Upravujte v aplikaci Dreamweaver obsah v dokumentech založených na předlohách, upravujte vlastnosti předlohy a používejte záznamy pro opakované oblasti.

Předlohy aplikace Dreamweaver určují oblasti, které jsou zamknuté (neupravitelné) a jiné, které jsou upravitelné v dokumentech založených na předlohách.

Ve stránkách založených na předlohách, mohou uživatelé předlohy upravovat pouze obsah v upravitelných oblastech. Když chcete upravovat obsah, můžete snadno najít a vybrat upravitelné oblasti. Uživatelé předloh nemohou upravovat obsah v zamknutých oblastech.

Poznámka:

Pokud se pokusíte upravit zamknutou oblast v dokumentu založeném na předloze, když je vypnuté zvýrazňování, ukazatel myši se změní a ukazuje, že nemůžete klepnout do zamknuté oblasti.

Uživatelé předlohy mohou také modifikovat vlastnosti a upravovat položky pro opakovanou oblast v dokumentech založených na předlohách.

Změny vlastností předlohy

Když autoři předloh vytvářejí parametry v předloze, dokumenty na této předloze založené automaticky zdědí tyto parametry a výchozí nastavení jejich hodnoty. Uživatel předlohy může aktualizovat upravitelné atributy tagu a ostatní parametry předlohy (například nastavení volitelných oblastí).

Změna upravitelného atributu tagu

 1. Otevřete dokument založený na předloze.
 2. Vyberte možnost Upravit > Vlastnosti předlohy.

  Otevře se dialogové okno Vlastnosti předlohy, ve kterém se zobrazí seznam dostupných vlastností. V dialogovém okně se zobrazí volitelné oblasti a upravitelné atributy tagu.

 3. V seznamu Název vyberte vlastnost.

  Dolní oblast dialogového okna se aktualizuje a zobrazí popis vybrané vlastnosti a její přiřazenou hodnotu.

 4. Pokud chcete změnit tuto vlastnost v dokumentu, upravte hodnotu v poli napravo od popisu vlastnosti.

  Poznámka:

  Název pole a aktualizovatelné hodnoty jsou definované v předloze. Atributy, které se nezobrazují v seznamu Název, nelze upravit v dokumentu založeném na předloze.

 5. Pokud chcete, aby se upravitelná vlastnost předala do dokumentů založených na vnořené předloze, vyberte volbu Povolit, aby toto řídily vnořené předlohy.

Změna parametrů předlohy pro volitelnou oblast

 1. Otevřete dokument založený na předloze.
 2. Vyberte možnost Upravit > Vlastnosti předlohy.

  Otevře se dialogové okno Vlastnosti předlohy, ve kterém se zobrazí seznam dostupných vlastností. V dialogovém okně se zobrazí volitelné oblasti a upravitelné atributy tagu.

 3. V seznamu Název vyberte vlastnost.

  Dialogové okno se aktualizuje a zobrazí popis vybrané vlastnosti a její přiřazenou hodnotu.

 4. Pokud chcete zobrazit volitelnou oblast v dokumentu, vyberte volbu Zobrazit nebo volbu Zobrazit odznačte, pokud chcete volitelnou oblast skrýt.

  Poznámka:

  Název pole a výchozí nastavení jsou definované v předloze.

 5. Pokud chcete, aby se upravitelná vlastnost předala do dokumentů založených na vnořené předloze, vyberte volbu Povolit, aby toto řídily vnořené předlohy.

Přidání, odstranění a změna pořadí položek opakované oblasti

Když chcete přidávat, odstraňovat nebo měnit pořadí položek v dokumentech založených na předlohách, použijte ovládací prvky opakované oblasti. Když přidáte položku opakované oblasti, přidá se kopie celé opakované oblasti. Chcete-li aktualizovat obsah v těchto opakovaných oblastech, původní předloha musí v opakované oblasti obsahovat upravitelnou oblast.

Ovládací prvky opakované oblasti

Přidání, odstranění nebo změna pořadí opakované oblasti

 1. Otevřete dokument založený na předloze.
 2. Pokud chcete vybrat opakovanou oblast, umístěte do ní textový kurzor.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na tlačítko plus (+), chcete-li přidat opakovanou oblast pod právě vybranou položku.

  • Chcete-li odstranit vybranou opakovanou oblast, klepněte na tlačítko minus (-).

  • Klepněte na tlačítko se šipkou dolů, pokud chcete posunout vybranou položku o jedno místo dolů.

  • Klepněte na tlačítko se šipkou nahoru, pokud chcete posunout vybranou položku o jedno místo nahoru.

  Poznámka:

  Nebo můžete vybrat volbu Změnit > Předloha a pak vybrat jednu z voleb pro opakované oblasti dole v kontextové nabídce. Tuto nabídku můžete použít, když chcete vložit novou opakovanou položku nebo posunout polohu vybrané položky.

Vyjmutí, kopírování a odstraňování položek

 1. Otevřete dokument založený na předloze.
 2. Pokud chcete vybrat opakovanou oblast, umístěte do ní textový kurzor.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vyjmout opakovanou položku, vyberte volbu Úpravy > Opakované položky > Vyjmout opakované položky.

  • Chcete-li zkopírovat opakovanou položku, vyberte volbu Úpravy > Opakované položky > Kopírovat opakované položky.

  • Chcete-li odstranit opakovanou položku, vyberte volbu Úpravy > Opakované položky > Odstranit opakované položky.

  • Chcete-li vložit opakovanou položku, vyberte volbu Úpravy > Vložit.

  Poznámka:

  Vložení přidá novou položku; nenahradí existující položku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online