Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Definování sady záznamů bez zápisu SQL

Můžete vytvořit sadu záznamů bez ručního zadávání příkazů SQL.

 1. V okně dokumentu otevřete stránku, která bude používat sadu záznamů.
 2. Abyste zobrazili panel Svázání, vyberte volbu Okna > Svázání.
 3. V panelu Svázání klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Sada záznamů (Dotaz).

  Zobrazí se základní dialogové okno Sada záznamů. Pokud vyvíjíte webové místo ColdFusion, dialogové okno Sada záznamů se mírně liší. (Pokud se místo toho zobrazí rozšířené dialogové okno Sada záznamů, klepněte na tlačítko Základní, abyste přepnuli na základní dialogové okno Sada záznamů.)

 4. Vyplňte dialogové okno Sada záznamů pro svůj typ dokumentu.

  Pokyny najdete v následujících tématech.

 5. Klepněte na tlačítko Testovat, abyste provedli dotaz a ověřili, že načte požadované informace.

  Pokud jste definovali filtr, který používá vstup parametrů od uživatelů, zadejte hodnotu do pole Testovací hodnota a klepněte na tlačítko OK. Pokud se úspěšně vytvoří instance sady záznamů, zobrazí se tabulka, která zobrazí data získaná ze sady záznamů.

 6. Klepněte na tlačítko OK, abyste přidali sadu záznamů do seznamu dostupných zdrojů obsahu v panelu Svázání.

Volby pro základní dialogové okno Sady záznamů (PHP, ASP)

 1. V poli Název zadejte název sady záznamů.

  Běžnou praxí je přidávat k názvům sad záznamů prefix rs, aby je bylo v kódu možné odlišit od názvů jiných objektů, například: rsPressReleases.

  Názvy sad záznamů mohou obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržítka (_). Nemůžete použít speciální znaky ani mezery.

 2. Z rozbalovací nabídky Připojení vyberte připojení.

  Pokud se v seznamu nezobrazí žádné připojení, klepněte na tlačítko Definovat a vytvořte připojení.

 3. V rozbalovací nabídce Tabulka vyberte tabulku databáze, která bude poskytovat data pro sadu záznamů.

  V rozbalovací nabídce se zobrazí všechny tabulky v určené databázi.

 4. Chcete-li do sady záznamů zahrnou podmnožinu sloupců tabulky, klepněte na tlačítko Vybrané a zvolte požadované sloupce tak, že na ně v seznamu klepnete se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

 5. Abyste dále omezili záznamy, které se vrátí z tabulky, vyplňte oddíl Filtry:

  • Z první rozbalovací nabídky vyberte sloupec v tabulce databáze, abyste ho porovnali s testovací hodnotou, kterou definujete.

  • Z druhé rozbalovací nabídky vyberte podmíněný výraz, pomocí kterého porovnáte vybranou hodnotu v každém záznamu s testovací hodnotou.

  • Z třetí rozbalovací nabídky vyberte volbu Zadaná hodnota.

  • Do pole zadejte testovací hodnotu.

   Pokud určitá hodnota v záznamu splňuje vaše podmínky filtrování, záznam se zahrne do sady záznamů.

 6. (Volitelně) Chcete-li uspořádat záznamy, vyberte sloupec, podle kterého se mají uspořádat, a pak určete, zda se záznamy mají uspořádat ve vzestupném (1, 2, 3... nebo A, B, C...) nebo sestupném pořadí.

 7. Klepněte na tlačítko Testovat, abyste se připojili k databázi, a vytvořili instanci zdroje dat, a klepněte na tlačítko OK, abyste zavřeli zdroj dat.

  Objeví se tabulka zobrazující vrácená data. Každý řádek obsahuje jeden záznam a každý sloupec odpovídá jednomu poli v tomto záznamu.

 8. Klepněte na tlačítko OK. Nově definovaná sada záznamů se zobrazí v panelu Svázání.

Volby pro základní dialogové okno Sada záznamů (ColdFusion)

Definujte sadu záznamů pro typy dokumentů ColdFusion jako zdroj dynamického obsahu, aniž byste museli ručně kódovat příkazy SQL.

 1. V poli Název zadejte název sady záznamů.

  Běžnou praxí je přidávat k názvům sad záznamů prefix rs, abyste je rozlišili od jiných názvů objektů ve vašem kódu. Například: rsPressReleases

  Názvy sad záznamů mohou obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržítka (_). Nemůžete použít speciální znaky ani mezery.

 2. Pokud definujete sadu záznamů pro komponentu ColdFusion (to znamená, pokud je v aplikaci Dreamweaver právě otevřený soubor CFC), vyberte existující funkci CFC z rozbalovací nabídky Funkce nebo klikněte na tlačítko Nová funkce, abyste vytvořili novou funkci.

  Poznámka:

  Rozbalovací nabídka Funkce je dostupná pouze v případě, že aktuální dokument je soubor CFC a máte přístup k počítači, na kterém je spuštěna aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

  Sada záznamů se definuje ve funkci.

 3. Vyberte zdroj dat z rozbalovací nabídky Zdroj dat.

  Pokud se v rozbalovací nabídce nezobrazí žádný zdroj dat, musíte vytvořit zdroj dat ColdFusion.

