Pomocí tohoto postupu můžete vizuálně vytvářet webový formulář v aplikaci Dreamweaver pomocí vkládání prvků formuláře na stránku.

Webový formulář sice můžete vytvářet vizuálně v aplikaci Dreamweaver vkládáním prvků formuláře na stránku, ale to je pouze první část práce. Další, mnohem složitější část, je vývoj mechanismu pro zpracování dat, které návštěvníci odesílají ve svém formuláři. Data se někdy ukládají například v databázi zákazníků. Ke zpracování dat formuláře se obvykle používají technologie pro webové aplikace, jako je PHP nebo Adobe ColdFusion.

Tento článek popisuje postup vytvoření jednoduchého webového formuláře. Vývoj mechanismu pro zpracování dat z odeslaného formuláře je nad rámec tohoto článku. Podrobné informace o vytváření formulářů a mechanismů pro zpracování odeslaných data v jazyce PHP naleznete v této řadě výukových lekcí v centru pro vývojáře Adobe.

Vytvoření webového formuláře

 1. Otevřete stránku v zobrazení návrhu aplikace Dreamweaver a umístěte textový kurzor tam, kde chcete umístit formulář.
 2. Klikněte na možnost Vložit > Formulář > Formulář. Nebo vyberte kategorii Formuláře na panelu Vložit (malý trojúhelník pod kartou panelu) a klikněte na ikonu Formulář. Aplikace Dreamweaver vloží prázdný formulář. V zobrazení návrhu jsou formuláře označené červeným tečkovaným obrysem. Pokud tento obrys nevidíte, vyberte možnost Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy.
 3. Určete stránku nebo skript, který zpracovává data z formuláře. V okně dokumentu vyberte formulář kliknutím na jeho obrys. Do textového pole Akce v inspektoru vlastností (Okna > Vlastnosti) zadejte název souboru (a podle potřeby cestu) stránky pro zpracování. Případně klikněte na ikonu složky a přejdete na příslušnou stránku nebo skript. Například: process_order.php.
 4. Určete metodu používanou pro odeslání dat formuláře na server. V inspektoru vlastností zvolte z rozevírací nabídky Metoda jednu z následujících možností:
  • POST – vloží data formuláře do požadavku HTTP. Další informace naleznete v tématu Parametry formuláře HTML v nápovědě aplikace Dreamweaver.
  • GET – připojí hodnotu k adrese URL, která vytváří požadavek pro stránku. Další informace naleznete v tématu Parametry adresy URL v nápovědě aplikace Dreamweaver.
  • Výchozí – k poslání dat formuláře na server se použije výchozí nastavení prohlížeče. Výchozí hodnota je obvykle metoda GET.
 5. Vložte objekty formuláře. Do formuláře umístěte textový kurzor do místa, kam chcete vložit objekt formuláře. Následně vyberte objekt v nabídce Vložit > Formulář nebo v kategorii Formuláře na pruhu Vložit. Objekty umístěte do formuláře v oblasti červeného tečkovaného obrysu na stránce. Další informace o objektech formuláře naleznete v tématu Objekty formuláře v nápovědě aplikace Dreamweaver.

 6. Upravte rozvržení formuláře. K formátování formuláře použijte zalomení řádků, zalomení odstavců, předformátovaný text nebo tabulky. Do formuláře nemůžete vložit další formulář, ale můžete na jednu stránku vložit více formulářů. Během návrhu formulářů nezapomeňte pojmenovat objekty formuláře popisným názvem, abyste tak uživatelům sdělili, na co odpovídají. Pokud například vyžadujete zadání jména, vytvořte popis „Zadejte své jméno“. Použijte tabulky, abyste zadali strukturu pro objekty a popisy formuláře. Ujistěte se, že jsou všechny tagy tabulky zahrnuty mezi tagy formuláře.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online