Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace naleznete v tomto článku.

O vytváření stránek vložení záznamu

Vaše aplikace může obsahovat stránku, která uživatelům umožní vložení nového záznamu do databáze.

Stránka vložení obsahuje dva bloky:

 • Formulář HTML, do kterého uživatelé zadají data

 • Serverové chování Vložit záznam, které aktualizuje databázi

  Když uživatel ve formuláři klikne na tlačítko Odeslat, serverové chování vloží záznamy do databázové tabulky.

  Tyto bloky můžete vložit v jednom kroku pomocí datového objektu Formulář vložení záznamu, případně je můžete vložit samostatně pomocí nástrojů pro formuláře aplikace Dreamweaver a panelu Serverová chování.

Poznámka:

Stránka vložení záznamu nemůže obsahovat více než jedno serverové chování, které mění záznamy v databázi. Nemůžete například do stránky vložení záznamu přidat serverové chování Aktualizovat záznam nebo Odstranit záznam.

Vytvoření stránky vložení záznamu po blocích

Stránku vložení záznamu také můžete vytvořit pomocí nástrojů pro formuláře a serverového chování.

Přidání formuláře HTML na stránku vložení záznamu

 1. Vytvořte dynamickou stránku (Soubor > Nový > Prázdná stránka) a určete její vzhled pomocí nástrojů návrhu aplikace Dreamweaver.
 2. Přidejte formulář HTML umístěním kurzoru na místo, kde se má formulář objevit, a výběrem volby Vložit > Formulář > Formulář.

  Na stránce se objeví prázdný formulář. Abyste viděli hranice formuláře znázorněné tenkými červenými čarami, může být nutné povolit Neviditelné elementy (Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy).

 3. Pojmenujte formulář HTML tak, že ho vyberete klepnutím na tag <form> na dolním okraji okna dokumentu, otevřete Inspektor vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte název do pole Název formuláře.

  Nemusíte nastavovat atributy formuláře akce ani metoda a určovat tak, jak formulář odešle data, když uživatel klepne na tlačítko Odeslat. Serverové chování Vložit záznam tyto atributy nastaví za vás.

 4. Přidejte objekt formuláře, například textové pole (Vložit > Formulář > Textové pole), pro každý sloupec databázové tabulky, do kterého chcete vkládat záznamy.

  Objekty formuláře slouží k zadávání dat. K tomu se běžně používají textová pole, ale použít můžete i nabídky, volby a přepínací tlačítka.

 5. Přidejte do formuláře tlačítko Odeslat (Vložit > Formulář > Tlačítko).

  Tlačítko Odeslat můžete přejmenovat tak, že ho vyberete, otevřete Inspektor vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte novou hodnotu do pole Popis.

Přidání serverového chování, které vkládá záznamy do databázové tabulky (ColdFusion)

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Vložit záznam.
 2. Vyberte formulář z rozbalovací nabídky Odeslat hodnoty z.
 3. V rozbalovací nabídce Zdroj dat vyberte připojení k databázi.
 4. Zadejte jméno uživatele a heslo.
 5. Z rozbalovací nabídky Vložit do tabulky vyberte databázovou tabulku, do níž chcete záznam vložit.
 6. Vyberte sloupec databáze, do kterého chcete záznam vložit, z rozbalovací nabídky Hodnota vyberte objekt formuláře, který se do záznamu vloží, a pak z rozbalovací nabídky Odeslat jako vyberte datový typ objektu formuláře.

  Datový typ je druh dat, který očekává daný sloupec databáze (text, číslo, logická hodnota).

  Postup opakujte pro všechny objekty formuláře.

 7. Do pole Po vložení jít na zadejte stránku, která se má otevřít po vložení záznamu do databázové tabulky, nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor.
 8. Klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver přidá do stránky serverové chování, které uživateli umožní vkládat záznamy do databáze vyplněním formuláře HTML a kliknutím na tlačítko Odeslat.

Přidání serverového chování, které vkládá záznamy do databázové tabulky (ASP)

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Vložit záznam.
 2. Z rozbalovací nabídky Připojení vyberte připojení k databázi.

  Pokud potřebujete definovat připojení, klepněte na tlačítko Definovat.

 3. Z rozbalovací nabídky Vložit do tabulky vyberte databázovou tabulku, do které chcete záznam vložit.
 4. Do pole Po vložení jít na zadejte stránku, která se má otevřít po vložení záznamu do databázové tabulky, nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor.
 5. Vyberte formulář HTML používaný k zadání dat z rozbalovací nabídky Získat hodnoty z.

  Aplikace Dreamweaver automaticky vybere první formulář na stránce.

 6. Vyberte sloupec databáze, do kterého chcete záznam vložit, z rozbalovací nabídky Hodnota vyberte objekt formuláře, který se do záznamu vloží, a pak z rozbalovací nabídky Odeslat jako vyberte datový typ objektu formuláře.

  Datový typ je druh dat, který očekává daný sloupec databáze (text, číslo, logická hodnota).

