Příručka uživatele Zrušit

Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Pracovní postup vysoké úrovně pro design a vývoj webů pomocí aplikace Dreamweaver

Tento článek vám pomůže pochopit, jak lze provést různé fáze vývoje webu pomocí aplikace Dreamweaver.

Poznámka:

Tento článek předpokládá, že jste na úrovni začátečníci nebo středně pokročilí v porozumění oblastem web, HTML, CSS a JavaScript.

 1. První fáze vývoje webu je fáze plánování, ve které analyzujete potřeby cílového publika a technické a marketingové požadavky. Shromažďujete také nezbytné informace potřebné pro návrh a publikování webu a získáváte odpovědi na příslušné otázky, například následující:

  • Kterého poskytovatele služeb si vybrat k hostování webu? Mám přístup k odesílání souborů na publikační server?
  • Jaký název domény bude použit pro web?
  • Pokud do aplikace Dreamweaver převádíte stávající weby, kde jsou nyní uložené soubory a datové zdroje? Mám přístup k serveru, kde jsou tyto informace uložené?
  • Pokud požadujete dynamický web, který server lze použít k testování v případě dynamického zobrazování dat? Mám údaje o webovém aplikačním serveru, který chci použít k načítání dynamických dat?
  • Jaký typ datových zdrojů je pro web požadován?
  • Budou tyto datové zdroje navrženy od začátku? Pokud jsou datové zdroje již k dispozici, mám k nim přístup?
  • Které aplikace chci použít pro návrh datových zdrojů?
  • Mám v plánu vytvořit responzivní web? 

  Pokud máte jasnou představu o webu, který chcete vyvíjet, i o způsobu jeho hostování a pokud jste si k procesu vývoje webu vybrali aplikaci Dreamweaver a službu Creative Cloud, přejděte k dalšímu kroku.

 2. Zkontrolujte, zda máte všechny datové zdroje potřebné pro web. Shromážděte je a uspořádejte v lokální složce nebo knihovně Creative Cloud od společnosti Adobe.

 3. Vytvořte nový dokument v aplikaci Dreamweaver pomocí následujících možností:

  • nový prázdný dokument,
  • počáteční šablony dodané s aplikací Dreamweaver, 
  • soubory šablon (*.dwt) vytvořených jiným uživatelem.
  Poznámka:

  Pokud nejste obeznámeni s aplikací Dreamweaver nebo s vývojem webu začínáte, počáteční šablony představují velkou pomoc v prvních krocích při tvorbě webových stránek.

  I když máte v úmyslu začít od začátku, je vhodné do těchto stránek alespoň nahlédnout, abyste pochopili elementy dobrého návrhu webových stránek.

 4. Věnujte několik minut a seznamte se s pracovní plochou aplikace Dreamweaver. Vyberte si pracovní plochu, která vám vyhovuje, a nastavte barevný motiv. Změňte uspořádání jednotlivých panelů způsobem, který vám vyhovuje.

 5. Vytvořte web v aplikaci Dreamweaver. Začněte vytvářet strukturu složek se soubory a datovými zdroji. Po uspořádání informací a určení struktury můžete zahájit vytváření webu. (Viz O webech aplikace Dreamweaver.)

  V této fázi je vhodné také nastavit připojení ke vzdáleným serverům a nastavit testovací servery (pokud máte dynamický obsah). 

 6. Začněte psát kód webové stránky v Zobrazení kódu nebo ji navrhovat v zobrazení Návrh / Živé zobrazení.

  Pokud plánujete použití kompozic aplikace Photoshop, můžete je také extrahovat do aplikace Dreamweaver a pracovat s nimi. Další informace o práci s kompozicemi aplikace Photoshop najdete v tématu Extrakce v aplikaci Dreamweaver.

  Přidejte prvky návrhu, například text, obrazy, obrazy s efektem přechodu, obrazové mapy, barvy, filmy, zvuky, odkazy HTML, tabulky a další.

 7. Upravte vzhled webové stránky pomocí CSS. 

  S CSS můžete v aplikaci Dreamweaver pracovat různými způsoby:

  • Můžete psát kód CSS ručně. Další informace o funkcích psaní kódu v aplikaci Dreamweaver, které vám pomohou s ručním psaním kódu CSS, najdete v tématu Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver.
  • Pokud nejste dobře obeznámeni s tvorbou stránek CSS, můžete použít panel CSS Designer, který vám pomůže CSS vytvořit. Další informace naleznete v tématu Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer.
  • Pokud raději pracujete se soubory Sass a Less, aplikace Dreamweaver podporuje i tuto možnost, protože umožní přenést soubory Sass a Less do webu aplikace Dreamweaver a pracovat s nimi. Aplikace Dreamweaver je pak automaticky kompiluje (nebo je lze kompilovat ručně) a zobrazuje výsledky změn CSS v reálném čase. Další informace o použití souborů Sass a Less s aplikací Dreamweaver najdete v tématu Preprocesory CSS.
 8. Nastavte webovou aplikaci pro tvorbu dynamického obsahu.

  Mnoho webových stránek obsahuje dynamické stránky, které uživatelům umožňují zobrazení informací uložených v databázi, a obvykle také některým uživatelům umožňují informace přidávat a upravovat. Chcete-li takové stránky vytvářet, je nutné nejdříve nastavit webový server a aplikační server, vytvořit nebo upravit web aplikace Dreamweaver a připojit se k databázi. Další informace naleznete v tématu Dynamické weby, stránky a webové formuláře.

 9. Vytváření dynamických stránek.

  V aplikaci Dreamweaver je možné definovat množství zdrojů dynamického obsahu včetně sad záznamů získaných z databází, parametrů formulářů a komponent JavaBeans. Chcete-li na stránku přidat dynamický obsah, jednoduše ho přetáhněte na stránku.

  Stránku můžete nastavit tak, aby zobrazovala jeden nebo více záznamů zároveň nebo více než jednu stránku záznamů, můžete přidat speciální odkazy pro přechod z jedné stránky záznamů na další (a zpět) a vytvářet počítadla záznamů, aby uživatelé mohli sledovat jejich počet. Další informace naleznete v tématu Dynamické weby, stránky a webové formuláře.

 10. Testujte, zobrazte náhled a publikujte web. 

  Při vytváření stránek je třeba zobrazovat jejich náhled, které umožní ověřit, že vývoj webu probíhá podle návrhu. Kód můžete psát v Rozděleném zobrazení s kódem a živým zobrazením vedle sebe.

  Náhled webových stránek lze rovněž zobrazit v reálném čase v prohlížeči.

  Pokud nepotřebujete prostředí s živým zobrazením, můžete použít běžný náhled v prostředí prohlížeče.

  Pokud již jste definovali připojení ke vzdáleným serverům, k publikování webu je třeba umístit soubory na vzdáleném serveru tak, aby je bylo možno zobrazit.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.