Příručka uživatele Zrušit

Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

O poznámkách k návrhu

Poznámky k návrhu jsou poznámky, které vytváříte pro nějaký soubor. Poznámky k návrhu jsou sice spojené se souborem, který popisují, ale jsou uložené v samostatném souboru. V rozbaleném panelu Soubory můžete vidět, které soubory mají připojené poznámky k návrhu: ve sloupci Poznámky se zobrazí ikona poznámek k návrhu.

Pomocí poznámek k návrhu můžete sledovat další informace o souborech přiřazené k dokumentům, například názvy zdrojů obrazů a poznámky ke stavu souboru. Pokud například kopírujete dokument z jednoho webového místa do jiného, můžete k tomuto dokumentu přidat poznámky k návrhu s komentářem, že původní dokument je ve složce jiného webového místa.

Pomocí poznámek k návrhu můžete také sledovat citlivé údaje, které z bezpečnostních důvodů nemůžete vložit do dokumentu, například poznámky o volbě konkrétní ceny nebo konfigurace nebo jaké tržní faktory ovlivnily zamýšlené rozhodnutí.

Pokud otevřete soubor v aplikaci Adobe® Fireworks® nebo Flash a exportujete jej do jiného formátu, aplikace Fireworks a Flash automaticky uloží název původního zdrojového souboru do souboru Poznámky k návrhu. Pokud například otevřete soubor myhouse.png v aplikaci Fireworks a exportujete ho do souboru myhouse.gif, aplikace Fireworks vytvoří soubor poznámek k návrhu s názvem myhouse.gif.mno. Soubor poznámek k návrhu obsahuje název originálního souboru jako absolutní file: URL. Poznámky k návrhu pro myhouse.gif mohou tedy obsahovat následující řádek:

fw_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.png"

Podobně poznámky k návrhu k souboru Flash mohou obsahovat následující řádek:

fl_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.fla"
Poznámka:

Chtějí-li uživatelé sdílet poznámky k návrhu, musí určit stejnou cestu kořene webového místa (například sites/assets/orig).

Když importujete grafiku do aplikace Dreamweaver, soubor poznámek k návrhu se společně s grafikou automaticky zkopíruje do webového místa. Když vyberete obraz v aplikaci Dreamweaver a chcete ho upravit pomocí aplikace Fireworks, aplikace Fireworks otevře pro úpravy původní soubor.

Zapnutí a vypnutí poznámek k návrhu pro web

Poznámky k návrhu jsou přiřazeny k určitému souboru, ale uloženy jsou v samostatném souboru. Pomocí poznámek k návrhu můžete sledovat další informace o souborech přiřazené k dokumentům, například názvy zdrojů obrazů a poznámky ke stavu souboru.

Poznámky k návrhu pro webové místo zapnete nebo vypnete v dialogovém okně Definice webového místa v kategorii Poznámky k návrhu. Když povolíte funkci Poznámky k návrhu, můžete soubor také v případě potřeby sdílet s ostatními.

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.
 2. V dialogovém okně Správa webových míst vyberte webové místo a klepněte na tlačítko Upravit.
 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa rozbalte možnost Další nastavení a vyberte kategorii Poznámky k návrhu.
 4. Chcete-li zapnout poznámky k návrhu, vyberte volbu Zachovat poznámky k návrhu (pro vypnutí odznačte).
 5. Pokud chcete ve webovém místě odstranit všechny lokální soubory poznámek k návrhu, klepněte na tlačítko Vyčistit a poté na tlačítko Ano. (Chcete-li odstranit vzdálené soubory Poznámky k návrhu, bude nutné tak učinit ručně.)
  Poznámka:

  Příkaz Vymazat poznámky k návrhu odstraní pouze soubory MNO (Poznámky k návrhu). Neodstraní složku _notes ani soubor dwsync.xml ve složce _notes. Aplikace Dreamweaver používá soubor dwsync.xml k uchovávání informací o synchronizaci webu.

 6. Chcete-li se zbytkem dokumentů odeslat poznámky k návrhu připojené k webovému místu, vyberte možnost Povolit odeslání poznámek k návrhu pro sdílení a klepněte na tlačítko OK.
  • Pokud vyberete tuto volbu, můžete poznámky k návrhu sdílet s ostatními spolupracovníky. Když odesíláte nebo získáváte soubor, aplikace Dreamweaver automaticky získá nebo odešle připojený soubor poznámek k návrhu.

  • Pokud tuto volbu nevyberete, aplikace Dreamweaver bude poznámky k návrhu lokálně spravovat, ale se soubory je nebude odesílat. Pokud na webovém místě pracujete sami, odznačení této volby zvýší výkon. Poznámky k návrhu nebudou přenášeny do vzdáleného webového místa, když zpřístupníte/vyhradíte soubory, a můžete je ve webovém místě přidávat a upravovat lokálně.

