Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření stránky vložení záznamu

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Zjistěte, jak vytvářet stránky vložení záznamu ve své aplikaci Dreamweaver, které umožňují uživatelům vkládat nové záznamy v databázi.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace naleznete v tomto článku.

O vytváření stránek vložení záznamu

Vaše aplikace může obsahovat stránku, která uživatelům umožní vložení nového záznamu do databáze.

Stránka vložení obsahuje dva bloky:

 • Formulář HTML, do kterého uživatelé zadají data

 • Serverové chování Vložit záznam, které aktualizuje databázi

  Když uživatel ve formuláři klikne na tlačítko Odeslat, serverové chování vloží záznamy do databázové tabulky.

  Tyto bloky můžete vložit v jednom kroku pomocí datového objektu Formulář vložení záznamu, případně je můžete vložit samostatně pomocí nástrojů pro formuláře aplikace Dreamweaver a panelu Serverová chování.

Poznámka:

Stránka vložení záznamu nemůže obsahovat více než jedno serverové chování, které mění záznamy v databázi. Nemůžete například do stránky vložení záznamu přidat serverové chování Aktualizovat záznam nebo Odstranit záznam.

Vytvoření stránky vložení záznamu po blocích

Stránku vložení záznamu také můžete vytvořit pomocí nástrojů pro formuláře a serverového chování.

Přidání formuláře HTML na stránku vložení záznamu

 1. Vytvořte dynamickou stránku (Soubor > Nový > Prázdná stránka) a určete její vzhled pomocí nástrojů návrhu aplikace Dreamweaver.
 2. Přidejte formulář HTML umístěním kurzoru na místo, kde se má formulář objevit, a výběrem volby Vložit > Formulář > Formulář.

  Na stránce se objeví prázdný formulář. Abyste viděli hranice formuláře znázorněné tenkými červenými čarami, může být nutné povolit Neviditelné elementy (Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy).

 3. Pojmenujte formulář HTML tak, že ho vyberete kliknutím na tag <form> na dolním okraji okna dokumentu, otevřete Inspektor vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte název do pole Název formuláře.

  Nemusíte nastavovat atributy formuláře akce ani metoda a určovat tak, jak formulář odešle data, když uživatel klepne na tlačítko Odeslat. Serverové chování Vložit záznam tyto atributy nastaví za vás.

 4. Přidejte objekt formuláře, například textové pole (Vložit > Formulář > Textové pole), pro každý sloupec databázové tabulky, do kterého chcete vkládat záznamy.

  Objekty formuláře slouží k zadávání dat. K tomu se běžně používají textová pole, ale použít můžete i nabídky, volby a přepínací tlačítka.

 5. Přidejte do formuláře tlačítko Odeslat (Vložit > Formulář > Tlačítko).

  Tlačítko Odeslat můžete přejmenovat tak, že ho vyberete, otevřete Inspektor vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte novou hodnotu do pole Popis.

Přidání serverového chování, které vkládá záznamy do databázové tabulky (ColdFusion)

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klikněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Vložit záznam.
 2. Vyberte formulář z rozbalovací nabídky Odeslat hodnoty z.
 3. V rozbalovací nabídce Zdroj dat vyberte připojení k databázi.
 4. Zadejte jméno uživatele a heslo.
 5. Z rozbalovací nabídky Vložit do tabulky vyberte databázovou tabulku, do níž chcete záznam vložit.
 6. Vyberte sloupec databáze, do kterého chcete záznam vložit, z rozbalovací nabídky Hodnota vyberte objekt formuláře, který se do záznamu vloží, a pak z rozbalovací nabídky Odeslat jako vyberte datový typ objektu formuláře.

  Datový typ je druh dat, který očekává daný sloupec databáze (text, číslo, logická hodnota).

  Postup opakujte pro všechny objekty formuláře.

 7. Do pole Po vložení jít na zadejte stránku, která se má otevřít po vložení záznamu do databázové tabulky, nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor.
 8. Klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver přidá do stránky serverové chování, které uživateli umožní vkládat záznamy do databáze vyplněním formuláře HTML a kliknutím na tlačítko Odeslat.

Přidání serverového chování, které vkládá záznamy do databázové tabulky (ASP)

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klikněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Vložit záznam.
 2. Z rozbalovací nabídky Připojení vyberte připojení k databázi.

  Pokud potřebujete definovat připojení, klikněte na tlačítko Definovat.

 3. Z rozbalovací nabídky Vložit do tabulky vyberte databázovou tabulku, do které chcete záznam vložit.
 4. Do pole Po vložení jít na zadejte stránku, která se má otevřít po vložení záznamu do databázové tabulky, nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor.
 5. Vyberte formulář HTML používaný k zadání dat z rozbalovací nabídky Získat hodnoty z.

  Aplikace Dreamweaver automaticky vybere první formulář na stránce.

 6. Vyberte sloupec databáze, do kterého chcete záznam vložit, z rozbalovací nabídky Hodnota vyberte objekt formuláře, který se do záznamu vloží, a pak z rozbalovací nabídky Odeslat jako vyberte datový typ objektu formuláře.

