Zjistěte, jak nastavit lokální verzi vašeho webu jako webu Dreamweaver, a jak používat dialogové okno Správa webových míst pro nastavení a správu více webů.

I když můžete s aplikací Dreamweaver pracovat bez předchozího vytvoření kořenové složky v lokálním webovém místě, je vhodné složku v lokálním webovém místě pro aplikaci Dreamweaver definovat u každé nové stránky, kterou vytvoříte.

Vytvořením složky v lokálním webovém místě umožníte aplikaci Dreamweaver určit, kde se nachází soubory pro váš web, aby tak mohla řádně vytvořit všechny interní odkazy a aktualizovat je po přesunutí souborů do jiného umístění v rámci webu.

Další informace o tom, proč je vhodné vytvořit místní weby, naleznete v tématu Výhody webu Dreamweaver.

Chcete-li nastavit lokální verzi webu, zadejte lokální složku, do které se chystáte uložit všechny soubory na webu.

Tato lokální složka se může nacházet v lokálním počítači nebo na síťovém serveru. Prostřednictvím dialogového okna Web > Nový web nebo Web > Správa webů v aplikaci Dreamweaver můžete nastavit a spravovat větší počet webů.

Dříve než začnete

Určete nebo vytvořte složku v počítači, do níž chcete ukládat lokální verzi webových souborů. Tato složka se může nacházet kdekoli v počítači. Tato složka se poté v aplikaci Dreamweaver nastaví jako lokální webové místo.

Výukové video zaměřené na nastavení nového webu Dreamweaver naleznete v tématu Definování webu v aplikaci Dreamweaver.

Osvědčené postupy pro pojmenování souborů a složek

Při pojmenování souborů a složek postupujte podle těchto obecných pravidel:

 • Názvy souborů a složek na webu by nikdy neměly obsahovat mezery ani žádné z následujících znaků: /\?%*:|„“<>.
 • I když jsou některé jiné speciální znaky povoleny, je lepší se omezit na používání písmen, čísel, pomlček a podtržítek.
 • Většina názvů souborů a složek skončí jako součást adresy URL webové stránky. Proto by měly být krátké, ale smysluplné. Dlouhé adresy URL jsou se uživatelům obtížně pamatují a píšou v prohlížeči v mobilním zařízení.
 • U názvů souborů a složek používejte malá písmena, aby tak nedocházelo k potížím s vyhledáním souboru. Většina webových serverů využívá platformu Linux, na které se rozlišují malá a velká písmena.

Dialogové okno Nastavení webu

Dialogové okno Správa webů umožňuje přístup k různým funkcím webu aplikace Dreamweaver. V tomto dialogovém okně můžete zahájit vytváření nového webu, provádět úpravy stávajícího webu, duplikovat či odstraňovat weby a importovat nebo exportovat nastavení webu.

Pokud budete chtít nastavit a spravovat web, použijte dialogová okna Web > Nový web nebo Web > Správa webů.

Dialogové okno Nastavení webu
Dialogové okno Nastavení webu

Nový web

Kliknutím na tlačítko Nový web vytvořte nový web aplikace Dreamweaver. Poté vyberte v dialogovém okně Nastavení webu název a umístění nového webu.

Importovat web

Kliknutím na tlačítko Importovat web importujte web. Další informace naleznete v tématu Import a export nastavení webu.

Poznámka:

Funkce pro import webu umožňuje import pouze těch nastavení webu, která byla předtím exportována z aplikace Dreamweaver. Nedokáže importovat soubory webu s cílem vytvořit nový web aplikace Dreamweaver.

Existujícím webům jsou k dispozici také následující možnosti:

Odstranit

 Odstraní vybraný web a jeho informace o nastavení ze seznamu webů aplikace Dreamweaver. Soubory tohoto webu se neodstraní. (Chcete-li soubory webu odstranit z počítače, musíte je odstranit ručně.) Chcete-li web odstranit z aplikace Dreamweaver, vyberte jej v seznamu webů a poté klikněte na tlačítko Odstranit. Tuto akci nelze vrátit.

Upravit

 Umožňuje upravovat údaje, jako je uživatelské jméno, heslo a informace o serveru, které souvisí s existujícím webem aplikace Dreamweaver. Vyberte existující web ze seznamu webů a kliknutím na tlačítko Úpravy jej upravte. (Dialogové okno Nastavení webu se otevře, jakmile kliknete na tlačítko Úpravy u vybaného webu.) Chcete-li více informací o úpravě nastavení existujících webů, klikněte na tlačítko Nápověda na obrazovce dialogového okna Nastavení webu.

Duplikovat

 Vytvoří kopii existujícího webu. Chcete-li web duplikovat, vyberte jej ze seznamu webů a klikněte na tlačítko Duplikovat. Duplikovaný web se zobrazí v seznamu webů a ke svému názvu bude mít připojené slovo „kopie“. Chcete-li změnit název duplikovaného webu, ponechejte web vybraný a klikněte na tlačítko Úpravy.

Exportovat

 Umožňuje exportovat nastavení vybraného webového místa jako soubor XML (*.ste). Další informace naleznete v tématu Import a export nastavení webu.

Nastavení lokální verze webu

 1. v aplikaci Dreamweaver zvolte možnost Web > Nový web.

 2. V dialogovém okně Nastavení webu je třeba vybrat kategorii webu.

 3. Do textového pole Název webu zadejte název webu. Tento název se zobrazuje v panelu Soubory a v dialogovém okně Správa webů; v prohlížeči se nezobrazí.

 4. V textovém poli Místní složka webu zadejte složku, kterou jste určili dříve. Jedná se o složku, v níž chcete ukládat soubory lokální verze webu. Chcete-li procházet do této složky, klikněte na ikonu složky napravo od textového pole.

  Nastavení složky lokálního webového místa
  Nastavení složky lokálního webového místa

 5. Chcete-li systém Git používat ke správě souborů pro vaše webové místo, označte zaškrtávací pole Přiřadit úložiště Git k tomuto webovému místu. 

  • Pokud systém Git používáte poprvé a chcete k němu přiřadit webové místo, které vytváříte, vyberte možnost Inicializovat jako úložiště Git.
  • Pokud již máte přihlašovací údaje do systému Git a chcete ke stávajícímu úložišti přiřadit web, který právě vytváříte, vyberte možnost Klonovat stávající úložiště Git pomocí adresy URL.
 6. Kliknutím na tlačítko Uložit zavřete dialogové okno Nastavení webu. Nyní můžete v aplikaci Dreamweaver začít pracovat na souborech lokálního webu.

Tato složka představuje místo, kde se ukládají pracovní kopie webových stránek na vašem místním počítači.

Pokud později budete chtít své stránky publikovat a nastavit je jako veřejně dostupné, je nutné definovat vzdálenou složku (nebo publikační server), tj. místo na vzdáleném počítači se spuštěným webovým serverem, které bude obsahovat publikované kopie místních souborů.

Další informace o definování a připojení ke vzdálenému serveru (nebo publikačnímu serveru) naleznete v tématu Připojení k publikačnímu serveru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online