 4. Do polí Uživatelské jméno a Heslo, pokud se to vyžaduje, zadejte uživatelské jméno a heslo pro aplikační server ColdFusion.

  Zdroje dat v aplikaci ColdFusion mohou pro přístup vyžadovat uživatelské jméno a heslo. Pokud nemáte uživatelské jméno a heslo pro přístup ke zdroji dat v aplikaci ColdFusion, kontaktujte správce ColdFusion ve vaší organizaci.

 5. V rozbalovací nabídce Tabulka vyberte tabulku databáze, která bude poskytovat data pro sadu záznamů.

  Rozbalovací nabídka Tabulka zobrazí všechny tabulky v určené databázi.

 6. Abyste zahrnuli podmnožinu sloupců tabulky do sady záznamů, klepněte na tlačítko Vybrané a zvolte požadované sloupce tak, že na ně v seznamu klepnete se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

 7. Abyste dále omezili záznamy, které se vrátí z tabulky, vyplňte oddíl Filtry:

  • Z první rozbalovací nabídky vyberte sloupec v tabulce databáze, abyste ho porovnali s testovací hodnotou, kterou definujete.

  • Z druhé rozbalovací nabídky vyberte podmíněný výraz, pomocí kterého porovnáte vybranou hodnotu v každém záznamu s testovací hodnotou.

  • Z třetí rozbalovací nabídky vyberte volbu Zadaná hodnota.

  • Do pole zadejte testovací hodnotu.

   Pokud určená hodnota v záznamu splňuje vaše podmínky filtrování, záznam se zahrne do sady záznamů.

 8. (Volitelně) Chcete-li uspořádat záznamy, vyberte sloupec, podle kterého se mají uspořádat, a pak určete, zda se záznamy mají uspořádat ve vzestupném (1, 2, 3... nebo A, B, C...) nebo sestupném pořadí.

 9. Klepnutím na tlačítko Testovat se připojíte k databázi a vytvoříte instanci zdroje dat.

  Objeví se tabulka zobrazující vrácená data. Každý řádek obsahuje jeden záznam a každý sloupec odpovídá jednomu poli v tomto záznamu. Klepnutím na tlačítko OK zavřete testovací sadu záznamů.

 10. Klepněte na tlačítko OK. Nově definovaná sada záznamů ColdFusions se zobrazí v panelu Svázání.

Definování dalších možností sady záznamů zápisem SQL

Zapište své vlastní příkazy SQL pomocí rozšířeného dialogového okna Sada záznamů nebo vytvořte příkaz SQL pomocí grafického stromu Položky databáze.

 1. V okně dokumentu otevřete stránku, která bude používat sadu záznamů.
 2. Abyste zobrazili panel Svázání, vyberte volbu Okna > Svázání.
 3. V panelu Svázání klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Sada záznamů (Dotaz).

  Zobrazí se rozšířené dialogové okno Sada záznamů. Pokud vyvíjíte web ColdFusion, dialogové okno Sada záznamů se mírně liší. (Pokud se místo toho zobrazí základní dialogové okno Sada záznamů, přejděte do rozšířeného dialogového okna Sada záznamů klepnutím na tlačítko Další volby.)

 4. Vyplňte rozšířené dialogové okno Sada záznamů.

  Pokyny najdete v následujících tématech.

 5. Klepněte na tlačítko Testovat, abyste provedli dotaz a ověřili, že načte požadované informace.

  Pokud jste definovali filtr, který používá vstup parametrů od uživatele, tlačítko Testovat zobrazí dialogové okno Testovací hodnota. Zadejte hodnotu do pole Testovací hodnota, pak klepněte na tlačítko OK. Pokud je instance sady záznamů úspěšně vytvořena, objeví se tabulka, zobrazující data ze sady záznamů.

 6. Klepněte na tlačítko OK, abyste přidali sadu záznamů do seznamu dostupných zdrojů obsahu v panelu Svázání.

Volby pro rozšířené dialogové okno Sada záznamů (PHP, ASP)

Definujte sadu záznamů jako zdroj dynamického obsahu zápisem vlastního příkazu SQL nebo vytvořením příkazu SQL pomocí grafického stromu Položky databáze.

 1. V poli Název zadejte název sady záznamů.

  Běžnou praxí je přidávat k názvům sad záznamů prefix rs, abyste je rozlišili od jiných názvů objektů v kódu. Například: rsPressRelease

  Názvy sad záznamů mohou obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržítka (_). Nemůžete použít speciální znaky ani mezery.

 2. Z rozbalovací nabídky Připojení vyberte připojení.
 3. Zadejte příkaz SQL do textové oblasti SQL nebo k vytvoření příkazu SQL z vybrané sady záznamů použijte grafický strom Položky databáze ve spodní části dialogového okna.

  Chcete-li k vytvoření příkazu SQL použít strom Položky databáze, proveďte následující úkony:

  • Zajistěte, aby textová oblast SQL byla prázdná.

  • Rozbalujte větve stromu, dokud nenajdete objekt databáze, který potřebujete – například sloupec v tabulce nebo uloženou proceduru v databázi.

