Příručka uživatele Zrušit

Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Zjistěte, jak vkládat, upravovat, přemisťovat obrázky a měnit jejich velikost v aplikaci Dreamweaver.

Obrázky tvoří nedílnou součást webu, protože návštěvníkům stránek poskytují dodatečný kontext. Ačkoliv existuje mnoho různých formátů grafických souborů, na webových stránkách se běžně používají soubory GIF, JPEG a PNG. Formáty souborů GIF a JPEG jsou kompatibilní s webovými stránkami a lze je zobrazit ve většině prohlížečů. Následující text obsahuje další informace o těchto formátech souborů:

GIF (Graphic Interchange Format) – Soubory GIF mají maximálně 256 barev a nejlépe se hodí pro obrázky bez plynulých barevných přechodů. Soubory GIF jsou ideální pro obrázky s velkými oblastmi jednolitých barev (například navigační pruhy, tlačítka, ikony, loga) nebo jiných obrazů s jednotnými barvami a tóny.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) – Formát JPEG je výborný pro fotografie nebo obrazy s plynulými tóny, protože soubory JPEG mohou obsahovat miliony barev. Při zvětšení kvality souboru JPEG se zvětší také velikost souboru a doba stahování. Pomocí komprese souboru JPEG je možné dosáhnout vyvážení kvality obrazu a velikosti souboru.

PNG (Portable Network Group) – Formát PNG je nepatentovaná náhrada souborů GIF a podporuje indexované barvy, stupně šedi a obrazy v barvách True Color a také alfa kanál pro průhlednost. Soubory PNG si uchovávají původní údaje o vrstvě, vektoru, barvě a efektech, jako jsou vržené stíny. Všechny prvky jsou navíc vždy plně editovatelné. Aby aplikace Dreamweaver rozpoznala soubory jako PNG, musí mít tyto soubory příponu .png.

Poznámka:

Aplikace Dreamweaver není editor WYSIWYG (zobrazí se, co vidíte při editaci). To znamená, že můžete pomocí aplikace Dreamweaver přidávat nebo vkládat obrázky, ale pomocí rozhraní je nelze přemisťovat nebo upravovat jejich polohu.

Pokud chcete obrázky v rozložení přesunout, musíte podle potřeby využít kód CSS zobrazující obsah HTML. Můžete se podívat na základní výukové lekce o kódech HTMLCSS a naučit se tak pracovat s obrázky v kódu. Můžete se také podívat na výukovou lekci o práci s obrázky v aplikaci Dreamweaver.

Postup vkládání a používání obrázků v aplikaci Dreamweaver naleznete v následujících částech.

Vložení obrazu

Při vložení obrazu do dokumentu aplikace Dreamweaver se ve zdrojovém kódu HTML vytvoří odkaz na soubor tohoto obrazu. Aby byl tento odkaz správný, musí se soubor obrazu nacházet v aktuálním webu. Pokud tomu tak není, aplikace Dreamweaver se dotáže, zda chcete soubor do webu zkopírovat.

Aplikace Dreamweaver také umožňuje obrázky vkládat dynamicky. Dynamické obrazy jsou obrázky, které se často mění. Například systémy rotace reklamního proužku, které náhodně vybírají jeden proužek ze seznamu možných proužků. Systém dynamicky zobrazuje vybraný obrázek proužku při požadavku na stránku.

Podle potřeby můžete pomocí živých vodítek a rychlého zobrazení prvku přetáhnout vrstvu v rámci panelu Extrakt na libovolné místo živého zobrazení aplikace Dreamweaver. Do panelu Extrakt je možné odesílat soubory PSD a libovolné vrstvy ze souboru PSD a poté je přetáhnout přímo do dokumentu aplikace Dreamweaver.

Po vložení obrazu můžete nastavit tag obrázku a vlastnosti usnadnění přístupu, které používají programy pro čtení z obrazovky pro slabozraké uživatele. Tyto atributy lze upravit v kódu HTML.

Informace o extrahování obrázků z kompozic PSD naleznete v tématu Získání obrázků ze souborů PSD.

