Další informace jak vytvořit a upravit vodorovné linky k oddělení textu a vizuálních objektů v Dreamweaveru.

Vodorovné linky jsou vhodné pro uspořádání informací na stránce. Na stránce je možné vizuálně oddělit text a objekty pomocí jedné nebo více linek.

Vytvoření vodorovné linky

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor do místa, kam chcete vodorovnou linku vložit.
 2. Vyberte volbu Vložit > HTML > Vodorovná linka.

  Podle potřeby můžete také vložit vodorovnou linku ze sekce HTML na panelu Vložit.

Úpravy vodorovné linky

 1. Vyberte vodorovnou linku v okně dokumentu.
 2. Výběrem volby Okna > Vlastnosti otevřete inspektor Vlastnosti a upravte vlastnosti podle potřeby:
  Úprava vlastností vodorovné linky
  Úprava vlastností vodorovné linky

  Textové pole ID

  Umožňuje zadat identifikátor pro horizontální pravidlo.

  Š a V

  Určete šířku a výšku linky v obrazových bodech nebo jako procento velikosti stránky.

  Zarovnání

  Určuje zarovnání linky (Výchozí, Doleva, Na střed nebo Doprava). Toto nastavení se použije pouze v případě, že šířka linky bude menší než šířka okna prohlížeče.

  Stínování

  Určuje, zda se linka nakreslí se stínováním. Pokud tuto volbu odznačíte, linka se bude kreslit plnou barvou.

  Třída

  Umožňuje připojit seznam stylů nebo použít třídu z již připojeného seznamu stylů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online