Příručka uživatele Zrušit

Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Upravujte v aplikaci Dreamweaver obsah v dokumentech založených na předlohách, upravujte vlastnosti předlohy a používejte záznamy pro opakované oblasti.

Předlohy aplikace Dreamweaver určují oblasti, které jsou zamknuté (neupravitelné) a jiné, které jsou upravitelné v dokumentech založených na předlohách.

Ve stránkách založených na předlohách, mohou uživatelé předlohy upravovat pouze obsah v upravitelných oblastech. Když chcete upravovat obsah, můžete snadno najít a vybrat upravitelné oblasti. Uživatelé předloh nemohou upravovat obsah v zamknutých oblastech.

Poznámka:

Pokud se pokusíte upravit zamknutou oblast v dokumentu založeném na předloze, když je vypnuté zvýrazňování, ukazatel myši se změní a ukazuje, že nemůžete klepnout do zamknuté oblasti.

Uživatelé předlohy mohou také modifikovat vlastnosti a upravovat položky pro opakovanou oblast v dokumentech založených na předlohách.

Změny vlastností předlohy

Když autoři předloh vytvářejí parametry v předloze, dokumenty na této předloze založené automaticky zdědí tyto parametry a výchozí nastavení jejich hodnoty. Uživatel předlohy může aktualizovat upravitelné atributy tagu a ostatní parametry předlohy (například nastavení volitelných oblastí).

Změna upravitelného atributu tagu

 1. Otevřete dokument založený na předloze.
 2. Vyberte možnost Upravit > Vlastnosti předlohy.

  Otevře se dialogové okno Vlastnosti předlohy, ve kterém se zobrazí seznam dostupných vlastností. V dialogovém okně se zobrazí volitelné oblasti a upravitelné atributy tagu.

 3. V seznamu Název vyberte vlastnost.

  Dolní oblast dialogového okna se aktualizuje a zobrazí popis vybrané vlastnosti a její přiřazenou hodnotu.

 4. Pokud chcete změnit tuto vlastnost v dokumentu, upravte hodnotu v poli napravo od popisu vlastnosti.
  Poznámka:

  Název pole a aktualizovatelné hodnoty jsou definované v předloze. Atributy, které se nezobrazují v seznamu Název, nelze upravit v dokumentu založeném na předloze.

 5. Pokud chcete, aby se upravitelná vlastnost předala do dokumentů založených na vnořené předloze, vyberte volbu Povolit, aby toto řídily vnořené předlohy.

Změna parametrů předlohy pro volitelnou oblast

 1. Otevřete dokument založený na předloze.
 2. Vyberte možnost Upravit > Vlastnosti předlohy.

  Otevře se dialogové okno Vlastnosti předlohy, ve kterém se zobrazí seznam dostupných vlastností. V dialogovém okně se zobrazí volitelné oblasti a upravitelné atributy tagu.

 3. V seznamu Název vyberte vlastnost.

  Dialogové okno se aktualizuje a zobrazí popis vybrané vlastnosti a její přiřazenou hodnotu.

 4. Pokud chcete zobrazit volitelnou oblast v dokumentu, vyberte volbu Zobrazit nebo volbu Zobrazit odznačte, pokud chcete volitelnou oblast skrýt.
  Poznámka:

  Název pole a výchozí nastavení jsou definované v předloze.

 5. Pokud chcete, aby se upravitelná vlastnost předala do dokumentů založených na vnořené předloze, vyberte volbu Povolit, aby toto řídily vnořené předlohy.

Přidání, odstranění a změna pořadí položek opakované oblasti

Když chcete přidávat, odstraňovat nebo měnit pořadí položek v dokumentech založených na předlohách, použijte ovládací prvky opakované oblasti. Když přidáte položku opakované oblasti, přidá se kopie celé opakované oblasti. Chcete-li aktualizovat obsah v těchto opakovaných oblastech, původní předloha musí v opakované oblasti obsahovat upravitelnou oblast.

Přidání, odstranění nebo změna pořadí opakované oblasti

 1. Otevřete dokument založený na předloze.
 2. Pokud chcete vybrat opakovanou oblast, umístěte do ní textový kurzor.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na tlačítko plus (+), chcete-li přidat opakovanou oblast pod právě vybranou položku.

  • Chcete-li odstranit vybranou opakovanou oblast, klepněte na tlačítko minus (-).

  • Klepněte na tlačítko se šipkou dolů, pokud chcete posunout vybranou položku o jedno místo dolů.

  • Klepněte na tlačítko se šipkou nahoru, pokud chcete posunout vybranou položku o jedno místo nahoru.

  Poznámka:

  Nebo můžete vybrat volbu Změnit > Předloha a pak vybrat jednu z voleb pro opakované oblasti dole v kontextové nabídce. Tuto nabídku můžete použít, když chcete vložit novou opakovanou položku nebo posunout polohu vybrané položky.

Vyjmutí, kopírování a odstraňování položek

 1. Otevřete dokument založený na předloze.
 2. Pokud chcete vybrat opakovanou oblast, umístěte do ní textový kurzor.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vyjmout opakovanou položku, vyberte volbu Úpravy > Opakované položky > Vyjmout opakované položky.

  • Chcete-li zkopírovat opakovanou položku, vyberte volbu Úpravy > Opakované položky > Kopírovat opakované položky.

  • Chcete-li odstranit opakovanou položku, vyberte volbu Úpravy > Opakované položky > Odstranit opakované položky.

  • Chcete-li vložit opakovanou položku, vyberte volbu Úpravy > Vložit.

  Poznámka:

  Vložení přidá novou položku; nenahradí existující položku.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?