Přečtěte si O odkazech a navigaci v aplikaci Dreamweaver a o cestách, které mohou být absolutní, relativní k dokumentu a relativní ke kořenu webu.

Poté, co jste vytvořili webové místo aplikace Dreamweaver k uložení webových dokumentů a vytvořili jste HTML stránky, budete potřebovat vytvořit propojení z dokumentů na jiné dokumenty.

Aplikace Dreamweaver poskytuje několik způsobů vytváření odkazů na dokumenty, obrazy, multimediální soubory nebo software ke stažení. Můžete vytvořit odkazy k jakémukoli textu nebo obrazu kdekoli v dokumentu, včetně textu nebo obrazu v záhlaví, seznamu, tabulce, absolutně polohovaném elementu (AP elementu) nebo rámci.

Existuje několik různých způsobů vytváření a správy odkazů. Někteří návrháři webů upřednostňují při své práci vytváření odkazů na neexistující stránky nebo soubory, zatímco ostatní dávají přednost nejdříve vytvoření všech souborů a stránek a pak přidání odkazů. Jiným způsobem správy odkazů je vytváření stránek s vyhrazeným místem, do kterých se přidávají a kde se testují odkazy před dokončením všech stránek webového místa.

Cesty: absolutní, relativní k dokumentu a relativní ke kořenu webu

Porozumění cestě k souboru mezi dokumentem, ze kterého odkazujete, a dokumentem nebo datovým zdrojem, na který odkazujete, je pro vytváření odkazů nezbytné.

Každá webová stránka má jednoznačnou adresu, která se nazývá URL (Uniform Resource Locator). Ale pokud vytváříte lokální odkaz (odkaz z jednoho dokumentu na druhý na stejném webovém místě), většinou nespecifikujete kompletní adresy URL dokumentu, na který odkazujete; namísto toho určíte relativní cestu z aktuálního dokumentu nebo z kořenového adresáře webového místa.

Existují tři typy cest odkazů:

 • Absolutní cesty (například http://www.adobe.com/cz/support/dreamweaver/contents.html).

 • Cesty relativní k dokumentu (například dreamweaver/contents.html).

 • Cesty relativní ke kořenu webu (například /support/dreamweaver/contents.html).

  Používáte-li aplikaci Dreamweaver, můžete jednoduše vybrat typ cest dokumentů, které se mají pro odkazy vytvářet.

Poznámka:

Nejlepším postupem je vybrat si typ odkazu, který upřednostňujete a který je pro vás nejpraktičtější – ať už relativní ke kořenu webu, nebo k dokumentu. Procházení odkazů oproti vypisování cesty, zaručuje, že vždycky zadáte správnou cestu.

Absolutní cesty

Absolutní cesty poskytují kompletní adresu URL odkazovaného dokumentu, včetně protokolu, který se má použít (u webových stránek obvykle http://), například http://www.adobe.com/cz/support/dreamweaver/contents.html. U zdroje obrazu bude úplná adresa URL podobná této: http://www.adobe.com/cz/support/dreamweaver/images/image1.jpg.

Chcete-li odkázat na dokument nebo datový zdroj umístěný na jiném serveru, je třeba použít absolutní cestu. Absolutní cesty můžete použít také pro lokální odkazy (dokumenty ve stejném webovém místě), ale tato možnost se nedoporučuje – pokud přesunete webové místo do jiné domény, všechny odkazy s absolutními cestami se přeruší. Používání relativních cest k lokálnímu odkazování poskytuje též větší flexibilitu, pokud potřebujete soubory přesouvat v rámci webového místa.

Poznámka:

Při vkládání obrazů (ne odkazů) můžete použít absolutní cestu k obrazu na vzdáleném serveru (tedy obraz není dostupný na lokálním pevném disku).

