O poznámkách k návrhu

Poznámky k návrhu jsou poznámky, které vytváříte pro nějaký soubor. Poznámky k návrhu jsou sice spojené se souborem, který popisují, ale jsou uložené v samostatném souboru. V rozbaleném panelu Soubory můžete vidět, které soubory mají připojené poznámky k návrhu: ve sloupci Poznámky se zobrazí ikona poznámek k návrhu.

Pomocí poznámek k návrhu můžete sledovat další informace o souborech přiřazené k dokumentům, například názvy zdrojů obrazů a poznámky ke stavu souboru. Pokud například kopírujete dokument z jednoho webového místa do jiného, můžete k tomuto dokumentu přidat poznámky k návrhu s komentářem, že původní dokument je ve složce jiného webového místa.

Pomocí poznámek k návrhu můžete také sledovat citlivé údaje, které z bezpečnostních důvodů nemůžete vložit do dokumentu, například poznámky o volbě konkrétní ceny nebo konfigurace nebo jaké tržní faktory ovlivnily zamýšlené rozhodnutí.

Pokud otevřete soubor v aplikaci Adobe® Fireworks® nebo Flash a exportujete jej do jiného formátu, aplikace Fireworks a Flash automaticky uloží název původního zdrojového souboru do souboru Poznámky k návrhu. Pokud například otevřete soubor myhouse.png v aplikaci Fireworks a exportujete ho do souboru myhouse.gif, aplikace Fireworks vytvoří soubor poznámek k návrhu s názvem myhouse.gif.mno. Soubor poznámek k návrhu obsahuje název originálního souboru jako absolutní file: URL. Poznámky k návrhu pro myhouse.gif mohou tedy obsahovat následující řádek:

fw_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.png"

Podobně poznámky k návrhu k souboru Flash mohou obsahovat následující řádek:

fl_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.fla"

Poznámka:

Chtějí-li uživatelé sdílet poznámky k návrhu, musí určit stejnou cestu kořene webového místa (například sites/assets/orig).

Když importujete grafiku do aplikace Dreamweaver, soubor poznámek k návrhu se společně s grafikou automaticky zkopíruje do webového místa. Když vyberete obraz v aplikaci Dreamweaver a chcete ho upravit pomocí aplikace Fireworks, aplikace Fireworks otevře pro úpravy původní soubor.

Zapnutí a vypnutí poznámek k návrhu pro web

Poznámky k návrhu jsou přiřazeny k určitému souboru, ale uloženy jsou v samostatném souboru. Pomocí poznámek k návrhu můžete sledovat další informace o souborech přiřazené k dokumentům, například názvy zdrojů obrazů a poznámky ke stavu souboru.

Poznámky k návrhu pro webové místo zapnete nebo vypnete v dialogovém okně Definice webového místa v kategorii Poznámky k návrhu. Když povolíte funkci Poznámky k návrhu, můžete soubor také v případě potřeby sdílet s ostatními.

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.
 2. V dialogovém okně Správa webových míst vyberte webové místo a klepněte na tlačítko Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa rozbalte možnost Další nastavení a vyberte kategorii Poznámky k návrhu.
 4. Chcete-li zapnout poznámky k návrhu, vyberte volbu Zachovat poznámky k návrhu (pro vypnutí odznačte).
 5. Pokud chcete ve webovém místě odstranit všechny lokální soubory poznámek k návrhu, klepněte na tlačítko Vyčistit a poté na tlačítko Ano. (Chcete-li odstranit vzdálené soubory Poznámky k návrhu, bude nutné tak učinit ručně.)

  Poznámka:

  Příkaz Vymazat poznámky k návrhu odstraní pouze soubory MNO (Poznámky k návrhu). Neodstraní složku _notes ani soubor dwsync.xml ve složce _notes. Aplikace Dreamweaver používá soubor dwsync.xml k uchovávání informací o synchronizaci webu.

 6. Chcete-li se zbytkem dokumentů odeslat poznámky k návrhu připojené k webovému místu, vyberte možnost Povolit odeslání poznámek k návrhu pro sdílení a klepněte na tlačítko OK.
  • Pokud vyberete tuto volbu, můžete poznámky k návrhu sdílet s ostatními spolupracovníky. Když odesíláte nebo získáváte soubor, aplikace Dreamweaver automaticky získá nebo odešle připojený soubor poznámek k návrhu.

  • Pokud tuto volbu nevyberete, aplikace Dreamweaver bude poznámky k návrhu lokálně spravovat, ale se soubory je nebude odesílat. Pokud na webovém místě pracujete sami, odznačení této volby zvýší výkon. Poznámky k návrhu nebudou přenášeny do vzdáleného webového místa, když zpřístupníte/vyhradíte soubory, a můžete je ve webovém místě přidávat a upravovat lokálně.