  Datový typ je druh dat, který očekává daný sloupec databáze (text, číslo, logická hodnota).

  Postup opakujte pro všechny objekty formuláře.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver přidá do stránky serverové chování, které uživateli umožní vkládat záznamy do databáze vyplněním formuláře HTML a kliknutím na tlačítko Odeslat.

  Serverové chování můžete upravit otevřením panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) a dvojitým kliknutím na chování Vložit záznam.

Přidání serverového chování, které vkládá záznamy do databázové tabulky (PHP)

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klikněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Vložit záznam.
 2. Vyberte formulář z rozbalovací nabídky Odeslat hodnoty z.
 3. Z rozbalovací nabídky Připojení vyberte připojení k databázi.
 4. Z rozbalovací nabídky Vložit do tabulky vyberte databázovou tabulku, do které chcete záznam vložit.
 5. Vyberte sloupec databáze, do kterého chcete záznam vložit, z rozbalovací nabídky Hodnota vyberte objekt formuláře, který se do záznamu vloží, a pak z rozbalovací nabídky Odeslat jako vyberte datový typ objektu formuláře.

  Datový typ je druh dat, který očekává daný sloupec databáze (text, číslo, logická hodnota).

  Postup opakujte pro všechny objekty formuláře.

 6. Do pole Po vložení jít na zadejte stránku, která se má otevřít po vložení záznamu do databázové tabulky, nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor.
 7. Klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver přidá do stránky serverové chování, které uživateli umožní vkládat záznamy do databáze vyplněním formuláře HTML a kliknutím na tlačítko Odeslat.

Vytvoření stránky vložení v jednom kroku

 1. Otevřete stránku v zobrazení Návrh a vyberte volbu Vložit > Datové objekty > Vložení záznamu > Průvodce formulářem pro vložení záznamu.
 2. Z rozbalovací nabídky Připojení vyberte připojení k databázi. Pokud potřebujete definovat připojení, klikněte na tlačítko Definovat.
 3. Z rozbalovací nabídky Vložit do tabulky vyberte databázovou tabulku, do které chcete záznam vložit.
 4. Pokud používáte ColdFusion, zadejte uživatelské jméno a heslo.
 5. Do pole Po vložení jít na zadejte stránku, která se má otevřít po vložení záznamu do databázové tabulky, nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor.
 6. V části Pole formuláře vyberte objekty formuláře, které chcete mít ve formuláři HTML na stránce vkládání záznamu, a také, které sloupce databázové tabulky mají být aktualizovány kterým objektem.

  Aplikace Dreamweaver standardně vytvoří objekty formuláře pro každý sloupec databázové tabulky. Pokud databáze automaticky generujte jedinečný klíčový identifikátor každého nově vytvořeného záznamu, odstraňte objekt formuláře odpovídající sloupci klíče tak, že ho v seznamu vyberete a kliknete na tlačítko minus (–). Tím odpadá riziko, že uživatel zadá do formuláře hodnotu identifikátoru, která již existuje.

  Pořadí objektů formuláře HTML můžete změnit tak, že objekt formuláře vyberete v seznamu a kliknete na tlačítko nahoru nebo dolů vpravo v dialogovém okně.

 7. Vyberte způsob zobrazení jednotlivých polí pro zadávání dat ve formuláři HTML tak, že kliknete na řádek v tabulce Pole formuláře a do polí pod tabulkou zadáte následující informace:
  • Do pole Popis zadejte popisný název, který bude zobrazen u pole pro zadávání dat. Aplikace Dreamweaver standardně zobrazí jako popis název sloupce databázové tabulky.

  • Z rozbalovací nabídky Zobrazit jako vyberte objekt formuláře, který bude sloužit jako pole pro zadávání dat. Můžete vybrat volbu Textové pole, Textová oblast, Nabídka, Zaškrtávací pole, Přepínací tlačítka a Text. Pro položky, které jsou jen pro čtení, vyberte volbu Text. Můžete také vybrat volbu Pole hesla, Pole souboru a Skryté pole.

  Poznámka:

  Skrytá pole se vkládají na konec formuláře.

  • V nabídce Odeslat jako vyberte formát dat, který databázová tabulka přijme. Pokud například sloupec tabulky přijme jen číselná data, vyberte volbu Číslo.
  • Nastavte vlastnosti objektu formuláře. Máte různé volby podle toho, jaký objekt formuláře vyberete jako pole pro zadávání dat. Pro textová pole, textové rámečky a text můžete zadat počáteční hodnotu. Pro nabídky a skupiny přepínacích tlačítek můžete vlastnosti nastavit po otevření dalšího dialogového okna. Pro volby můžete vybrat volby Zaškrtnuté nebo Nezaškrtnuté.  
 8. Klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver do stránky přidá formulář HTML i serverové chování Vložit záznam. Objekty formuláře jsou rozmístěny v základní tabulce, kterou můžete upravit pomocí nástrojů aplikace Dreamweaver pro návrh stránek. (Zajistěte, aby všechny objekty formuláře zůstaly uvnitř hranic formuláře.)

  Serverové chování můžete upravit otevřením panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) a dvojitým kliknutím na chování Vložit záznam.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?