Příručka uživatele Zrušit

O odkazech a navigaci

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Přečtěte si O odkazech a navigaci v aplikaci Dreamweaver a o cestách, které mohou být absolutní, relativní k dokumentu a relativní ke kořenu webu.

Poté, co jste vytvořili webové místo aplikace Dreamweaver k uložení webových dokumentů a vytvořili jste HTML stránky, budete potřebovat vytvořit propojení z dokumentů na jiné dokumenty.

Aplikace Dreamweaver poskytuje několik způsobů vytváření odkazů na dokumenty, obrazy, multimediální soubory nebo software ke stažení. Můžete vytvořit odkazy k jakémukoli textu nebo obrazu kdekoli v dokumentu, včetně textu nebo obrazu v záhlaví, seznamu, tabulce, absolutně polohovaném elementu (AP elementu) nebo rámci.

Existuje několik různých způsobů vytváření a správy odkazů. Někteří návrháři webů upřednostňují při své práci vytváření odkazů na neexistující stránky nebo soubory, zatímco ostatní dávají přednost nejdříve vytvoření všech souborů a stránek a pak přidání odkazů. Jiným způsobem správy odkazů je vytváření stránek s vyhrazeným místem, do kterých se přidávají a kde se testují odkazy před dokončením všech stránek webového místa.

Cesty: absolutní, relativní k dokumentu a relativní ke kořenu webu

Porozumění cestě k souboru mezi dokumentem, ze kterého odkazujete, a dokumentem nebo datovým zdrojem, na který odkazujete, je pro vytváření odkazů nezbytné.

Každá webová stránka má jednoznačnou adresu, která se nazývá URL (Uniform Resource Locator). Ale pokud vytváříte lokální odkaz (odkaz z jednoho dokumentu na druhý na stejném webovém místě), většinou nespecifikujete kompletní adresy URL dokumentu, na který odkazujete; namísto toho určíte relativní cestu z aktuálního dokumentu nebo z kořenového adresáře webového místa.

Existují tři typy cest odkazů:

 • Absolutní cesty (například http://www.adobe.com/cz/support/dreamweaver/contents.html).

 • Cesty relativní k dokumentu (například dreamweaver/contents.html).

 • Cesty relativní ke kořenu webu (například /support/dreamweaver/contents.html).

  Používáte-li aplikaci Dreamweaver, můžete jednoduše vybrat typ cest dokumentů, které se mají pro odkazy vytvářet.

Poznámka:

Nejlepším postupem je vybrat si typ odkazu, který upřednostňujete a který je pro vás nejpraktičtější – ať už relativní ke kořenu webu, nebo k dokumentu. Procházení odkazů oproti vypisování cesty, zaručuje, že vždycky zadáte správnou cestu.

Absolutní cesty

Absolutní cesty poskytují kompletní adresu URL odkazovaného dokumentu, včetně protokolu, který se má použít (u webových stránek obvykle http://), například http://www.adobe.com/cz/support/dreamweaver/contents.html. U zdroje obrazu bude úplná adresa URL podobná této: http://www.adobe.com/cz/support/dreamweaver/images/image1.jpg.

Chcete-li odkázat na dokument nebo datový zdroj umístěný na jiném serveru, je třeba použít absolutní cestu. Absolutní cesty můžete použít také pro lokální odkazy (dokumenty ve stejném webovém místě), ale tato možnost se nedoporučuje – pokud přesunete webové místo do jiné domény, všechny odkazy s absolutními cestami se přeruší. Používání relativních cest k lokálnímu odkazování poskytuje též větší flexibilitu, pokud potřebujete soubory přesouvat v rámci webového místa.

Poznámka:

Při vkládání obrazů (ne odkazů) můžete použít absolutní cestu k obrazu na vzdáleném serveru (tedy obraz není dostupný na lokálním pevném disku).