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor na místo, kde se má obraz zobrazit, a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V panelu Vložit vyberte z rozevíracího seznamu možnost HTML. Klikněte na možnost Obrázek. Dvakrát klikněte nebo přetáhněte ikonu do okna dokumentu (nebo do okna Zobrazení kódu, pracujete-li s kódem).
  • Vyberte volbu Vložit > Obraz.
  • Přetáhněte obraz z panelu Datové zdroje (Okna > Datové zdroje) do požadovaného umístění v okně dokumentu; pokračujte krokem 3.
  • Přetáhněte obrázek z panelu Soubory do požadovaného umístění v okně dokumentu; pokračujte krokem 3.
  • Přetáhněte obraz z pracovní plochy do požadovaného umístění v okně dokumentu; pokračujte krokem 3.
  • V živém zobrazení přetáhněte obrázek z panelu Extrakt nebo z karty Vrstvy. Podle živých vodítek umístěte prvek nahoru, dolu, vpravo nebo vlevo od prvku. Případně jej můžete přenést na přesnou polohu ve struktuře dokumentu klepnutím na ikonu </> a využitím Rychlého zobrazení prvku.
 2. Vyhledejte obraz nebo zdroj obsahu, který chcete vložit.

  Pokud pracujete v neuloženém dokumentu, aplikace Dreamweaver vytvoří odkaz file:// na soubor obrazu. Po uložení dokumentu kdekoliv ve webovém místě aplikace Dreamweaver odkaz převede na cestu relativní k dokumentu.

  Poznámka:

  Při vkládání obrázků můžete použít absolutní cestu k obrázku, který se nachází na vzdáleném serveru. To znamená, že obrázek není k dispozici na lokálním pevném disku. Pokud se ale při práci vyskytnou problémy s výkonem počítače, můžete vypnout zobrazování obrázku v sekci Návrh odznačením volby Příkazy > Zobrazovat externí soubory.

 3. Klikněte na tlačítko OK

Nastavení vlastností obrazu

Inspektor vlastností obrazů umožňuje nastavení vlastností obrazu. Pokud nevidíte všechny vlastnosti obrazu, klepněte na rozbalovací šipku v pravém dolním rohu.

Vlastnosti obrazu v Inspektoru vlastností.

 1. Pokud chcete zobrazit Inspektor vlastností pro vybraný obrázek, klikněte na obrázek a vyberte možnost Okno > Vlastnosti.

 2. Do textového pole pod miniaturou zadejte název. Tento název používejte k odkazování na obrázek při používání chování aplikace Dreamweaver (například Zaměnit obrázek) nebo při používání skriptovacího jazyka (například JavaScript nebo VBScript).

 3. Nastavte libovolné volby obrazu.

  Š a V

  Šířka a výška obrazu v obrazových bodech. Při vložení obrazu do stránky aplikace Dreamweaver automaticky vyplní tato textová pole původními rozměry obrazu.

  Pokud nastavíte hodnoty šířky a výšky, které neodpovídají skutečné výšce a šířce obrazu, obrázek se nemusí v prohlížeči zobrazit správně. Chcete-li obnovit původní hodnoty, klepněte na popisy textových polí Š a V nebo na tlačítko Obnovit velikost obrázku, které se zobrazí vpravo od textových polí Š a V.

  Poznámka:

  Tyto hodnoty můžete změnit, a přizpůsobit tak velikost zobrazení instance tohoto obrázku. Tato změna však nezkrátí dobu stahování, protože prohlížeč před změnou velikosti obrázku stáhne všechna jeho data. Chcete-li zkrátit dobu stahování a zajistit, aby se všechny instance obrázku zobrazovaly ve stejné velikosti, upravte rozměry obrázků pomocí aplikace pro úpravy obrázků.

  Zdroj

  Určuje zdrojový soubor obrazu. Klepnutím na ikonu složky můžete soubor vyhledat; můžete také přímo zadat cestu.

  Odkaz

  Určuje hypertextový odkaz na obraz. Přetáhněte ikonu Ukázat na soubor do souboru v panelu Soubory. Klikněte na ikonu složky a přejděte na dokument ve webovém místě nebo ručně zadejte adresu URL.

