Informace, jak hledat a nahradit kód, text nebo tagy (s atributy nebo bez nich) v rámci aktuálního dokumentu, složky, webu nebo ve všech otevřených dokumentech.

Použijte výkonné funkce hledání a nahrazování aplikace Dreamweaver k hledání a nahrazení kódu, textu nebo tagů (s atributy nebo bez nich) v rámci aktuálního dokumentu, složky, webu nebo ve všech otevřených dokumentech.

Můžete také využít špičkový algoritmus pro srovnávání vzorců (regulární výrazy) a nastavit tak komplexní podmínky hledání a nahrazování.

Zde je několik typů toho, co lze hledat a nahradit:

 • tagy, atributy a text uvnitř kódu,
 • text ve výběru nebo vícenásobný výběr,
 • text ve více dokumentech, otevřené dokumenty, složka, web nebo můžete omezit hledání na aktuálně otevřený dokument,
 • použít regulární výrazy v řetězci pro vyhledávání.

I v případě, že není žádný dokument v aplikaci Dreamweaver otevřený, můžete hledat text, tagy a atributy.

Vyhledání a nahrazení textu v aktuálním dokumentu

 1. V otevřeném dokumentu klikněte na možnost Hledat > Hledat v aktuálním dokumentu, nebo stisknutím kláves Ctrl + F (systém Windows) nebo Cmd + F (systém Mac) otevřete panel Rychlé hledání ve spodní části aktuálního dokumentu.

  Pokud budete chtít text také nahradit, klikněte na možnost Najít > Nahradit v aktuálním dokumentu, nebo stisknutím kláves Ctrl + H (systém Windows) nebo Cmd + Alt + F (systém Mac) otevřete panel rychlého hledání a nahrazení.

 2. Do pole pro hledání zadejte text, který chcete najít v aktuálním dokumentu.

  Při psaní bude aplikace Dreamweaver automaticky zvýrazňovat všechny výskyty hledaného řetězce v aktuálním dokumentu.

  Hledání textu v aktuálním dokumentu
  Hledání textu v aktuálním dokumentu

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver zobrazí počet výskytů hledaného textu v panelu Rychle vyhledat a nahradit, výsledky můžete procházet pomocí šipek Předchozí a Další.

 3. Pomocí následujících filtrů je možné rozšířit nebo omezit vyhledávání:

  • Rozlišovat malá a VELKÁ: omezí vyhledávání na kód/tag/text, který přesně odpovídá zadané velikosti písmen. Pokud například hledáte výraz hnědá buřinka, nenajdete výraz Hnědá buřinka.
  • Použít regulární výrazy: určité znaky a krátké řetězce (například ?, *, \w a \b) budou ve vyhledávaném řetězci považovány za operátory regulárních výrazů. Například při vyhledání výrazu š\w*\b pes se zobrazí výsledky šedý pes i štěkající pes.
  • Pouze celá slova: omezí vyhledávání na text, který odpovídá jednomu nebo více úplným slovům.
  • Ignorovat mezery: pro účely vyhledávání považuje všechny mezery za jednu mezeru. Například, pokud vyberete tuto volbu, bude výrazu „tento text“ odpovídat výraz „tento text“, ale ne „tentotext“. Tato možnost není dostupná v případě, že je vybrána možnost Použít regulární výrazy. Aby byly mezery ignorovány, je nutné regulární výraz výslovně zadat. Tagy se nepokládají za mezery. 
  • Hledat ve vybraném textu: Omezí vyhledávání na text, který je aktuálně vybrán v aktivním dokumentu. Vybraný text může být jeden blok textu nebo vícenásobný výběr textu v různých místech v aktuálně otevřeném dokumentu. Pokud hledáte v rámci vybraného textu, nejsou nalezené výrazy v dokumentu označeny. Kliknutím na tlačítko Najít vše zobrazíte výsledky hledání v panelu hledání.
  Filtry pro rozšíření nebo omezení rozsahu hledání
  Filtry pro rozšíření nebo omezení rozsahu hledání

 4. Pokud chcete nalezený text nebo tagy nahradit, zadejte text do textového pole Nahradit a klikněte na tlačítko Nahradit nebo Nahradit vše.

