Tento článek obsahuje návod, jak vložit zvuk HTML5 do webových stránek Dreamweaveru a jak vyzkoušet přehrávání v prohlížeči.

Aplikace Dreamweaver umožňuje na webové stránky vkládat zvuk HTML 5 a poté přehrát jeho náhled. Zvukový prvek HTML 5 představuje standardní postup implementace zvuku do webových stránek.

Další informace o zvukových prvcích HTML5 naleznete v rámci článku na téma zvuk HTML5 na adrese W3schools.com.

Vložení zvuku HTML 5

 1. Ujistěte se, zda se kurzor nachází v oblasti, do níž chcete zvuk vložit.

 2. Vyberte možnost Vložit > HTML > Zvuk HTML5. Zvukový soubor se vloží do vybraného umístění.

 3. Na panelu Inspektor vlastností zadejte následující informace:

  • Zdroj / Alternativní zdroj 1 / Alternativní zdroj 2: Do pole Zdroj zadejte umístění zvukového souboru. Případně můžete kliknout na ikonu složky a vyhledat zvukový soubor v počítači. Podpora zvukových formátů se liší v závislosti na daném prohlížeči. Jestliže není zvukový formát uvedený v poli Zdroj podporován, bude použit formát uvedený v poli Alternativní zdroj 1 nebo Alternativní zdroj 2. Prohlížeč vybere k přehrání zvuku první formát, který identifikuje.

  Poznámka:

  Chcete-li rychle přidat videa do tří polí, použijte vícenásobný výběr. Pokud ve složce vyberete tři formáty stejného videa, první formát v seznamu se použije jako Zdroj. Další formáty v seznamu automaticky vyplní položky Alternativní zdroj 1Alternativní zdroj 2.

  Prohlížeč MP3 Wav Ogg
  Internet Explorer 9 ANO NE NE
  Firefox 4.0 NE ANO ANO
  Google Chrome 6 ANO ANO ANO
  Apple Safari 5 ANO ANO NE
  Opera 10.6 NE ANO ANO
  • Název: Zadejte název zvukového souboru.
  • Text záložního procesu: Zadejte text, který se zobrazí v prohlížečích, jež nepodporují formát HTML 5.
  • Ovládací prvky: Určete, zda chcete na stránce HTML zobrazit ovládací prvky zvuku, jako např. tlačítko Přehrát, Pozastavit a Ztlumit.
  • Automaticky spustit: Určete, zda chcete zvuk spustit ihned po načtení webové stránky.
  • Zvuková smyčka: Tuto volbu použijte v případě, že chcete opakovaně přehrávat zvuk, dokud jej uživatel nezastaví.
  • Ztlumit: Tuto volbu použijte, chcete-li po stažení zvuk ztlumit.
  • Načíst předem: Výběrem volby Automaticky se po stažení stránky načte celý zvukový soubor. Výběrem volby Metadata stáhnete po dokončení stahování stránky pouze metadata.

Náhled zvuku v prohlížeči

 1. Uložení webové stránky

 2. Vyberte možnost Soubor > Náhled v reálném čase. Vyberte prohlížeč, ve kterém chcete náhled zvuku přehrát.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online