Tato funkce je dostupná pouze v systému Mac OS.

Pomocí funkce Hledání Live můžete vyhledávat soubory podle jejich názvu nebo textu, který obsahují. Vyhledávání probíhá na webu vybraném na panelu Soubory. Pokud na tomto panelu není žádný web uveden, funkce vyhledávání se nezobrazí.

Funkce Hledání Live využívá v systému Mac OS rozhraní API funkce Spotlight. Veškeré úpravy předvoleb funkce Spotlight se projeví také ve funkci Hledání Live. Funkce Spotlight zobrazí všechny soubory v počítači odpovídající parametrům vyhledávání. Funkce Hledání Live prohledá soubory v lokální kořenové složce webu, který je aktuálně vybrán na panelu Soubory.

 1. Vyberte volby Úpravy > Hledání Live. Případně můžete použít kombinaci kláves CMD+SHIFT+F. Zaměření se přesune na textové pole funkce Hledání Live na panelu Soubory.

 2. Do textového pole zadejte slovo nebo frázi. Výsledky se budou zobrazovat souběžně se zadáváním textu do textového pole.

  Shodné soubory

  Zobrazí se nejvýše 10 názvů souborů odpovídajících kritériím hledání. Pokud bylo nalezeno více než 10 shodných souborů, zobrazí se zpráva Bylo nalezeno více než 10 výsledků. Pokud mezi výsledky není požadovaný soubor uveden, upravte kritéria hledání.

  Shodný text v

  Zobrazí se nejvýše 10 souborů obsahujících text, který odpovídá zadanému slovu nebo frázi. Další volby jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko Najít všechny. Výsledky se zobrazí na panelu Hledání.

 3. Pokud přesunete kurzor myši nad výsledek hledání, zobrazí se popisek s umístěním souboru v kořenové složce. Stiskem klávesy Enter nebo klepnutím na položku soubor otevřete.

  U souborů obsahujících shodný text se zvýrazní první výskyt textu. Kombinací kláves Cmd+G můžete přejít k dalším výskytům.

  Poznámka:

  Pokud chcete panel s výsledky Hledání Live zavřít, klepněte mimo něj nebo stiskněte klávesu Escape / Esc.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online