  Alt

  Určuje alternativní text, který se zobrazí na místě obrazu v textových prohlížečích nebo v prohlížečích nastavených na ruční stahování obrazů. Slabozrakým uživatelům čtou syntetizátory hlasu v textových prohlížečích tento text nahlas. V některých prohlížečích se tento text také zobrazí v případě, že nad obraz přesunete ukazatel.

  Nástroje Název mapy a Aktivní oblast

  Umožňují popsat a vytvořit obrazovou mapu na straně klienta.

  Cíl     Určuje rámec nebo okno, do kterého se navázaná stránka načte. Volba není dostupná v případě, že obrázek není navázán na jiný soubor. Názvy všech rámců v aktuální sadě rámců se zobrazují v seznamu Cíl. Můžete vybrat také z následujících vyhrazených názvů cílů:

  • _blank načte navázaný soubor do nového nepojmenovaného okna prohlížeče.
  • _new načte navázaný soubor do nového okna prohlížeče.
  •  _parent načte navázaný soubor do rodičovské sady rámců nebo okna rámce, který obsahuje odkaz. Pokud rámec, který obsahuje odkaz, není vnořený, navázaný soubor se načte do celého okna prohlížeče.
  • _self načte navázaný soubor do stejného rámce nebo okna jako odkaz. Tento cíl je výchozí cíl. Tuto hodnotu není třeba zadávat explicitně.
  •  _top načte navázaný soubor do celého okna prohlížeče, a odstraní tak všechny rámce.

  Upravit

  Spustí editor obrázků, který zadáte v předvolbách externích editorů, a otevře vybraný obraz.

  Úprava nastavení obrázku

  Otevře dialogové okno Optimalizace obrázku a umožní optimalizovat obrázek.

  Poznámka:

  Pracovní postupy s optimalizací obrazu již v aplikaci Dreamweaver verze 21.0 a novějších verzích nejsou k dispozici.

  Aktualizovat podle originálu

  Pokud obrázek na stránce Dreamweaver není synchronizovaný s původním souborem Photoshop, aplikace Dreamweaver pozná, že byl původní obrázek upraven. Aplikace zobrazuje jednu z šipek ikon inteligentního objektu červeně. Když vyberete webový obrázek v zobrazení Návrh a v Inspektoru vlastností kliknete na tlačítko Aktualizovat podle předlohy, obrázek se automaticky aktualizuje. U aktualizovaného obrázku budou vidět změny provedené v původním souboru Photoshop.

  Oříznutí

  Ořízne obraz, čímž z něj odstraní nepotřebné oblasti.

  Převzorkovat

  Převzorkuje obraz se změněnou velikostí a zlepší tak jeho kvalitu pro novou velikost a tvar.

  Jas a kontrast

  Upravuje nastavení jasu a kontrastu obrazu.

  Zaostřit

  Upravuje ostrost obrazu.

  Poznámka:

  Atributy obrázku můžete také upravit v živém zobrazení pomocí nástroje Rychlý Inspektor vlastností.

Úpravy atributů přístupnosti obrazu v kódu

Pokud jste pro obraz vložili atributy usnadnění přístupu, můžete jejich hodnoty upravit v kódu HTML.

 1. V okně dokumentu klepněte na obrázek, nebo v rámci kódu vyberte tag obrázku.

 2. Pomocí jednoho z následujících postupů zadejte do pole Alternativní text název nebo stručný popis obrázku o délce maximálně 50 znaků. Program pro čtení obrazovky přečte informace, které na toto místo zadáte.  

  • Upravte příslušné atributy obrazu v zobrazení kódu.
  • V Inspektoru vlastností upravte hodnotu Alt.


Změna velikosti obrazu

V aplikaci Dreamweaver můžete vizuálně měnit velikost prvků, jako jsou obrazy, zásuvné moduly, soubory Shockwave nebo SWF, aplety a ovladače ActiveX.

