Vyhledejte a opravujte přerušené, externí a osamocené odkazy v aplikaci Dreamweaver.

Použijte funkci Kontrola odkazů k tomu, abyste vyhledali přerušené odkazy a osiřelé soubory (soubory, které stále existují ve webovém místě, ale které nejsou odkazovány žádnými jinými soubory ve webovém místě). Můžete prohledat otevřený soubor, část lokálního webového místa nebo celé lokální webové místo.

Aplikace Dreamweaver ověřuje odkazy pouze vzhledem k dokumentům v rámci webového místa; aplikace Dreamweaver sestavuje seznam externích odkazů ve vybraném dokumentu nebo dokumentech, ale neověřuje je.

Můžete také identifikovat a odstranit soubory, které nejsou již dále využívány jinými soubory ve webovém místě.

 1. Uložte soubor do umístění uvnitř lokálního webového místa aplikace Dreamweaver.
 2. Otevřete soubor z panelu Soubory.

 3. Vyberte možnost Web > Možnosti webu > Zkontrolovat odkazy v celém webu.

 4. Z rozbalovacího seznamu Zobrazit vyberte jednu z následujících akcí:

  • Přerušené odkazy: Umožňuje zobrazit hlášení o přerušených odkazech.
  • Externí odkazy: Umožňuje zobrazit externí odkazy v souboru.
  • Osamocené soubory: Umožňuje zobrazit soubory, které nemají příchozí odkazy.
 5. V rozbalovací nabídce vyberte jednu z následujících možností:

  • Zkontrolovat odkazy: Kontrola odkazu pro celý soubor.
  • Zkontrolovat odkazy pro celý aktuální lokální web: Kontrola odkazu, který je součástí místního webu.
  • Zkontrolovat odkazy pro vybrané soubory webu: Kontrola odkazů pro vybrané soubory.

  Výsledky se zobrazí na panelu Kontrola odkazů.

 6. Pokud budete chtít hlášení uložit, z rozevírací nabídky Kontrola odkazů vyberte možnost Uložit výsledky...

  Hlášení se vytvoří ve formě dočasného souboru. Pokud zprávu neuložíte, přijdete o ni.

Poté co jste spustili zprávy o odkazech, můžete opravit přerušené odkazy a odkazy na obrazy přímo v panelu Kontrola odkazů nebo můžete otevřít soubory ze seznamu a opravit odkazy v inspektoru Vlastnosti.

 1. Spusťte zprávu kontroly odkazů.
 2. Ve sloupci Přerušené odkazy (ne ve sloupci Soubory) v panelu Kontrola odkazů (ve skupině panelů Výsledky) vyberte přerušený odkaz.

  Vedle přerušeného odkazu se objeví ikona složky.

 3. Klikněte na ikonu složky vedle přerušeného odkazu a přejděte na správný soubor nebo zadejte správnou cestu a název souboru.
 4. Stiskněte tabulátor nebo klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

  Pokud existují další přerušené odkazy na tento soubor, jste vyzváni k opravě odkazů i v ostatních souborech. Klikněte na tlačítko Ano, chcete-li aby aplikace Dreamweaver aktualizovala všechny dokumenty ze seznamu, které odkazují na tento soubor. Klikněte na tlačítko Ne, aby aplikace Dreamweaver zaktualizovala pouze aktuální odkaz.

  Poznámka:

  Pokud je pro webové místo zapnutá volba Vyhrazování a zpřístupňování souborů, aplikace Dreamweaver se pokusí vyhradit soubory, které vyžadují změny. Pokud soubor nelze vyhradit, aplikace Dreamweaver zobrazí dialogové okno s varováním a ponechá přerušené odkazy beze změny.

 1. Spusťte zprávu kontroly odkazů.
 2. V panelu Kontrola odkazů (ve skupině panelů Výsledky) poklepejte na položku ve sloupci Soubor.

  Aplikace Dreamweaver otevře dokument, vybere přerušený obraz nebo odkaz a zvýrazní cestu a název souboru v inspektoru Vlastnosti. (Pokud není inspektor Vlastnosti vidět, vyberte volbu Okna > Vlastnosti, abyste ho otevřeli.)

 3. Chcete-li nastavit novou cestu a název souboru v inspektoru Vlastnosti, klikněte na ikonu složky a přejděte na správný soubor nebo přepište zvýrazněný text.

  Pokud aktualizujete odkaz na obraz a nový obraz se objeví v nesprávné velikosti, klepněte na popisky Š a V v inspektoru Vlastnosti nebo klepněte na tlačítko Obnovit, abyste znovu nastavili hodnoty výšky a šířky.

 4. Soubor uložte.

  Když jsou odkazy opraveny, jejich záznamy ze seznamu Kontroly odkazů zmizí. Pokud se položka stále objevuje v seznamu poté, co jste zadali novou cestu nebo název souboru v Kontrole odkazů (nebo poté, co jste uložili změny v inspektoru Vlastnosti), aplikace Dreamweaver nemůže najít nový soubor a stále považuje odkaz za přerušený.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online