Cesty relativní k dokumentu

Cesty relativní k dokumentu jsou obvykle nejlepší pro lokální odkazy ve většině webových míst. Tyto cesty jsou užitečné především, pokud se aktuální dokument a odkazovaný dokument nebo datový zdroj nachází ve stejné složce a je pravděpodobné, že zůstanou pohromadě. Relativní cestu k dokumentu můžete použít také k odkázání na dokument nebo datový zdroj v jiné složce tak, že specifikujete cestu ve struktuře složky z aktuálního dokumentu na odkazovaný dokument.

Základní myšlenkou relativních cest k dokumentu je vypuštění té části absolutní cesty, která je stejná jak pro aktuální dokument, tak pro odkazovaný dokument nebo datový zdroj, a použití pouze té části cesty, která se liší.

Například předpokládejme, že máte webové místo s následující strukturou:

 • Pro odkaz ze souboru contents.html na soubor hours.html (oboje ve stejné složce) použijeme relativní cestu hours.html.

 • K vytvoření odkazu ze souboru contents.html na soubor tips.html (v podsložce se zdroji informací) použijte relativní cestu resources/tips.html. S každým lomítkem (/) se posunete o úroveň níže ve struktuře složek.

 • K vytvoření odkazu ze souboru contents.html na soubor index.html (v rodičovské složce, o úroveň výše než soubor contents.html) použijte relativní cestu ../index.html. S každými dvěma tečkami a lomítkem (../) se posunete o úroveň výše ve struktuře složek.

 • K vytvoření odkazu ze souboru contents.html na soubor catalog.html (v jiné podsložce rodičovské složky) použijte relativní cestu ../products/catalog.html. Zde vás dvě tečky a lomítko (../) posune výše do rodičovské složky a řetězec products/ vás posune níže do podsložky produktů.

  Při přesouvání souborů jako skupiny – například pokud přesouváte celou složku tak, že všechny soubory ve složce si zachovají stejné vzájemné relativní cesty – nemusíte aktualizovat odkazy relativní k dokumentu mezi těmito soubory. Ale pokud přesunete individuální soubor, který obsahuje odkazy relativní k dokumentu nebo individuální soubor, který je cílem odkazu relativního k dokumentu, musíte tyto odkazy aktualizovat. (Pokud přesunete nebo přejmenujete soubory s použitím panelu Soubory, aplikace Dreamweaver aktualizuje všechny odpovídající odkazy automaticky.)

Cesty relativní ke kořenu webového místa

Cesty relativní ke kořenu webového místa popisují cestu z kořenové složky webového místa k dokumentu. Tyto cesty můžete využít pokud pracujete na velkých webových místech, která využívají několik serverů nebo jeden server, který hostí několik webových míst. Ale pokud dostatečně neznáte tento typ cesty, použijete pravděpodobně raději Cesty relativní k dokumentu.

Cesta relativní ke kořenu webového místa začíná úvodním lomítkem, které zastupuje kořenovou složku webového místa.‎ Například /support/tips.html je cesta relativní ke kořenu webového místa k souboru (tips.html) v podsložce support kořenové složky webového místa.

Cesta relativní ke kořenu webového místa je často nejlepším způsobem pro specifikování odkazů, pokud často přesouváte HTML soubory z jedné složky do druhé v rámci vašich webových stránek. Při přesouvání dokumentu, který obsahuje odkazy relativní ke kořenu webu, nemusíte tyto odkazy měnit, protože se vztahují ke kořenu webu, a nikoli k dokumentu samotnému. Pokud například soubory HTML používají odkazy relativní ke kořenu webu na závislé soubory (např. obrazy) a vy přesunete soubor HTML, bude jeho odkaz na závislý soubor stále platný.

Ale pokud přesunete nebo přejmenujete dokumenty, které jsou cílem odkazů relativních ke kořenu webového místa, musíte tyto odkazy aktualizovat, a to i v případě, kdy se relativní cesty mezi dokumenty nezměnily. Například pokud přesunete složku, musíte aktualizovat všechny odkazy relativní ke kořenu webového místa odkazující na soubory v této složce. (Pokud přesunete nebo přejmenujete soubory s použitím panelu Soubory, aplikace Dreamweaver aktualizuje všechny odpovídající odkazy automaticky.)

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?