  • Vyberte objekt databáze a klepněte na jedno z tlačítek na pravé straně stromu.

   Pokud například vyberete sloupec tabulky, jsou k dispozici tlačítka VYBRAT, KDE a USPOŘÁDAT PODLE. Chcete-li k příkazu SQL přidat připojený příkaz, klepněte na jedno z těchto tlačítek.

   Také můžete použít předdefinovaný příkaz SQL v uložené proceduře, když vyberete uloženou proceduru ze stromu Položky databáze a klepnete na tlačítko Procedura. Aplikace Dreamweaver automaticky vyplní oblasti SQL a Proměnné.

 4. Pokud příkaz SQL obsahuje proměnné, definujte jejich hodnoty v oblasti Proměnné klepnutím na tlačítko plus (+) a zadáním názvu proměnné, typu (celé číslo, text, datum nebo číslo s plovoucí čárkou), její výchozí hodnoty (hodnoty, kterou by proměnná měla mít, pokud se nevrátí žádná hodnota za běhu) a hodnoty za běhu.

  Poznámka:

  Při používání proměnných v příkazu SQL v jazyce PHP aplikace Dreamweaver automaticky přidá k názvu proměnné symbol prokládaného dolaru. Z toho důvodu je třeba symbol dolaru nevkládat (např. colname namísto $colname).

  Pokud příkaz SQL obsahuje proměnné, zajistěte, aby sloupec Výchozí hodnota pole Proměnné obsahoval platné testovací hodnoty.

  Hodnota za běhu je obvykle adresa URL nebo parametr formuláře zadaný uživatelem v poli formuláře HTML.

  Parametry URL ve sloupci Hodnoty za běhu:

  Serverový model

  Výraz hodnoty za běhu pro parametr URL

  ASP

  Request.QueryString("názevPoleFormuláře")

  PHP

  $_GET['NázevPoleFormuláře']

  Parametry formuláře ve sloupci Hodnoty za běhu:

  Serverový model

  Výraz hodnoty za běhu pro parametr formuláře

  ASP

  Request.Form("názevPoleFormuláře")

  PHP

  $_POST['NázevPoleFormuláře']

 5. Klepnutím na tlačítko Testovat se připojíte k databázi a vytvoříte instanci sady záznamů.

  Pokud příkaz SQL obsahuje proměnné, před tím, než klepnete na tlačítko Testovat, zajistěte, aby sloupec Výchozí hodnota pole Proměnné obsahoval platné testovací hodnoty.

  V případě úspěchu se objeví tabulka zobrazující data z vaší sady záznamů. Každý řádek obsahuje jeden záznam a každý sloupec odpovídá jednomu poli v tomto záznamu. Klepnutím na tlačítko OK vymažete sadu záznamů.

 6. Pokud jste spokojeni, klepněte na tlačítko OK.

Volby pro rozšířené dialogové okno Sada záznamů (ColdFusion)

K zápisu vlastních dotazů SQL použijte rozšířené dialogové okno Sada záznamů nebo použijte strom Položky databáze k vytvoření dotazů SQL pomocí rozhraní typu ukázat a klepnout.

 1. V poli Název zadejte název sady záznamů.

  Běžnou praxí je přidávat k názvům sad záznamů prefix rs, abyste je rozlišili od jiných názvů objektů ve vašem kódu. Například: rsPressReleases

  Názvy sad záznamů mohou obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržítka (_). Nemůžete použít speciální znaky ani mezery.

  Pokud definujete sadu záznamů pro komponentu ColdFusion (to znamená, pokud je v aplikaci Dreamweaver právě otevřený soubor CFC), vyberte existující funkci CFC z rozbalovací nabídky Funkce nebo klikněte na tlačítko Nová funkce, abyste vytvořili novou funkci.

  Poznámka:

  Rozbalovací nabídka Funkce je dostupná pouze v případě, že aktuální dokument je soubor CFC a máte přístup k počítači, na kterém je spuštěna aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

  Sada záznamů se definuje ve funkci.

 2. Vyberte zdroj dat z rozbalovací nabídky Zdroj dat.

  Pokud se v seznamu rozbalovací nabídky nezobrazí žádný zdroj dat, budete muset nejdřív vytvořit zdroj dat ColdFusion.

 3. Do polí Uživatelské jméno a Heslo, pokud se to vyžaduje, zadejte uživatelské jméno a heslo pro aplikační server ColdFusion.

  Zdroje dat v aplikaci ColdFusion mohou pro přístup vyžadovat uživatelské jméno a heslo. Pokud nemáte uživatelské jméno a heslo pro přístup ke zdroji dat v aplikaci ColdFusion, kontaktujte správce ColdFusion ve vaší organizaci.

 4. Zadejte příkaz SQL do textové oblasti SQL nebo k vytvoření příkazu SQL z vybrané sady záznamů použijte grafický strom Položky databáze ve spodní části dialogového okna.
 5. (Volitelně) Chcete-li použít strom Položky databáze k vytvoření příkazu SQL, proveďte následující úkony:
  • Zajistěte, aby textová oblast SQL byla prázdná.