Pomocí vizuální změny velikosti obrazu zjistíte, jakým způsobem obraz ovlivňuje rozvržení při různých rozměrech, ale nedojde ke změně velikosti souboru obrazu na zadané proporce. Pokud v aplikaci Dreamweaver vizuálně změníte velikost obrázku bez použití aplikace pro úpravu obrázků, prohlížeč uživatele změní velikost obrázku po načtení stránky. To může způsobit prodlevu při stahování stránky a nesprávné zobrazení obrázku v prohlížeči uživatele.

Chcete-li zkrátit dobu stahování a zajistit, aby se všechny instance obrazu zobrazovaly ve stejné velikosti, upravte rozměry obrazů pomocí aplikace pro úpravy obrazů. Způsob vizuální změny velikosti prvků naleznete v následujícím postupu.

Vizuální změna velikosti prvků

 1. Vyberte prvek (například obraz nebo soubor SWF) v okně dokumentu.

  Ovladače pro změnu velikosti se zobrazují dole a vpravo u prvku a v pravém dolním rohu. Pokud se nezobrazí ovladače na změnu velikosti, klikněte mimo prvek a pak ho vyberte. Případně můžete kliknout na příslušný tag ve výběru tagů, a prvek tak vybrat.

 2. Upravte velikost prvku jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li upravit šířku prvku, přetáhněte pravé táhlo výběru.
  • Pokud chcete upravit výšku prvku, přetáhněte dolní táhlo výběru.
  • Pokud chcete upravit šířku i výšku prvku zároveň, přetáhněte rohové táhlo výběru.
  • Chcete-li při úpravách rozměrů zachovat proporce prvku (poměr šířky k výšce), táhněte rohové táhlo výběru se stisknutou klávesou Shift.
  • Pokud chcete upravit šířku a výšku prvku na určitou velikost (například 1 × 1 obrazový bod), použijte Inspektor vlastností. Do polí Š a V zadejte číselnou hodnotu. Velikost prvků lze vizuálně změnit na minimální hodnotu 8 × 8 obrazových bodů.
  Šířku a výšku prvku upravte pomocí Inspektoru vlastností
  Šířku a výšku prvku upravte pomocí Inspektoru vlastností

 3. Pokud chcete prvek se změněnou velikostí vrátit na původní rozměry, v Inspektoru vlastností odstraňte hodnoty v polích Š a V. Můžete také v Inspektoru vlastností obrázku kliknout na tlačítko Obnovit velikost.

Vrácení obrazu do původní velikosti

Klikněte na tlačítko Obnovit velikost v Inspektoru vlastností obrázku.

Vrácení obrázku do původní velikosti
Vrácení obrázku do původní velikosti

Převzorkování obrazu se změněnou velikostí

Pokud v aplikaci Dreamweaver měníte velikost obrázku, můžete ho převzorkovat tak, aby vyhovoval novým rozměrům. Převzorkování přidává nebo odebírá obrazové body z obrazových souborů JPEG a GIF se změněnou velikostí tak, aby co nejlépe odpovídaly původnímu obrazu. Převzorkováním obrazu se zmenší velikost souboru a zlepší rychlost stahování.

 1. Změňte velikost obrázku podle popisu v části Změna velikosti obrázku.

 2. Klepněte na tlačítko Převzorkovat v Inspektoru vlastností obrazu.

  Převzorkování obrázku v aplikaci Dreamweaver
  Převzorkování obrázku v aplikaci Dreamweaver

  Poznámka:

  Není možné převzorkovat vyhrazená místa pro obraz nebo jiné prvky než bitmapové obrazy.

Úpravy obrazů v aplikaci Dreamweaver

Aplikace Dreamweaver nabízí základní funkce pro úpravy obrazů, které do určité míry umožňují upravovat obrazy i bez použití externích aplikací (například Photoshop). Nástroje pro úpravy obrazů v aplikaci Dreamweaver jsou navrženy tak, aby umožňovaly snadnou spolupráci s návrháři obsahu odpovědnými za vytváření souborů obrazů pro web.

Obrázky v aplikaci Dreamweaver můžete převzorkovat, oříznout, optimalizovat a zaostřit. Můžete také upravit jas a kontrast obrázků.