  Postup opakujte pro všechny objekty formuláře.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver přidá do stránky serverové chování, které uživateli umožní vkládat záznamy do databáze vyplněním formuláře HTML a kliknutím na tlačítko Odeslat.

  Serverové chování můžete upravit otevřením panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) a dvojitým kliknutím na chování Vložit záznam.

Přidání serverového chování, které vkládá záznamy do databázové tabulky (PHP)

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Vložit záznam.
 2. Vyberte formulář z rozbalovací nabídky Odeslat hodnoty z.
 3. Z rozbalovací nabídky Připojení vyberte připojení k databázi.
 4. Z rozbalovací nabídky Vložit do tabulky vyberte databázovou tabulku, do které chcete záznam vložit.
 5. Vyberte sloupec databáze, do kterého chcete záznam vložit, z rozbalovací nabídky Hodnota vyberte objekt formuláře, který se do záznamu vloží, a pak z rozbalovací nabídky Odeslat jako vyberte datový typ objektu formuláře.

  Datový typ je druh dat, který očekává daný sloupec databáze (text, číslo, logická hodnota).

  Postup opakujte pro všechny objekty formuláře.

 6. Do pole Po vložení jít na zadejte stránku, která se má otevřít po vložení záznamu do databázové tabulky, nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor.
 7. Klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver přidá do stránky serverové chování, které uživateli umožní vkládat záznamy do databáze vyplněním formuláře HTML a kliknutím na tlačítko Odeslat.

Vytvoření stránky vložení v jednom kroku

 1. Otevřete stránku v zobrazení Návrh a vyberte volbu Vložit > Datové objekty > Vložení záznamu > Průvodce formulářem pro vložení záznamu.
 2. Z rozbalovací nabídky Připojení vyberte připojení k databázi. Pokud potřebujete definovat připojení, klepněte na tlačítko Definovat.
 3. Z rozbalovací nabídky Vložit do tabulky vyberte databázovou tabulku, do které chcete záznam vložit.
 4. Pokud používáte ColdFusion, zadejte uživatelské jméno a heslo.
 5. Do pole Po vložení jít na zadejte stránku, která se má otevřít po vložení záznamu do databázové tabulky, nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor.
 6. V části Pole formuláře vyberte objekty formuláře, které chcete mít ve formuláři HTML na stránce vkládání záznamu, a také, které sloupce databázové tabulky mají být aktualizovány kterým objektem.

  Aplikace Dreamweaver standardně vytvoří objekty formuláře pro každý sloupec databázové tabulky. Pokud databáze automaticky generujte jedinečný klíčový identifikátor každého nově vytvořeného záznamu, odstraňte objekt formuláře odpovídající sloupci klíče tak, že ho v seznamu vyberete a klepnete na tlačítko minus (-). Tím odpadá riziko, že uživatel zadá do formuláře hodnotu identifikátoru, která již existuje.

  Pořadí objektů formuláře HTML můžete změnit tak, že objekt formuláře vyberete v seznamu a kliknete na tlačítko nahoru nebo dolů vpravo v dialogovém okně.

 7. Vyberte způsob zobrazení jednotlivých polí pro zadávání dat ve formuláři HTML tak, že klepnete na řádek v tabulce Pole formuláře a do polí pod tabulkou zadáte následující informace:
  • Do pole Popis zadejte popisný název, který bude zobrazen u pole pro zadávání dat. Aplikace Dreamweaver standardně zobrazí jako popis název sloupce databázové tabulky.

  • Z rozbalovací nabídky Zobrazit jako vyberte objekt formuláře, který bude sloužit jako pole pro zadávání dat. Můžete vybrat volbu Textové pole, Textová oblast, Nabídka, Zaškrtávací pole, Přepínací tlačítka a Text. Pro položky, které jsou jen pro čtení, vyberte volbu Text. Můžete také vybrat volbu Pole hesla, Pole souboru a Skryté pole.

  Poznámka:

  Skrytá pole se vkládají na konec formuláře.

  • V nabídce Odeslat jako vyberte formát dat, který databázová tabulka přijme. Pokud například sloupec tabulky přijme jen číselná data, vyberte volbu Číslo.
  • Nastavte vlastnosti objektu formuláře. Máte různé volby podle toho, jaký objekt formuláře vyberete jako pole pro zadávání dat. Pro textová pole, textové rámečky a text můžete zadat počáteční hodnotu. Pro nabídky a skupiny přepínacích tlačítek můžete vlastnosti nastavit po otevření dalšího dialogového okna. Pro volby můžete vybrat volby Zaškrtnuté nebo Nezaškrtnuté.  
 8. Klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver do stránky přidá formulář HTML i serverové chování Vložit záznam. Objekty formuláře jsou rozmístěny v základní tabulce, kterou můžete upravit pomocí nástrojů aplikace Dreamweaver pro návrh stránek. (Zajistěte, aby všechny objekty formuláře zůstaly uvnitř hranic formuláře.)

  Serverové chování můžete upravit otevřením panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) a dvojitým kliknutím na chování Vložit záznam.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online