstřižek ve spodní části panelu.

Při úpravě výstřižku se stávající instance výstřižku v dokumentu nezmění.

V dialogu Výstřižek můžete upravit všechna pole, jako je Název, Popis, aktivátor nebo samotný kód.

Vytvoření složek s výstřižky

 1. V panelu Výstřižky klikněte na tlačítko Nová složka výstřižků na spodním okraji panelu.

 2. Přetáhněte výstřižky do nové složky nebo do jiných složek podle potřeby.

Přidání aktivátoru a vložení výstřižků kódu pomocí aktivátorů

Pomocí aktivátorů můžete rychle přidávat výstřižky kódu.

Nejdříve přiřaďte aktivátory k často používaným výstřižkům. Poté v zobrazení kódu zadejte text aktivátoru a stiskněte klávesu Tab, což způsobí, že aplikace Dreamweaver přidá výstřižek v místě kurzoru.

 1. Na panelu Výstřižky klikněte pravým tlačítkem (systém Windows) nebo s klávesou Ctrl (systém Mac) a vyberte možnost Přidat aktivátor.

  Výběr možnosti Přidat aktivátor na panelu Výstřižky
  Výběr možnosti Přidat aktivátor na panelu Výstřižky

 2. Do pole s aktivátorem zadejte požadovaný text.

  Na následujícím obrázku je k výstřižku kódu pro vytvoření odkazu mailto přiřazen aktivátor s názvem „mailto“, který usnadní jeho pozdější rozeznání. Vždy používejte jednoduché, krátké a intuitivní názvy aktivátorů.

  Zadání textu do pole Spouštěč
  Zadání textu do pole Spouštěč

  Poznámka:

  Aktivátory nesmí obsahovat žádné zvláštní znaky (mimo podtržítka). Kromě toho stejný aktivátor nelze používat pro dva různé výstřižky.

 3. Pokud chcete přidat výstřižky do svého kódu pomocí aktivátorů, zadejte v zobrazení kódu text aktivátoru a stisknutím klávesy Tab vložte výstřižek do kódu.

Postup distribuce výstřižků mezi různá zařízení

Funkce pro synchronizaci v cloudu u aplikace Dreamweaver umožňuje synchronizaci výstřižků u dvou různých počítačů.

Pomocí funkce synchronizace nastavení u aplikace Dreamweaver můžete přenést výstřižky vytvořené v jedné instanci aplikace Dreamweaver do jiného počítače s aplikací Dreamweaver (například aplikace Dreamweaver v kancelářském a domácím počítači). 

Postup synchronizace nastavení:

 1. Klikněte na možnost Úpravy > Předvolby.

 2. V sekci Synchronizace nastavení klikněte na možnost Synchronizovat nastavení.

  Nastavení budou uložena v cloudu. Při příštím spuštění aplikace Dreamweaver proběhne import těchto nastavení. Nastavení importované z cloudu přepíše místní nastavení.

  To způsobí synchronizaci vašich výstřižků a dalšího nastavení předvoleb.

  Další informace o synchronizaci nastavení naleznete v tématu Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud.

Poznámka:

Pokud synchronizaci nastavení provádíte často, můžete kliknutím na možnost Povolit automatickou synchronizaci v sekci Synchronizace nastavení na panelu Předvolby povolit automatickou synchronizaci. Veškeré změny v nastavení se automaticky ukládají v cloudu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online