Poznámka:

Aby bylo možné používat funkce pro úpravy obrázků aplikace Dreamweaver, není nutné mít v počítači nainstalovanou aplikaci Photoshop ani jinou aplikaci pro úpravy obrázků.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Obraz. Můžete nastavit následující funkce pro úpravy obrázků aplikace Dreamweaver:

  Optimalizovat

  Zvolte přednastavení, zadejte formát souboru a vyberte úroveň kvality. Průběžně s pohybem posuvníku mezi jednotlivými úrovněmi kvality můžete sledovat velikost souboru s obrázkem v dialogovém okně. Nakonec klikněte na tlačítko OK.

  Převzorkovat

  Přidává nebo odebírá obrazové body z obrazových souborů JPEG a GIF se změněnou velikostí tak, aby co nejlépe odpovídaly původnímu obrazu. Převzorkováním obrazu se zmenší velikost souboru a zlepší rychlost stahování.

  Pokud v aplikaci Dreamweaver měníte velikost obrazu, můžete obraz převzorkovat tak, aby vyhovoval novým rozměrům. Při převzorkování bitmapového objektu se přidají nebo odeberou obrazové body a obraz se tak zvětší nebo zmenší. Převzorkování obrazu na vyšší rozlišení obvykle způsobí nepatrnou ztrátu kvality. Převzorkování na nižší rozlišení ale vždy způsobí ztrátu dat a obvykle i pokles kvality.

  Oříznutí

  Upraví obraz tak, že zmenší jeho plochu. Ořezávání obrázků můžete použít, abyste zvýraznili předmět obrázku a abyste odstranili nepotřebné prvky obklopující ústřední část

  Jas a kontrast

  Upraví kontrast nebo jas obrazových bodů v obrazu. Jas a kontrast ovlivňují jasná místa, stíny a polotóny obrázku. Nastavení jasu a kontrastu se používá většinou při úpravách příliš světlých nebo příliš tmavých obrazů.

  Zaostřit

  Zostří obraz zvýšením kontrastu hran v obrazu. Při skenování obrázku nebo fotografování digitální fotografie většina programů pro zaznamenání obrázků změkčí hrany objektů v obrázku. Skenováním se zabrání ztrátě velmi jemných detailů v obrazových bodech, ze kterých se digitální obrázky skládají. Často je ale nutné zvýraznit detaily v souborech digitálních obrázků zaostřením obrázku. Pomocí možnosti Zaostřit je možné zvýšit kontrast hran, takže obrázek vypadá ostřejší.

  Poznámka:

  Funkce pro úpravy obrazů v aplikaci Dreamweaver lze použít pouze na obrazy s formátem souboru JPEG, GIF a PNG. Jiné bitmapové formáty obrazů nelze pomocí těchto funkcí upravit.

Oříznutí obrazu

V aplikaci Dreamweaver můžete ořezávat bitmapové obrázky.

Poznámka:

Při oříznutí obrazu se změní zdrojový soubor obrazu na disku. Doporučujeme zachovat si záložní kopii obrazového souboru pro případ, že bude nutné vrátit se k jeho původní verzi.

 1. Otevřete stránku obsahující obrázek, který chcete oříznout, vyberte obrázek a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klepněte na tlačítko nástroje oříznutí  v inspektoru Vlastnosti obrazu.
  • Vyberte možnost Úpravy > Obraz > Oříznutí.
  • Kolem vybraného obrazu se objeví táhla oříznutí.
  Oříznutí obrázků v aplikaci Dreamweaver
  Oříznutí obrázků v aplikaci Dreamweaver

 2. Nastavte táhla oříznutí tak, aby ohraničovací rámeček obklopoval oblast obrazu, kterou chcete zachovat.
 3. Poklepáním uvnitř ohraničovacího rámečku nebo stiskem klávesy Enter výběr oříznete.
 4. Dialogové okno informuje, že oříznutý soubor obrazu se změní na disku. Klikněte na tlačítko OK.