  • Rozbalujte větve stromu, dokud nenajdete objekt databáze, který potřebujete – například sloupec tabulky.

  • Vyberte objekt databáze a klepněte na jedno z tlačítek na pravé straně stromu.

  Pokud například vyberete sloupec tabulky, jsou k dispozici tlačítka Vybrat, Kde a Uspořádat podle. Chcete-li k příkazu SQL přidat připojený příkaz, klepněte na jedno z těchto tlačítek.

  Pokud váš příkaz SQL obsahuje parametry, definujte jejich hodnoty v oblasti Parametry klepnutím na tlačítko plus (+) a zadáním názvu parametru a výchozí hodnoty (hodnoty, kterou by parametr měl mít, pokud se nevrátí žádná hodnota za běhu).

  Pokud příkaz SQL obsahuje parametry, zajistěte, aby sloupec Výchozí hodnota v poli Parametry obsahoval platné testovací hodnoty.

  Parametry stránky vám umožní poskytnout výchozí hodnoty pro odkazy na hodnoty za běhu v SQL, který zapisujete. Například následující příkaz SQL vybere záznam zaměstnance na základě hodnoty identifikátoru zaměstnance. K tomuto parametru můžete přiřadit výchozí hodnotu a tím zajistit, aby se za běhu vždy vrátila hodnota. V tomto případě názevPoleFormuláře odkazuje na pole formuláře, do kterého uživatel zadá identifikátor zaměstnance:

  SELECT * FROM Employees WHERE EmpID = + (Request.Form(#FormFieldName#))

  Dialogové okno Přidat parametry stránky by obsahovalo podobné páry název-hodnota:

  Název

  Výchozí hodnoty

  NázevPoleFormuláře

  0001

  Hodnota za běhu je obvykle adresa URL nebo parametr formuláře zadaný uživatelem v poli formuláře HTML.

 6. Klepnutím na tlačítko Testovat se připojíte k databázi a vytvoříte instanci sady záznamů.

  Pokud příkaz SQL obsahuje odkazy za běhu, před tím, než klepnete na tlačítko Testovat, zajistěte, aby sloupec Výchozí hodnota v poli Parametry stránky obsahoval platné testovací hodnoty.

  V případě úspěchu se objeví tabulka zobrazující data z vaší sady záznamů. Každý řádek obsahuje jeden záznam a každý sloupec odpovídá jednomu poli v tomto záznamu. Klepnutím na tlačítko OK vymažete sadu záznamů.

 7. Pokud jste spokojeni, klepněte na tlačítko OK.

Definování parametrů v příkazu SQL (ColdFusion)

Definujte parametry v příkazu SQL; výchozí hodnota je hodnota, kterou by měl parametr použít, pokud se nevrátila žádná hodnota za běhu.

 1. Z rozbalovací nabídky Název vyberte název parametru.
 2. V poli Výchozí parametr zadejte výchozí hodnotu pro parametr a klepněte na tlačítko OK.

Definování parametrů v příkazu SQL (PHP)

Definujte parametry v příkazu SQL; výchozí hodnota je hodnota, kterou by měl parametr použít, pokud se nevrátila žádná hodnota za běhu.

 1. Do pole Název zadejte nový název parametru.
 2. V poli Výchozí parametr zadejte pro parametr výchozí hodnotu.
 3. V poli Hodnota za běhu zadejte pro parametr hodnotu za běhu a klepněte na tlačítko OK.

Vytváření dotazů SQL pomocí stromu Položky databáze

Místo ručního psaní příkazů SQL do pole SQL můžete k vytváření složitých dotazů SQL použít rozhraní Položky databáze typu ukázat a klepnout. Strom Položky databáze vám umožní vybrat objekty databáze a navázat je pomocí SQL příkazů VYBRAT, KDE a USPOŘÁDAT PODLE. Po vytvoření dotazu SQL můžete definovat jakékoliv proměnné pomocí oblasti Proměnné dialogového okna.

Následující dva příklady popisují dva příkazy SQL a kroky pro jejich vytvoření pomocí stromu Položky databáze v rozšířeném dialogovém okně Sada záznamů.

Příklad: Výběr tabulky

Tento příklad vybere celý obsah tabulky Zaměstnanci. Příkaz SQL, který definuje dotaz, se zobrazí takto:

SELECT * FROM Employees

Tento dotaz vytvořte následujícím postupem.

 1. Rozbalte větev Tabulky, abyste zobrazili všechny tabulky ve vybrané databázi.
 2. Vyberte tabulku Zaměstnanci.
 3. Klepněte na tlačítko Vybrat.
 4. Klepnutím na tlačítko OK přidejte sadu záznamů do panelu Svázání.

Příklad: Výběr určitých řádků z tabulky a uspořádání výsledků

Následující příklad vybere dva řádky z tabulky Zaměstnanci a vybere typ pracovní funkce pomocí proměnné, kterou musíte definovat. Výsledky se pak uspořádají podle jména zaměstnance.

SELECT emplNo, emplName 
FROM Employees 
WHERE emplJob = 'varJob' 
ORDER BY emplName
 1. Rozbalte větev Tabulky, abyste zobrazili všechny tabulky ve vybrané databázi; pak rozbalte tabulku Zaměstnanci, abyste zobrazili jednotlivé řádky tabulky.
 2. Příkaz SQL vytvořte následujícím způsobem:
  • Vyberte volbu zamCislo a klepněte na tlačítko Vybrat.