Přiřazení poznámek k návrhu k souborům

Pro každý dokument nebo předlohu ve webovém místě můžete vytvořit soubor poznámek k návrhu. Poznámky k návrhu můžete vytvořit také pro aplety, prvky ActiveX, obrazy, obsah Flash, objekty Shockwave a obrazová pole v dokumentech.

Poznámka:

Pokud přidáte poznámky k návrhu k souboru předlohy, dokumenty, které vytvoříte s touto předlohou, poznámky k návrhu nezdědí.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Otevřete soubor v okně dokumentu a vyberte volbu Soubor > Poznámky k návrhu.

  • V panelu Soubory klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na daný soubor a vyberte volbu Poznámky k návrhu.

  Poznámka:

  Pokud je daný soubor umístěn ve vzdáleném webovém místě, musíte si ho nejdříve vyhradit a pak ho vybrat v lokální složce.

 2. V záložce Základní informace vyberte pro dokument stav z nabídky Stav.
 3. Chcete-li vložit aktuální lokální datum do poznámek, klepněte na ikonu data (nad polem Poznámky).
 4. Do pole Poznámky zadejte komentář.
 5. Chcete-li poznámky k návrhu zobrazit pokaždé, když soubor otevíráte, vyberte volbu Zobrazit při otevírání souboru.
 6. Chcete-li přidat nový pár klíč-hodnota, v záložce Všechny informace klikněte na tlačítko plus (+); chcete-li pár odstranit, vyberte ho a klikněte na tlačítko minus (-).

  Klíč můžete nazvat například Autor (v poli Název) a hodnotu definovat jako Heidi (v poli Hodnota).

 7. Kliknutím na tlačítko OK poznámky uložte.

  Aplikace Dreamweaver ukládá poznámky do složky nazvané _notes, která se nachází ve stejném umístění jako aktuální soubor. Název souboru je název souboru dokumentu spolu s příponou .mno. Pokud je název souboru například index.html, připojený soubor poznámek k návrhu se nazývá index.html.mno.

Práce s poznámkami k návrhu

Po připojení poznámek k návrhu k souboru můžete tyto poznámky otevřít, změnit jejich stav nebo je odstranit.

Otevření poznámek k návrhu připojených k souboru

 1. Jedním z následujících úkonů otevřete poznámky k návrhu:
  • Otevřete soubor v okně dokumentu a vyberte volbu Soubor > Poznámky k návrhu.

  • V panelu Soubory klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na soubor a vyberte volbu Poznámky k návrhu.

  • V panelu Soubory ve sloupci Poznámky poklepejte na žlutou ikonu poznámek k návrhu.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit žluté ikony funkce Poznámky k návrhu, vyberte položky Webové místo > Správa webových míst > [název webového místa] > Úpravy > Další nastavení > Sloupce zobrazení souboru. V panelu seznamu vyberte volbu Poznámky a vyberte volbu Zobrazit. Když v panelu nástrojů panelu Soubory klepnete pro zobrazení lokálního i vzdáleného webového místa na tlačítko Rozbalit, sloupec Poznámky bude v lokálním místě a bude zobrazovat žlutou ikonu poznámek pro každý soubor s poznámkou k návrhu.

Přiřazení vlastního stavu poznámek k návrhu

 1. Otevřete poznámky k návrhu k souboru nebo objektu (viz předchozí postup).
 2. Klepněte na záložku Všechny informace.
 3. Klepněte na tlačítko plus (+).
 4. Do pole Název zadejte slovo stav.
 5. Do pole Hodnota zadejte stav.

  Pokud hodnota stavu již existuje, přepíše se novou.

 6. Klepněte na záložku Základní informace a podívejte se, zda se v rozbalovací nabídce Stav zobrazila nová hodnota stavu.

  Poznámka:

  V nabídce stavu můžete mít v daný okamžik pouze jednu vlastní hodnotu. Pokud provedete tento postup znovu, aplikace Dreamweaver nahradí dříve zadanou hodnotu stavu nově zadanou hodnotou.

Odstranění nepřiřazených poznámek k návrhu z webového místa

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.
 2. Vyberte webové místo a klepněte na tlačítko Upravit.
 3. V dialogovém okně Definice webového místa vyberte volbu Poznámky k návrhu ze seznamu kategorií na levé straně.
 4. Klepněte na tlačítko Vyčistit.

  Aplikace Dreamweaver vás vyzve k potvrzení, že má odstranit poznámky k návrhu, které nejsou připojeny k souboru ve webovém místě.

  Pokud pomocí aplikace Dreamweaver odstraníte soubor, který měl přiřazen soubor poznámek k návrhu, aplikace Dreamweaver odstraní také soubor poznámek k návrhu; osamocené soubory poznámek k návrhům vznikají obvykle pouze při mazání a přejmenování souborů mimo aplikaci Dreamweaver.

  Poznámka:

  Pokud odznačíte volbu Zachovat poznámky k návrhu před kliknutím na tlačítko Vyčistit, aplikace Dreamweaver odstraní všechny poznámky k návrhům z celého webového místa.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online