  Všechny obrazové body ve vybrané bitmapě mimo ohraničovací rámeček se odstraní, ale ostatní objekty v obrazu zůstanou.

 5. Na náhledu obrazu zkontrolujte, zda odpovídá požadavkům. Pokud tomu tak není, vyberte volbu Úpravy > Zpět oříznutí a vraťte se tak k původnímu obrazu.

  Poznámka:

  Výsledek příkazu Oříznutí je možné vrátit zpět až do doby, než ukončíte aplikaci Dreamweaver nebo soubor upravíte v externí aplikaci pro úpravy obrázků.

Optimalizace obrazu

Obrazy na webových stránkách můžete optimalizovat v aplikaci Dreamweaver.

 1. Otevřete stránku obsahující obrázek, který chcete optimalizovat. Vyberte obrázek a proveďte některou z těchto akcí:

  • Klikněte na tlačítko Upravit nastavení obrazu v Inspektoru vlastností obrázku.
  • Vyberte možnost Úpravy > Obraz > Optimalizovat.
  Úprava nastavení obrázku pomocí Inspektoru vlastností
  Úprava nastavení obrázku pomocí Inspektoru vlastností

 2. V dialogovém okně Optimalizace obrazu proveďte potřebné úpravy a klikněte na tlačítko OK.

  Optimalizace obrázku v aplikaci Dreamweaver
  Optimalizace obrázku v aplikaci Dreamweaver

Zaostření obrazu

Zaostření zvýší kontrast obrazových bodů v okolí hran objektů a tím zvýší jasnost a ostrost obrazu.

 1. Otevřete stránku obsahující obraz, který chcete zaostřit, vyberte obraz a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Zaostřit v Inspektoru vlastností obrazu.
  • Vyberte možnost Úpravy > Obraz > Zaostřit.
 2. Chcete-li určit stupeň zaostření, který aplikace Dreamweaver použije v obrázku, přetáhněte posuvník ovládacího prvku. Můžete také do textového pole zadat hodnotu od 0 do 10. Při úpravách ostrosti obrazu pomocí dialogového okna Zaostřit si můžete změny obrazu prohlédnout.

  Zaostření obrázku v aplikaci Dreamweaver
  Zaostření obrázku v aplikaci Dreamweaver

 3. Až budete s obrazem spokojeni, klikněte na tlačítko OK.
 4. Uložte změny výběrem volby Soubor > Uložit nebo se vraťte k původnímu obrazu výběrem volby Úpravy > Zpět zaostřit.

  Poznámka:

  Výsledek příkazu Zaostřit lze vrátit na původní obrázek pouze před uložením stránky, která obrázek obsahuje. Po uložení stránky jsou změny obrázku trvalé.

Úpravy jasu a kontrastu obrazu

Možnost Jas a kontrast upraví kontrast nebo jas obrazových bodů v obrázku. Tato možnost ovlivní světla, stíny a střední tóny obrazu. Nastavení jasu a kontrastu se používá většinou při úpravách příliš světlých nebo příliš tmavých obrázků.

 1. Otevřete stránku obsahující obraz, který chcete upravit, vyberte obraz a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Jas a kontrast v Inspektoru vlastností obrázku.
  • Vyberte možnost Úpravy > Obraz > Jas a kontrast.
 2. Upravte nastavení přetažením jezdců Jas a Kontrast. Hodnoty jsou v rozsahu od -100 do 100.
  Úpravy jasu a kontrastu obrázků v aplikaci Dreamweaver
  Úpravy jasu a kontrastu obrázku

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření obrazu s efektem přechodu

Efekt přechodu (rollover) je obraz, který se změní v případě, že přes něj v prohlížeči přesunete ukazatel. K vytvoření efektu přechodu je třeba mít dva obrázky. Primární obrázek, který se zobrazí při načtení stránky, a sekundární obrázek, který se zobrazí při přesunu ukazatele přes primární obrázek. Oba obrázky v efektu přechodu musí mít stejnou velikost. V případě, že je velikost obrázků různá, aplikace Dreamweaver změní velikost druhého obrázku tak, aby odpovídala vlastnostem prvního.