Cesty relativní k dokumentu

Cesty relativní k dokumentu jsou obvykle nejlepší pro lokální odkazy ve většině webových míst. Tyto cesty jsou užitečné především, pokud se aktuální dokument a odkazovaný dokument nebo datový zdroj nachází ve stejné složce a je pravděpodobné, že zůstanou pohromadě. Relativní cestu k dokumentu můžete použít také k odkázání na dokument nebo datový zdroj v jiné složce tak, že specifikujete cestu ve struktuře složky z aktuálního dokumentu na odkazovaný dokument.

Základní myšlenkou relativních cest k dokumentu je vypuštění té části absolutní cesty, která je stejná jak pro aktuální dokument, tak pro odkazovaný dokument nebo datový zdroj, a použití pouze té části cesty, která se liší.

Například předpokládejme, že máte webové místo s následující strukturou:

Cesty relativní k dokumentu
 • Pro odkaz ze souboru contents.html na soubor hours.html (oboje ve stejné složce) použijeme relativní cestu hours.html.

 • K vytvoření odkazu ze souboru contents.html na soubor tips.html (v podsložce se zdroji informací) použijte relativní cestu resources/tips.html. S každým lomítkem (/) se posunete o úroveň níže ve struktuře složek.

 • K vytvoření odkazu ze souboru contents.html na soubor index.html (v rodičovské složce, o úroveň výše než soubor contents.html) použijte relativní cestu ../index.html. S každými dvěma tečkami a lomítkem (../) se posunete o úroveň výše ve struktuře složek.

 • K vytvoření odkazu ze souboru contents.html na soubor catalog.html (v jiné podsložce rodičovské složky) použijte relativní cestu ../products/catalog.html. Zde vás dvě tečky a lomítko (../) posune výše do rodičovské složky a řetězec products/ vás posune níže do podsložky produktů.

  Při přesouvání souborů jako skupiny – například pokud přesouváte celou složku tak, že všechny soubory ve složce si zachovají stejné vzájemné relativní cesty – nemusíte aktualizovat odkazy relativní k dokumentu mezi těmito soubory. Ale pokud přesunete individuální soubor, který obsahuje odkazy relativní k dokumentu nebo individuální soubor, který je cílem odkazu relativního k dokumentu, musíte tyto odkazy aktualizovat. (Pokud přesunete nebo přejmenujete soubory s použitím panelu Soubory, aplikace Dreamweaver aktualizuje všechny odpovídající odkazy automaticky.)

Cesty relativní ke kořenu webového místa

Cesty relativní ke kořenu webového místa popisují cestu z kořenové složky webového místa k dokumentu. Tyto cesty můžete využít pokud pracujete na velkých webových místech, která využívají několik serverů nebo jeden server, který hostí několik webových míst. Ale pokud dostatečně neznáte tento typ cesty, použijete pravděpodobně raději Cesty relativní k dokumentu.

Cesta relativní ke kořenu webového místa začíná úvodním lomítkem, které zastupuje kořenovou složku webového místa.‎ Například /support/tips.html je cesta relativní ke kořenu webového místa k souboru (tips.html) v podsložce support kořenové složky webového místa.

Cesta relativní ke kořenu webového místa je často nejlepším způsobem pro specifikování odkazů, pokud často přesouváte HTML soubory z jedné složky do druhé v rámci vašich webových stránek. Při přesouvání dokumentu, který obsahuje odkazy relativní ke kořenu webu, nemusíte tyto odkazy měnit, protože se vztahují ke kořenu webu, a nikoli k dokumentu samotnému. Pokud například soubory HTML používají odkazy relativní ke kořenu webu na závislé soubory (např. obrazy) a vy přesunete soubor HTML, bude jeho odkaz na závislý soubor stále platný.

Ale pokud přesunete nebo přejmenujete dokumenty, které jsou cílem odkazů relativních ke kořenu webového místa, musíte tyto odkazy aktualizovat, a to i v případě, kdy se relativní cesty mezi dokumenty nezměnily. Například pokud přesunete složku, musíte aktualizovat všechny odkazy relativní ke kořenu webového místa odkazující na soubory v této složce. (Pokud přesunete nebo přejmenujete soubory s použitím panelu Soubory, aplikace Dreamweaver aktualizuje všechny odpovídající odkazy automaticky.)

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online