  • Vyberte volbu zamJmeno a klepněte na tlačítko Vybrat.

  • Vyberte volbu zamFunkce a klepněte na tlačítko Kde.

  • Vyberte volbu zamJmeno a klepněte na tlačítko Uspořádat podle.

 3. Umístěte kurzor za KDE zamFunkce v textové oblasti SQL a zadejte ='promFunkce' (včetně rovnítka).
 4. Definujte proměnnou 'promFunkce' klepnutím na tlačítko plus (+) v oblasti Proměnné a zadáním následujících hodnot ve sloupcích Název, Výchozí hodnota a Hodnota za běhu. promFunkce, ÚŘEDNÍK, Request("funkce").
 5. Klepnutím na tlačítko OK přidejte sadu záznamů do panelu Svázání.

Definování parametrů URL

Parametry URL ukládají načtené informace, které zadali uživatelé. Před tím, než začnete, zkontrolujte, že předáváte parametr formuláře nebo URL na server. Poté, co definujete proměnnou adresy URL, můžete použít její hodnotu v právě vybrané stránce.

 1. V okně dokumentu otevřete stránku, která bude používat proměnnou.
 2. Abyste zobrazili panel Svázání, vyberte volbu Okna > Svázání.
 3. V panelu Svázání klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte jednu z následujících voleb:

  Typy dokumentů

  Položka nabídky v panelu Svázání pro proměnnou URL

  ASP

  Proměnná požadavku > Request.QueryString

  ColdFusion

  Proměnná URL

  PHP

  Proměnná URL

 4. V dialogovém okně Proměnná URL zadejte do pole název proměnné adresy URL a klepněte na tlačítko OK.

  Název proměnné adresy URL je obvykle název pole formuláře HTML nebo objektu použitého k získání jeho hodnoty.

 5. Proměnná adresy URL se zobrazí v panelu Svázání.

Definování parametrů formuláře

Parametry formuláře ukládají načtené informace, které se zahrnou do požadavku HTTP pro webovou stránku. Pokud vytváříte formulář, který používá metodu POST, data odeslaná formulářem se předají na server. Před tím, než začnete, zkontrolujte, že jste předali parametr formuláře serveru. Poté, co definujete parametr formuláře jako zdrojový obsah, můžete použít jeho hodnotu ve vaší stránce.

 1. V okně dokumentu otevřete stránku, která bude používat proměnnou.
 2. Abyste zobrazili panel Svázání, vyberte volbu Okna > Svázání.
 3. V panelu Svázání klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte jednu z následujících voleb:

  Typy dokumentů

  Položka nabídky v panelu Svázání pro proměnnou formuláře

  ASP

  Proměnná požadavku > Request.Form

  ColdFusion

  Proměnná formuláře

  PHP

  Proměnná formuláře

 4. V dialogovém okně Proměnná formuláře zadejte název proměnné formuláře a klepněte na tlačítko OK. Název parametru formuláře je obvykle název pole formuláře HTML nebo objektu použitého k získání jeho hodnoty.

  Parametr formuláře se zobrazí v panelu Svázání.

  Panel Svázání s rozbaleným formulářem
  Panel Svázání s rozbalenou částí Formulář

Definování proměnných relace

K uložení a zobrazení informací uchovávaných po dobu návštěvy uživatele (neboli relace) můžete použít proměnné relace. Server vytváří různý objekt relace pro každého uživatele a uchovává ho po nastavenou dobu nebo dokud není objekt výslovně ukončen.

Před definováním proměnných relace pro stránku je musíte vytvořit ve zdrojovém kódu. Poté, co vytvoříte proměnnou relace ve zdrojovém kódu webové aplikace, můžete použít aplikaci Dreamweaver k načtení její hodnoty a použít ji na webové stránce.

 1. Ve zdrojovém kódu vytvořte proměnnou relace a přiřaďte jí hodnotu.

  Tento příklad ColdFusion například vytvoří instanci relace nazvanou username a přiřadí jí hodnotu Cornelius:

  <CFSET session.username = Cornelius>
 2. Výběrem voleb Okna > Svázání zobrazte panel Svázání.
 3. Klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Proměnná relace.
 4. Zadejte název proměnné, kterou jste definovali ve zdrojovém kódu aplikace, a klepněte na tlačítko OK.

Definování proměnných aplikace pro ASP a ColdFusion

V technologiích ASP a ColdFusion můžete použít proměnné aplikace k ukládání a zobrazování informací, které se uchovají po dobu existence aplikace a zachovají se pro různé uživatele. Poté, co definujete proměnnou aplikace, můžete použít její hodnotu na stránce.

Poznámka:

V PHP nejsou žádné objekty proměnné aplikace.

 1. V okně dokumentu otevřete dynamický typ dokumentu.
 2. Výběrem voleb Okna > Svázání zobrazte panel Svázání.
 3. Klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Proměnná aplikace.
 4. Zadejte název proměnné tak, jak je definovaná ve zdrojovém kódu aplikace, a klepněte na tlačítko OK.