  Pokud budete chtít procházet nalezené výskyty na stránce a nahradit je jednotlivě, klikněte na tlačítko Nahradit a pomocí šipek Další a Předchozí přejděte k dalším výskytům hledaného výrazu v rámci dokumentu.

  Budete-li chtít nahradit všechny výskyty hledaného výrazu okamžitě, klikněte na tlačítko Nahradit vše. Aplikace Dreamweaver nahradí všechny nalezené výskyty a zobrazí informace o všech nalezených a nahrazených výrazech.

  Hlášení o nahrazených výrazech na panelu Výsledky hledání
  Hlášení o nahrazených výrazech na panelu Výsledky hledání

Vyhledání a nahrazení textu ve více dokumentech

Podle potřeby můžete najít všechny hledané výrazy ve více dokumentech, ve složce nebo v rámci vašeho webu.

 1. Výběrem možnosti Hledat > Hledat a nahradit v souborech nebo stisknutím kláves Ctrl + Shift + F (systém Windows) nebo Cmd + Shift + F (systém Mac) otevřete Dialogové okno Hledat a nahradit.

  Poznámka:

  Když spustíte funkci Hledat a nahradit v souborech poprvé, je jako výchozí možnost nastaveno hledání v celém aktuálním lokálním místě. Pokud provedete jiný výběr, aplikace Dreamweaver si dokáže zapamatovat tento výběr a vaši volbu nastaví jako výchozí možnost.

 2. Zadejte požadovaný text do textového pole Hledat a v rozevíracím seznamu vyberte následující možnosti:

  • Aktuální dokumentaplikace Dreamweaver vyhledá frázi v aktivním dokumentu.
  • Funkce Otevřené dokumenty – aplikace Dreamweaver vyhledá zadanou větu ve všech otevřených dokumentech.
  • Funkce Složka – aplikace Dreamweaver vyhledá zadanou větu ve všech souborech nacházejících se uvnitř určené složky.
  • Vybrané soubory na webu – aplikace Dreamweaver vyhledá zadanou frázi v souborech vybraných na webu v panelu Soubory.
  • Celé aktuální lokální místo – aplikace Dreamweaver vyhledá určenou frázi na aktuálním webu, na kterém pracujete.
  Dialogové okno Hledat a nahradit
  Dialogové okno Hledat a nahradit

 3. Pomocí následujících filtrů je možné rozšířit nebo omezit vyhledávání:

  • Rozlišovat malá a VELKÁ: omezí vyhledávání na text, který přesně odpovídá zadané velikosti písmen. Pokud například hledáte výraz hnědá buřinka, nenajdete výraz Hnědá buřinka.
  • Použít regulární výrazy: určité znaky a krátké řetězce (například ?, *, \w a \b) budou ve vyhledávaném řetězci považovány za operátory regulárních výrazů. Například při vyhledání výrazu š\w*\b pes se zobrazí výsledky šedý pes i štěkající pes.
  • Pouze celá slova: omezí vyhledávání na text, který odpovídá jednomu nebo více úplným slovům.
  • Ignorovat mezery: pro účely vyhledávání považuje všechny mezery za jednu mezeru. Například, pokud vyberete tuto volbu, bude výrazu „tento text“ odpovídat výraz „tento text“, ale ne „tentotext“. Tato možnost není dostupná v případě, že je vybrána možnost Použít regulární výrazy. Aby byly mezery ignorovány, je nutné regulární výraz výslovně zadat. Tagy se nepokládají za mezery. 
  • Hledat pouze text: hledání určitého textového řetězce v textu dokumentu. Hledání textu ignoruje kód HTML, který jinak řetězec přerušuje. Například při vyhledání výrazu „head“ budou nalezeny pouze výskyty v textu. Vyhledávání ignoruje všechny výskyty <head> a </head>.

  Poznámka:

  Filtr Prohledat pouze text je na kartě Další volby v dialogovém okně Hledat a nahradit zakázán.