Obrazy s efektem přechodu jsou automaticky nastaveny tak, aby odpovídaly na událost onMouseOver. Obrázek lze nastavit tak, aby reagoval na jinou událost. Například kliknutí myší nebo změnu obrázku po přechodu.

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor do místa, kde se má efekt přechodu zobrazit.
 2. Vložte efekt přechodu pomocí jednoho z následujících postupů:
  • V panelu Vložit vyberte z rozevíracího seznamu možnost HTML. Ze seznamu možností vyberte možnost Obrázek s efektem přechodu.
  • Vyberte možnost Vložit > HTML > Obrázek s efektem přechodu.
 3. V dialogovém okně Vložit obrázek s efektem přechodu vyberte obrázky a nastavte vlastnosti pro efekt přechodu. Nastavit můžete následující vlastnosti:

  Nastavení vlastností obrázku s efektem přechodu
  Nastavení vlastností obrázku s efektem přechodu

  Název obrázku

  Název obrazu s efektem přechodu.

  Původní obrázek

  Obraz, který chcete zobrazit při načtení stránky. Zadejte cestu do textového pole nebo klepněte na tlačítko Procházet a obraz vyberte.

  Obrázek s efektem přechodu

  Obraz, který chcete zobrazit při přesunutí ukazatele nad původní obraz. Zadejte cestu nebo klepněte na tlačítko Procházet a obraz vyberte.

  Načíst předem obraz s efektem přechodu

  Načte obrazy předem do vyrovnávací paměti prohlížeče; při přesunu ukazatele přes obraz pak nedojde k žádné prodlevě.

  Alternativní text

  (Volitelně) Text, který popisuje obraz uživatelům používajícím textové prohlížeče.

  Po klepnutí na tlačítko Jít na URL

  Soubor, který se otevře po klepnutí na obraz s efektem přechodu. Zadejte cestu nebo klepněte na tlačítko Procházet a soubor vyberte.

  Poznámka:

  Pokud pro obrázek nenastavíte odkaz, aplikace Dreamweaver vloží do zdrojového kódu HTML, ke kterému je chování efektu přechodu připojeno, nulový odkaz (#). Pokud nulový odkaz odstraníte, obrázek s efektem přechodu nebude fungovat.

 4. Chcete-li zobrazit náhled obrázku s efektem přechodu, vyberte možnost Soubor > Náhled v reálném čase, nebo stiskněte klávesu F12.

 5. V prohlížeči zobrazte obraz s efektem přechodu přesunutím ukazatele přes původní obraz.
  Poznámka:

  V zobrazení Návrh funkci obrazu s efektem přechodu neuvidíte.

Používání externího editoru obrazů

V aplikaci Dreamweaver můžete otevřít vybraný obrázek v externím editoru obrazů. Jakmile upravený soubor uložíte a vrátíte se do aplikace Dreamweaver, provedené změny se zobrazí v okně Dokument.

Je také možné nastavit primární externí editor a to, které typy souborů bude editor otvírat. Můžete vybrat více editorů obrázků. Můžete například nastavit předvolby tak, aby se pro úpravu souboru JPEG spustila aplikace Photoshop a pro úpravu animovaného souboru GIF jiný editor obrázků.

Spuštění externího editoru obrázků

 1. Pokud chcete otevřít externí editor, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Dvakrát klikněte na obrázek, který chcete upravit.
  • Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obrázek, který chcete upravit. Poté klikněte na tlačítko Upravit v > Procházet a vyberte editor.
  • Vyberte obrázek, který chcete upravit, a v Inspektoru vlastností klikněte na tlačítko Upravit.
  • Dvakrát klikněte na soubor obrázku v panelu Soubory, a spusťte tak primární editor obrázků. Pokud jste žádný editor obrázků neurčili, aplikace Dreamweaver spustí výchozí editor daného typu souborů.

  Pokud po návratu do okna aplikace Dreamweaver nevidíte aktualizovaný obrázek, vyberte ho a v Inspektoru vlastností klikněte na tlačítko Obnovit.