  Proměnná aplikace se zobrazí v panelu Svázání pod ikonou Aplikace.

  Panel Svázání s rozbalenou částí Aplikace
  Panel Svázání s rozbalenou částí Aplikace

Používání proměnné jako zdroje dat pro sadu záznamů ColdFusion

Když definujete sadu záznamů pro stránku v panelu Svázání, aplikace Dreamweaver zadá název zdroje dat ColdFusion v tagu cfquery na stránce. Z důvodu větší flexibility můžete uložit název zdroje dat v proměnné a použít tuto proměnnou v tagu cfquery. Aplikace Dreamweaver poskytuje vizuální metodu určení takové proměnné ve vašich sadách záznamů.

 1. Zkontrolujte, že je v okně dokumentu aktivní stránka ColdFusion.
 2. V panelu Svázání klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Proměnná názvu zdroje dat.

  Zobrazí se dialogové okno Proměnná názvu zdroje dat.

 3. Definujte proměnnou a klepněte na tlačítko OK.
 4. Při definování sady záznamů vyberte proměnnou jako zdroj dat pro sadu záznamů.

  V dialogovém okně Sada záznamů se proměnná zobrazí v rozbalovací nabídce Zdroj dat spolu se zdroji dat ColdFusion na serveru.

 5. Vyplňte dialogové okno Sada záznamů a klepněte na tlačítko OK.
 6. Inicializujte proměnnou.

  Aplikace Dreamweaver za vás proměnnou neinicializuje, takže ji můžete inicializovat, jak a kde chcete. Můžete proměnnou inicializovat v kódu stránky (před tagem cfquery), v začleněném souboru nebo v nějakém jiném souboru jako proměnnou relace nebo aplikace.

Definování serverových proměnných

Definujete serverové proměnné jako zdroje dynamického obsahu pro použití ve webové aplikaci. Serverové proměnné se liší pro jednotlivé typy dokumentů a zahrnují proměnné formuláře, proměnné adresy URL, proměnné relace a proměnné aplikace.

Serverové proměnné mohou používat všichni klienti s přístupem na server a jakékoliv aplikace běžící na serveru. Proměnné se zachovávají, dokud se server nezastaví.

Definování serverových proměnných ColdFusion

 1. Otevřete panel Svázání (Okna > Svázání). V dialogovém okně Serverová proměnná zadejte název serverové proměnné a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte serverovou proměnnou.
 3. Zadejte název proměnné a klepněte na tlačítko OK. Serverová proměnná ColdFusion se zobrazí v panelu Svázání.

Následující tabulka zobrazuje seznam vestavěných serverových proměnných ColdFusion:

Proměnná

Popis

Server.ColdFusion.ProductName

Název produktu ColdFusion.

Server.ColdFusion.ProductVersion

Číslo verze ColdFusion.

Server.ColdFusion.ProductLevel

Verze ColdFusion (Enterprise, Professional).

Server.ColdFusion.SerialNumber

Sériové číslo aktuálně nainstalované verze ColdFusion.

Server.OS.Name

Název operačního systému běžícího na serveru (Windows XP, Windows 2000, Linux).

Server.OS.AdditionalInformation

Další informace o nainstalovaném operačním systému (service pack, aktualizace).

Server.OS.Version

Verze nainstalovaného operačního systému.

Server.OS.BuildNumber

Číslo revize nainstalovaného operačního systému.

Definování lokální proměnné ColdFusion

Lokální proměnné jsou proměnné vytvořené pomocí tagu CFSET nebo CFPARAM v rámci stránky ColdFusion. Definovaná lokální proměnná se zobrazí v panelu Svázání.

 1. V dialogovém okně Lokální proměnná zadejte název lokální proměnné a klepněte na tlačítko OK.

Definování servrových proměnných ASP

Následující serverové proměnné ASP můžete definovat jako zdroje dynamického obsahu: Request.Cookie, Request.QueryString, Request.Form, Request.ServerVariablesRequest.ClientCertificates.

 1. Otevřete panel Svázání (Okna > Svázání).
 2. Klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Proměnná požadavku.
 3. V dialogovém okně Proměnná požadavku vyberte jednu z následujících kolekcí požadavku z rozbalovací nabídky Typ:

  Kolekce QueryString/ŘetězecDotazu

  Načte informace přidané k adrese URL posílané stránky, například když má stránka formulář HTML používající metodu GET. Řetězec dotazu se skládá z jednoho nebo více párů název-hodnota (například poslední=Smith, první=Winston přidaných k adrese URL s otazníkem (?). Pokud má řetězec dotazu více než jeden pár název-hodnota, jsou kombinované s ampersandy (&).

  Kolekce Formulář

  Načte informace formuláře obsažené v základním textu požadavku HTTP pomocí formuláře HTML s použitím metody POST.

  Kolekce ServerVariables/ServerovéProměnné

  Načte hodnoty předdefinovaných proměnných prostředí. Kolekce má dlouhý seznam proměnných, včetně CONTENT_LENGTH (délka obsahu odeslaného v požadavku HTTP, který můžete použít, abyste viděli, zda je formulář prázdný) a HTTP_USER_AGENT (poskytuje informace o prohlížeči uživatele).