  Filtry v dialogovém okně Hledat a nahradit
  Filtry v dialogovém okně Hledat a nahradit

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud chcete najít všechny výskyty zadaného textu, vyberte možnost Najít vše. Aplikace Dreamweaver otevře panel Výsledky hledání. Pokud hledáte v jednom dokumentu, na panelu Najít vše se zobrazí všechny výskyty hledaného textu nebo tagů s okolním kontextem. Pokud hledáte v adresáři nebo na webu, funkce Najít vše zobrazí seznam dokumentů obsahujících hledaný tag.
  • Pokud chcete nalezený text nebo tagy nahradit, zadejte text do textového pole Nahradit a klikněte na tlačítko Nahradit nebo Nahradit vše.
  • Pokud budete chtít procházet nalezené výskyty na stránce a nahradit je jednotlivě, klikněte na tlačítko Nahradit a pomocí šipek Další a Předchozí přejděte k dalším výskytům hledaného výrazu.
  • Budete-li chtít nahradit všechny výskyty hledaného výrazu okamžitě, klikněte na tlačítko Nahradit vše. Aplikace Dreamweaver nahradí všechny nalezené výskyty a zobrazí informace o všech nalezených a nahrazených výrazech na panelu Výsledky hledání.
  • Pokud chcete výsledky hledání ještě před jejich nahrazením zobrazit, vyberte možnost Nahradit vše a poté možnost Výjimky. Po výběru této možnosti se výsledky hledání zobrazí na panelu Výsledky hledání. Zde poté můžete zrušit výběr výskytů, u kterých nahrazení provést nechcete.

  Po dvojitém kliknutí na výsledek hledání na panelu Výsledky hledání přejde aplikace Dreamweaver na dané místo a umístí kurzor do prostoru textu.

Vyhledání a nahrazení tagů, atributů a textu v kódu

Podle potřeby můžete vyhledávat určité tagy, atributy a hodnoty atributů. Například můžete vyhledávat všechny tagy img, které nemají atribut Alt.

Můžete také vyhledávat konkrétní řetězce textu, které jsou nebo nejsou součástí sady kontejnerových tagů. Například můžete vyhledávat slovo Nepojmenovaný obsažené v tagu title s cílem vyhledat všechny nepojmenované stránky na vašem webu.

Vyhledání a nahrazení tagů, atributů a textu v kódu v rámci aktuálně otevřeného dokumentu

 1. Otevřete dokument, ve kterém chcete vyhledávat. Poté vyberte možnost Hledat > Hledat v aktuálním dokumentu.

 2. Pokud chcete vyhledat určitý text v rámci tagu, zadejte textový řetězec do pole Hledat a z rozevíracího seznamu vedle tohoto pole vyberte požadovaný tag.

  Hledání textu v rámci zadaného tagu
  Hledání textu v rámci zadaného tagu

  Aplikace Dreamweaver zvýrazní všechny výskyty zadaného textu v rámci zadaných tagů na prohledávané stránce.

Vyhledání a nahrazení tagů, atributů a textu v kódu v rámci více dokumentů:

 1. Výběrem možnosti Hledat > Hledat a nahradit v souborech nebo stisknutím kláves Ctrl + Shift + F (systém Windows) nebo Cmd + Shift + F (systém Mac) otevřete Dialogové okno Hledat a nahradit.

 2. Na kartě Další volby vyberte jednu z následujících možností pro funkci „Najít v“:

  • Aktuální dokument – aplikace Dreamweaver vyhledá frázi v aktuálně otevřeném dokumentu.
  • Otevřené dokumenty – aplikace Dreamweaver vyhledá zadanou větu ve všech otevřených dokumentech.
  • Složka – aplikace Dreamweaver vyhledá zadanou větu ve všech souborech nacházejících se uvnitř určené složky.
  • Vybrané soubory na webovém místě – aplikace Dreamweaver vyhledá zadanou větu ve všech souborech vybraných v panelu Soubory.
  • Celé aktuální lokální místo – aplikace Dreamweaver vyhledá určenou frázi na aktuálním webu, na kterém pracujete.
  Rozšířené Dialogové okno Hledat a nahradit
  Rozšířené Dialogové okno Hledat a nahradit

