Příručka uživatele Zrušit

Odstraňování problémů s odkazy

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Vyhledejte a opravujte přerušené, externí a osamocené odkazy v aplikaci Dreamweaver.

Použijte funkci Kontrola odkazů k tomu, abyste vyhledali přerušené odkazy a osiřelé soubory (soubory, které stále existují ve webovém místě, ale které nejsou odkazovány žádnými jinými soubory ve webovém místě). Můžete prohledat otevřený soubor, část lokálního webového místa nebo celé lokální webové místo.

Aplikace Dreamweaver ověřuje odkazy pouze vzhledem k dokumentům v rámci webového místa; aplikace Dreamweaver sestavuje seznam externích odkazů ve vybraném dokumentu nebo dokumentech, ale neověřuje je.

Můžete také identifikovat a odstranit soubory, které nejsou již dále využívány jinými soubory ve webovém místě.

 1. Uložte soubor do umístění uvnitř lokálního webového místa aplikace Dreamweaver.
 2. Otevřete soubor z panelu Soubory.

 3. Vyberte možnost Web > Možnosti webu > Zkontrolovat odkazy v celém webu.

 4. Z rozbalovacího seznamu Zobrazit vyberte jednu z následujících akcí:

  • Přerušené odkazy: Umožňuje zobrazit hlášení o přerušených odkazech.
  • Externí odkazy: Umožňuje zobrazit externí odkazy v souboru.
  • Osamocené soubory: Umožňuje zobrazit soubory, které nemají příchozí odkazy.
 5. V rozbalovací nabídce vyberte jednu z následujících možností:

  • Zkontrolovat odkazy: Kontrola odkazu pro celý soubor.
  • Zkontrolovat odkazy pro celý aktuální lokální web: Kontrola odkazu, který je součástí místního webu.
  • Zkontrolovat odkazy pro vybrané soubory webu: Kontrola odkazů pro vybrané soubory.

  Výsledky se zobrazí na panelu Kontrola odkazů.

 6. Pokud budete chtít hlášení uložit, z rozevírací nabídky Kontrola odkazů vyberte možnost Uložit výsledky...

  Hlášení se vytvoří ve formě dočasného souboru. Pokud zprávu neuložíte, přijdete o ni.

Poté co jste spustili zprávy o odkazech, můžete opravit přerušené odkazy a odkazy na obrazy přímo v panelu Kontrola odkazů nebo můžete otevřít soubory ze seznamu a opravit odkazy v inspektoru Vlastnosti.

 1. Spusťte zprávu kontroly odkazů.
 2. Ve sloupci Přerušené odkazy (ne ve sloupci Soubory) v panelu Kontrola odkazů (ve skupině panelů Výsledky) vyberte přerušený odkaz.

  Vedle přerušeného odkazu se objeví ikona složky.

 3. Klikněte na ikonu složky vedle přerušeného odkazu a přejděte na správný soubor nebo zadejte správnou cestu a název souboru.
 4. Stiskněte tabulátor nebo klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

  Pokud existují další přerušené odkazy na tento soubor, jste vyzváni k opravě odkazů i v ostatních souborech. Klikněte na tlačítko Ano, chcete-li aby aplikace Dreamweaver aktualizovala všechny dokumenty ze seznamu, které odkazují na tento soubor. Klikněte na tlačítko Ne, aby aplikace Dreamweaver zaktualizovala pouze aktuální odkaz.

  Poznámka:

  Pokud je pro webové místo zapnutá volba Vyhrazování a zpřístupňování souborů, aplikace Dreamweaver se pokusí vyhradit soubory, které vyžadují změny. Pokud soubor nelze vyhradit, aplikace Dreamweaver zobrazí dialogové okno s varováním a ponechá přerušené odkazy beze změny.

 1. Spusťte zprávu kontroly odkazů.
 2. V panelu Kontrola odkazů (ve skupině panelů Výsledky) poklepejte na položku ve sloupci Soubor.

  Aplikace Dreamweaver otevře dokument, vybere přerušený obraz nebo odkaz a zvýrazní cestu a název souboru v inspektoru Vlastnosti. (Pokud není inspektor Vlastnosti vidět, vyberte volbu Okna > Vlastnosti, abyste ho otevřeli.)

 3. Chcete-li nastavit novou cestu a název souboru v inspektoru Vlastnosti, klikněte na ikonu složky a přejděte na správný soubor nebo přepište zvýrazněný text.

  Pokud aktualizujete odkaz na obraz a nový obraz se objeví v nesprávné velikosti, klepněte na popisky Š a V v inspektoru Vlastnosti nebo klepněte na tlačítko Obnovit, abyste znovu nastavili hodnoty výšky a šířky.

 4. Soubor uložte.

  Když jsou odkazy opraveny, jejich záznamy ze seznamu Kontroly odkazů zmizí. Pokud se položka stále objevuje v seznamu poté, co jste zadali novou cestu nebo název souboru v Kontrole odkazů (nebo poté, co jste uložili změny v inspektoru Vlastnosti), aplikace Dreamweaver nemůže najít nový soubor a stále považuje odkaz za přerušený.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?