  Například Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") obsahuje informace o odesílajícím prohlížeči, například Mozilla/4.07 [en] (WinNT; I), což označuje prohlížeč Netscape Navigator 4.07.

  Úplný seznam proměnných prostředí serveru ASP najdete v online dokumentaci nainstalované se serverem Personal Web Server (PWS) nebo Internet Information Server (IIS) od společnosti Microsoft.

  Kolekce Cookies

  Načte hodnoty souborů cookie poslaných v požadavku HTTP. Předpokládejme například, že stránka načte soubor cookie nazvaný „readMe“ v systému uživatele. Na serveru jsou hodnoty souboru cookie uložené v proměnné Request.Cookies("readMe").

  Kolekce ClientCertificate/CertifikátKlienta

  Načte pole certifikátu z požadavku HTTP poslaného prohlížečem. Pole certifikátu jsou určená ve standardu X.509.

 4. Určete proměnnou z kolekce, kterou chcete použít, a klepněte na tlačítko OK.

  Pokud například chcete použít informace z proměnné Request.ServerVariables ("HTTP_USER_AGENT"), zadejte argument HTTP_USER_AGENT. Pokud chcete použít informace z proměnné Request.Form("prijmeni"), zadejte argument prijmeni.

  Proměnná požadavku se zobrazí v panelu Svázání.

Definování serverových proměnných PHP

Definujte serverové proměnné jako zdroj dynamického obsahu pro stránky PHP. Serverové proměnné PHP se zobrazí v panelu Svázání.

 1. Otevřete panel Svázání (Okna > Svázání).
 2. Klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte proměnnou.
 3. V dialogovém okně Proměnná požadavku zadejte název proměnné a klepněte na tlačítko OK.

  Více informací získáte vyhledáním klíčového slova $_SERVER v dokumentaci serveru PHP.

Definování proměnné klienta ColdFusion

Definujte proměnnou klienta ColdFusion jako zdroj dynamického obsahu pro stránku. Nově definované proměnné klienta ColdFusion se zobrazí v panelu Svázání.

 1. V dialogovém okně Proměnná klienta zadejte název proměnné a klepněte na tlačítko OK.

  Například chcete-li použít informace v proměnné ColdFusion Client.LastVisit, zadejte LastVisit.

  Proměnné klienta jsou proměnné vytvořené v kódu pro spojení dat s určitým klientem. Proměnné klienta uchovávají stav aplikace, jak uživatel v rámci aplikace přechází ze stránky na stránku a také mezi relacemi.

  Proměnné klienta mohou být definované uživatelem nebo vestavěné. Následující tabulka zobrazuje seznam vestavěných klientských proměnných ColdFusion:

  Proměnná

  Popis

  Client.CFID

  Postupně zvyšovaný identifikátor pro každého klienta, který se připojí k serveru.

  Client.CFTOKEN

  Náhodně generované číslo použité k jednoznačné identifikaci konkrétního klienta.

  Client.URLToken

  Kombinace CFID a CFTOKEN, která se předá mezi předlohami, když nejsou použité soubory cookie.

  Client.LastVisit

  Zaznamená časové razítko poslední návštěvy klienta.

  Client.HitCount

  Počet požadavků na stránky souvisejících s jedním klientem (sledovaný pomocí CFID a CFTOKEN).

  Client.TimeCreated

  Zaznamená časové razítko, kdy byly poprvé vytvořené proměnné CFID a CFTOKEN pro konkrétního klienta.

Proměnné cookie se vytvářejí v kódu a používají informace obsažené v cookies předaných serveru prohlížečem. Definovaná proměnná cookie se zobrazí v panelu Svázání.

 1. V dialogovém okně Proměnná cookie zadejte název proměnné a klepněte na tlačítko OK.

Definování proměnné CGI ColdFusion

Definovaná proměnná CGI se zobrazí v panelu Svázání.

 1. V dialogovém okně Proměnná CGI zadejte název proměnné a klepněte na tlačítko OK.

  Pokud například chcete použít informace z proměnné CGI.HTTP_REFERER , zadejte HTTP_REFERER.

  Následující tabulka zobrazuje seznam nejběžnějších proměnných CGI ColdFusion, které jsou vytvářené na serveru:

  Proměnná

  Popis

  SERVER_SOFTWARE

  Název a verze softwaru informačního serveru odpovídajícího na požadavek (a na kterém běží brána). Formát: název/verze.

  SERVER_NAME

  Hostitelské jméno serveru, zástupce DNS nebo adresa IP, jak se zobrazí v adresách URL odkazujících na vlastní server.

  GATEWAY_INTERFACE

  Revize specifikace CGI, kterou tento server splňuje. Formát: CGI/revize.

  SERVER_PROTOCOL

  Název a revize informačního protokolu, ze kterého tento požadavek přišel. Formát: protokol/revize.

  SERVER_PORT

  Číslo portu, na který byl požadavek poslán.

  REQUEST_METHOD

  Metoda, kterou byl požadavek vytvořen. Pro HTTP je to Get, Head, Post a podobně.

