Příručka uživatele Zrušit

Nastavení lokální verze webu

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Zjistěte, jak nastavit lokální verzi vašeho webu jako webu Dreamweaver, a jak používat dialogové okno Správa webových míst pro nastavení a správu více webů.

I když můžete v aplikaci Dreamweaver pracovat bez vytvoření kořenové složky lokálního webu, je vhodné složku lokálního webu v aplikaci Dreamweaver u každého nově vytvářeného webu definovat.

Vytvořením složky lokálního webu umožníte aplikaci Dreamweaver určit, kde se nachází jeho soubory, aby mohla správně vytvořit všechny interní odkazy, případně je po přesunutí souborů do jiného umístění v rámci webu aktualizovat.

Další informace o tom, proč je užitečné vytvářet místní weby, najdete v tématu Výhody webu Dreamweaver.

Chcete‑li nastavit lokální verzi webu, musíte určit lokální složku, ve které chcete všechny soubory webu uchovávat.

Tato složka může být na místním počítači nebo na síťovém serveru. Prostřednictvím dialogového okna Web > Nový web nebo Web > Správa webů v aplikaci Dreamweaver můžete nastavit a spravovat větší počet webů.

Dříve než začnete

Určete nebo vytvořte složku v počítači, do níž chcete ukládat lokální verzi webových souborů. Tato složka se může nacházet kdekoli v počítači. V aplikaci Dreamweaver se pak nastaví jako lokální web.

Výukové video o nastavení nového webu aplikace Dreamweaver najdete v tématu Definování webu v aplikaci Dreamweaver.

Osvědčené postupy pojmenování souborů a složek

Při pojmenování souborů a složek postupujte podle těchto obecných pravidel:

 • Názvy souborů a složek na webu by nikdy neměly obsahovat mezery ani žádné z následujících znaků: /\?%*:|„“<>.
 • I když jsou některé jiné speciální znaky povoleny, je lepší se omezit na používání písmen, čísel, pomlček a podtržítek.
 • Většina názvů souborů a složek se stane součástí adresy URL webové stránky, proto by názvy měly být krátké, ale smysluplné. Dlouhé adresy URL se uživatelům těžko pamatují a v prohlížeči na mobilním zařízení se obtížně píšou.
 • U názvů souborů a složek používejte malá písmena, aby tak nedocházelo k potížím s vyhledáním souboru. Většina webových serverů využívá platformu Linux, na které se rozlišují malá a velká písmena.

Dialogové okno Nastavení webu

Dialogové okno Správa webů umožňuje přístup k různým funkcím webu aplikace Dreamweaver. V tomto dialogovém okně můžete zahájit vytváření nového webu, provádět úpravy stávajícího webu, duplikovat či odstraňovat weby a importovat nebo exportovat nastavení webu.

Web můžete nastavit a spravovat v dialogovém okně Web > Nový web nebo Web > Správa webů.

Dialogové okno Nastavení webu
Dialogové okno Nastavení webu

Nový web

Kliknutím na tlačítko Nový web vytvořte nový web aplikace Dreamweaver. Potom vyberte v dialogovém okně Nastavení webu název a umístění nového webu.

Importovat web

Kliknutím na tlačítko Importovat web importujte web. Další informace najdete v tématu Import a export nastavení webu.

Poznámka:

Funkce pro import webu umožňuje import pouze těch nastavení webu, která byla předtím exportována z aplikace Dreamweaver. Nedokáže importovat soubory webu a vytvořit z nich nový web aplikace Dreamweaver.

U existujících webů jsou k dispozici také následující možnosti:

Odstranit

 Odstraní vybraný web a jeho informace o nastavení ze seznamu webů aplikace Dreamweaver. Soubory tohoto webu se neodstraní. (Chcete-li soubory webu odstranit z počítače, musíte je odstranit ručně.) Chcete-li web odstranit z aplikace Dreamweaver, vyberte ho v seznamu webů a klikněte na tlačítko Odstranit. Tuto akci nelze vrátit.

Upravit

 Umožňuje upravovat údaje, jako je uživatelské jméno, heslo a informace o serveru, které souvisí s existujícím webem aplikace Dreamweaver. Vyberte existující web ze seznamu webů a klikněte na tlačítko Úpravy, abyste ho mohli upravit. (Dialogové okno Nastavení webu se otevře, jakmile kliknete na tlačítko Úpravy u vybaného webu.) Chcete-li více informací o úpravě nastavení existujících webů, klikněte na tlačítko Nápověda na obrazovce dialogového okna Nastavení webu.

Duplikovat

 Vytvoří kopii existujícího webu. Chcete-li web duplikovat, vyberte ho ze seznamu webů a klikněte na tlačítko Duplikovat. Duplikovaný web se zobrazí v seznamu webů a ke svému názvu bude mít připojené slovo „kopie“. Chcete-li změnit název duplikovaného webu, ponechejte web vybraný a klikněte na tlačítko Úpravy.

Exportovat

 Umožňuje exportovat nastavení vybraného webu jako soubor XML (*.ste). Další informace viz Import a export nastavení webu.

Nastavení lokální verze webu

 1. V aplikaci Dreamweaver zvolte možnost Web > Nový web.

 2. V dialogovém okně Nastavení webu je třeba vybrat kategorii webu.

 3. Do textového pole Název webu zadejte název webu. Tento název se zobrazuje v panelu Soubory a v dialogovém okně Správa webů; v prohlížeči se nezobrazí.

 4. V textovém poli Místní složka webu zadejte složku, kterou jste určili dříve. Jedná se o složku, v níž chcete ukládat soubory lokální verze webu. Chcete‑li složku vyhledat procházením, klikněte na ikonu složky napravo od textového pole.

  Nastavení složky lokálního webu
  Nastavení složky lokálního webu

 5. Chcete‑li ke správě souborů pro svůj web používat systém Git, zaškrtněte políčko Přiřadit úložiště Git k tomuto webu. 

  • Pokud systém Git používáte poprvé a chcete k němu přiřadit web, který vytváříte, vyberte možnost Inicializovat jako úložiště Git.
  • Pokud už máte přihlašovací údaje do systému Git a chcete ke stávajícímu úložišti přiřadit web, který právě vytváříte, vyberte možnost Klonovat stávající úložiště Git pomocí adresy URL.
 6. Kliknutím na tlačítko Uložit zavřete dialogové okno Nastavení webu. Nyní můžete v aplikaci Dreamweaver začít pracovat na souborech lokálního webu.

Tato složka představuje místo, kde se ukládají pracovní kopie webových stránek na vašem místním počítači.

Pokud později budete chtít své stránky publikovat a nastavit je jako veřejně dostupné, je nutné definovat vzdálenou složku (nebo publikační server), tj. místo na vzdáleném počítači se spuštěným webovým serverem, které bude obsahovat publikované kopie místních souborů.

Další informace o definování a připojení ke vzdálenému serveru (nebo publikačnímu serveru) najdete v tématu Připojení k publikačnímu serveru.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online