Nastavení externího editoru obrazů pro existující typ souboru

Můžete vybrat editor obrazů pro otevírání a úpravy grafických souborů. Chcete-li vybrat externí editor obrázků, postupujte následovně:

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (macOS) a ze seznamu v levém podokně Kategorie vyberte možnost Typy souborů / editory.

 2. V seznamu Přípony vyberte příponu souborů, které se mají v externím editoru otevírat.

  Nastavení externího editoru pro konkrétní typy souborů
  Nastavení externího editoru pro konkrétní typy souborů

 3. Klepněte na tlačítko Přidat (+) nad seznamem Editory.
 4. V dialogovém okně Vybrat externí editor vyhledejte aplikaci, kterou chcete spouštět jako editor tohoto typu souboru.

 5. Pokud chcete, aby byl tento editor primárním editorem daného typu souboru, klikněte na volbu Změnit na primární v dialogovém okně Předvolby.

 6. Pokud chcete pro tento typ souboru nastavit další editor, opakujte kroky 3 a 4.

  Aplikace Dreamweaver pro úpravu tohoto typu obrazu automaticky používá primární editor. Ostatní uvedené editory je možné vybrat v kontextové nabídce obrazu v okně dokumentu.

Přidání nového typu souborů do seznamu Přípony

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (macOS) a ze seznamu v levém podokně Kategorie vyberte možnost Typy souborů / editory.

 2. V dialogovém okně předvolby Typy souborů/editory klikněte na tlačítko Přidat (+) nad seznamem Přípony.

  V seznamu Přípony se zobrazí textové pole.

 3. Vyberte příponu podle typu souboru, pro který chcete nastavit editor.

 4. Chcete-li vybrat externí editor typu souboru, klikněte na tlačítko Přidat (+) nad seznamem Editory.

 5. V zobrazeném dialogovém okně vyberte aplikaci, pomocí které chcete tento typ obrazu upravovat.

 6. Pokud chcete, aby byl tento editor primárním editorem typu obrázků, klikněte na volbu Změnit na primární.

Změna předvolby existujícího editoru

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (macOS) a ze seznamu v levém podokně Kategorie vyberte možnost Typy souborů / editory.

 2. V dialogovém okně předvoleb Typy souborů / editory vyberte v seznamu Přípony typ souboru, který chcete změnit, a zobrazte tak existující editory.

 3. V seznamu Editory vyberte editor, který chcete upravit, a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klepnutím na tlačítka Přidat (+) nebo Odstranit (-) nad seznamem Editory přidáte nebo odstraníte editor.
  • Kliknutím na tlačítko Změnit na primární vyberete editor, který bude pro úpravy považován za výchozí.

Aplikování chování na obrazy

Na obraz nebo aktivní oblast obrazu můžete aplikovat libovolné dostupné chování. Při použití chování na aktivní oblast aplikace Dreamweaver vloží zdrojový kód HTML do tagu area. Výslovně pro obrazy se používají tři chování: Načíst obrazy předem, Zaměnit obraz a Obnovit zaměněný obraz.

Načíst obrazy předem

Načte do vyrovnávací paměti prohlížeče obrázků, které se na stránce nezobrazí hned. Jedná se například o takové obrázky, které budou zaměněny pomocí chování, AP prvků nebo JavaScriptu. Před načtením obrázků se zabrání prodlevám způsobeným stahováním obrázků ve chvíli, kdy se mají zobrazit.

Zaměnit obrázek

Zamění jeden obrázek za jiný změnou atributu src tagu img. Pomocí této akce vytvoříte efekty přechodu tlačítek a jiné obrazové efekty (včetně zaměňování více obrazů zároveň).

Obnovit zaměněný obrázek

Obnoví poslední sadu zaměněných obrazů na jejich předchozí zdrojové soubory. Tato akce se standardně automaticky přidá při každém připojení akce Zaměnit obrázek k objektu. V takovém případě nemusíte vybírat možnost Zaměnit obrázek ručně.

Pomocí chování můžete také vytvářet dokonalejší navigační systémy, například navigační pruhy nebo nabídky odkazů.

Další podobné

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online