  PATH_INFO

  Dodatečné informace cesty tak, jak jsou zadané klientem. Ke skriptům je možné získat přístup pomocí jejich virtuální cesty; s připojením dodatečných informací na konci této cesty. Dodatečné informace jsou poslané jako PATH_INFO.

  PATH_TRANSLATED

  Server poskytne převedenou verzi proměnné PATH_INFO, která vezme cestu a provede na ní jakékoliv mapování z virtuální na fyzickou cestu.

  SCRIPT_NAME

  Virtuální cesta ke skriptu, který se právě provádí; používá se pro adresy URL odkazující na sebe.

  QUERY_STRING

  Informace dotazu, za kterým následuje otazník (?) v adrese URL, která odkazuje na tento skript.

  REMOTE_HOST

  Hostitelské jméno vyžadující požadavek. Pokud server nemá tuto informaci, nastaví REMOTE_ADDR a nenastaví REMOTE_HOST.

  REMOTE_ADDR

  Adresa IP vzdáleného hostitele, který zadává požadavek.

  AUTH_TYPE

  Pokud server podporuje autentizaci uživatele a skript je chráněný, je to metoda autentizace specifická pro určitý protokol, používaná k ověření uživatele.

  REMOTE_USER AUTH_USER

  Pokud server podporuje autentizaci uživatele a skript je chráněný, je to jméno uživatele, který se přihlásil. (Také k dispozici jako AUTH_USER.)

  REMOTE_IDENT

  Pokud server HTTP podporuje identifikaci RFC 931, je tato proměnná nastavená na jméno vzdáleného uživatele načtené ze serveru. Tuto proměnnou použijte pouze pro přihlášení.

  CONTENT_TYPE

  Pro dotazy, ke kterým jsou připojené informace, jako například HTTP POST a PUT, je to typ obsahu dat.

  CONTENT_LENGTH

  Délka obsahu zadaná klientem.

  Následující tabulka zobrazuje seznam nejběžnějších proměnných CGI vytvořených prohlížečem a předaných na server:

  Proměnná

  Popis

  HTTP_REFERER

  Dokument, kterého se to týká. Je to dokument, který obsahoval odkaz na data formuláře nebo ze kterého byla tato data odeslána.

  HTTP_USER_AGENT

  Prohlížeč, který klient aktuálně používá k posílání požadavku. Formát: software/verze knihovny/verze.

  HTTP_IF_MODIFIED_SINCE

  Čas, kdy byla stránka naposledy změněna. Tato proměnná se posílá podle potřeby prohlížeče, obvykle jako odpověď serveru, který poslal záhlaví LAST_MODIFIED HTTP. Může být použita pro využití ukládání do vyrovnávací paměti na straně prohlížeče.

Ukládání zdrojů obsahu do vyrovnávací paměti

Zdroje dynamického obsahu můžete ukládat do vyrovnávací paměti v poznámce k návrhu. To vám umožní pracovat ve webovém místě, i když nemáte přístup do databáze nebo na aplikační server, kde jsou uložené zdroje dynamického obsahu. Ukládání do vyrovnávací paměti také může urychlit vývoj vyloučením opakovaného přístupu do databáze a na aplikační server přes síť.

 1. Klepněte na tlačítko se šipkou v pravém horním rohu panelu Svázání a zapněte volbu Vyrovnávací paměť v rozbalovací nabídce.

Pokud provedete změny v jednom ze zdrojů obsahu, můžete aktualizovat vyrovnávací paměť klepnutím na tlačítko Aktualizovat (ikona kroužku se šipkou) v pravém horním rohu panelu Svázání. (Pokud tlačítko nevidíte, rozbalte tento panel.)

Změna nebo odstranění zdrojů obsahu

Můžete změnit nebo odstranit kterýkoliv existující zdroj dynamického obsahu – to znamená jakýkoliv zdroj obsahu uvedený v panelu Svázání.

Změna nebo odstranění zdroje obsahu v panelu Svázání nezmění ani neodstraní žádnou instanci tohoto obsahu na stránce. Pouze se změní nebo odstraní jako možný zdroj obsahu pro stránku.

Změna zdroje obsahu v panelu Svázání

 1. V panelu Svázání (Okna > Svázání) poklepejte na název zdroje obsahu, který chcete upravit.
 2. Proveďte vaše změny v dialogovém okně, které se objeví.
 3. Pokud jste spokojeni, klepněte na tlačítko OK.

Odstranění zdroje obsahu z panelu Svázání

 1. V panelu Svázání (Okna > Svázání) vyberte ze seznamu zdroj obsahu.
 2. Klepněte na tlačítko minus (-).

Zkopírování sady záznamů z jedné stránky na jinou

Můžete zkopírovat sadu záznamů z jedné stránky do jiné v rámci definovaného webového místa.

 1. Vyberte sadu záznamů buď v panelu Svázání, nebo v panelu Serverová chování.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na sadu záznamů a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Kopírovat.
 3. Otevřete stránku, do které chcete sadu záznamů zkopírovat.
 4. Klepněte pravým tlačítkem na panel Svázání nebo na panel nástrojů Serverová chování a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Vložit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online