 3. Zadejte parametry hledání a požadovanou akci.

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud chcete najít všechny výskyty zadaného textu, vyberte možnost Najít vše. Aplikace Dreamweaver otevře panel Výsledky hledání. Pokud hledáte v jednom dokumentu, na panelu Najít vše se zobrazí všechny výskyty hledaného textu nebo tagů s okolním kontextem. Pokud hledáte v adresáři nebo na webu, funkce Najít vše zobrazí seznam dokumentů obsahujících hledaný tag.
  • Pokud chcete nalezený text nebo tagy nahradit, zadejte text do textového pole Nahradit a klikněte na tlačítko Nahradit nebo Nahradit vše.
  • Pokud budete chtít procházet nalezené výskyty na stránce a nahradit je jednotlivě, klikněte na tlačítko Nahradit a pomocí šipek Další a Předchozí přejděte k dalším výskytům hledaného výrazu.
  • Budete-li chtít nahradit všechny výskyty hledaného výrazu okamžitě, klikněte na tlačítko Nahradit vše. Aplikace Dreamweaver nahradí všechny nalezené výskyty a zobrazí informace o všech nalezených a nahrazených výrazech na panelu Výsledky hledání.
  • Pokud chcete výsledky hledání ještě před jejich nahrazením zobrazit, vyberte možnost Nahradit vše a poté možnost Výjimky. Po výběru této možnosti se výsledky hledání zobrazí na panelu Výsledky hledání. Zde poté můžete zrušit výběr výskytů, u kterých nahrazení provést nechcete.

  Po dvojitém kliknutí na výsledek hledání na panelu Výsledky hledání přejde aplikace Dreamweaver na dané místo a umístí kurzor do prostoru textu.

Zobrazení výsledků hledání

Postup zobrazení výsledků hledání:

 1. Výběrem možnosti Okno > Výsledky > Hledání zobrazíte výsledky hledání v rámci panelu Hledání.

 2. Dvojitým kliknutím na výsledek hledání na panelu Hledání zobrazíte daný výskyt ve vašem dokumentu. 

 3. Kliknutím pravým tlačítkem na ikonu v horní části panelu Hledání otevřete místní nabídku, která obsahuje další možnosti pro zařazení a vyloučení souborů (pokud používáte systém správy verzí), vyhledejte a nahraďte další řetězce, vymažte výsledky hledání nebo panel Hledání zavřete.

  Další možnosti na panelu Výsledky hledání
  Další možnosti na panelu Výsledky hledání

Uložení a načtení hledaných výrazů

Vyberte možnost Najít > Hledat a nahradit.

Chcete-li uložit dotazy, klikněte na ikonu Uložit, jak je uvedeno v části Hledat a nahradit a vyberte cíl pro uložení souboru jako souboru .dwr. 

Chcete-li načíst dotazy, klepněte na ikonu Načíst a vyberte soubor dotazu .dwr z počítače. 

save-load-queries-find-and-replace

Pro aplikaci Dreamweaver CC verze 2017 a 2018

Ve výchozím nastavení není ukládání a načítání hledaných výrazů v aplikaci Dreamweaver CC verze 2017 a 2018 povoleno. Pokud však opravdu chcete mít možnost hledané výrazy uložit a načíst, můžete tuto funkci aktivovat pomocí následujících kroků.

 1. Ujistěte se, že máte nainstalovanou aplikaci Dreamweaver CC 2017.1. Spusťte aplikaci Dreamweaver, dialogové okno pro pokročilé hledání a nahrazení alespoň jednou použijte a aplikaci Dreamweaver zase ukončete.

 2. V systému Windows:

  1. Otevřete editor registru – v nabídce Start v poli pro spuštění nebo vyhledávání zadejte příkaz „regedit“ a stiskněte klávesu Enter.
  2. Přejděte do následujícího umístění: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Dreamweaver CC 2017\Advanced Find And Replace
  3. Klikněte pravým tlačítkem a vytvořte novou řetězcovou hodnotu ShowHiddenOptions=TRUE.
  4. Zavřete editor registru.

  Poznámka:

  Pokud v editoru registru systému Windows řádek „Advanced Find and Replace“ nenajdete, vymažte předvolby aplikace Dreamweaver a aplikaci Dreamweaver znovu spusťte.

  V systému Mac:

  1. Pomocí nástroje Finder přejděte do umístění ~/Library/Preferences.
  2. V textovém editoru otevřete soubor Adobe Dreamweaver CC 2017 Prefs.
  3. Vyhledejte oblast [Advanced Find and Replace] a přidejte řádek showhiddenoptions=TRUE.
  4. Uložte a zavřete soubor.
 3. Klikněte pravým tlačítkem a vytvořte řetězcovou hodnotu ShowHiddenOptions

 4. Nastavte data hodnoty na TRUE

 5. Zavřete editor registru. 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online