Přiřazení poznámek k návrhu k souborům

Pro každý dokument nebo předlohu ve webovém místě můžete vytvořit soubor poznámek k návrhu. Poznámky k návrhu můžete vytvořit také pro aplety, prvky ActiveX, obrazy, obsah Flash, objekty Shockwave a obrazová pole v dokumentech.

Poznámka:

Pokud přidáte poznámky k návrhu k souboru předlohy, dokumenty, které vytvoříte s touto předlohou, poznámky k návrhu nezdědí.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Otevřete soubor v okně dokumentu a vyberte volbu Soubor > Poznámky k návrhu.

  • V panelu Soubory klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na daný soubor a vyberte volbu Poznámky k návrhu.

  Poznámka:

  Pokud je daný soubor umístěn ve vzdáleném webovém místě, musíte si ho nejdříve vyhradit a pak ho vybrat v lokální složce.

 2. V záložce Základní informace vyberte pro dokument stav z nabídky Stav.
 3. Chcete-li vložit aktuální lokální datum do poznámek, klepněte na ikonu data (nad polem Poznámky).
 4. Do pole Poznámky zadejte komentář.
 5. Chcete-li poznámky k návrhu zobrazit pokaždé, když soubor otevíráte, vyberte volbu Zobrazit při otevírání souboru.
 6. Chcete-li přidat nový pár klíč-hodnota, v záložce Všechny informace klikněte na tlačítko plus (+); chcete-li pár odstranit, vyberte ho a klikněte na tlačítko minus (-).

  Klíč můžete nazvat například Autor (v poli Název) a hodnotu definovat jako Heidi (v poli Hodnota).

 7. Kliknutím na tlačítko OK poznámky uložte.

  Aplikace Dreamweaver ukládá poznámky do složky nazvané _notes, která se nachází ve stejném umístění jako aktuální soubor. Název souboru je název souboru dokumentu spolu s příponou .mno. Pokud je název souboru například index.html, připojený soubor poznámek k návrhu se nazývá index.html.mno.

Práce s poznámkami k návrhu

Po připojení poznámek k návrhu k souboru můžete tyto poznámky otevřít, změnit jejich stav nebo je odstranit.

Otevření poznámek k návrhu připojených k souboru

 1. Jedním z následujících úkonů otevřete poznámky k návrhu:
  • Otevřete soubor v okně dokumentu a vyberte volbu Soubor > Poznámky k návrhu.

  • V panelu Soubory klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na soubor a vyberte volbu Poznámky k návrhu.

  • V panelu Soubory ve sloupci Poznámky poklepejte na žlutou ikonu poznámek k návrhu.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit žluté ikony funkce Poznámky k návrhu, vyberte položky Webové místo > Správa webových míst > [název webového místa] > Úpravy > Další nastavení > Sloupce zobrazení souboru. V panelu seznamu vyberte volbu Poznámky a vyberte volbu Zobrazit. Když v panelu nástrojů panelu Soubory klepnete pro zobrazení lokálního i vzdáleného webového místa na tlačítko Rozbalit, sloupec Poznámky bude v lokálním místě a bude zobrazovat žlutou ikonu poznámek pro každý soubor s poznámkou k návrhu.

Přiřazení vlastního stavu poznámek k návrhu

 1. Otevřete poznámky k návrhu k souboru nebo objektu (viz předchozí postup).
 2. Klepněte na záložku Všechny informace.
 3. Klepněte na tlačítko plus (+).
 4. Do pole Název zadejte slovo stav.
 5. Do pole Hodnota zadejte stav.

  Pokud hodnota stavu již existuje, přepíše se novou.

 6. Klepněte na záložku Základní informace a podívejte se, zda se v rozbalovací nabídce Stav zobrazila nová hodnota stavu.
  Poznámka:

  V nabídce stavu můžete mít v daný okamžik pouze jednu vlastní hodnotu. Pokud provedete tento postup znovu, aplikace Dreamweaver nahradí dříve zadanou hodnotu stavu nově zadanou hodnotou.

Odstranění nepřiřazených poznámek k návrhu z webového místa

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.
 2. Vyberte webové místo a klepněte na tlačítko Upravit.
 3. V dialogovém okně Definice webového místa vyberte volbu Poznámky k návrhu ze seznamu kategorií na levé straně.
 4. Klepněte na tlačítko Vyčistit.

  Aplikace Dreamweaver vás vyzve k potvrzení, že má odstranit poznámky k návrhu, které nejsou připojeny k souboru ve webovém místě.

  Pokud pomocí aplikace Dreamweaver odstraníte soubor, který měl přiřazen soubor poznámek k návrhu, aplikace Dreamweaver odstraní také soubor poznámek k návrhu; osamocené soubory poznámek k návrhům vznikají obvykle pouze při mazání a přejmenování souborů mimo aplikaci Dreamweaver.

  Poznámka:

  Pokud odznačíte volbu Zachovat poznámky k návrhu před kliknutím na tlačítko Vyčistit, aplikace Dreamweaver odstraní všechny poznámky k návrhům z celého webového místa.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?