Naučte se rozpoznat šablony a dokumenty založené na předloze v zobrazení návrhu a zobrazení kódu v aplikaci Dreamweaver.

Rozpoznání předloh v zobrazení návrhu

V zobrazení návrhu se upravitelné oblasti zobrazují v okně dokumentu ohraničené obdélníkovými obrysy. Chcete-li vybrat nějakou oblast, proveďte jeden z následujících úkonů v okně dokumentu:

Soubor předlohy je možné rozpoznat, když se podíváte na titulní pruh v okně dokumentu. Přípona názvu souboru je .dwt.

Rozpoznání předloh v zobrazení návrhu
Rozpoznání předloh v zobrazení návrhu

Rozpoznání předloh v zobrazení kódu

V zobrazení Kód jsou upravitelné oblasti obsahu označeny v HTML následujícími komentáři:

<!-- TemplateBeginEditable><!-- TemplateEndEditable -->

Poznámka:

Můžete použít předvolby pro barvy kódu k nastavení vlastního barevného schématu tak, abyste mohli snadno rozlišit oblasti předlohy, když zobrazujete dokument v zobrazení Kód.

Všechno mezi těmito komentáři bude upravitelné v dokumentech, založených na této předloze. Zdrojový kód HTML pro upravitelnou oblast může vypadat například takto:

<table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 <tr bgcolor="#333366"> 
  <td>Name</td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Address</font></td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Telephone Number</font></td> 
 </tr> 
 <!-- TemplateBeginEditable name="LocationList" --> 
 <tr> 
  <td>Enter name</td> 
  <td>Enter Address</td> 
  <td>Enter Telephone</td> 
 </tr> 
 <!-- TemplateEndEditable --> 
</table>

Poznámka:

Když upravujete kód předlohy v zobrazení Kód, dejte pozor, abyste nezměnili žádný z tagů komentářů předlohy, na které se aplikace Dreamweaver spoléhá.

Rozpoznání dokumentů založených na předloze v zobrazení Návrh

V zobrazení návrhu se upravitelné oblasti dokumentu založeného na předloze zobrazují v okně dokumentu ohraničené obdélníkovým tečkováním. Název oblasti je uveden v dolní části okna.

Kromě obrysů upravitelné oblasti je celá stránka ohraničená odlišně zbarveným obrysem se štítkem v pravém horním rohu s názvem předlohy, na které je dokument založený. Tento zvýrazněný obdélník vám připomíná, že je tento dokument založený na předloze a že nemůžete měnit obsah mimo upravitelné oblasti.

Rozpoznání dokumentů založených na předloze v zobrazení kódu

V zobrazení Kód se upravitelné oblasti dokumentu odvozeného z předlohy objevují v odlišné barvě než kód v neupravitelných oblastech. Můžete provádět změny pouze v kódu v upravitelných oblastech nebo v upravitelných parametrech, ale nemůžete psát do zamknutých oblastí.

Upravitelný obsah je v HTML označený následujícími komentáři aplikace Dreamweaver:

<!‑‑ InstanceBeginEditable><!‑‑ InstanceEndEditable ‑‑>

Vše mezi těmito komentáři je v dokumentu založeném na předloze upravitelné. Zdrojový kód HTML pro upravitelnou oblast může vypadat například takto:

<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0"> 
<table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 <tr bgcolor="#333366"> 
  <td>Name</td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Address</font></td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Telephone Number</font></td> 
 </tr> 
 <!-- InstanceBeginEditable name="LocationList" --> 
 <tr> 
  <td>Enter name</td> 
  <td>Enter Address</td> 
  <td>Enter Telephone</td> 
 </tr> 
 <!-- InstanceEndEditable --> 
</table> 
</body>

Výchozí barva pro neupravitelný text je šedá; můžete vybrat jinou barvu pro upravitelné a neupravitelné oblasti v dialogovém okně Předvolby.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online